aktualizováno 23. 6. 2023

Kronika města Český Krumlov 2019

Z aktivit městského úřadu a samosprávy města Český Krumlov v roce 2019:

Ples města slavil půlkulaté výročí

Jedinečná Zámecká jízdárna se stala v sobotu 19. ledna 2019 místem s největší koncentrací dam v honosných róbách a gentlemanů v perfektně padnoucích oblecích. Konal se totiž 5. ročník reprezentačního plesu města Český Krumlov. Jubilejní ročník plesu se nesl v duchu pohybu a tance. Hvězdami večera se stali účastníci show StarDance Veronika Arichteva s Michalem Necpálem, pro které bylo vystoupení v Českém Krumlově vůbec první od té doby, kdy skončila poslední série soutěže. Návštěvníci plesu si odnášeli vzpomínku v podobě originální fotografie z produkce Musea Fotoateliér Seidel a současně tak přispěli na dobrou věc. Výtěžek 13 540 korun byl věnován Hospici sv. Jana Nepomuka Neumanna v Prachaticích. Město Český Krumlov děkuje partnerům, kteří 5. ročník reprezentačního plesu podpořili: celoročnímu generálnímu partneru Budějovický Budvar, n.p., generálnímu partneru plesu AUTOCONT a.s., a hlavním partnerům: ČEVAK a.s., IDC CEMA s.r.o., Kámen a  písek, spol. s r.o., K+B Expert, s.r.o., dále partnerům: CB Auto a.s., Classic Pub Invest, a.s., ČSAD AUTOBUSY České Budějovice a.s., EUROVIA CS, a.s., Energo Český Krumlov s.r.o., Hotel Arcadie, Bellevue hotel Latrán Services, s.r.o., Hotel Růže, LIPNO SERVIS s.r.o., MANUFAKTURA, Vydavatelství MCU s.r.o., SWIETELSKY stavební s.r.o., T-MAPY spol. s r.o., TKP geo s.r.o., WAXWING s.r.o. – SVACHOVKA, BOHEMIA CONVERTING s.r.o., VELIMPEX s.r.o. Dřevovýroba a mediálním partnerům Českokrumlovská televize, Českokrumlovský deník.

Rozšíření online rezervace

Občany oblíbené a využívané online rezervace termínů na Městském úřadu v Českém Krumlově se rozšířilo o další agendy. Úřad přidal do systému matriku, službu Czech POINT, evidenci obyvatel a agendu živnostenského úřadu. Rezervace vyřídit rodný list, trvalý pobyt nebo ověřit podpis je na městském úřadu zase o něco komfortnější. Klienti si mohou od začátku července na vybraných odděleních sjednat online schůzku na přesný čas. Mají tak jistotu, že úředník v daný termín bude připraven řešit jejich záležitosti. Na základě velmi dobře fungujícího objednávkového systému pro vyřízení dopravních záležitostí, občanských průkazů a cestovních dokladů přichází úřad s novou službou rezervace termínů na dalších pracovištích úřadu.

Občané si mohou zarezervovat datum a čas pro vyřízení svých záležitostí na matrice, zde se jedná o čtyři agendy – uzavření manželství, narození, určení otcovství, úmrtí. Dále si mohou zablokovat termín na oddělení evidence obyvatel, službě Czech POINT a na živnostenském úřadu, zde se jedná o registraci podnikatelů a ověřování podpisů a listin. Rezervaci si klienti vytvoří na www. ckrumlov.cz/schuzka, kde jsou k dispozici volné termíny na 40 dní dopředu, minimální čas pro provedení rezervace před schůzkou je 48 hodin. Pilotně jsou nastavené k rezervaci pondělí a středy, kde se lze objednat vždy na celou hodinu. Klient si vybere oddělení, termín, vyplní kontaktní údaje a rezervuje daný čas. Obdrží potvrzovací e-mail, prostřednictvím kterého může rezervaci spravovat, změnit datum či ji zcela zrušit. Úředníkovi vykonávajícímu danou agendu přijde taktéž informační e-mail a zároveň se mu termín zapíše do kalendáře. Objednávkový systém plánuje městský úřad dál rozšiřovat. Do budoucna chystá úřad přidat úřední dny a také další oddělení.  Spuštění služby je jednou z aktivit naplňování Digitální strategie, která si klade za cíl mimo jiné zlepšovat služby poskytované občanům. Výhodou nového systému je také to, že nezasáhl do městského rozpočtu, neboť byl vytvořen s využitím stávajících nástrojů a licencí, tedy bez nákladů navíc.

Management Plan historického centra Českého Krumlova

Město má zpracovaný nový strategický dokument Management Plan historického centra Českého Krumlova, který se zabývá oblastí péče, ochrany a rozvoje památky zapsané na seznam UNESCO.  Český Krumlov je historické sídlo unikátního uspořádání – propojení přírody, města a zámku se zahradou do jedinečné kompozice. Obsahuje množství dochovaných domů a stavebních prvků zásadně obnovených v posledních třech dekádách. Město je zařazeno do Seznamu světového dědictví UNESCO a je cílem turistů z celé planety.  A právě místní komunita zásadně spoluvytváří prostředí města a je současným nositelem kontinuity minulého pro budoucí. Společný zájem o historické dědictví našeho města je hlavní součástí vize formulované v participativním Strategickém plánu města, vize, že v Českém Krumlově si vážíme jedinečného historického, kulturního a přírodního bohatství zděděného po předcích, které bedlivě chráníme a citlivě rozvíjíme.

Výhledem vize je pak historické centrum, které si zachovává genia loci a je živým centrem komunity, protože se daří nacházet a podporovat akce a služby zajímavé pro obyvatele i návštěvníky, a pomalu se do něj vrací bydlení. To je zásadní sdělení a také velký závazek. Historické dědictví je přitom velice křehké. Stačí se podívat na bouřlivý vývoj během 20. století. Obě války se sice města nedotkly, šrámy ale zanechaly jak národnostní půtky po vyhlášení Československa, tak hlavně odsun části původních obyvatel po roce 1945. Během komunistické totality památka chátrala, až se dostala na samou hranu existence. V 90. letech se podařilo většinu domů v centru získat do vlastnictví města a následně privatizovat. Kombinací veřejného i soukromého kapitálu, výnosu z privatizace a státních i evropských prostředků se podařilo památku obnovit a zachránit pro další generace.

Pro postup, jak zachovat hodnotu památky, město nechalo zpracovat nový strategický dokument Management Plan, který pomáhá s pochopením výjimečné světové hodnoty našeho společného dědictví, tedy jádra toho, co je třeba chránit. Analyzuje současný stav i využívání památky a hledá různé rizikové vlivy. Současně navrhuje opatření, jak památku zachovat v ještě lepší formě i pro další generace. Dokument zaměřený právě a výhradně na samotnou památku město potřebuje pro její svědomitější správu. Pokud naše historické město zachováme ve výborné formě, budeme z toho přitom prospívat už i my sami – a to jak místní obyvatelé, tak i vlastníci domů, podnikatelé a město. Pouze autentický Český Krumlov s kvalitním prostředím má totiž potenciál pro život i pro cestovní ruch. Je však zřejmé, že k dosažení společného cíle musejí všichni aktéři učinit určité ústupky včetně ekonomických, vzít za svůj společný zájem a podřídit se mu. A také tento princip sděluje, navrhuje a spoluvytváří zpracovaný Management Plan.

Zásahové obleky pro dobrovolné hasiče

Město pořídilo za částku 156 tis. korun osm zásahových obleků pro členy Jednotky sboru dobrovolných hasičů, čímž zvýšilo jejich akceschopnost a bezpečnost. Projekt je finančně podpořen ve výši 56 tis. korun z rozpočtu Jihočeského kraje

Třetí ročník participativního rozpočtu

Do třetího ročníku participativního rozpočtu, ve kterém předkládají sami obyvatelé města své nápady, čím vylepšit okolí svých domovů, přišlo padesát pět námětů v osmi městských částech. Z nich odborní konzultanti a zaměstnanci městského úřadu po projednání s předkladateli vybrali konečných šestnáct námětů, které postoupily do hlasování. Pro třetí ročník město navýšilo celkovou částku na jeden milion korun, který si jednotlivé projekty rozdělí.

Projekty, mezi kterými mohli obyvatelé vybírat své favority, byly zveřejněny na webových stránkách města. Zde byly k dispozici i stručné anotace a mapa s označením míst pro případné realizace projektů. V mapě byly uvedeny i neúspěšné projekty s odůvodněním, proč do hlasování nemohly postoupit. Nejčastěji se jedná o návrhy, které podstatně přesahují daný rozpočet nebo nejsou realizovány na majetku města. Jedinou městskou částí, kde nebyl předložen projekt vhodný pro realizaci v roce 2020, je Vyšný. Alokovaná částka se tak pro tuto oblast přesouvá do příštího roku. Hlasování bylo spuštěno on-line elektronicky a probíhalo od 1. do 15. listopadu 2019 na www. rozpocet.KrumlovSobe.cz. Území města bylo rozděleno do devíti částí, pro které pak byla z milionu korun vyčleněna konkrétní částka podle předem stanoveného klíče. Sestává z pevné částky, k níž je připočtena proměnná částka podle počtu obyvatel. Z participativního rozpočtu bylo vyčleněno centrum města, území městské památkové rezervace. Jeho rozvoj je dlouhodobě podporován prostřednictvím jiných zdrojů, např. programu regenerace městských památkových zón a rezervací.

Projekty k hlasování v jednotlivých městských lokalitách:

Domoradice: kontejnerové stání Na Lhotkách. Cílem projektu je vybudování moderního kontejnerového stání z lehké konstrukce v ulici Na Lhotkách. Konstrukce vymezí plochu pro kontejnery a zabrání jejich vyvracení a omezí nežádoucí manipulaci s nimi. Jedná se o úpravu již existujícího místa, kdy jsou kontejnery umístěny na zpevněné ploše. Sadové a parkové úpravy lokality Na Lhotkách. Úpravy návsi spočívají ve vysazení několika stromů a keřů, které budou doplněny lavičkami pro vytvoření parčíku s možností sousedského posezení. Cílem projektu je zlepšení veřejného prostoru, který vznikl uprostřed zástavby rodinných domů. Jde o vznik místa pro příjemné posezení ve stínu stromů, místa pro setkávání sousedů při pořádání tradičních akcí jako jsou čarodějnice, zahájení prázdnin, zahájení školního roku atd.

Horní Brána: fitness hřiště II. etapa. Obsahem projektu je instalace venkovních kovových cvičebních prvků určených zejména starší generaci podél hřišť na Horní Bráně. Vzhledem k finanční náročnosti je navrženo umístění jednoho prvku zaměřeného na zlepšení koordinace pohybu, balanci a posílení těla, konkrétně prvek cross trainer.

Zpomalovací retardér v ulici Kaplická. Cílem projektu je umístění zpomalovacího retardéru v Kaplické ulici nad školou. Auta jedoucí do kopce v této ulici zde jezdí vyšší rychlostí.

Nádražní Předměstí: veřejné grilovací místo. Místo ve stínu pod vzrostlými stromy za bytovými domy. Umístění dvou stolů pro asi osm lidí a kvalitního stojanového grilu. Nechybí tu ani pítko s vodou, kde se dá nabrat čerstvá voda a umýt si potraviny i nádobí.

Dětské hřiště na sídlišti Vyšný za čp. 115–116. Jedná se o pořízení a umístění houpaček na řetězech vedle sebe, větší klouzačky se schůdky a zábradlím.

Úprava veřejného prostranství v Železniční ulici. Předmětem projektu je rozvoj veřejného prostranství v Železniční ulici o nové prvky, které aktuálně poptávají místní obyvatelé – další herní prvek na dětském hřišti, dvě lavičky a výsadba zeleně kvůli zástinu. Obyvatelé ulice budou spolurozhodovat o dvou zásadních krocích v provedení úprav. V první fázi projektu budou navrhovat, kde mají být nové prvky umístěny, aby to co nejlépe vyhovovalo jejich představám o využití veřejného prostranství. Ve druhé fázi pak budou vybírat konkrétní prvky (typ herního prvku, laviček, případně zeleně) v příslušné cenové hladině.

Nové Dobrkovice: rozšíření odpočinkového místa u potoka. Rozšíření doposud nerealizovaného odpočinkového místa o pergolu s posezením a stolem. Upravené recyklační místo Úprava místa na kontejnery pro tříděný odpad. Nové rozmístění, výstavba boční zídky, popisy kontejnerů.

Nové Spolí: malé dětské hřiště. Cílem projektu je zřízení malého dětského hřiště, v této první etapě je navrženo umístění jednoho dětského prvku – houpačky. Vybavení sportovního hřiště Cílem projektu je doplnění vybavení stávajícího sportovního hřiště, umístění dvou basketbalových košů.

Plešivec: obnovení dětského koutku na sídlišti Plešivec Jedná se o zřízení umístění houpačky na řetězech vedle sebe, větší klouzačky se schůdky a zábradlí. Osvětlení u garáží. Předmětem projektu je realizace veřejného osvětlení u garáží na Plešivci u ulic Zvonková a Luční.

Slupenec: přemístění recyklačního místa. Cílem projektu je přemístění stávající plochy s kontejnery na tříděný odpad, vybudování zpevněné plochy a oplocení místa.

Špičák: revitalizace dětského hřiště. Postupná revitalizace dětského hřiště, konkrétně doplnění o dětskou houpačku.

Krumlováci v listopadu 2019 rozhodli hlasováním o nových projektech, které budou v příštím roce v rámci participativního rozpočtu realizovány. Do třetího ročníku participativního rozpočtu zaslali obyvatelé Českého Krumlova pětapadesát námětů, ze kterých bylo po následném posouzení jejich realizovatelnosti vybráno finálních šestnáct, které postoupily do hlasování. Hlasování v předešlých dvou letech bylo poměrně nekomfortní. Řada obyvatel dokonce kvůli administrativním složitostem hlasování nedokončila, což byla samozřejmě škoda. Díky týmu, který spravuje web města, bylo hlasování v letošním roce zjednodušené a uživatelsky komfortní, což se odrazilo na vyšší účasti obyvatel. Pro projekty hlasovalo celkem 285 hlasujících, kteří rozhodli, že se v příštím roce zrealizuje osm předložených záměrů v osmi městských částech. V Domoradicích si lidé odhlasovali sadové a parkové úpravy lokality Na Lhotkách, kde si přejí vytvořit místo pro setkávání sousedů. Obyvatelé Horní Brány rozhodli o umístění dalšího prvku na fitness hřiště. Navrhli prvek, který se zaměřuje na zlepšení koordinace pohybu a posílení těla. Na sídlišti Špičák se doplní hřiště o dětskou houpačku. V Nových Dobrkovicích zvítězil projekt na rozšíření odpočinkového místa u potoka. V Novém Spolí vyhrála realizace malého dětského hřiště. Ze tří projektů, které postoupily do hlasování, vybrali obyvatelé Nádražního Předměstí umístění herních prvků na sídlišti Vyšný za domy čp. 115–116. Obyvatelé Plešivce odhlasovali obnovu dětského koutku za domem čp. 233–238 v ulici 5. května. Slupenec měl letos v návrhu pouze jeden projekt, a tím je přemístění stávající plochy s kontejnery na tříděný odpad, vybudování zpevněné plochy a oplocení místa. Jedinou městskou částí, kde nebyl předložen projekt vhodný pro realizaci, je Vyšný. Alokovaná částka se tak pro tuto oblast přesouvá do roku 2020. Počet hlasů pro jednotlivé projekty a další informace jsou k dispozici na www.rozpocet.KrumlovSobe.cz.

Město otevřelo dotační programy finanční podpory pro rok 2019

Město Český Krumlov podporuje každoročně ze svého rozpočtu formou dotačních programů aktivity, které obohacují a rozvíjejí život města, jeho obyvatel i návštěvníků. Poskytované dotace vyjadřují priority pro další rozvoj a zlepšení kvality života ve městě. Finance z rozpočtu plynou na program podpory kultury, zahraniční spolupráce, na podporu sportu, volnočasových aktivit dětí a mládeže, sociálních služeb a na podporu studentů z nízkopříjmových rodin. Příjem žádostí o dotace je zahájen u většiny programů 1. února a uzavřen 15. února 2019. V pěti programech podpory město rozdělí 8 milionů 224 tisíc korun.

Bezplatná insolvenční poradna

I v roce 2019 pokračovala v Českém Krumlově ve svém působení Bezplatná insolvenční poradna, která vznikla na základě společného sociálně právního projektu, jehož partnery jsou vedle Jihočeského kraje a jeho krajského úřadu i Krajský soud v Českých Budějovicích, Regionální středisko České advokátní komory pro jižní Čechy, Spolek insolvenčních správců České Budějovice a pobočka Probační a mediační služby pro Jihočeský soudní kraj. Bezplatná insolvenční poradna začala od května 2017 působit také na Městském úřadě v Českém Krumlově. Cílem tohoto projektu je ochrana dlužníků před nedůvěryhodnými subjekty nabízejícími nekvalifikované a předražené služby v této komplikované oblasti života společnosti. Využít služby této insolvenční poradny může bezplatně každý občan z Českokrumlovska, který se dostal do tíživé situace z důvodu dluhů. Může přijít bez objednání nebo se případně objednat na daný termín. Poradenství je poskytováno přímo v budově městského úřadu.

Město vyvěsilo vlajku pro Tibet

Rada města souhlasila s vyvěšením tibetské vlajky na budově radnice náměstí Svornosti dne 10. března 2019. Město Český Krumlov od roku 2006 pravidelně podporuje tuto kampaň a vyvěšuje tibetskou vlajku jako vyjádření solidarity s utlačovaným tibetským lidem

Cena města Český Krumlov za rok 2018

Zastupitelé letos rozhodli o udělení čtyř Cen města Český Krumlov za rok 2018. Slavnostní předání se uskutečnilo 13. června 2019 v českokrumlovské Synagoze. Cenu města Český Krumlov za rok 2018 obdržela spisovatelka Helena Braunová, ředitelka mateřské školy Jiřina Kučerová a uskupení amatérských herců PRORADOST. In memoriam byla cena udělena Ladislavu Michalíkovi, který působil v Centru pro pomoc dětem a mládeži. Celkem na radnici přišlo deset nominací, ze kterých zastupitelé vybrali konečnou čtveřici.

  • Cenu města převzala Helena Braunová, jejíž výčet aktivit vztahujících se městu je nebývale rozsáhlý. Díky hlubokým znalostem historie Českého Krumlova dělala průvodkyni, pořádala přednášky a besedy. Shromáždila také obsáhlou sbírku pověstí a pohádek ze Šumavy a Krumlova, kterou postupně zpracovala a vydala v několika knihách. V současné době pracuje na další knize s historickým tématem.
  • Další oceněnou dámou se stala dlouholetá ředitelka Mateřské školy Tavírna Jiřina Kučerová. Svou odbornou erudici a organizační schopnosti uplatňuje s pochopením pro individualitu dětí i rodičů. Díky své empatii vytvořila z mateřské školy místo přátelského setkávání dětí, rodičů a učitelů. V letošním roce končí svou profesní dráhu, Cena města je tak důstojným poděkováním za její celoživotní úsilí, jež do školky vložila.
  • PRORADOST, otevřené neformální seskupení hrajících neherců, získalo cenu za působení na krumlovské scéně, kdy více než dvacet let baví Krumlováky svým hravým a netradičním pojetím klasických děl. Uskupení má široký záběr na kulturním poli, letos například připravilo v rámci Slavností pětilisté růže opět výzdobu zámecké věže obřími plátny s figurami zobrazujícími čtyři živly.
  • In memoriam byla cena udělena Ladislavu Michalíkovi za nezištnou permanentní pomoc stovkám až tisícům dětí nejen z Českého Krumlova. V rámci Centra pro pomoc dětem a mládeži přispěl svými nápady ke zkvalitňování volného času dětí, pořádal letní tábory pro děti z vyloučených lokalit. Svými aktivitami pomohl mnoha mladistvým v nelehkých podmínkách nalézt správnou cestu. Byl také zakladatelem festivalu Cihelna – Vystupovat.

Slavnostní večer předávání Cen města byl také věnován pracovníkům v pomáhajících profesích na Českokrumlovsku, kterým chtělo město vyjádřit poděkování za jejich obětavou a neúnavnou práci a péči o potřebné. Večer v Synagoze zpříjemnila jazzovými, bluesovými a swingovými rytmy českokrumlovská skupina Miší trio se zpěvačkou Michaelou Moučkovou.

Poprvé byla Cena města Český Krumlov udělena v roce 1994 za předchozí rok. V dosavadních 25 ročnících bylo uděleno celkem 82 cen. Do roku 2003 byly vyhlašovány ceny v pěti kategoriích – rekonstrukce památkových objektů, kultura, sport, sociální čin a podnikatelský záměr. Od roku 2004 se kategorie již nerozlišují, ale cenu může získat více subjektů. Uznání v podobě žulové dlažební kostky se skleněnou kapkou z dílny českokrumlovského výtvarníka Tomáše Barana odráží přínos k rozvoji či prezentaci města a k obohacení života jeho obyvatel. Cena města Český Krumlov je určena fyzickým osobám, seskupením fyzických osob či právnickým osobám za významné počiny v minulém roce nebo soustavnou činnost v kulturní a umělecké, podnikatelské, sociální nebo sportovní oblasti.

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: