aktualizováno 8. 6. 2017

Občané rozhodnou, do kterých projektů vloží Český Krumlov přes půl milionu. Návrhy sbírá do konce června

aktualizováno 8. 6. 2017

Projektem participativního rozpočtu udělal Český Krumlov další krok směrem k většímu zapojení veřejnosti do rozhodování o životě ve městě a připojil se k desítce českých měst, která tímto způsobem realizují řadu projektů ve městě. Sběr projektových námětů začíná tento pátek a potrvá do konce června.

Nový strategický plán, který patří od minulého roku v Českém Krumlově k nejzásadnějším dokumentům, přichází s první vlaštovkou, tou je projekt participativního rozpočtu. Znamená to, že z městského rozpočtu se alokované prostředky použijí na projekty, se kterými přichází sama veřejnost v jednotlivých částech města. „Přidáváme se tak k dalším městům, která dávají lidem možnost sáhnout si do plánování v místě, kde žijí. Pro letošní rok je z rozpočtu vyčleněno 550 000 korun," vysvětluje starosta Dalibor Carda.

Město aktuálně oslovuje občany jednotlivých částí města, aby si navrhli, co by chtěli udělat za peníze, které dostanou k dispozici. Následně hlasováním bude vybrán jeden projekt, který bude realizován. „V případě, že se tento nový způsob přidělení financí osvědčí, budeme alokaci peněz pro tuto část rozpočtu postupně zvyšovat tak, aby obyvatelé mohli více zasahovat do území, kde bydlí," dodává místostarosta Josef Hermann.

Sběr návrhů startuje právě teď

Sběr projektových námětů, tedy toho, co chtějí obyvatelé ve své části města udělat, např. upravit posezení mezi domy, doplnit dětské hřiště o seniorské fit prvky, aby si při hlídání vnoučat mohli zacvičit, zřídit komunitní zahrádku nebo také uspořádat letní posezení se sousedy. Přípustné jsou projekty investičního charakteru, ale i komunitní aktivity, které pomohou se více seznámit s lidmi v okolí.

Náměty je možné zasílat prostřednictvím online formuláře, který je k dispozici na stránkách www.rozpocet.KrumlovSobe.cz . Další možností je vyplnění formuláře v tištěné podobě a odevzdat jej do sběrných boxů na několika místech ve městě: na radnici na náměstí Svornosti, na městském úřadě v Kaplické ulici, v kině Luna, ve foyer divadla nebo v knihovně v Horní ulici i na pobočkách na sídlištích Mír a Plešivec či na plovárně. Na radnici a na městském úřadě na podatelně budou obyvatelům v případě dotazů k dispozici proškolení zaměstnanci úřadu. Formuláře jsou k dispozici na uvedených webových stránkách nebo přímo u sběrných boxů. Náměty na projekty v jednotlivých městských částech mohou navrhovat občané a podnikatelé bez ohledu na trvalé bydliště.

Po ukončení sběru projektových námětů se nejpozději do 25. července 2017 uskuteční veřejné setkání s předkladateli námětů. Cílem setkání bude projekty představit, objasnit, příp. se mohou projekty s obdobným záměrem spojit, tak aby si nevytvářely zbytečnou konkurenci. O přesném termínu setkání budou předkladatelé informováni s dostatečným předstihem. Město plánuje, že uspořádá v této souvislosti tři setkání - na městském úřadě v Kaplické ulici (pro projekty z lokalit Slupenec, Plešivec, Nové Spolí, Horní Brána), na Základní škole TGM (pro lokality Latrán - Špičák, Nové Dobrkovice) a Základní škole Za Nádražím (pro lokality Domoradice, Nádražní Předměstí, Vyšný).

Letní měsíce má městský úřad na posouzení námětů z hlediska jejich realizovatelnosti, tj. soulad s uzemním plánem, posouzení majetkových vztahů, finanční náročnost atd., v září se pak uskuteční další setkání, na kterém již budou představeny projektové náměty, které prošly touto kontrolou realizovatelnosti.

Říjen mají předkladatelé svých projektových námětů na propagaci, získání spoluobčanů k podpoře svých projektů. Samotné hlasování proběhne v první polovině listopadu. Účastnit se ho mohou v jednotlivých částech města vždy pouze ti, kteří zde jsou hlášeni k trvalému pobytu.

Poté, co budou hlasováním vybrány vítězné projekty, budou předloženy zastupitelstvu a zapracovány do návrhů rozpočtu. Realizaci investičních akcí zajistí příslušný odbor městského úřadu, komunitní, volnočasové projekty apod. si realizuje předkladatel a příslušný odbor městského úřadu zajišťuje financování akce.

Pilotní rok 2018

Český Krumlov s realizací participativního rozpočtu začíná a pro první pilotní rok 2018 přislíbilo zastupitelstvo města vyčlenit částku 500 000 korun na projekty. Bonusem pak je dalších 50 000 korun pro tu část města, kde se do hlasování zapojí procentuálně nejvíce obyvatel.
Území města bylo rozděleno do devíti částí, pro které pak byla z půl milionu vyčleněna konkrétní částka podle předem stanoveného klíče. Sestává z pevné částky 20 000 Kč, k níž je připočtena proměnná částka podle počtu obyvatel. Konkrétní rozdělení je následující:

Participativní rozpočet

V pilotním roce bylo z participativního rozpočtu vyčleněno centrum města, území městské památkové rezervace. Jeho rozvoj je dlouhodobě podporován prostřednictvím jiných zdrojů, např. programu regenerace městských památkových zón a rezervací.

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: