aktualizováno 20. 4. 2009

Přípravy na prohrábku Vltavy byly dnes zahájeny

20. dubna 2009

Přípravné práce na úpravě koryta a prohrábce Vltavy v Českém Krumlově začaly v pondělí 20. dubna. Investor protipovodňových opatření, státní podnik Povodí Vltavy, předal stavbu dodavatelské společnosti Zvánovec. Dva týdny budou trvat přípravné práce, poté bude následovat samotné bagrování v řece. Stavební mechanizace bude na stavbu dopravována od lávky k pivovaru a
od Benešova mostu. Na Vaře (u Benešova mostu) bude od zítřka instalována provizorní panelová komunikace, která má ochránit městskou dlažbu a omezit znečišťování města nákladními vozy. Stavba si vyžádá určitá omezení pro vodáky. Splouvání řeky nebude zakázáno. Na výjezdových komunikacích ze stavby bude po dobu stavby pravděpodobně zvýšená frekvence pohybu nákladních vozidel, zvýšená hladina hlučnosti (7 až 21 hod) a prašnosti, v letních měsících může práce provázet mírný zápach z vytěžené hmoty z řeky. Město Český Krumlov kontinuálně jedná s Povodím Vltavy
o minimalizaci případných negativních dopadů na život ve městě. Průběžně aktualizované informace jsou k dispozici na webových stránkách www.ckrumlov.cz/vltava.

V otázce ostrova pod Lazebnickým mostem není zatím definitivně rozhodnuto. Starosta města Luboš Jedlička jednal se společností Povodí Vltavy a požádal ji o propočítání varianty zachování ostrova pod Lazebnickým mostem. Město Český Krumlov dostane na tuto otázku odpověď do konce měsíce dubna. Podle Povodí Vltavy nebude možné zachovat ostrov v současné podobě. Stávající ostrov, který vznikl částečně říční sedimentací a částečně uměle navezením sutiny ze staveb a rekonstrukcí u řeky, bude muset být odtěžen. Povodí Vltavy se pokusí navrhnout tzv. nový ostrov, který by odolával působení proudu vody a zároveň neměl výrazný vliv na hladinu a tok řeky při povodních. „Odborný propočet vlivu ostrova pod Lazebnickým mostem je nezbytný při rozhodování o rozsahu protipovodňových opatření. Jak už jsem říkal, ani projektant, ani investor, ani město si nemohou vzít na svědomí následky, které by měla neuváženě provedená prohrábka řeky a zachování nebezpečné masy v korytě řeky. Na konci dubna dostaneme odbornou analýzu a budeme vědět, zdali je možné, aby pod Lazebnickým mostem existoval ostrov a v jaké podobě," doplnil Luboš Jedlička. (ja)

 

 

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: