aktualizováno 14. 8. 2023

Kronika města Český Krumlov 2017

Kultura a cestovní ruch v roce 2017

Český Krumlov každoročně žije bohatým kulturním děním – ve městě i v zámku se hraje hudba různých žánrů, vystupují zde hvězdy hudebního nebe, na jevišti zámeckého barokního divadla, ale i v zahradách, na náměstí i na ulicích města se odehrávají dávné příběhy nebo se oslavují tradiční svátky. Dění v oblasti kultury a cestovního ruchu v Českém Krumlově bylo i v roce 2017 velmi bohaté, nabízelo opět pestrou škálu tradičních i nových akcí určených pro občany i návštěvníky města, což se pozitivně odrazilo i na nárůstů jeho návštěvnosti.

Město Český Krumlov samotné celou řadu akcí v oblasti kultury a cestovního ruchu cíleně iniciovalo, na mnohých se podílelo organizačně, ale i finančně – spolu se svými zřizovanými organizacemi a svými partnery a prostřednictvím svých grantových programů. Níže uvedený chronologický přehled nemůže zahrnout všechny kulturní akce, které v našem městě proběhly, chce poskytnout základní informace o nejzajímavějším dění v našem městě od ledna až do prosince 2017.

 

Zhášení vánočního stromu o svátku Tří králů

První tradiční akcí zahajující vstup do nového kalendářního roku 2017 bylo na českokrumlovském náměstí Zhášení vánočního stromu, které provedli 6. ledna Tři králové – Kašpar, Melichar a Baltazar – za ochotné pomoci místních občanů i udivených návštěvníků města.

Je to vlastně jakýsi každoroční malý happening, který je však i důstojnou tečkou za bohatým krumlovským adventním a vánočním programem. Sfouknutí stromu bylo i letos spojeno s dobročinnou tříkrálovou finanční sbírkou pořádanou ve spolupráci s katolickou charitou. V roce 2017 vybrali koledníci v Českém Krumlově v rámci Tříkrálové sbírky 62 981 Kč. Výtěžek sbírky pomůže nemocným, handicapovaným, seniorům a dalším lidem v tísni.

 

Výsledek akce Psí Vánoce

Radost z obyčejné lidské dobroty, pospolitosti a ochoty myslet na druhé. To zažívali zaměstnanci českokrumlovského psího útulku na sousedském setkání v rámci tradiční akce Psí Vánoce. V průběhu pátečního odpoledne 16. prosince přišlo přibližně 450 návštěvníků, kteří nadělili čtyřnohým chovancům v útulku více než 1 500 kg krmiva. Na činnost útulku se vybralo neuvěřitelných 20 000 Kč za jedno jediné odpoledne. Zvláštní poděkování patří především těm, kteří k odpovědnosti a soucitu s druhými učí ty nejmladší. Výbornou práci v tomto směru odvádí učitelský sbor Základní školy T. G. Masaryka, který mimo jiné každoročně pořádá pro útulek finanční sbírku. Letos činil výtěžek více než 4 500 Kč. Zaměstnanci z komunitního centra Rovnost (KoCeRo) dělají rovněž v práci s mládeží obrovský kus práce a stali se již pravidelnými podporovateli, v letošním roce od nich útulek získal téměř 3 500 Kč. Veliký dík patří supermarketu Kaufland, který na Psí Vánoce dodal buřtíky a dobroty pro návštěvníky a hosty akce. Na závěr stručné hodnocení v číslech: během roku se do útulku dostane přibližně 250 psů a koček. Pro cca 180 z nich se podaří najít nové majitele, ostatní jsou tuláci, které vracíme majitelům.

 

Krumlovské skoky časem

Do řady publikací o Českém Krumlově přibyla v roce 2017 nová kniha, která se věnuje populárním srovnávacím fotografiím. Autorem současných fotografií Českého Krumlova je Ondřej Hájek z rodinného vydavatelství Foto Studio H. Poutavé popisky k nim vytvořil Petr Hudičák, jeden ze zakladatelů a dnešní kurátor českokrumlovského Musea Fotoateliér Seidel. Většina dobových snímků v knize pochází z archivu Fotoateliéru Seidel v Českém Krumlově. Kniha Krumlovské skoky časem byla vydána za podpory českokrumlovských patriotů a institucí a lze ji zakoupit v Museu Fotoateliér Seidel a v Infocentru Český Krumlov.

 

Výročí úmrtí Františka Seidla

Právě před 20 lety, 7. ledna roku 1997 zemřel František Seidel. Ve věku 89 let opustil Krumlov, ve kterém prožil celý svůj život a zanechal zde dům s ateliérem a archiv svého otce, který po celý svůj život střežil a bohatě doplňoval. Mnozí krumlovští sousedé si ještě dnes vzpomenou na nezapomenutelnou postavu v tmavém plášti, s bicyklem a téměř vždy s fotoaparátem, kterou vídali v okolí Linecké ulice. Dnešní Museum Fotoateliér Seidel si dvacáté výročí odchodu Františka Seidela za dobrým světlem připomíná pokračováním práce v jeho dílně, nově vznikajícími fotografiemi a péčí o návštěvníky.

 

Krumlovský masopust

Krumlovský masopust odstartoval v sobotu 25. února tradiční masopustní veselicí v pivovarské restauraci Eggenberg. Kdo má rád tradiční lidovou zábavu, užíval si zabijačkové hody s ochutnávkou zabijačkových specialit, opékání buřtů na pivovarském dvorku, pro děti byl také připraven dětský koutek ve Formance Eggenberg. K tanci a poslechu zahrála oblíbená českokrumlovská kapela „Nakřáplý šišky“. Sobotní program zpestřili i doudlebští koledníci, kteří vyrazili ve 14 hodin od městského divadla, prošli městem, a nakonec se zapojili do veselice v restauraci Eggenberg.                          

Tradiční masopustní průvod žáků vyrazil do ulic v úterý 28. února v 16 hodin od ZUŠ v Kostelní ulici. Koleda žáků Základní umělecké školy v Českém Krumlově, studentů Střední uměleckoprůmyslové školy sv. Anežky České, muzikantů, výtvarníků a občanů města Český Krumlov rozveselila a pobavola návštěvníky zábavným programem. Žáci výtvarného oboru ZUŠ připravili 70 nových masek na téma „Spánek rozumu plodí příšery“, které je inspirováno dvojím výročím španělského malíře Francisca Goyi (2016 – 270 let od narození umělce a 2017 – 220 let od dokončení cyklu grafi k „Los Caprichos“). K vidění bylo i mnoho masek z předchozích ročníků. Studenti SUPŠ sv. Anežky České předvedli scénický obraz na motivy grafického cyklu Los Caprichos Francisca Goyi. Několikaminutový obraz kombinuje živé vystoupení se stínohrou, projekcí a výtvarným řešením scénického prostoru. Letos uplynulo již deset let od konání prvního průvodu masek v Českém Krumlově. Při té příležitosti se v únoru ve školní galerii SUPŠ v Klášterech Český Krumlov uskutečnila výstava fotografií a artefaktů z minulého 10. ročníku masopustního průvodu.

 

Debata o kulturních zvyklostech návštěvníků Českého Krumlova

Český Krumlov je místem hojně navštěvovaným turisty z celého světa. Různé národy – různá mentalita a odlišné zvyklosti. Někdy v ulicích potkáváme poklidné a spíše spořádané skupiny návštěvníků, jindy se musíme vyhýbat turistům, kteří zabírají celé ulice a jejich hlučnost nám není úplně příjemná. Ať už jde o Evropany či turisty ze vzdálených zemí, jako je Japonsko, Korea, Čína, Amerika, ne vždy známe kulturu, která formuje jejich společenské chování. Jaké mají společenské zvyklosti a tradice, na co kladou důraz kultury jiných národností? Na tyto a další otázky odpověděla moderovaná debata na téma Kulturní zvyklosti návštěvníků Krumlova „KRUMLOVCULTURE.cz" s pěti rodilými mluvčími, žijícími dlouhodobě v jižních Čechách. Diskutovat se zástupci americké, čínské, italské, ruské a senegalské národnosti mohli zájemci z řad široké veřejnosti v sobotu 18. března 2017 ve velkém sále Klášterů Český Krumlov.  

„Českokrumlovští průvodci se při své práci setkávají s nejrůznějšími odlišnostmi ve vnímání a jednání jiných národností. Uvědomujeme si, že pro našince může být neznalost zvyků a společenského chování jiných národností příčinou nepochopení a neochoty přijmout turistický ruch v našem městě – v obchodech, restauracích, na akcích i na ulici. Z toho důvodu jsme se rozhodli uspořádat ve spolupráci s městem Český Krumlov a Českokrumlovským rozvojovým fondem debatu, při které se touto problematikou budeme zabývat a naši hosté budou odpovídat na otázky přítomných účastníků,“ uvedla Pavla Benettová, členka Sdružení průvodců Český Krumlov, která převzala roli moderátorky debaty. Akce probíhala formou debaty, tlumočení bylo zajištěno prostřednictvím Sdružení průvodců Český Krumlov. Pozvaní hosté: Amerika ¬ Bryce Belcher, Čína – Liu Zan Zan, Itálie ¬ Andrea Massaro, Rusko ¬ Ludmila Rajnohová, Senegal ¬ Aly Simeuh Djiba.

Účastníci debaty tak nalezli např. odpověď na otázku, proč se čínský turista nikdy nevyhne autu, proč Italové ve většině případů zamíří za italskou kuchyní i to, proč s Američany nemůžeme ihned začít diskutovat o soukromých záležitostech. „Italové nadělají u jídla nepořádek, jedí téměř ke všemu chleba, který neukusují, ale lámou na malé kousky jen tak nad ubrusem,“ vysvětloval Andrea Massaro. Zatímco v Čechách je setkání u piva rovněž společenskou záležitostí, v Itálii se lidé setkávají na ulici. Není také žádnou výjimkou, že na dovolenou vyrážejí celé rodiny i s dětmi, které jsou plnoleté. „Čínský turista se nikdy nevyhne autu, je jim to úplně jedno,“ řekl Liu Zan Zan. Čínští řidiči jsou na zvyklí na veliké davy lidí a svou jízdu mezi lidmi tomu přizpůsobují. Cestování v Číně je také bráno trochu jinak než v jiných zemích. Není to ani tak cestování za kulturou, převažuje ekonomický důvod. „Mám peníze, tak cestuji,“ dodal Zan Zan. „V Rusku se vždy hosté zvou na návštěvu domů, nikdy se nemluví přes práh,“ sdělila Ludmila Rajnohová. Na snídani Rusové ocení cokoliv, co jim přichystáte, důležité pro ně je, aby toho bylo hodně. V Rusku byl za minulého režimu mnohem větší nedostatek než u nás, hojné snídaně tedy ruské turisty potěší na těle i na duchu. „Amerika je země extrémů,“ řekl Bryce Belcher. Američan, který přijede do Evropy, bude s největší pravděpodobností jiný než ten, který zůstane v Americe. Je ochoten vyzkoušet nové věci, ocení kvalitní kávu a koláče.

A co se líbí či nelíbí jiným národnostem na Češích či české kultuře? Italové jsou vždy velmi mile překvapení, jak krásné město Český Krumlov je, chutná jim české pivo, káva je trochu problém. Pro čínského turistu je v Českém Krumlově všechno zajímavé, oceňují zejména to, že je tu málo lidí a že se tady dá dýchat. Američanům se líbí, že „Disneyland“ může ve skutečnosti existovat, ale český národ vidí jako národ mračounů. Rusové oceňují zejména památky a řád, který je zde nastaven. Zástupce senegalské národnosti díky své blízkosti k Francii kladně ohodnotil z pohledu Francouzů čistotu, která u nás panuje, naopak česká kuchyně je pro Francouze, ale i Italy příliš těžká

 

Filmový festival Jeden svět

Také letos v březnu se uskutečnil v Českém Krumlově regionální filmový festival Jeden svět. V roce 2017 jsme přivítali v našem městě festival v řadě za sebou již posedmé, celkově pak poosmé. Jednotlivé ročníky festivalu se vždy snažily upozornit na nosná témata v oblasti lidských práv, která zásadně ovlivňují naši dobu. V loňském roce to například bylo téma „hledání domova“. Letos je hlavním tématem „umění spolupráce“. Proč takové téma? Zdá se, jako by dnešní společnost ztrácela tolik potřebnou schopnost spolupracovat. V době populistické rétoriky, negativních diskuzí na sociálních sítích a záplavy negativních zpráv je spolupráce pozitivní cestou, jak reagovat na rozdělenou společnost v krizi hodnot. Příklady spolupráce, anebo naopak její absence, tak procházely napříč programem festivalu.

Regionální festival se v Českém Krumlově uskutečnil od 13. do 18. března 2017 a tradičně byl složen z promítání pro školy v nízkoprahovém klubu Bouda, v hlavním sále městského divadla a v přednáškovém sále krumlovského gymnázia. Veřejné projekce se uskutečňovaly v divadelním sále krumlovského městského divadla. Spolupořadateli regionálního festivalu v Českém Krumlově jsou Centrum pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s., Gymnázium Český Krumlov a Člověk v tísni, o.p.s. za významné pomoci Městského divadla, o.p.s. v Českém Krumlově a Českokrumlovského rozvojového fondu, s.r.o. Záštitu nad festivalem převzali již tradičně starosta města Dalibor Carda a senátor Tomáš Jirsa.

 

Krumlov má městského architekta

Vizi architektury, urbanismu, směřování města, ale i projekty, jako je územní plán nebo revitalizace kasáren ve Vyšném, bude nově v Českém Krumlově spoluutvářet architekt Ondřej Busta. Pozice městského architekta se tak po deseti letech znovu obsazuje. Nejvíc bodů si z výběrového řízení na pozici českokrumlovského městského architekta odnesl 39letý Ondřej Busta, pro kterého Český Krumlov není neznámým místem. Vystudoval zde Střední uměleckoprůmyslovou školu sv. Anežky České, která ho nasměrovala na dráhu architektury, kterou absolvoval na Fakultě umění a architektury na Technické univerzitě v Liberci.

„Dění v Českém Krumlově sleduji, znám jej, mám tu rodinu, a když se naskytla příležitost zúčastnit se výběrového řízení, tak jsem neváhal a snažil jsem se pro to udělat maximum. Jsem rád, že mne komise vybrala, a budu se snažit, abych dostál jejich i svým představám,“ uvedl Ondřej Busta. Jeho dosavadní kariéra čítá řadu úspěšných projektů (rekonstrukce zámku Dlouhá Lhota, expozice Muzea českého karosářství ve Vysokém Mýtě, studie Mikulášské ulice v Krnově, návrhy výstavních expozic Národního muzea, design interiérů prodejen hodinek STORM, vila Slapy), vítězství ve veřejných soutěžích, rozsáhlou publikační a popularizační činnost, zkušenosti ze stáží na univerzitách v zahraničí. Před osmi lety založil vlastní architektonické studio ROBUST, aktuálně také vyučuje na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze. „Přesvědčil nás celkovou koncepcí, vizí, svou rozvážností, filozofickým pohledem na Český Krumlov, velmi dobře nastudovanými podklady, přehledem i odborností. Velmi dobrý je i jeho kultivovaný projev,“ vysvětlil místostarosta Josef Hermann.

 

Songfest v Městském divadle – oslava čínského nového roku – Roku kohouta

Další ročník festivalu Songfest proběhl v Městském divadle Český Krumlov 3. února 2017. Akci vymyslela čínská zpěvačka žijící v Praze Feng – Yün Song. Hlavní program byl doplněn řadou doprovodných akcí nejen pro děti a jejich rodiče a již tradičně přilákal do Městského divadla stovky návštěvníků. Nejdříve se jmenoval Čínský festival, potom Lunární festival a nakonec, proto, že za ním stojí hlavně paní Song, dostal festival název Songfest.

 

Vystoupení seskupení Proradost na Otáčivém hledišti – Čtyři mordy stačí, drahoušku

V únoru 2017 sehrálo na Otáčivém hledišti v mrazivé českokrumlovské zámecké zahradě otevřené neformální seskupení hrajících neherců PRORADOST divadelní představení Čtyři mordy stačí, drahoušku. Vstupné dobrovolné, v tekuté formě bylo rovněž tradičně akceptováno. Teplé oblečení, hrneček a pod..delníky s sebou. V případě prudké oblevy nebo jiných přírodních katastrof si pořadatel vyhradil právo divadelní představení odložit, což se však ani tentokrát nestalo a představení shlédly stovky pobavených diváků. Rok 2017 byl zároveň jubilejním, seskupení Proradost oslavilo již 20. rok své existence, což řádně oslavilo na 1. zámeckém nádvoří a stvrdilo zdařilou publikací.

 

Vlajka pro Tibet

Český Krumlov se jako každý rok zapojil do mezinárodní kampaně „Vlajka pro Tibet“, jež vznikla v polovině devadesátých let v západní Evropě a stala se jednou z nejvýznamnějších symbolických akcí vyjadřujících podporu ochrany lidských práv nejen Tibeťanů, ale i obyvatel Čínské lidové republiky.

Akce proběhla jako každý rok 10. března, v den výroční povstání proti čínské okupaci Tibetu. Při povstání v roce 1959 zemřelo více než 80 000 Tibeťanů, přes milion Tibeťanů zemřelo v následujících letech ve vězeních, pracovních táborech nebo v důsledku hladomoru. Cílem kampaně je poukázat na dlouhodobé porušování lidských práv v Tibetu. Česká republika se ke kampani připojuje pravidelně od roku 1996, kdy tibetskou vlajku vyvěsila první čtyři česká města. V loňském roce se k akci připojilo 697 obcí, měst, městských částí nebo krajů. V Českém Krumlově byla vlajka vyvěšena na budově radnice na náměstí Svornosti.

 

Pohádkový víkend v Městském divadle Český Krumlov

Ve spolupráci s NIPOS Artama a divadelním klubem Českokrumlovská scéna proběhl v termínu 31. března až 2. dubna 2017 již 14. ročník oblíbené akce Pohádkový víkend v Městském divadle. Jednalo se o regionální přehlídku amatérských divadelních souborů dospělých hrajících pro děti a mládež, v jejímž rámci mohli diváci shlédnout celkem 5 představení. Přehlídka se jako každý rok se těšila velkému zájmu veřejnosti.

 

Velikonoce v Českém Krumlově 2017

Jaro vstoupilo do města společně s Velikonocemi, a kromě tradičních řemeslných trhů čekala na všechny i různorodá zábava. Řemeslný trh oživil náměstí, trhovci a řemeslníci nabízeli stylové výrobky, řehtačky, píšťalky, velikonoční vajíčka zdobená rozmanitými technikami, pomlázky, jarní květiny i dekorace a sezónní pochutiny.

Velikonoční tradice jako pletení pomlázek, barvení vajíček nebo velikonoční pečení si v Českém Krumlově návštěvníci mohli připomenout hned na několika místech. Na bohatý program lákaly Kláštery Český Krumlov, kde na děti čekalo oblíbené hledání pokladů, velikonoční tvoření či netradiční čtení pohádek. Na Velký pátek si obyvatelé Krumlova nenechali ujít obnovení unikátní krumlovské tradice. Rozjímat či zapálit svíčku u zinscenovaného hrobu Ježíše Krista, jehož noční čestnou stráž zajistili schwarzenberští granátníci, bylo možné od 18.00 - 24.00 hodin v klášterním kostele Božího Těla a Panny Marie. Na Bílou sobotu se opět otevřela řemeslná ulička. Malované kraslice, perníčky či panenky z kukuřičného šustí bylo možné obdivovat v R-galerii, kde se uskutečnila již tradiční velikonoční prodejní výstava. Velikonoční koncert rozezněl pak v neděli prostory kostela Božího těla v Klášterech Český Krumlov či klášterního kostela ve Zlaté Koruně.

 

Budhistický mnich inspiroval svou životní cestou

V českokrumlovských klášterech se v březnu uskutečnila zajímavá beseda s buddhistickým mnichem Pemou Samdupem na podporu kláštera mnišek v Tibetu. Pema vyprávěl o studiích buddhistické filosofie a svém působení v klášteře pro 260 mnichů, který je považován za nejvýše položený klášter dostupný autem v Asii. Zde pracoval do roku 1998 jako manažer a měl na starost provoz a logistiku kláštera. V roce 2006 se rozhodl, že postaví klášterní školu pro dívky, které v té době neměly žádné zázemí pro studium. Dívky v kraji, které se chtěly taktéž tradičně vzdělávat, sice mohly učení přijímat, ale neměly žádné prostory pro praxi. Osudové setkání s ředitelkou české organizace MOST, o.p.s, jež se zabývá podporou vzdělanosti a zlepšování životních podmínek tibetských dětí a seniorů, buddhistických mnichů a mnišek a nomádů, se uskutečnilo o rok později. Tehdy vznikla první spolupráce a základy pro stavbu klášterní školy pro dívky díky českým dárcům. Pema založil neziskovou organizaci Sapan Foundation, která provoz školy zastřešuje. Nyní uplynulo deset let, škola stojí, žije v ní 20 dívek, které mohou studovat a mají důstojné zázemí. Pema se dále angažuje ve správě celkem tří klášterů a jedné vesnické školy, působí jako sekretář duchovního vůdce jedné z nejvýznamnějších škol tibetského buddhismu Sakyapa. Jeho vztah s Českou republikou se prohlubuje díky českým dárcům, kteří do jeho domoviny zavítají každým rokem a jsou tam srdečně vítání, mají tam tzv. druhý domov. Díky tomu, že je mnichem, má obrovskou svobodu a vzdělání, cestuje a potkává nové lidi, inspiruje se pozitivními příklady dobré praxe a ty vnáší do své komunity.

 

Soutěž žáků ve hře na klavír

Dne 21. a 22. března se v Jezuitském sále hotelu Růže uskutečnilo krajské kolo soutěže žáků základních uměleckých škol České republiky ve hře na klavír. V jedenácti věkových kategoriích se odborné porotě a publiku složenému z učitelů klavírní hry jihočeských ZUŠ, rodičů, studentů budějovické konzervatoře, žáků místní ZUŠ a hudbymilovných zájemců představilo s nastudovaným programem celkem 75 soutěžících. Dva dny plné hudebního zápolení v krásném a vstřícném prostředí hotelu a krumlovské základní umělecké školy přinesly pěkná ocenění všem sedmi klavíristům krumlovské ZUŠky v podobě druhých a třetích cen a jedné ceny první.  Získal ji Ondřej Šimeček ze třídy Aleny Švepešové v VII. kategorii do 15 let a postoupil do ústředního kola.   Absolutní vítězkou se stala Anna Košinová ze třídy Martiny Krausové ze ZUŠ Třeboň.

 

Kouzelný příchod jara v Českém Krumlově

Od pátku 28. dubna až do pondělí 1. května nabídl Český Krumlov tradiční oslavy jara a měsíce lásky. Město se opět po roce proměnilo v Kouzelný Krumlov s bohatým programem nejen pro zamilované. Již v pátek 28. dubna se náměstí Svornosti proměnilo v náměstí Lásky a ožilo májovým jarmarkem. Po čtyři dny zde nabízeli trhovci od 10 do 18 hodin množství tradičních českých pochutin a laskomin návštěvníci viděli také na ukázku řemesel i prodej drobných dárků spojených s májem – měsícem lásky.

Bohatý a pestrý program v ulicích města zahájili studenti krumlovského gymnázia v pátek 28. dubna tradičním majálesovým průvodem. Letošním tématem byly nejrozmanitější podoby hudby. Průvod vyrazil v 11 hodin od budovy gymnázia, povede přes Budějovickou bránu, I. zámecké nádvoří, Zámecké schody, Lazebnický most, Širokou ulici a náměstí Svornosti až do Pivovarských zahrad. Tam se svým hudebním vystoupením představí jednotlivé třídy a byl vyhlášen král a královna majálesu roku 2017.

Sobota 29. dubna nabídla oblíbené májové fotografování v Museu Fotoateliér Seidel. Pro zamilované, a nejen pro ně fotoateliér jedinečnou možnost pořídit si originální fotografii vyhotovenou ve stylu doby našich babiček. V Hradební ulici byl k ochutnání kousek Itálie. Road show Chuť Itálie byla zaměřena nejen na věhlasnou italskou gastronomii v podobě ochutnávek italských delikates, pokrmů, vína a kávy, ale návštěvníkům přidá také tipy na cestování do Itálie. Akce zahrnovala výstavu fotografií, prezentaci italských automobilů, cooking show, módní přehlídku italské módy a doplňků, ukázku výuky italského jazyka, prezentaci sommelierů a baristů, degustační menu, zónu pro děti a soutěž o hodnotné ceny. Stylové bylo i zakončení sobotního programu v kině Luna při promítání italského filmu Mládí.

Dětské čarodějnické odpoledne v Pivovarských zahradách si užívali v neděli 30. dubna malí i velcí při společném zdobení a stavění máje, opékání buřtů, výrobě doplňků s čarodějnickou tematikou, u čarodějnického líčení a také se zvířaty z Volnočasového přírodního centra Pepíno. Krumlovský veletrh představil neziskové instituce, soubory, festivaly, projekty a školy. V zahradách se prezentovaly českokrumlovské spolky, vystoupily dětské soubory z Domu dětí a mládeže a Komunitního centra Rovnost, taneční soubor Storm Dancers, Krumlovští pištci, Akademie rytířských umění Český Krumlov, folklorní soubor Jitřenka a pěvecký sbor Corro Note Magia z Itálie.

Pravidelnou součástí akce byl i program českokrumlovské Základní umělecké školy Festival ZUŠ, v rámci kterého se kromě místních souborů představily i dva hostující soubory ze ZUŠ Nové Město nad Metují. V rámci odpoledne vystoupil Bubenický soubor, taneční soubor „Na Smetaně“ ZUŠ Nové Město nad Metují, žesťové trio, akordeonové kvarteto, kytarový soubor, Krumzušband – swingový a taneční orchestr ZUŠ Český Krumlov, dechový orchestr ZUŠ Nové Město nad Metují a dechový orchestr ZUŠ Český Krumlov.

Pro odvážnější byla od 20.30 hodin připravena tajemná stezka klášterní zahradou. Kdo nechtěl kráčet za tajemstvím klášterní zahrady, mohl se před zapálením vatry přidat od 20.30 hodin k lampionovému průvodu, který z náměstí Svornosti vyrazí Širokou ulicí přes Latrán až do Pivovarských zahrad. Večerní slavnostní zapálení vatry a pálení čarodějnice doprovodil narozeninový koncert k 5. výročí populární českokrumlovské kapely Chlapi v sobě.

V programu Kouzelného Krumlova nechyběly komentované prohlídky města a májové odpoledne otevřených muzeí a galerií. Zvýhodněné prohlídky nabídly v pondělí na prvního máje Kláštery Český Krumlov (sleva 50 % na všechny expozice), Muzeum Vltavínů nebo zahrada "Kouzelné bylinky". V neděli 30. dubna bylo možné zdarma navštívit výstavu "Lea Konvalinková. Restaurátorské práce a křídla motýlí" v Regionálním muzeu.

 

72. výročí konce 2. světové války

Dne 5. a 6. května 2017 probíhaly oslavy konce druhé světové války v našem městě. Hlavním lákadlem letošních oslav byla maketa letounu Supermarine Spitfi re Mk.IXc v reálné velikosti. Toto krásné letadlo bylo doplněno o vojenské ležení v podání členů sdružení Czech Spitfire Clubu.  Oslavy začaly již v pátek 5. května od 10.00 hodin v kině Luna, kde byla pro žáky a studenty místních škol připravena přednáška na téma „Českoslovenští letci ve druhé světové válce“. K vidění zde byly také dobové artefakty a fotografie.

V sobotu 6. května v 11.00 hodin si na náměstí Svornosti občané Krumlova připomněli pietním aktem oběti a hrdiny druhé světové války. Zazněly státní hymny ČR a USA v podání pěveckého sboru Bellaria. Za přítomnosti významných hostů byly pak položeny květiny k pamětním deskám vojáků 26. pěší divize armády USA a československých válečných letců z českokrumlovského regionu. Součástí aktu bylo předání slavnostního praporu, který město Český Krumlov věnovalo Zásahové jednotce Policie České republiky.

V sobotu 6. května ve foyer Městského divadla byla zahájena výstava „František Mach: Konec II. světové války ve Velešíně“. Výstava organizovaná Fotoklubem Český Krumlov představila zapomenuté fotografie setkání Rudé a Americké armády na demarkační čáře ve Velešíně v roce 1945. Většina fotografií z unikátních skleněných negativů rodinné sbírky po zaniklém fotoateliéru Františka Macha spatřila světlo světa po 72 letech. Akci pořádalo Sdružení cestovního ruchu Český Krumlov, z. s. ve spolupráci s městem Český Krumlov.

 

Filmový klub kina Luna

Filmový klub kina Luna připravil 3. května pro návštěvníky projekci dokumentárního filmu Slepý Gulliver, doplněnou o diskuzi s filmařem, cestovatelem a spisovatelem Martinem Ryšavým. Ten je držitelem ocenění Magnesia Litera za knihu roku 2009 (Cesty na Sibiř) a 2011 (Vrač). Je autorem řady pozoruhodných filmových dokumentů, z nichž zatím největšího úspěchu dosáhly filmy Medvědí ostrovy (Český lev za nejlepší dokument roku 2010) a Afoňka už nechce pást soby (Nejlepší český dokument roku 2004 na MFDF Jihlava). V dokumentu Slepý Gulliver, který Martin Ryšavý přijel do Krumlova představit, je hlavním hrdinou sám autor: je svědkem událostí na ukrajinském Majdanu, Transsibiřskou magistrálou se vydává přes Rusko, plaví se po řece Kolymě, potkává kočovné pastevce sobů, vojáky, mystiky, umělce a učence. Snaží se porozumět aktuálnímu stavu dvou momentálně znepřátelených zemí bývalého sovětského impéria. Rámcovou situaci filmu tvoří režisérův rozhovor s pražským optikem Jakubem Thurim, natočený během vyšetření režisérova zraku. Spolu s cestopisným materiálem dává nahlédnout do vědomí cestovatele bloudícího ve vzpomínkách a stopách smyslových vjemů z výprav do vzdálených končin a hledajícího způsob, jak je pochopit, uspořádat a sdělit.

 

Osudy a dílo v Egon Schiele Art Centru

Od poloviny dubna byly v Egon Schiele Art Centru na ploše 3 000 m2 otevřeny nové výstavy umělců z České republiky a Švýcarska. Na fasádě objektu Široká 72 byla také odhalena nová Krumlovská madona od Romana Týce.

„Tak jako každoročně, bude i v roce 2017 naším cílem představit umění české a zahraniční, propojené historicky, geograficky a částečně tematicky,“ říká ředitelka muzea Hana Jirmusová Lazarowitz. Zvolenými zahraničními umělci jsou M. S. Bastian & Isabelle L., švýcarští umělci střední generace, pracující posledních patnáct let společně. Jejich kořeny a inspirace zahrnují život a vzdělání ve svobodném a úspěšném Švýcarsku, dlouhodobé pobyty v Paříži a New Yorku, cesty kolem světa, ale zároveň výrazný obdiv k českým animovaným filmům z doby před rokem 1989 a také k osudu a tvorbě českých umělců Pavla Brázdy (nar. 1926) a Věry Novákové (nar. 1928). Manželé Pavel Brázda a Věra Nováková byli z politických důvodů vyloučeni z Akademie výtvarných umění v Praze (v roce 1949), přesto se i nadále bytostně věnovali umělecké tvorbě, aby byli po čtyřiceti letech postupně znovuobjevováni v rámci Československa, resp. České republiky a velice pozvolna též v rámci Evropy a světa.

„Tři samostatné výstavy (M. S. Bastien & Isabelle.L., Věra Nováková, Pavel Brázda) ukáží tři příběhy umělců žijících a tvořících v naprosto odlišných systémech, ale čerpajících z obdobných zdrojů lidské každodennosti, kde hravost, humor a komiksové prvky dokáží i beze slov srozumitelně poukázat na absurditu i krásu 20. století,“ přiblížila Hana Jirmusová Lazarowitz. Výstavy Pavla Brázdy a Věry Novákové představují retrospektivy s cílem seznámit Evropu s umělci, jejich pohnutým osudem a dílem, které v 50. letech 20. století nepochybně předběhlo svoji dobu, jenže v době svého vzniku nedostalo příležitost být představováno a vystavováno. Paralelně probíhající výstava M. S. Bastiana a Isabelle L. tak na jedné straně doplní informaci o stavu umění v Evropě 20. století, o snaze hledat inspiraci na obou stranách železné opony, o významu a vlivu umění bez ohledu na politické uspořádání a sociální situaci, zdůrazní význam hloubky díla, jež dokáže sumarizovat umělecké i životní zkušenosti a které dokáže přesáhnout hranice.

 

Den dětí v Českém Krumlově

V neděli 28. května pořádal Dům dětí a mládeže tradiční akci ke Dni dětí. Od 9.30 hodin se menší děti mohly v městském parku těšit na pohádková stanoviště, jízdu lanovkou a pohádkovou voroplavbu. Na větší děti čekal u rybníka na Horní Bráně aquazorbing, slalom na raftech, ukázky záchranného sportu a další parádní zábava. Čtvrtek 1. června si nenechaly děti ujít zábavné odpoledne v Zapa baru, kde si užily legraci se zdobením dortíků. V kině, na hřišti, v Městském parku – letošní oslavy Dne dětí v Českém Krumlově se konaly hned na několika místech a nabídly pestrý program.

Již v neděli 28. května oslavily děti svůj svátek spolu s českokrumlovským Domem dětí a mládeže. Městský park se proměnil v park pohádkový a menší děti mohly zajít na spoustu pohádkových stanovišť a plnit zábavné úkoly. Dopoledne v parku dětem a jejich rodičům zpříjemnilo vystoupení dětí z hudebních, tanečních a sportovních kroužků Domu dětí a mládeže, odpoledne poté krumlovská kapela Situace. Děti starší 10 let se mohly vydat na dobrodružnou cestu lanovkou přes řeku Vltavu od Městského divadla k Pivovarským zahradám, ale také si vyzkoušet aquazorbing či slalom na raftech u rybníka na Horní Bráně. Navíc pro ně byly připraveny ukázky záchranného sportu, výcvik záchranných a služebních psů a prohlídky policejní techniky.

 

NZDM BOUDA: výtvarný projekt „Sochy a děti"

Již po patnácté měli děti a mládež z Českokrumlovska zajímavou možnost seznámit se sochařskou tvorbou. V NZDM Bouda v Českém Krumlově, které je projektovým pracovištěm Centra pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s., se ve dnech od pondělí 15. května do pátku 19. května 2017 uskutečnil výtvarný projekt „Sochy a děti“ pod vedením akademického sochaře Petra Fidricha. Účastníci měli v časech od osmi ráno do čtyř odpoledne možnost „přičichnout“ si k této zajímavé výtvarné technice. Pracovalo se na lipových fošnách, které organizátoři dostali darem od obce Hořice na Šumavě, prostřednictvím kvalitních dlát a paliček.

Tento neformálně vzdělávací projekt byl určen jak dětem z předem přihlášených základních škol, tak i dětem a rodičům volně příchozím. Smyslem projektu bylo přiblížit dětem a mládeži z Českokrumlovska sochařskou a řezbářskou práci, jako zajímavou alternativu trávení volného času a případnou možnost budoucího povolání nebo „koníčka“.

 Celkem se patnáctého ročníku výtvarného projektu „Sochy a děti“ zúčastnilo šest základních škol nejenom z Českého Krumlova (ZŠ Brloh) a děti a rodiče volně příchozí v počtu 207 účastníků. Díky podpoře města Český Krumlov, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a Jihočeského kraje byl program pro všechny účastníky zdarma.

 

ZUŠ Open 2017

Základní umělecká škola Český Krumlov připravila na den 30. května 2017 program pro širokou veřejnost v rámci celostátní akce ZUŠ Open věnované podpoře základního uměleckého vzdělávání v naší zemi. Hrajeme, zpíváme, tančíme pro vás, milí spoluobčané, děti, přátelé…přijďte se radovat s námi!  To bylo motto všech pestrých vystoupení v nejrůznějších místech Českého Krumlova, která jako každoročně navštívilo množství nadšených občanů města i turistů.

 

Český Krumlov udělil Ceny města za rok 2016

Osobně poblahopřát laureátům Ceny města Český Krumlov za rok 2016 Heleně Plachtové a také kolektivu z Centra pro pomoc dětem a mládeže jsme mohli 8. června 2017 od 18.00 hodin v Synagoze Český Krumlov. Večer hudebně doprovodilo trio Iva Marešová, Aliaksandr Yasinski, Michael Vašíček. Koncertem chce město Český Krumlov symbolicky poděkovat všem obětavým lidem, kteří neúnavně a s pokorou pracují v pomáhajících profesích na Českokrumlovsku. Podpořit osobnosti, které vstupují do našich životů, a málokdy jim stačíme vyjádřit slova díků.

Tradice udělování cen města jako uznání lidem, kteří významně přispěli k dobrému jménu Českého Krumlova, vznikla v roce 1994 (udělovala se za rok 1993). Do roku 2003 byly vyhlašovány ceny v pěti kategoriích – rekonstrukce památkových objektů, kultura, sport, sociální čin a podnikatelský záměr. Od roku 2004 není ocenění kategorizováno, ale může jej získat více subjektů.

Za 24 dosavadních ročníků bylo uděleno celkem 76 cen. Cena města Český Krumlov je určena fyzickým osobám, seskupením fyzických osob či právnickým osobám za jejich významné počiny v předchozím roce. Kandidáty na toto ocenění může nominovat kdokoliv, nejen českokrumlovští občané. Uzávěrka nominací je vždy 31. března v roce následujícím, za který má být cena udělena.

 

31. ročník Slavností pětilisté růže

Ve dnech 16. až 18. června 2017 proběhl v Českém Krumlově již 31. ročník Slavností pětilisté růže, jež pořádá město Český Krumlov, Městské divadlo Český Krumlov a Českokrumlovský rozvojový fond. Tato městská historická slavnost z období renesance v minulých letech obdržela titul Akce roku 2010 v České republice v soutěži agentury CzechTourism a titul Počin roku 2014 v kategorii Historické festivaly v České republice. Hlavním tématem slavností v roce 2017 bylo 430. výročí sňatku Viléma z Rožmberka a Polyxeny z Pernštejna.

Tento ročník se nesl ve stylu honosných svatebních hostin a hodování. Městem procházely historické průvody a pro všechny svatební hosty bylo připraveno dvě stě programů na deseti scénách po celém městě, letošní perličkou byla i pravá italská gondola, která brázdila vody řeky Vltavy.  

Letošní Slavnosti pětilisté růže potěšily nejednoho gurmána, nachystány byly historické hody o několika chodech i scénické ochutnávky dle renesančních receptů. Chuťové pohárky naladily v hotelu Růže například v medu marinovaný vepřový bůček, nadívaná křepelka, jezuitský koláč nebo dobové delikatesy od klášterní pekařky. Na řízené degustace byly nutné rezervace, v Klášterech spolu se vstupenkou obdrželi návštěvníci měšec s dobovou měnou, která je akceptována v rámci hodů, měšec pak zůstane účastníkům jako suvenýr. „Podle dobových receptů se v renesanci nepracovalo se solí tak, že by se pokrmy solily při vaření. Jídla byla bohatě kořeněná a ochucená bylinkami a sůl se dávala vedle do misek jen jako ochucovadlo, a přesně takhle nachystáme ochutnávky i my,“ vysvětlila Kateřina Slavíková, manažerka klášterů. Naopak Pivovarská zahrada nabídla dobovou krčmu s dostatečnou kapacitou pro klidnější stolování.

K připomenutí svatby přivezli českokrumlovští voraři pravou benátskou dvanáctimetrovou gondolu, která je symbolem svatebního daru, jehož slavnostní předání a uvedení gondoly do provozu pro návštěvníky slavností se uskutečnilo v sobotu 17. června v 10.30 hodin v Rybářské ulici u mostu dr. Edvarda Beneše. Zážitkem byly i vyhlídkové plavby na voru, a u příležitosti slavností měli návštěvníci také možnost překonat řeku Vltavu z centra města do městského parku prostřednictvím přívozu.

Během slavností se po celém městě na deseti scénách odehrával bohatý program plný hudebních, tanečních, divadelních a komediantských vystoupení. Městem procházely oblíbené kostýmované průvody, v pátek rychtářský a ohňový, v sobotu slavnostní historický a noční ohňový průvod a v neděli závěrečný průvod slavností.

V letošním roce město přivítalo více zahraničních umělců, dorazili sem bubeníci a praporečníci z italské Sulmony, umělci z řeckého Zakynthosu, taneční soubor z německého Burghausenu, z Ameriky sem zavítal kejklíř a žonglér Paolo Garbanzo a s ním přijela německá hudební skupina Wolgemut. Sobota večer nabídla malý festival středověké hudby, kde vystoupila legendární folkově renesanční skupina Klíč, která ve svém žánru patří k uznávané české hudební špičce. Se středověkou hudbou v progresivním stylu tu vystoupila Bohemian Bards nebo keltská skupina Gaia.  

V programu nechybělo divadelní představení živých šachů s figurami na šachovnici v rozměrech 8 x 8 metrů, které se letos přesunulo z Otáčivého hlediště do Klášterní zahrady, v hospodě U Petrova Voka se opět odehrála lidová veselice a historické trhy na I. zámeckém nádvoří, v Klášterním dvoře a nově i v Široké ulici nabídly nejrůznější řemeslné výrobky a gastronomické lahůdky. V městském parku rozbila ležení vojenská jednotka, návštěvníci nahlédli do táborového života ve stylu od 13. do 16. století, mohli vyzkoušet šermířský trénink nebo zhlédnout ukázky soubojů v plné zbroji. Tradiční úžasnou podívanou byl i sobotní slavnostní ohňostroj na jižních zámeckých terasách v provedení českokrumlovských ohňostrůjců Zdeňka Štěpánka a Jiřího Honce.

V letošním roce organizátoři zvýšili po devíti letech vstupné o třetinu, vstupenka pro dospělého vyjde na 300 korun, zvýhodněné vstupné pro krumlovské občany zůstává na stokoruně. Důvodem k úpravě cen jsou zvyšující se náklady a také postupná tendence slavností k soběstačnosti a nezávislosti na veřejných financích. Rozpočet slavností činí čtyři a půl milionu korun. Loňský jubilejní 30. ročník navštívilo téměř 28 000 lidí, od roku 1990 sem zavítalo 450 000 návštěvníků.

 

31. ročník Festivalu komorní hudby Český Krumlov

Spolu s létem byl zahájen oblíbený hudební festival s nejdelší tradicí ve městě. Díky přízni našich i zahraničních umělců se českokrumlovský Festival komorní hudby v průběhu 30 let proměnil ze své kdysi skromné podoby v oblíbenou kulturní událost s věhlasným mezinárodním renomé.

Po loňském jubileu vykročil Festival komorní hudby Český Krumlov do nového, již čtvrtého desetiletí své existence. Letošní 31. ročník inspirovalo a zároveň zavazovalo 25. výročí zapsání města do seznamu UNESCO. Český Krumlov vyhledává mnoho návštěvníků z domova i z ciziny a starostí kulturních institucí a organizací města je nabídnout jim více, než poskytuje a leckdy také vnucuje celý komplex cestovních služeb a byznysu. Energie našeho města totiž nabízí skutečně mnohem více a skutečné poklady neskýtá jen krásné panorama města, ale že ukryty v celé jeho tradici. K té je třeba se znovu vracet a znovu objevovat. A je to právě hudba, která se po staletí prolínala životem města a nedílně tak spoluutvářela jeho tradici.

Z této tradice také v roce 2017 více než v předchozích ročnících těžila dramaturgie festivalu. Program opět zahájil světový unikát – realizace historicky poučených festivit – Barokní noc na zámku Český Krumlov. Návštěvníky čekal večer plný hudby a tance, dobových her, postav commedia delľ arte, opera v barokním divadle a hostina dvěma tisíci svícemi iluminované zámecké zahradě s barokním ohňostrojem na závěr. Zámecké prostředí poskytlo prostor většině koncertů    hudby, která tu kdysi zaznívala. Obdobně tomu bylo i v případě hudby chrámové. Nově letos dramaturgie těžila také z konkrétního muzikologického bádání, které v nejednom případě vyústilo v novodobé premiéry.

Nezůstalo jen u minulosti, kromě jazzového večera letos poprvé festival nabídl speciální tematický výběr novodobé hudby jako poctu významnému výtvarnému umělci Egonu Schielemu, jehož život a tvorba byly s Českým Krumlovem úzce spojeny. Festivalový ročník tak byl ve své rozmanitosti především poctou Českému Krumlovu.

 

Turné vítězů soutěže Concertino Praga

Laureáti prestižní Mezinárodní soutěže Concertino Praga, kterou pořádá Český rozhlas, uspořádali turné v rámci Jihočeského festivalu Concertino Praga. Soutěž představuje talentované světové interprety klasické hudby nastupující generace. Svými výkony odbornou porotu přesvědčili soutěžící Uliana Zhivitckaia z Ruska ve hře na flétnu, Timofei Iakhnov z Ruska v kategorii hoboj, Andrey Ryazantsev, také z Ruska, bravurním ovládnutím klarinetu a tuzemský talent klasické hudby Adam Plšek v kategorii fagot.

„Rok co rok se zrodí díky festivalu Concertino Praga nové hvězdy klasického nebe. Přeji všem, aby bez ohledu na to, z jaké země pocházejí, našli společnou hudební řeč a užili si všechny momenty spojené s účastí na tomto festivalu. Návštěvníkům koncertů pak přeji nezapomenutelné hudební zážitky,“ pozval příznivce klasické hudby generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. V Českém Krumlově vystoupili mladí hudebníci v pondělí 12. června 2017 v zámeckém Maškarním sále. 

 

Významné životní jubileum a ocenění českokrumlovského hudebníka

Mezi umělci, kterým Nadace Život umělce udělila jako poděkování za celoživotní uměleckou činnost Senior Prix za rok 2016, byl také známý krumlovský hudebník, hráč na tubu Břetislav Kočička (1937). Tohoto ocenění se dostalo například herečce Janě Hlaváčové, zpěvačkám Haně Zagorové a Marii Rottrové, hudebníkovi Jiřímu Stivínovi a také Krumlovačce, operní režisérce Inge Švandové Koutecké.

Břetislav Kočička je rozený Hanák, od Přerova. Studoval na vojenské hudební škole v Liberci hru na tubu. Po skončení dostal působil u posádkové hudby v Českém Krumlově. Působil v orchestru Jihočeského divadla jako tubista až do sedmdesáti let. Hrával také v jihočeské divadelní dechovce, v žesťovém kvintetu a absolvoval mnoho výchovných koncertů a vystoupení doma i v zahraničí. Od roku 1971 na poloviční úvazek učil v krumlovské hudební škole hru na žesťové nástroje až do roku 2005. Letos v říjnu oslavil pan Břetislav Kočička osmdesátku. Je stále čilý, usměvavý a pro svou mimořádně pozitivní osobnost se stále těší velké oblibě mezi muzikanty. Je členem Unie orchestrálních hudebníků ČR, která ho na ocenění Senior prix nominovala.

 

Letní úplňky u Seidelů pokračovaly i v roce 2017

Je již několik let tradicí, že se o letních úplňkových nocích otevírají dveře Musea Fotoateliér Seidel a noční návštěvníci se takto stávají hosty domu Seidelových. Večerní a noční prohlídky fotoateliéru mohli i letos návštěvníci zakončit posezením v zahradě při promítání starých fotografií z archivu Seidelovy databanky s komentářem. Prohlídky i noční promítání za svitu měsíce proběhly opět v termínech letních úplňků v červenci a srpnu 2017.

 

Mezinárodní hudební festival Český Krumlov 2017

Mezinárodní hudební festival Český Krumlov se mezi 14. červencem a 5. srpnem konal již po šestadvacáté. Díky objevné dramaturgii i účasti světově proslulých interpretů si festival vydobyl přední místo mezi festivaly klasické hudby a stal se i trvalou součástí evropského hudebního kalendáře.

Festival představil špičky současné hudební scény. Spojení krásných melodií s magickou atmosférou Českého Krumlova zaručuje jedinečný letní zážitek. Na celkem 19 koncertech vystoupili přední zahraniční i čeští interpreti. Festival zůstal věrný své dramaturgické tradici a opět nabídl klasickou hudbu, šanson, muzikál i crossover. Jeho dominantou se stal zahajovací operní galakoncert, který tentokrát patřil dvěma operním hvězdám – okouzlující sopranistce Angele Gheorghiu a sympatickému tenoristovi Ramónu Vargasovi. Doprovodil je PKF – Prague Philharmonia pod vedením Leoše Svárovského. Program koncertu byl stanoven na repertoáru, se kterým oba pěvci sklízejí úspěchy po celém světě. Zazněly světoznámé árie a duety z oper Bohéma, Traviata, Romeo a Julie, Madama Butterfly, Carmen a dalších.

Klasika na zámku ¬ z velkých osobností klasické hudby se na 26. festivalovém ročníku představil například violoncellista Mischa Maisky, spolu s ním vystoupila v Maškarním sále klavíristka Shiran Wang. Španělský klavírista Javier Perianes rozezněl Zámeckou jízdárnu za doprovodu Symfonického orchestru Českého rozhlasu pod taktovkou Manuela Hernándeze-Silvy. Mág houslí a violy Julian Rachlin, který navíc vzbuzuje velký zájem i jako dirigent, vystoupil rovněž v Zámecké jízdárně s kanadskou violistkou Sarah McElravy za doprovodu Jihočeské filharmonie. Tento koncert byl tradičně věnován členům Klubu přátel MHF Český Krumlov.

Festival vzdal rovněž poctu několika umělcům, jejichž výročí jsme si v roce 2017 připomněli. 450. výročí narození skladatele Claudia Monteverdiho uctila Cappella Mariana koncertem z jeho tvorby a hold jednomu z nejvýznamnějších trumpetistů 20. století Maurici Andrému vzdali v Klášterním kostele trumpetista Marek Zvolánek a varhaník Pavel Svoboda. S komorními programy vystoupili i Bohuslav Matoušek s Jakubem Junkem a orchestrem Virtuosi Pragenses, houslový talent Da Yoon You, Petr Nouzovský s Miriam Rodriguez Brüllovou, Jesús Castro Balbi a komorní tělesa Škampovo kvarteto, Smetanovo trio či Schola Gregoriana Pragensis.

V letním koktejlu hudebních žánrů festival nabídl i osvěžující populární žánry, jako je rendez-vous s francouzským šansonem v podání zpěvačky Radky Fišarové. Originální kombinaci klasické hudby s příměsí jazzu a popu představil Janoska Ensemble. V Pivovarské zahradě irským večerem s ochutnávkou irské whisky provázela skupina Altan. Nechyběl ani americký muzikál v autentickém podání broadwayských muzikálových hvězd. Pro návštěvníky závěrečného večera s titulem „Noc barokních mistrů“, který se uskutečnil v zámecké zahradě, byla připravena „iluminace zahrady“, koncert souboru Barocco sempre giovane se sólovým trumpetistou Markem Zvolánkem a slavnostní ohňostroj za zvuků Händelovy hudby.

 

Vzpomínka na akademického malíře Jana Cihlu

10. srpna 2017 zemřel ve věku 88 let akademický malíř Jan Cihla. Pozoruhodný a uznávaný umělec, jenž si Český Krumlov na dobu více než šesti desetiletí zvolil za místo svého působení a tvorby, která svou kvalitou výrazně překročila hranice města i jihočeského kulturního okruhu. Rodák z pohraniční obce Alžbětína u Železné Rudy studoval na výtvarných školách v Praze a v Bratislavě a již v šedesátých letech minulého století obohatil českou moderní malbu o prvky poetického civilismu a lyrické abstrakce, vycházející především z přírodních motivů. Citlivé vnímání krajin, které poznal během studijních cest po východních i západních zemích Evropy, ale zejména důvěrné seznamování a dlouhodobé pozorování krajiny domácí, jihočeské a šumavské, se stalo celoživotní inspirací námětů jeho obrazů. Jan Cihla však nebyl popisným krajinářem. V jeho kompozicích je s využitím přírodních prvků zachycen vrcholně slavnostní pomíjivý okamžik, lyrický či dramaticky živelný děj, romantická vzpomínka nebo elegická metafora, do kterých člověk subtilně vstupuje prostřednictvím dojmů, snů a citů. Cihlovy obrazy až překvapivě vizuálně souznějí s literárními texty Adalberta Stiftera, jehož tři svazky povídek i mistrně ilustroval.

Přes nesporný domácí i zahraniční ohlas a úspěch výstav nebo četná zastoupení v soukromých či institucionálních sbírkách v celé Evropě zůstal Jan Cihla bytostně i tvůrčím způsobem spjat s Českým Krumlovem. Dlouhodobě spolupracoval se zdejším Regionálním muzeem (dříve Okresním vlastivědným muzeem), jehož byl respektovaným členem poradního sboru pro sbírky, ale také aktivním příznivcem a velkoryse vlídným mentorem. Byl moudrým a nadmíru noblesním člověkem, s nímž byla vždy velká čest a radost sdílet okamžik. Nejen pro Český Krumlov, ale také pro jihočeskou a širší českou kulturní obec znamená jeho odchod velice smutnou zprávu, a především nenahraditelnou ztrátu.

 

Mimořádným vlakem Josef Seidel ke Stožecké kapli a do Nového Údolí

České dráhy vypravují každoročně alespoň jeden mimořádný vlak jako výlet za fotografiemi Josefa Seidela. Letos jel z Českých Budějovic do Nového Údolí. Pro cestující bylo připraveno několik desítek fotografií, některé kolovaly po vagonech, na jiné byli cestující výletníci upozorněni průvodci při zastávkách. Vlak na své cestě zastavil i v Českém Krumlově. Důležitá byla zastávka ve Stožci, odkud byli zájemci dopraveni ke Stožecké kapli a zpět. A právě zde byl pokřtěn nový kalendář Musea Fotoateliér Seidel. Cílem cesty není jen hraniční nádraží a konec trati v Novém Údolí. Jen pár metrů vedle leží další koleje Pošumavské jízdní dráhy, po kterých můžete parním vlakem dojet na hranici s Bavorskem. Josef Seidel i jeho syn vytvořili desítky pohlednic z míst, kudy vlak projede. Ale také další fotografie portrétů lidí, kteří podél trati bydleli nebo na ní pracovali či vlakem do zaměstnání jezdili. Mimořádný vlak odjel v sobotu 30. září 2017 z Českých Budějovic okolo 8 hod. a přijel zpět v šest večer.

 

NZDM Bouda – výtvarný projekt: „V Boudě proti nudě“

Tradiční letní akcí, kterou organizuje NZDM Bouda, je akce s názvem V BOUDĚ PROTI NUDĚ. Pracovníci CPDM, o.p.s. připravili pro období letních prázdnin 2017 různé uměleckořemeslné činnosti pro volně příchozí děti a mládež ve věku od 6 do 14 let, kteří zůstávají v době letních prázdnin ve městě a nemají jiné vyžití. Tato akce probíhala tradičně na začátku a na konci letních prázdnin, přičemž se škála činností a aktivit mění, takže si příchozí mohou vyzkoušet vždy něco nového.

Činností se účastní nejen návštěvníci z řad dětí a mládeže, ale i jejich rodiče a prarodiče. Příchozí děti a mládež tak měli možnost vyzkoušet si svou zručnost, schopnost práce v týmu a hlavně trpělivost. Odborné vedení tradičně zajišťovali pracovníci a spolupracovníci Centra pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s. Český Krumlov. Vstup byl bezplatný.

 

Společné vystoupení bratří Ebenů a Roberta Křesťana

Letní prázdniny byly v Českém Krumlově zakončeny nevšedním hudebním zážitkem. Ke společnému vystoupení se spojily dvě legendy české hudební scény Bratři Ebenové a Robert Křesťan & Druhá tráva. Koncert se uskutečnil 3. září 2017 v Zámecké jízdárně. Český Krumlov a společně s Brnem a Prahou se stane jedním ze tří míst, která toto mimořádné vystoupení nabídnou. Koncert proběhl u příležitosti 25. výročí zapsání města Český Krumlov na Seznam světového kulturního dědictví UNESCO. Pořadatelem je Vlašský dvůr Český Krumlov s.r.o., partnerem koncertu je město Český Krumlov.

 

Český Krumlov zahájil Dny evropského dědictví 2017

Dny evropského dědictví (European Heritage Days – EHD) jsou celoevropskou akcí věnovanou osvětě v tématech historie a péče o památky. Město Český Krumlov se k této akci každoročně připojuje. Letos si pro zájemce o historii připravily zvláště bohatý program Kláštery Český Krumlov, pravěká kupecká osada Krumbenowe opět obsadila Pivovarskou zahradu a na návštěvníky také čekala celá řada zdarma zpřístupněných expozic. Pro děti byly přichystány speciální prohlídky města s názvem Renesance v Krumlově.

V programu českokrumlovských dnů evropského dědictví ve dnech 9. a 10. září byla vedle tradičně vděčných návštěv vybraných památkových objektů také nabídka přednášek a exkurzí pro náročnější zájemce.

Ve Velkém sále Klášterů Český Krumlov proběhl v sobotu 9. 9. přednáškový cyklus o architektuře a životě žebravých řeholí klarisek, františkánů a kapucínů, tedy řeholí blízkých zdejším minoritům. Helena Soukupová, častý host zdejších EHD, hlavní odborník na architekturu a život ženských mendikantských řeholí, srovnávala krumlovský klášter s ostatními v Čechách a na Moravě. (Lze jen připomenout, že zdejší klášter je zřejmě nejzachovalejším sdruženým klášterem ve střední Evropě).

Tak jako v loňském roce nás navštívila abatyše kláštera klarisek v Brně Benedicta a provinciál minoritů bratr Gryň, v roce 2017 z církevních kruhů navštívil kláštery provinciál kapucínů z pražské Lorety bratr Bonaventura Jiří Štivar.

V odpolední přednášce seznámil Lukáš Gavenda posluchače s Areálem bývalého kláštera kadaňských františkánů postaveného v poslední čtvrtině 15. století. Jedná se o velice autenticky dochovaný klášter, který slouží jako sídlo městského muzea a Základní umělecké školy.

Nedělní exkurze 10. 9. po vybraných měšťanských domech v Českém Krumlově byla v podání samotných vlastníků domů zaměřena především na proces stavební obnovy, spojené s druhotným vkládáním historických prvků. V hospodě a hotelu Na Louži mohli účastníci prohlídky obdivovat početný soubor dveří, podlah, mobiliáře hospody. V galerii U Raka zase několik pozoruhodných stropů, podlahy atd.  V Dlouhé ulici čp. 92 proběhlo v nedávné době několik dílčích změn spojených především s úpravou mobiliáře. Vedle obnoveného Muzea stavebních řemesel (část exponátů byla v nedávné minulosti zapůjčena do zdejšího kláštera) byl větší počet druhotně použitých prvků použit pro instalaci malého krámku a obytných místností.

Český Krumlov byl do seznamu světového kulturního dědictví UNESCO zapsán především pro svoji autenticitu. Zatímco pohledové scenérie se daří s větším úspěchem zachovat, původní detaily z domů i přes snahy památkových institucí postupně mizí. Jedna z možností, jak tento trend alespoň zpomalit, je nové využití nepotřebných odstrojených detailů v jiných objektech.

Již počtvrté se v rámci oslav EHD návštěvníci mohli vydat na cestu do pravěku prostřednictvím programu Krumbenowe – kupecká osada. I tentokrát se návštěvníci mohli těšit na široký výběr pravěkých a středověkých řemesel i obchodníky s nevídaným tovarem. V programu nechyběly ani přednášky, dílničky, pravěká módní přehlídka, hudba i tanec, naučná stezka pravěkého kupce pro děti i dospělé a další aktivity. Nosným tématem letošní osady byla tajemná doba bronzová, se kterou nás blíže seznámila řada stanovišť i sobotní večerní vystoupení. Roli průvodce nejstarší historií převzalo namísto Regionálního muzea, které bylo letos z důvodu rekonstrukce nepřístupné, víkendové "detašované pracoviště" Muzeum v Pivovarské zahradě, které v exteriéru představilo řadu významných regionálních archeologických nálezů. Akce byla zcela bezbariérová, otevřená všem věkovým kategoriím a zdarma přístupná.

V rámci programu byl rovněž zpřístupněn poutní areál na Křížové hoře nad Českým Krumlovem. Areál byl otevřen pro veřejnost a v rámci Dnů evropského dědictví byl i mimořádně zpřístupněn sklep pod poustevnou. Proběhla zde i slavnostní zpívaná mše v latinském jazyce u příležitosti svátku Povýšení sv. Kříže (14. 9.), kde účinkovala Gregoriánská schola sv. Anny. Ve dnech 10. 9., 16. 9. a 28. 9. byl mimořádně vystaven odlitek hlavy Krumlovské madony, který byl zapůjčen ze soukromé sbírky.

Zdarma nebo se sníženým vstupným byly o víkendu 9. a 10. září zpřístupněny i další expozice: Museum Fotoateliér Seidel a Synagoga Český Krumlov.

 

Vyhlášení soutěže Mladí fotografují památky

Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska v roce 2017 organizovalo již jedenáctý ročník mezinárodní soutěže Mladí fotografují památky, která je jednou z největších světových akcí pro mladé na poli kulturního dědictví. Soutěž je učena pro žáky a studenty základních a středních škol, kteří svojí fotografickou tvorbou vyjádří hlavní myšlenky Dnů evropského dědictví. Celá akce má podpořit zájem a znalosti našeho kulturního dědictví, podpořit znalosti historických budov a zahrad, venkovských a městských krajin uznávané památkové hodnoty či neobvyklé krásy. Soutěž nebyla pouhou „fotografickou” akcí, ale spíše zážitkem spojeným s uměleckým a památkovým dědictvím.

Rada Evropy stanovila pro soutěž tato kritéria: téma – architektonické dědictví, účastníci – mládež navštěvující školní zařízení, věkový limit – 21 let. Uzávěrka pro zasílání soutěžních fotografií je 18. 3. 2018. Účastníci vkládají fotografie na webové stránky www. historickasidla.cz, kde jsou také k dispozici podrobné informace o soutěži. Každý účastník může vložit maximálně 3 fotografie. Vítězové národního kola soutěže budou slavnostně vyhlášeni u příležitosti Mezinárodního dne památek a sídel na Pražském hradě ve Španělském sále 17. dubna 2018 a postupují do mezinárodní soutěže.

 

Otáčivé hlediště – úspěšná divadelní sezóna 2017

Loňská sezóna 2016 na českokrumlovském Otáčivém hledišti byla ovlivněna nadměrným počtem deštivých dnů. Kvůli nepříznivému počasí byli organizátoři nuceni zrušit tři představení a některé večery hráli divadelní umělci i v mírném dešti. Přesto byly reakce a ohlasy diváků kladné a spousta zájemců o vstupenky nebyla uspokojena. Pro velký zájem publika byla nad rámec plánovaného programu přidána čtyři večerní představení (Carmen, Rusalka a 2x Pes baskervillský). Sezóna 2016 se mohla pochlubit skvělou 98 % návštěvností a 54 055 diváky, kteří před točnou shlédli celkem 86 večerních, odpoledních, ale i školních představení. Tržby dosáhly výše 31,5 mil. Kč. Počet diváků (včetně generálních zkoušek) dosáhl čísla 55 198.

Prodej vstupenek na Otáčivé hlediště 2017 byl zahájen 12. září 2016. Pro léto 2017 bylo naplánováno celkem 91 představení. Novinkami byly baletní inscenace Valmont a operní drama Trubadúr, před točnu se vrátila komedie Dekameron a v novém obsazení i rodinná pohádková akční komedie Pták Ohnivák a lišák Zorro. Dále pak diváci mohli shlédnout oblíbené tituly Ženy Jindřicha VIII., Pes baskervillský, Rusalka a Příhody lišky Bystroušky.

I přes velmi proměnlivé počasí bohaté na bouřky museli divadelníci zrušit pouze dvě představení, zatímco v roce 2016 to byla představení tři. Jihočeské divadlo v na Otáčivém hledišti v roce 2017 přivítalo 55 035 diváků a včetně generálních zkoušek pak dovršil počet diváků 56 528, což je zhruba o 1 300 více než loni. Odehráli celkem 88 představení a návštěvnost dosáhla 97,55 procenta. Tržby za sezónu 2017 činily 32,94 milionu korun, což bylo o 4,5 procenta více než v roce 2016, kdy dosáhly 31,53 milionu korun.

Prodej vstupenek byl realizován prostřednictvím rezervačního a prodejního systému Colosseum a vedení společnosti Perfect System, která rezervační program vyvíjí, poskytlo srovnání počtu návštěvníků obdobných festivalových akcí roku 2017. Výsledek byl překvapivý a pro Otáčivé hlediště velmi lichotivý – v celkovém počtu návštěvníků zaujalo druhé místo mezi festivaly a zároveň bylo nejnavštěvovanější letní scénou v České republice. Prvenství s počtem 88 tisíc diváků drží Letní shakespearovské slavnosti, které se ale konají na třech různých scénách (Praha, Brno, Ostrava), za Jihočeským divadlem byly pak například Colours of Ostrava, koncert Guns N´ Roses nebo alternativní letní festival Letní Letná.

Nově bylo možné si před představeními na Otáčivém hledišti zapůjčit tablet. Vedení divadla zakoupilo 50 tabletů, možnosti jejich zapůjčení letos využilo 104 diváků. Služba umožňuje sledování vícejazyčných titulků k některým inscenacím. Původně byly titulky opatřeny pouze operní tituly, letos k nim přibylo i baletní představení Valmont, které je doprovázeno libretem, a poprvé byl software testován i při činoherním představení Dekameron, ke kterému jsou připravené titulky v anglickém a německém jazyce.

S prodejem vstupenek na následující sezónu, tedy na 92 představení Otáčivého hlediště 2018 začalo Jihočeské divadlo 18. září 2017. Diváci se mohli těšit nejen na již oblíbené tituly, jako jsou Dekameron, Pes baskervillský, opery Rusalka, Trubadúr a Příhody lišky Bystroušky nebo balet Valmont, ale také na dvě zbrusu nové inscenace. Činoherní soubor připraví pro příští sezónu horor Dracula v režii Martina Glasera a soubor Malého divadla pod vedením Petra Haška dobrodružnou podívanou pro všechny věkové i váhové kategorie Ztracený svět.

 

Zažít Krumlov jinak potřetí

3. ročník pouliční sousedské slavnosti Zažít Krumlov jinak se uskutečnil v sobotu 16. září 2017 od 11.00 hodin v Hradební ulici. Program byl sestaven opět v duchu "Krumlováci sobě". Na ulici byla k vidění neobvyklá přehlídka krumlovských obchodů, živá hudba, párty kvíz, virtuální realita, pouliční verze badmintonu a scrabble, program městské knihovny, Krumlíku a mnohé další. Již tradičně bylo nabízeno domácí občerstvení, burčák a účastníci se také mohli zapojit do soutěže o nejlepší zelňák.  Akce končila afterparty na náplavce u pivovaru s výtečnými krumlovskými kapelami Tokaref a Lambda. Jedinečná byla atmosféře Hradební ulice, bylo možné jen tak posedět a popovídat si s dalšími Krumlováky.

 

Schwarzenberská granátnická garda ¬ memorandum o spolupráci

V roce 2015 byla formálně obnovena existence a činnost Vévodské tělesné stráže v Českém Krumlově – Schwarzenberské granátnické gardy, jež od roku 1746 nepřetržitě přes dvě století působila jako hradní stráž v Českém Krumlově, sídle vévodů krumlovských z rodu knížat ze Schwarzenbergu, až do roku 1948, kdy byla měsíc po tzv. Vítězném únoru z ideologických důvodů její činnost zastavena.

Granátnická garda v Českém Krumlově představovala od 19. století, a především pak v období První republiky jeden z nejpřednějších symbolů nejenom města Český Krumlov, ale i celé Šumavy a jižních Čech. Jednalo se jak o ceremoniální jednotku představující stěžejní turistické lákadlo regionu, tak i o aktivní element významným způsobem obohacující kulturní život v Českém Krumlově. Vedle reprezentativních aktivit, které dotvářely již tak unikátní charakter tohoto starého vévodské města představujícího na přelomu století administrativní i kulturní centrum jižní Šumavy (každoroční dělové salvy, slavnostní průvody či každodenní střídání stráže), vyvíjela granátnická garda činnost i na poli hudebním. Gardový orchestr, jeden z nejkvalitnějších hudebních ansámblů jižních Čech zajišťoval hudební doprovod většiny společenských událostí v Českém Krumlově I. poloviny 20. století, přičemž bez dobročinných aktivit granátníků hradní stráže a jejich kapely by kulturní život tehdejší česko-jazyčné menšiny ve městě Český Krumlov nemohl nikdy dosáhnout obdobného rozkvětu ještě před rokem 1918 (založení české knihovny a české školy). Granátnická garda si tak vydobyla důležité postavení v rámci obecné historie města Český Krumlov – zároveň se však v očích obyvatelstva stala symbolem a nenahraditelným prvek pro vlastní regionální identitu.

V roce 1948 byl však Český Krumlov po komunistickém převratu o svůj staletý symbol připraven. Po 67 letech v roce 2015 byl českokrumlovskými spoluobčany v aktivní a úzké spolupráci se Státním hradem a zámkem Český Krumlov koncipován a zahájen tzv. Program obnovy hradní stráže v Českém Krumlově, jehož dosavadním výsledkem bylo formální obnovení granátnické gardy jako občanského spolku, založení Archivu Schwarzenberské granátnické gardy a profesionálního badatelského oddělení a k prosinci téhož roku i obnovení činnosti gardy v tzv. aktivním provizoriu.

Cílem Programu obnovy je plnohodnotná, důstojná a trvale udržitelná obnova činnosti Schwarzenberské granátnické gardy jakožto hradní stráže v Českém Krumlově do roku 2017, tj. v plném rozsahu jí vyvíjené činnosti v areálu zámku a městě Český Krumlov do roku 1948. Tato činnost zahrnuje vedle obnovení zcela unikátních tradic – jako jsou každoroční dělové salvy ze zámeckého vrchu nad městem na 28. října, slavnostní fanfáry hrané ze zámecké věže na sv. Václava a Štědrý den, velikonoční slavnosti v obnoveném klášteře Minoritů nebo hudební průvody městem – především obnovení každodenní stráže na Gardovém nádvoří Státního hradu a zámku Český Krumlov.

Na konci května 2017 podepsali na českokrumlovském zámku zástupci města Český Krumlov, Schwarzenberské granátnické gardy a Národního památkového ústavu memorandum o spolupráci ve věci plnohodnotné, důstojné a trvale udržitelné obnovy hradní stráže v Českém Krumlově a její činnosti.

Smyslem memoranda, které stojí na základě předchozí intenzivní spolupráce s původní občanskou iniciativou a následně obnovenou Schwarzenberskou granátnickou gardou, je uvést již fungující a úspěšnou spolupráci na oficiální úroveň. Cílem spolupráce je zajištění úspěšného a trvalého návratu schwarzenberských granátníků jak zpět do areálu hradu a zámku, tak i do života města. „Pro proces obnovy činnosti gardy a úspěch tohoto historického podniku jsou stejně zásadní jak finanční podpora, tak i motivace občanů v rámci jejich společných snah o obnovu hradní stráže,“ uvedl hejtman gardy Martin Neudörfl.

V polovině června zahájili granátníci celonárodní sbírku formou crowdfundingu, jejímž cílem je vybrat minimálně 1 milión korun na obnovu činnosti gardy. „Sbírka probíhá na serveru Hithit.com, přičemž do 30. července 2017 chceme tímto způsobem skrze zapojení spoluobčanů a jejich podporu zajistit nezbytné finance na zajištění chybějícího vybavení pro granátníky, a především na zahájení rekonstrukce kasáren a velitelství tak, aby mohla být obnovena činnost gardy plnohodnotně a trvale k roku 2018,“ uvedl Martin Neudörfl. Spoluobčané, kteří se do sbírky zapojí, se mohou těšit na více jak dvě desítky odměn, které pro ně jako výraz vděku granátníci připravili. Jedná se například o autentické granátnické pohlednice, které poprvé od II. světové války znovu vydá fotoateliér Seidel, různé upomínkové předměty a publikace, zážitky v podobě unikátních prohlídek v Českém Krumlově či vyjížděk kočárem v okolí města a rovněž i vysoce kvalitní pamětní diplomy z dílny světově uznávaného grafika Jindry Čapka.

 

Městská knihovna vyhlásila tradiční literární a výtvarnou soutěž – 14. ročník

Výtvarná a literární soutěž knihovny pro děti do 15 let si za celou dobu svého trvání získala již velký okruh příznivců a pravidelných účastníků. V roce 2017 se konal již 14. ročník, tentokrát na téma „Tajuplný Český Krumlov“. Knihovna poskytuje možnost výtvarně či literárně se projevit dětem od těch nejmenších z mateřských škol až po patnáctileté.

Až do 3. listopadu mohly děti i školy či školky odevzdávat své soutěžní práce na téma Tajuplný Český Krumlov. Letošní téma bylo věnováno 25. výročí zápisu Českého Krumlova do Seznamu světového dědictví UNESCO. „Český Krumlov je město opředené mnoha pověstmi a tajemstvími,“ sdělila hlavní organizátorka knihovnice Helena Jelínková. „Bílá paní Perchta, alchymisté, tajemné poklady, ale i děsuplný příběh Dona Julia a Markétky Pichlerové… Veselý život na rožmberském dvoře, ale i meditativní a duchovní svět klášterů… a mnoho jiného. Pověsti ale mohou vznikat i v dnešní době a zahledět se můžete i do budoucnosti. Téma prakticky nemá meze.“

Soutěž byla určena pro děti do 15 let včetně. Ve výtvarné části byla rozdělena do tří kategorií:

 • předškolní děti a děti z 1. třídy ZŠ (do 6 let)
 • děti z 1. až 5. třídy (7 až 11 let)
 • děti z 6. až 9. třídy ZŠ a 1. ročníků osmiletého a šestiletého gymnázia (12 až 15 let).

V literární soutěži byly 2 kategorie:

 • děti z 1. až 5. třídy ZŠ (6 až 11 let)
 • děti z 6. až 9. třídy včetně gymnázia (12 až 15 let).

 

Festival barokních umění 2017

Třetí zářijový víkend 15. – 17. září 2017 se v Českém Krumlově nesl v duchu Festivalu barokních umění, staré hudby a scénických uměleckých záměrů doby baroka. Soubory, které na festivalu vystoupily, se věnují interpretaci staré hudby, hrají na nástroje původní technikou, dle původního systému ladění. Aranž koncertů a představení byla koncipována podle dobové interpretace staré hudby.

Organizátoři festivalu si kladli za cíl oživit historické prostory města Český Krumlov různými uměleckými formami baroka, a to v období ke konci letní hudební festivalové sezóny v Českém Krumlově v měsíci září. Dramaturgie festivalu kladla hlavní důraz na propojení autentického historického prostoru s adekvátním druhem dobového umění (chrámová hudba v zámecké kapli nebo v klášterním kostele, v křížové chodbě bývalého konventu minoritů či ve Velkém sále bývalého kláštera klarisek, barokní tanec v Maškarním sále, koncerty vážné a komorní hudby pak v Zrcadlovém sále, Sloupové síni v bývalých konírnách na prvním zámeckém nádvoří či letohrádku Bellarie či barokní ohňostroj Theatrum Pyrotechnicum na Jižních terasách zámku).

Vrcholem programu roku 2017 bylo provedení opery Antonio Boroni: La Didone. Vážná opera (dramma serio per musica) složená na slavné libretto Pietra Metastasia byla poprvé provedena v Praze roku 1768. Jednalo se o první novodobé nastudování, slavnostní předpremiéra proběhla v poloscénickém provedení barokního orchestru Hof-Musici v režii Zuzany Vrbové, od cembala řídil Ondřej Macek.

 

Svatováclavské slavnosti v roce 2017 – 16. ročník akce

Program Svatováclavských slavností otevřely mimořádné prohlídky kostela sv. Víta a kaple sv. Václava a Svatováclavská mše svatá ve čtvrtek 28. září. Ve státní svátek si návštěvníci mohli prohlédnout mimo jiné také schwarzenberské archivní vinné sklepy v renesančním domě na V. zámeckém nádvoří, kde byla pro zájemce připravena rovněž degustace vína. V poutním areálu na Křížové hoře nad Českým Krumlovem mohli účastníci zažít Svatováclavskou noc s působivým osvětlením a koncertem.

Novinkou Svatováclavských slavností byly Pivovarské slavnosti, které nabídly prezentaci piv z produkce Historického pivovaru Český Krumlov. Pivovar navazuje na tradici vaření piva v Českém Krumlově, která je prakticky spojena se vznikem města už od 13. století. Za obnovením vaření piva stojí hlavně vášeň pro poctivé české pivo a snaha navrátit věhlas krumlovského piva z dob jeho největší slávy za vlády Rožmberků a Schwarzenbergů. Představen byl světlý ležák 11°, světlý ležák Premium 12° a tmavý nakuřovaný ležák Premium 12°.

Ruku v ruce s dobrým pitím jde i dobré jídlo, to bylo v režii Českokrumlovského sdružení kuchařského, které v Pivovarské zahradě nabídlo pečený bůček s karamelovými jablky a pečenou cibulí, konfitovanou kachnu s marinovaným zelím a opečenou kedlubnou, pečený hovězí krk s dýňovým pyré a mnoho dalšího ze špičkové gastronomie. Program potěšil i milovníky vína, kteří budou moci letos nově ochutnat okolo 50 vzorků vín z Čech, Moravy, Rakouska, Itálie, Německa, Bulharska, Černé Hory. Ochutnávka proběhla v Klášterní zahradě.

Od čtvrtka 28. září až do neděle 1. října zaplnil náměstí Svornosti svatováclavský jarmark s tradičním zbožím a pochutinami nejrůznějšího druhu. Kláštery Český Krumlov zlákaly návštěvníky na švestkové hody, k ochutnání byly švestkové knedlíky, koláče, povidlové buchty i švestkové pivo.

Hudební produkce Svatováclavských slavností zajistila vystoupení Žalmana & spol., bluegrassové kapely Semtam, v Pivovarské zahradě vystoupila dechovka Doubravanka, heligonkáři z Čech a Rakouska kapela Hrajeto a večerní program zakončila českokrumlovská populární skupina Papouškovo sirotci. Pro děti bylo dětské odpoledne plné her a aktivní zábavy ve spolupráci s partnerem akce Jednotou Kaplice.

Páteční a sobotní program se neslo na folklórní vlně, kdy účastníci Mezinárodního folklórního festivalu oživili svým tanečním uměním ulice a zákoutí historického centra Českého Krumlova. Letos sem zavítaly soubory z Nového Zélandu, Indie, Izraele, Chorvatska a z českých souborů vystoupily soubory z Plzně, Českých Budějovic a domácí krumlovská Jitřenka a Růže. Tradičně se ke Svatováclavským slavnostem připojili také krumlovští voroplavci, vyrobili model starého vltavského voru, aby si každý mohl prohlédnout, jak dříve fungovalo plavení dřeva. Neobvyklou podívanou, přichystali také českokrumlovští dobrovolní hasiči, kteří oslavili 80. výročí založení sboru a v Široké ulici předvedli hašení požáru. 

Dalším výročím, bylo 25leté působení Lesní správy v Českém Krumlově. Lesy ČR pro sportovní nadšence i rodiny s dětmi připravily 25 km dlouhý běžecký závod jihovýchodní částí Kletě s doprovodným programem a lesní pedagogikou.

V programu Svatováclavských slavností nechyběly tradiční prohlídky města s průvodci, sobotní setkání a fotografování Václavů a Václavek, svatováclavské focení v Museu Fotoateliéru Seidel a také oblíbený svatováclavský večer otevřených muzeí a galerií s volným vstupem do vybraných expozic.

 

Výtvarný podzim v Boudě v roce 2017 – 14. ročník akce

Ve dnech od 9. do 13. října 2017 se v NZDM Bouda uskutečnil čtrnáctý ročník projektu s názvem „Výtvarný podzim v Boudě“. Každý den od pondělí do pátku, vždy od 8.00 – 16.00 hodin, si příchozí děti a mládež mohly vyzkoušet zajímavé a neotřelé výtvarně řemeslné techniky, s nimiž se v současné uspěchané době tolik nesetkají. Dětské kolektivy ze škol a další zájemci z veřejnosti měli na samotnou činnost vyhrazeny vždy dvě hodiny. Během tohoto času se účastníci postupně vystřídali na jednotlivých pracovištích, kde na ně čekal zajímavý výtvarný program. Za den se takto na programu vystřídaly tři až čtyři kolektivy.

I letos bylo v prostorách NZDM Bouda přichystáno pět různých stanovišť s rozdílnými aktivitami, kterými bylo například drhání provázků (technika vázání nití a šňůrek), drátkování kamenů, nebo tvorba kožených klíčenek. Součástí programové nabídky byla také tradiční malba na plátno a dále výroba knižních záložek a tvorba vlastních odznáčků. Odborné vedení programu zajišťovali dlouholetí odborní spolupracovníci a zaměstnanci CPDM, o. p. s. Český Krumlov. Celkem se letošního „Výtvarného podzimu v Boudě“ zúčastnilo 321 aktivních příchozích z řad dětí a mládeže a dále 21 pedagogů.

Tento projekt má svojí zaběhlou tradici a je o něj každý rok veliký zájem nejen ze strany dětí a mládeže, ale i ze strany pedagogických pracovníků. Bezplatná účast na výtvarných aktivitách byla dětem umožněna díky podpoře města Český Krumlov, MŠMT ČR a Jihočeského kraje. Všechny výrobky, které si zde účastníci vyrobili, si mohli odnést s sebou domů.   

Za období čtrnácti let realizace si tento projekt získal své příznivce a vryl se do povědomí dětí, mladých lidí i pedagogů základních škol z celého českokrumlovského regionu. A právě školy, vzhledem k možnosti neformálního doplnění výuky výtvarné výchovy, mají každoročně veliký zájem o účast na tomto programu.

 

Zamykání Vltavy v Českém Krumlově v roce 2017 – 8. ročník akce

Nespočetně vodáků se v sobotu 21. října 2017 sešlo v Českém Krumlově, aby symbolicky ukončili sezonu na řece Vltavě. Na tři západy ji tradičně uzamkl vodník Česílko a ještě spolu s hastrmankou pasovali nové členy na vodáky. Všichni se pak zahřáli grogem nebo něčím ostřejším, nasedli do lodí a raftů a vydali se na zhruba tříhodinovou plavbu do Rájova. Akci zaštiťovala společnost iVltava.cz.

 

Výstava Figura proběhla jako Bienále

V roce 2016 již po jedenácté proběhla výtvarná soutěž Figura 16, kterou pořádá SUPŠ sv. Anežky. SUPŠ sv. Anežky ji vyhlašuje od roku 2006, od roku 2016/17 bude ale organizována již jako bienále. Další kolo soutěže tedy proběhne ve školním roce 2018-19 na podzim. Výzva k zaslání prací do soutěže s podrobnými informacemi o soutěži bude vyhlášena do konce května 2018, přijímání prací bude probíhat zhruba do konce září 2018.

Cílem soutěže je poskytnout možnost k představení a porovnání tvorby studentů středních odborných škol výtvarného zaměření. Přihlášení do soutěže probíhá prostřednictvím školy. Je možné zasílat školní práce z posledních dvou let včetně prací absolventů. Každá škola může zaslat maximálně šest prací. Soutěž probíhá v těchto kategoriích: kresba postavy, malba postavy

portrét (kresba i malba), práce budou posouzeny tří – pětičlennou odbornou komisí. V každé kategorii bude uděleno 1-3 místo a oceněné práce budou vystaveny.

 

Historický průvod k příležitosti ukončení zámecké sezóny

Historický kostýmovaný průvod, který sledovaly stovky lidí, prošel v sobotu 21. října 2017 Českým Krumlovem u příležitosti ukončení hlavní turistické sezóny na zámku. Účinkovali například Krumlovští pištci, soubor historických tanců Fioretto, soubor historického šermu Fedrfechtýři, Harcíři z Rokycan, Hartig Ensemble, Sdružení Bohém, Fedrfechtýři, Campanello, českokrumlovští průvodci a kostýmovaní příznivci města a historie. Autorem scénáře byl Milan Antoš, akci režírovala Barbora Šímová. Zvláštní poděkování patřilo Dagmar Bohdalové a Renatě Pyšíkové.

Tématem letošního průvodu byly vzpomínky Petra Voka z Rožmberka na kavalírskou cestu. Průvod vycházel od Městského divadla Český Krumlov, Horní ulicí pokračoval na náměstí Svornosti, poté Širokou ulicí až na II. zámecké nádvoří a byl slavnostně ukončen na klášterním dvoře. Průvod jako každý rok přilákal velké množství diváků.

 

Podzimní akce v Klášterech Český Krumlov

Výstava k filmu Anděl Páně 2. Po loňském velkolepém úspěchu v českých kinech přinesly Kláštery Český Krumlov ve spolupráci s Barrandov Studio a.s. a SUPŠ sv. Anežky České první samostatnou výstavu k filmu Anděl Páně 2 realizovanou mimo barrandovské ateliéry. Filmová výstava poodkryla zákulisí příprav i samotného natáčení. K vidění byly návrhy nejrůznějších scénických řešení, originální kostýmy včetně výtvarných skic, velkoformátové fotografie i kulisy a autentické rekvizity z filmu. Kromě filmového ateliéru zobrazujícího scénu u nebeské brány s kostýmy anděla Petronela a čerta Uriáše na návštěvníky čekal byt nabubřelého majitele krejčovny či střípky z trhu, kde trojice zloduchů ústřední dvojici pronásledovala. Nechyběly ani rekvizity z krejčovny či z provoněné cukrárny. Výstava byla přístupná v rámci Interaktivní expozice lidských dovedností, a tak o zábavu skrze různé aktivity nebyla nouze. Od konce října 2017 do konce března 2018 se stal Anděl Páně 2 hlavním tématem i většiny doprovodných programů pro malé i velké návštěvníky, kteří si mohou užít nejenom období adventu s andělem Petronelem a čertem Uriášem.

 

Den architektury 2017 ¬ Český Krumlov revitalizovaný

Komentovaná exkurze se studentem architektury Filipem Hermannem začala v 15 hod. v Hradební ulici a vedla kolem oceněné jižní fasády Horního hradu. Kláštery Český Krumlov, které získaly hned několik architektonických cen, zpřístupnily v rámci komentované exkurze své interiéry, a závěr exkurze patřil kinu Luna a filmu o architektuře.

 

Koncerty v klášterním kostele Božího Těla a Panny Marie

Večer 14. října švýcarský smíšený sbor Laudate chor, smíšený pěvecký sbor Perchta a krumlovský komorní orchestr přinesly do klášterního kostela opět bohatý hudební program od středověkých chorálů až po oblíbené skladatele barokní, klasicistní a současné hudby.

24. října 2017 uplynulo deset let od smrti Petra Ebena, jednoho z nejvýznamnějších českých skladatelů, varhaníků a klavíristů 20. století. Kláštery Český Krumlov připomněly 20. října toto významné výročí varhanním koncertem uznávané české varhanice Kateřiny Málkové. V programu zazněly kromě skladeb Petra Ebena i díla Johanna Sebastiana Bacha, Arvo Pärta, Philipa Glasse či Jeana-Louise Florentze.

 

Řemesla na Klášterním dvoře

14. října se na dvoře sešlo šest keramiků pod širým nebem, připraveny byly venkovní pícky na pálení keramiky i hrnčířské kopací kruhy. Na této akci, připravené ve spolupráci s hrnčířem Karlem Dvořákem, byly veřejnosti představeny nejrůznější techniky historického vypalování keramiky. Velkým lákadlem byly především efektní ukázky staré japonské techniky RA KU či malý keramický trh. Řemeslná ulička u Klášterního dvora poslední říjnovou sobotu v rámci klášterního programu otevřela mnoho řemeslných dílen, kde platidlem byly opět klášterní mince (1 mince za 10 Kč). Na klášterním dvoře od 28. října každou sobotu až do konce roku probíhal v rámci vernisáže barrandovské výstavy k filmu Anděl Páně 2 drobný filmový trh.

 

Mladí výtvarníci z českokrumlovské ZUŠ patří k nejlepším v republice

Ústřední kolo 13. soutěžní přehlídky výtvarných oborů základních uměleckých škol České republiky s názvem „Oči dokořán“ probíhalo po celý první říjnový týden ve Šternberku u Olomouce. Z krajských kol přehlídky, která proběhla na jaře 2017, připutovalo do ústředního kola 271 výtvarných projektů, 478 jednotlivých výtvarných prací a 34 výtvarných řad.  Mezi 25 vítěznými projekty oceněnými zlatým pásmem jsou hned dva z českokrumlovské ZUŠky, a to Pomíjivost a Příběhy šelmy a člověka. Další krumlovský krajskou porotou vyslaný projekt Keporkak byl oceněn pásmem stříbrným. V kategorii výtvarných akcí dále získala mezi 34 celky bronzové pásmo akce Po stopách tajemného tvora, která vznikla v rámci výtvarného soustředění, jež probíhalo za grantové podpory města Český Krumlov. Bronzové pásmo získala také samostatná práce Promyšleně hravá náhoda žáka Jakuba Kalisty.

Obrovskou radost z ocenění mají učitelky Jana Holcová a Dita Průchová. Věnují se své pedagogické práci ve výtvarce s obrovským nasazením, mnoho svého volného času navíc věnují výtvarným soustředěním, návštěvám galerií, výletům za architekturou a uměním, pořádáním výstav a seminářů i dalšímu vlastnímu sebevzdělávání a tvorbě ve svém oboru. Soutěže pro výtvarné obory vyhlašuje MŠMT ČR každé tři roky, ústřední kolo letošní 13. přehlídky pořádala ZUŠ Miloslava Stibora Olomouc.

 

Krumlovský akordeonista zazářil

Akordeonista Kristián Filip ze Základní umělecké školy Český Krumlov se 4. listopadu zúčastnil soutěže v rámci festivalu Mezinárodní akordeonové dny 2017 v Praze. Soutěž měla vysokou úroveň a bohatou mezinárodní účast. „Kristián podal v silně obsazené IV. kategorii, kde s ním soutěžili i studenti konzervatoří, velmi kvalitní výkon, měla jsem velkou radost!“ usmívala se jeho paní učitelka MgA. Alena Pustějovská. Skončil jako první ve stříbrném pásmu, zlaté pásmo uniklo opravdu o kousek. Pro ZUŠ, město i Jihočeský kraj je to velký úspěch.

 

Krumlovské podzimní recitály

Série komorních koncertů probíhala každou listopadovou sobotu v českokrumlovské Synagoze či v renesančním sále Vlašského dvora v Panské ulici. Právě tyto prostory umožňují prožít neopakovatelnou atmosféru mezi interpretem a publikem. Každý z návštěvníků si přišel na své, díky rozmanitosti programu, který představil vynikající hudebníky z tuzemska i zahraničí. Každoročně se tak “Krumlovské podzimní recitály” stávají nádherným zážitkem pro posluchače komorní hudby. V programu ročníku 2017 se mj. představila slovenská zpěvačka Jana Kirschner, eden z nejrespektovanějších českých hobojistů Vilém Veverka a slavná česká harfenistka Kateřina Englichová, Harmony Tour Michala Havlíčka a Miroslava Nejtka, Mozartovy árie v podání sólistů Národního divadla M. Fajtové a A. Hendricha v programu Mozartissimo aneb návrat k pražské tradici 18.století.

 

První sklizeň vína v Českém Krumlově

Historicky první sklizeň panenské úrody vinné révy z krumlovské vinice v klášterní zahradě na Tramínu se v pátek 22. září 2017 uskutečnila v Českém Krumlově. O obnovení tradice pěstování vinné révy v Českém Krumlově se před třemi lety postarali zakladatelé Festivalu vína Český Krumlov, kteří právě v klášterní zahradě vysadili prvních 50 hlav hybridní odrůdy Solaris. Péče, kterou vinné révě v Českém Krumlově věnují krumlovští vinaři, vychází z principu biovinařství. „Snažíme se o maximálně šetrný přístup bez použití radikálních chemických zásahů,“ sdělil Pavel Fučík ze Sdružení cestovního ruchu Český Krumlov. „Věříme, že tato naše snaha se projeví na kvalitě úrody a z ní vyplývajícího finálního produktu – českokrumlovského Solarisu“. Zároveň dodává, že vynaložené úsilí rozhodně stálo za to: „Byla radost sledovat, jak naše vinička prospívá, jak rostou první hrozny. Letos očekáváme, že sklidíme zhruba padesát kilogramů Solarisu.“

Panenská sklizeň je v životě každého vinohradu jedinečný neopakovatelný svátek, který je vždy spojen s malou slavností jak, co se týče sběru, tak vlastního uvedení vína. „Vína z panenské sklizně patří v archivech vinařů k nejzajímavějším raritám a v řadě vinařství se právě k panenské sklizni vytváří i tzv. pamětní kniha, která rovněž patří k upevnění tradic,“ říká Miroslav Reitinger z Českokrumlovského rozvojového fondu, druhý z krumlovských vinařských nadšenců, kteří se o obnovenou krumlovskou vinici starají. Panenská úroda, která v těchto dnech dozrála v krumlovské vinici na Tramínu, by v letošním roce mohla naplnit až 50 lahví. Pro budoucí krumlovské víno jsou již od loňského roku připraveny etikety. Na jejich vzniku se podíleli studenti Střední uměleckoprůmyslové školy sv. Anežky České v Českém Krumlově: „Chtěli jsme, aby budoucí víno z krumlovských viniček neslo svou vlastní etiketu, jejíž návrh vznikne přímo v místě, kde víno dozrávalo, proto jsme v loňském roce oslovili krumlovskou Střední uměleckoprůmyslovou školu sv. Anežky České a nabídli studentům možnost kreativně se vyjádřit,“ vysvětluje Miroslav Reitinger.

Poslední měření moštoměrem na vinici na Tramínu slibuje vydařenou úrodu a ukazuje, že cukernatost se blíží až úrovni pozdního sběru. Dlouhodobá péče zakladatelů Festivalu vína Český Krumlov o vinice v Krumlově se tak určitě vyplatila.

 

Svatý Martin přivezl mladé víno do Českého Krumlova a zahájil Festival vína

Již šestý ročník Festivalu vína Český Krumlov si mohli milovníci vína vychutnat od 20. října do 30. listopadu. Těšit se mohli z dobrého domácího i zahraničního vína a gastronomických specialit. V  programu nechybělo Slavnostní otevření Svatomartinského vína na náměstí Svornosti v sobotu 11. 11. 2017 v  11.11 hodin, Svatomartinské víno a menu v partnerských restauracích od 11. do 19. listopadu 2017 ani Zámecká slavnost vína, která letos proběhla v sobotu 25. listopadu v Zámecké  jízdárně a nabídla to nejlepší z domácích i zahraničních vín. Festival doprovodil po celou dobu jeho trvání program Víno & Gastronomie & Kultura, který přinesl opravdové lahůdky v podobě setkání s milovníky a znalci vína u vína.

Festival vína Český Krumlov byl symbolicky zahájen v pátek 20. října v klášterní zahradě na Tramínu. Právě zde se letos v září uskutečnila historicky první sklizeň panenské úrody vinné révy. Program Víno & Gastronomie & Kultura, který organizátoři Festivalu vína Český Krumlov připravili ve spolupráci s místními provozovateli restaurací, nabízel po celou dobu festivalu dvacítku možností vychutnat si lahodná vína a gastronomické speciality z nejrůznějších koutů světa a letos poprvé také opravdové skvosty mezi víny. Budete moci ochutnat oblíbená vína přední české sommelierky Kláry Kollárové, vína z vinohradů, kde zanechali stopu Rožmberkové, emotivní vína z Burgundska, ale také např. vínové koktejly či vína pěstovaná bez chemických zásahů. Pro vinařské fajnšmekry byl připraven Večer ikonických vín, v rámci kterého známý sommelier Ivo Dvořák představil vína s osobitým charakterem, která jindy neochutnáte. Novinkou letošního programu byla také možnost vyzkoušet si společně s profesionály tzv. degustaci naslepo a přispět tak k vyhlášení Vína festivalu.

V programu Festivalu vína Český Krumlov také letos nechyběl tradiční příjezd sv. Martina, spojený s ochutnávkou mladých svatomartinských vín, Svatomartinské víno a menu ve vybraných restauracích, ani oblíbená Zámecká slavnost vína v Zámecké jízdárně. Oblíbená Zámecká slavnost vína v Zámecké jízdárně se konala v sobotu 25. listopadu. V rámci degustační a prodejní přehlídky vín mohli zájemci ochutnat přes 300 vzorků výborných vín a zakoupit vína za zvýhodněnou festivalovou cenu. Kromě tradičních hvězdných vinařství Volařík, Reisten či Sonberk se do Zámecké jízdárny opět po roce vrátilo Zámecké vinařství Bzenec, které získalo titul Vinařství roku 2015 a Vinař roku 2016 či vinařství Vinselekt Michlovský. Organizátoři představí také několik nových rozvíjejících se vinařství, jako je např. vinařství Nepraš z Pavlova, vinařství Púrynky z Velkých Bílovic, ze zahraničních pak např. vinařství Neustift er a Schuckert z nedalekého Weinviertlu. 

 

Legiovlak v Českém Krumlově

Legiovlak – legionářské muzeum na kolejích opět putovalo po Čechách, 11. listopadu – na Den válečných veteránů – zavítalo do Českého Krumlova. Expozice složená ze 13 historických vagonů je přístupná zdarma.

Legiovlak, projekt Československé obce legionářské, připomíná 100. výročí boje československých legií za samostatný stát. Souprava historických vagonů, která vznikla za podpory Ministerstva obrany ČR a mnoha dalších institucí, projede do roku 2020 celou Českou republiku a Slovensko. V současnosti se Legiovlak skládá ze 13 zrekonstruovaných vagonů, jakými se desetitisíce čs. legionářů přepravovaly napříč Ruskem po Transsibiřské magistrále v letech 1918–1920. Jeho návštěva v Českém Krumlově proběhla od 11. do 19. listopadu 2017. Legiovlak představuje naši vojenskou historii nejen široké veřejnosti, ale zaměřuje se především na školní mládež, které je sto let stará historie poněkud vzdálená. „Na 99. výročí konce 1. světové války budeme v Českém Krumlově. 11. listopadu, na který tento významný den připadá, si připomínáme jako Den válečných veteránů. Návštěva Legiovlaku je tak skvělou příležitostí, jak si tyto události připomenout a dozvědět se něco více,“ říká Jiří Charfreitag, tajemník projektu Legie 100.

Každý návštěvník Legiovlaku může na místě zjistit, jestli měl legionáře mezi svými předky. Posádka ve vagonu, který je označený jako Plukovní prodejna, dokáže hledat konkrétní osoby v databázi, kterou se i díky návštěvníkům daří doplňovat o fotografie, dokumenty, vzpomínky i hmotné předměty z pozůstalostí. Od výjezdu Legiovlaku v roce 2015 se takto podařilo doplnit na 3 000 karet legionářů. Expozice Legiovlaku je přístupná zcela zdarma každý všední den od 8.00 do 16.00 hod. a o víkendech od 9.00 do 16.00 hod. Komentované prohlídky s průvodcem pro veřejnost bez objednávky začínají každý den od 14.00 hod. a opakují se v pravidelných hodinových intervalech.

Historické vagony Legiovlaku jsou zrekonstruovány tak, aby věrně odpovídaly dobovým reáliím a návštěvníkům co nejblíže přiblížily podrobnosti z legionářského života a jejich boje. Soupravy legionářských vlaků byly totiž kasárna na kolejích a legionáři se museli postarat o vše sami a ještě v pohybu. Běžný příbytek vojáků představuje tzv. těpluška až pro 30 mužů, oproti tomu důstojníci měli k dispozici luxusní salonní vozy. Dále si návštěvníci mohou prohlédnout další vagony ze života legionářů, například vůz polní pošty, nejspolehlivější prostředek komunikace na celé tehdejší Sibiři, zdravotní vůz, kovářský vagon s obráběcí dílnou či krejčovský vůz. Způsob boje legionářů pak přiblíží improvizovaný obrněný vůz, který je po zuby vyzbrojený dělem a kulomety, štábní vagon pro plánování operací či plošinové vozy s materiálem včetně obrněného automobilu Austin.

 

Nová kniha o staré Šumavě

Druhá publikace z ediční řady Seidelova Šumava nazvaná Šumava – krajina pod sněhem navazuje formátem i obsahem na úspěšnou knihu z roku 2016 Lipno – krajina pod hladinou. Horské samoty zaváté sněhem, dramatické lidské příběhy, zimní svátky, tradice a obyčeje, tradiční zimní výroba dřevěných předmětů, saní, lyží i umrlčích prken. První lyžařské výpravy a počátky zimních sportů... Na dobových fotografiích z Fotoateliéru Seidel, ale i jiných autorů, je zachycena zasněžená tvář šumavské krajiny, jejích horských vrcholů, přírody, památek a život lidí v závěru 19. a v první polovině 20. století. Záběry života ve sněhu a mrazu dokreslují texty dávných i dnešních spisovatelů. Vše je orámováno příběhem bratranců Paleczkových z roku 1923, popisujícím jeden z prvních přechodů Šumavy na lyžích. Na 260 stran, na 300 (často dosud nepublikovaných) fotografií z let 1870 – 2017, velkoformátové panoramatické snímky z minulého století, precizní letecké záběry ze současnosti.

Kniha Šumava – krajina pod sněhem je dalším počinem v řadě publikací vydaných Českokrumlovským rozvojovým fondem, spol. s r.o., který je majitelem a provozovatelem Musea Fotoateliéru Seidel. Fond představuje dílo fotoateliéru prostřednictvím stálé muzejní expozice, výstav, přednášek a v neposlední řadě i vydáváním publikací prezentujících dílo fotografů Josefa a Františka Seidela. Bohatý odkaz jejich práce čítá na 140 000 dochovaných negativů a pohlednic ze závěru 19. a první poloviny 20. století. Každý ze tří autorů knihy – Petr Hudičák, Zdena Mrázková, Jindřich Špinar – přistupuje k tématu šumavské zimy trochu jinak. Jeden je neúnavným průvodcem po krajině zapadané sněhem, druhý strážcem odkazu otce a syna Seidelových a třetí pátrá po osudech skrytých za snímky. Společně připomínají s pomocí dobových deníků a vzpomínek, literárních textů z knihy Kohoutí kříž, a hlavně s pomocí fotografií svět zapadlých vesnic a samot na svazích a vrcholech staré Šumavy. Autoři knihy spolupracovali s paměťovými institucemi, historiky, vlastivědnými pracovníky, pamětníky, sběrateli a dalšími lidmi, kteří mají vztah k historii a fotografické paměti Šumavy. Mnohé informace a snímky byly již známé, mnohé však byly nečekaným objevem a autoři měli leckdy pocit, že je třeba přepsat dějiny.

Kniha Šumava – krajina pod sněhem je druhým titulem ediční řady Seidelova Šumava. Další zamýšlené svazky edice mají za cíl postupně kráčet krajinou Šumavy od Nýrska až po Novou Bystřici, stejně jako ji na svých cestách poznali a zachytili Josef a František Seidelovi, případně další fotografové. Tento ediční počin má široké čtenářské veřejnosti představit odkaz těchto fotografů – hledačů krás staré Šumavy.

 

Šumavské vrcholy ¬ kalendář 2018

Nový kalendář připravený Museem Fotoateliér Seidel zachycuje podobu šumavských vrcholů tak, jak ji zachytil hledáček fotografa přibližně před 100 lety. Začíná horou, která byla Seidelovým nejbližší – Kletí, a pokračuje přes Třístoličník, Luzný, Vítkův kámen, Plechý, Libín, Velký Javor, Ostrý a Roklan. Některé z nich v kalendáři ukazují svou zimní i letní tvář. V zimních měsících je kalendář inspirován novou knihou z edice Seidelova Šumava nazvanou Šumava – krajina pod sněhem a snímky bratranců Paleczkových (zaměstnanců Seidelova ateliéru), kteří v roce 1923 přešli Šumavu na lyžích od Vítkova kamene k Ostrému.

 

Českokrumlovský adventní a vánoční program v roce 2017

Adventní trh, ukázky historických řemesel, divadelní představení, Mikulášská nadílka, Ježíškova pošta, zpívání koled, koncerty klasické i folkové hudby, vánoční prohlídky města, program v klášterech, rozdávání Betlémského světla – to vše si pro návštěvníky opět připravil Český Krumlov pro adventní čas 2017.

Vychutnat si předvánoční čas v klidu a pohodě a zažít příjemnou vánoční atmosféru při procházkách historickými uličkami města měli možnost obyvatelé a návštěvníci Českého Krumlova od pátku 1. prosince až do Tří králů. Českokrumlovský advent a Vánoce jsou nezapomenutelné. Adventní a vánoční atmosféra, do které se Český Krumlov ponoří na celých šest týdnů, jednoduše pohltí každého, kdo sem zavítá. Pro obyvatele i návštěvníky města byl připraven nejen tradiční program o adventních víkendech na náměstí Svornosti, ale také řada adventních a vánočních koncertů, pohádek, speciální vánoční komentované prohlídky města či vánoční výstavy a tvoření.

Radost všem příchozím přinesl na náměstí Svornosti letošní vánoční strom, který městu věnovala rodina Sirových ze Spolí. „Do nového domu jsme se stěhovali na Vánoce roku 1987 a stromek k nám přinesl na jaře roku 1988 děda Jiří Neubauer. Přinesl spíš takové dvaceticentimetrové košťátko o třech větvičkách. Dlouhá léta byl smrček nepravidelný a nehezký, nicméně asi tak po deseti, patnácti letech najednou začal růst pravidelně a zkrásněl. Smrk byl po celá léta poznávacím bodem pro naši babičku, která podle něho poznala, kde bydlíme. O poražení stromu jsme z bezpečnostních důvodů uvažovali už před třemi lety, ale opakovaně jsme to odkládali. Nicméně dnes by jistě rodiče měli radost, jaké pocty se mu dostalo,“ uvádí s úsměvem pan Sirový.

I letos přivezli krumlovští skauti Betlémské světlo do Českého Krumlova. Do Brna dorazilo světlo v sobotu 16. 12. a odtud bylo v neděli rozváženo vlaky po celé republice. V Krumlově si plamínek mohli jeho obyvatelé přijít připálit již tradičně k Regionálnímu muzeu 17. 12. od 14.00 do 18.00 hodin u Betlémské podsady.

Tradiční Psí Vánoce se v letošním adventním čase konaly v pátek 15. prosince od 13.00 do 18.00 hodin v psím útulku v Kaplické ulici. Děti i dospělí mohli své dárky pro psí obyvatele útulku opět nadělovat pod ozdobený vánoční stromek. Loni nadělili návštěvníci čtyřnohým chovancům v útulku více než 1 500 kg krmiva a na činnost útulku se vybralo neuvěřitelných 20 000 korun.

Vánoční nálada prodchla Krumlov už v pátek 1. prosince zahájením adventních trhů. Na českokrumlovském náměstí Svornosti se rozvoněl vánoční punč a vánoční cukroví na adventním trhu, který až do 7. ledna denně nabízel bohatou gastronomii v podobě staročeských dobrot, výrobky s vánoční tematikou i tradiční řemesla. Každý týden od pátku do neděle a v letošním roce také na Štědrý den a Boží hod vánoční se mohli naši nejmenší na náměstí Svornosti setkat se zvířátky z Volnočasového přírodního centra Pepíno.

Hudebně poetické otevření adventu, kterému požehnal českokrumlovský prelát Václav Pícha, proběhlo tradičně první adventní neděli 3. prosince na náměstí Svornosti, kdy účastníci společně rozsvítili vánoční strom.

Zkrátka nepřišly ani děti, na které čekala hned 5. prosince Mikulášská nadílka. Na náměstí Svornosti byly pro děti připraveny hry, zábava a hudba. 

Ježíškův poštovní úřadoval U Zlatého anděla 10. prosince o třetím adventním víkendu. Děti tu mohly odevzdat dopisy pro Ježíška, které k němu dopravila pošta skrze speciální úřední aparát.

Oblíbené společné zpívání s dětmi z mateřských a základních škol s Krumlovskými pištci zaznělo u vánočního stromu 8. prosince. A hned 13. prosince byl na programu další sborový chorál, opět se uskutečnila celorepubliková akce „Česko zpívá koledy“, kdy v jednom okamžiku zaznívaly tři stejné koledy z hrdel tisíců lidí na českých a moravských náměstích. V Českém Krumlově jim k tomu vyhrávala Krumlovská dudácká kapela.

Čtvrtý adventní víkend patřil hlavně hudebním akcím, na náměstí Svornosti a o poslední adventní neděli nadělili hudební dárky krumlovští muzikanti, kteří tradičně zazpívali společně s občany všech národností Tichou noc.

23. prosince se tradičně na II. zámeckém nádvoří odehrál živý betlém – biblický obraz se zpěvy vánočních koled, kde účinkovali občané a soubory města.

Na Štědrý den měli návštěvníci zámku jedinečnou šanci přinést dobroty pro českokrumlovské medvědy, podstrojoval jim je zámecký medvědář Jan Míša Černý, hrála k tomu Kapka.

Další kulturní vyžití v průběhu adventního času připravila také Základní umělecká škola, Městské divadlo, Dům dětí a mládeže, Městská knihovna, Regionální muzeum, Egon Schiele Art Centrum nebo hotel Růže. Museum Fotoateliér Seidel nabídl tradiční originální rodinná či individuální PFka.

Příchod Tří králů, Tříkrálová sbírka organizovaná Českou katolickou charitou a sfouknutí vánočního stromu byly posledními akcemi, které 6. ledna 2018 zakončily slavnostní vánoční program v Českém Krumlově.

 

Živý Betlém v roce 2016 – 27. výročí tradiční předvánoční akce

Tradiční biblický živý obraz se zpěvy vánočních koled, bohatou účastí dětských i dospělých „herců“ i diváků se odehrál na slavnostně vyzdobeném 2. zámeckém nádvoří hned ve dvojím provedení v obvyklém termínu v předvečer Štědrého dne 23. prosince 2017. Pořadatelem této akce, která je nesporným vrcholem místního adventního programu, je Umělecká beseda Český Krumlov, hlavní organizátorkou, autorkou scénáře a režie paní Vladimíra Konvalinková. Účinkují již tradičně občané a umělecké soubory města a okolí. Návštěvnost akce je nespočitatelná – obě tato krásná představení viděly stovky diváků. 27. ročník Živého Betlému byl uspořádán za podpory města Český Krumlov ve spolupráci se Státním hradem a zámkem Český Krumlov.

 

Regionální muzeum Český Krumlov v roce 2017

Regionální muzeum v Českém Krumlově (dále jen RMCK) je dle zákona č. 250/2000 Sb. příspěvkovou organizací Jihočeského kraje. RMCK plní funkci muzea ve smyslu ustanovení § 10, odst. 6 zákona č. 122/2000 Sb. o ochraně sbírek muzejní povahy, novelizovaného § 2, odst. 3 zákona č. 483/2004 Sb. Zřizuje se za účelem získávat, shromažďovat, trvale uchovávat, evidovat, odborně zpracovávat a zpřístupňovat veřejnosti sbírky muzejní povahy. RMCK je platným členem Asociace muzeí a galerií České republiky. RMCK je evidováno v muzejní síti jako muzeum s jednou pobočkou. Ředitelem musea je Mgr. Filip Lýsek.

K naplnění své činnosti využívá RMCK následující objekty:

1/ Hlavní budova: historický památkový objekt bývalého jezuitského semináře v Českém Krumlově, Horní 152. Tato nemovitost je v majetku Jihočeského kraje a organizaci byla svěřena k hospodaření.

2/ Pobočka: historický památkový objekt rodného domu spisovatele a malíře Adalberta Stiftera (1805- 1868) v Horní Plané, Palackého 21. Nemovitost je majetkem Města Horní Planá, organizace je nájemcem a zřizuje v objektu stálou expozici, zajišťuje sezónní výstavy a pořádá kulturní akce.

Stálá expozice muzea se nachází ve výstavních sálech 2. patra hlavní budovy RMCK a jejím tématem je Historický obraz Českokrumlovska od pravěku do konce 19. století. Vystavené sbírkové předměty jsou převážně z oborů (sbírkových fondů – podsbírek): archeologie, historie, výtvarné umění, umělecké řemeslo, etnografie, farmacie, staré tisky. Expozice je opatřena trojjazyčnými popiskami (čeština, angličtina, němčina). Výstavní prezentace ve výstavních sálech 1. patra hlavní budovy RMCK včetně jeho chodbové části obsahově a tematicky navazuje na výstavu „Příběh města Český Krumlov“, která se v muzeu uskutečnila v roce 2010 až 2012. Vystavené sbírkové předměty jsou převážně z oborů (sbírkových fondů – podsbírek): historie, militaria, mapy, plakáty, výtvarné umění, farmacie ad. Výstava je opatřena trojjazyčnými popiskami (čeština, angličtina, němčina).

Rok 2017 byl pro muzeum naprosto mimořádný tím, že se do něj po osmi letech od rekonstrukce elektroinstalace a fasád hlavní budovy vrátil stavební ruch. Historická budova bývalého jezuitského semináře prošla kompletní rekonstrukcí otopné soustavy, hlavního depozitáře a rekonstrukcí hlavního vstupu do muzea. Celkový rozsah stavebních prací, jejich technická a časová náročnost si vyžádala provozní uzavírku, která byla zahájena po ukončení topné sezóny na přelomu dubna a května, a probíhala bez přestávky do konce roku 2017. I přes očekávanou náročnost se stavební práce, jejichž nejpodstatnější část byla plánována na období hlavní sezóny roku, podařilo včas a úspěšně dokončit. Kolaudační souhlas, opravňující k užívání stavby, získalo muzeum v závěru září 2017.

Termínové dokončení investiční akce bylo předpokladem nejen pro včasné zahájení topné sezóny, ale i pro organizaci dalších činností, navazujících na stavební rekonstrukci a předcházejících opětovnému zpřístupnění muzea v nové muzejní sezóně 2018. Do jejich výčtu neodmyslitelně patřila renovace parketových podlah a podlahových krytin výstavních sálů, výmalba muzea a závěrečná obnova stálé expozice a výstavních prostor pro novu muzejní sezónu. Samostatnou kapitolu porekonstrukčních prací představovalo kompletní dovybavení muzejního depozitáře novým regálovým systémem a následné víceetapové stěhování sbírkového fondu do nově zrekonstruovaných prostor.

Technická a provozní omezení, která budovu muzea během rekonstrukce postihla, ovlivnila sice zásadním způsobem výstavní a návštěvnický provoz, neměla ale naštěstí vážnější dopad na organizaci akcí, pořádaných tradičně mimo budovu a areál muzea. V sezónní programové nabídce muzea tak nechyběly zážitkové programy pro školy a veřejnost v Dobrkovické jeskyni. V rámci partnerské spolupráce muzeum zápůjčkami a odbornou pomocí podpořilo uspořádání krátkodobých výstav v Městském divadle Český Krumlov a v Jihočeském muzeu v Českých Budějovicích. Letní sezóně tradičně dominoval seriál akcí v pobočce muzea. Počátek září byl věnován v pořadí již 4. ročníku veletrhu pravěké a středověké kultury – kupecká osada KRUMBENOWE, který během víkendového programu přilákal do pivovarské zahrady více jak 4 200 návštěvníků. Po celé období roku současně probíhala obsahová příprava výstavní sezóny 2018, která přinese hned několik výročí, mezi nimiž dominuje 100 let od konce I. Světové války a vzniku Československé republiky, výročí 50 let od událostí Pražského jara a srpnové invaze vojsk Varšavské smlouvy do Československa a výročí 150 let od úmrtí česko-rakouského spisovatele, malíře a pedagoga, Adalberta Stiftera.

V roce 2017 byly v prostorách RMCK uspořádány tyto výstavy:

 • „Adolf Born aneb jak vzniká poštovní známka“, ve spolupráci s Poštovním muzeem v Praze, 11. 10. 2016 – 8. 1. 2017
 • „Hvězdy stříbrného plátna – Herecké osobnosti prvorepublikového a protektorátního filmu a divadla“, ve spolupráci s Letohrádkem Mitrovských v Brně, 29. 11. 2016 – 8. 1. 2017
 • „Lea Konvalinková: restaurátorské práce a křídla motýlí… – 28. 2. 2017 – 30. 4. 2017

Přehled výstav v pobočce, Památníku – rodném domě Adalberta Stiftera v Horní Plané:

 • „Len na Šumavě a Hornoplánsku aneb Když ještě len velkou cenu měl“ – dokumentární výstava, 1. 4. – 15. 12. 2017
 • „Ze břehů staré Vltavy“ – dokumentární výstava o místech zatopených lipenskou přehradou, 16. 7. – 15. 12. 2017

Přehled autorských a kooperačních výstav mimo muzeum:

 • „Staré mapy Čech“ – autorská výstava originálního mapového souboru z fondu muzea, Poštovní muzeum Praha, 4. 10. 2016 – 12. 2. 2017
 • „František Mach – Konec II. světové války ve Velešíně“, kooperační výstava ve spolupráci s Fotoklubem Český Krumlov, Městské divadlo Český Krumlov, 6. 5. – 5. 6. 2017
 • „Kleť a Blanský les – obraz krajiny, krajina v obrazech“, kooperační výstava, Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, 19. 5. - 17. 9. 2017

Podíl v dlouhodobých výstavách jiných organizací:

Na základě předchozí spolupráce muzeum podporovalo dlouhodobé zápůjčky v muzeích ve Velešíně, Hořicích na Šumavě, Chvalšinách, Frymburku, Lipně nad Vltavou a ve stálé expozici Klášterů Český Krumlov

V roce 2017 uspořádalo RMCK v Českém Krumlově tyto kulturní akce:

 • Ručně šitý patchwork – výtvarná dílna, RMCK, 18. 3.
 • Jak si splnit sen – přednáška a povídání a archeology Regionálního muzea, Městská knihovna v Českém Krumlově, 24. 3.
 • Jihočeské straky – velikonoční dílna, RMCK, 9. 4.
 • Muzejní noc – Květinová slanost k Letnicím, Horní Planá, 3. 6.
 • Bylinkové putování s letničním obyčejem u studánky, Horní Planá, 4. 6.
 • Jak si splnit sen – přednáška a povídání a archeology Regionálního muzea, RMCK, 20.6.
 • Den lovců mamutů – dílna na téma život v pravěké jeskyni s ukázkou tradičního jeskynního života, Dobrkovická jeskyně, 24. 6.
 • Den v pravěku – dílna na téma život v pravěku, Česko-anglické gymnázium v Českých Budějovicích, 26.6.
 • Letní řemeslné dílny „U Stifterů“ – výroba mýdla a kosmetiky, Horní Planá, 12. 7.
 • Letní řemeslné dílny „U Stifterů“ – plstění ovčí vlny, výroba mýdla, Horní Planá, 19. 7.
 • Letní řemeslné dílny „U Stifterů“ – kolorování historických pohlednic, Horní Planá, 26. 7.
 • Letní řemeslné dílny „U Stifterů“ – plstění ovčí vlny, výroba mýdla, Horní Planá, 2. 8.
 • Letní řemeslné dílny „U Stifterů“ – pyrografie a výroba mýdla, Horní Planá, 9. 8.
 • Letní řemeslné dílny „U Stifterů“ – Tkaní na hřebenových a náramkových stavech, karetkách a rámech, výroba mýdla, Horní Planá, 23. 8.
 • Heinrich Ritter vor Ferstel – velký architekt malého projektu, přednáška, Horní Planá, 25.8.
 • Veletrh pravěké a středověké kultury - Kupecká osada KRUMBENOWE, 9.9. - 10. 9.
 • Svatováclavský den lovců mamutů, tradiční setkání s pravěkými lovci v Dobrkovické jeskyni, 28. 9. Dobrkovická jeskyně.
 • Dílna s bylinkovou vycházkou – kořeny a plody pozdního léta, Horní Planá, 21.10.
 • Svatomartinská slavnost – tradiční akce pro veřejnost s příjezdem Martina na bílém koni, dělením svatomartinských rohlíčků, průvodem světel a svatomartinským občerstvením, Horní Planá, 11. 11.
 • Adventní lidový jarmark „U Stifterů“ – tvůrčí dílny, řemesla ad., Horní Planá, 2. 12.
 • Betlémské tee-pee – rozdávání betlémského světla před muzeem. RMCK, 17. 12.

Muzeum poskytuje základní a programové informace na samostatné internetové adrese: www.muzeumck.cz. Internetové stránky jsou přístupné ve třech jazykových mutacích (čeština, angličtina, němčina). Pozvánky, annonce a informační články k hlavním sezónním výstavám a akcím byly v průběhu roku zveřejňovány ve vybraných tištěných periodikách (MF dnes, 5 plus 2, Českokrumlovský deník, Zpravodaj města Český Krumlov, Ozvěny, Kulturní kalendář, Turista ad.), na internetovém portálu Oficiálního informačního systému Města Český Krumlov: www.ckrumlov.cz, internetových stránkách www.kulturni-most.cz a dále prostřednictvím informačních a kulturních relací Českého rozhlasu České Budějovice, České televize (ČT1, Regionální vysílání ČT) a regionální televize JTV.

Po dobu technické uzavírky hlavní budovy muzea byl kladen zvýšený důraz na propagaci výstav a akcí v pobočce muzea Památníku – Rodném domu Adalberta Stiftera v Horní Plané. Zvýšený objem prostředků byl vyčleněn rovněž na propagaci v pořadí již 4. ročníku Veletrhu pravěké a středověké kultury – kupecká osada KRUMBENOVE, pro nějž byl nad rámec standardní propagace zajištěn výlep na billboardových a bigboardových plochách na silniční trase Český Krumlov a České Budějovice. Potřeba operativně sdílet aktuální informace vedla k intenzivní propagaci muzea na sociálních sítích a stálé aktualizaci informací na turistických a informačních serverech.

V roce 2017 muzeum využilo možnosti prezentace na několika domácích a zahraničních veletrzích cestovního ruchu: REGIONTOUR, Brno, 19. – 22. 1. 2017. HOLIDAY WORLD, Praha, 16 – 19. 2. 2017. TravelFest, České Budějovice, 6. – 8. 4. 2017. Týden sousedů – Prezentace kultury a cestovního ruchu tří českých a tří bavorských příhraničních regionů. Eisenstein/Železná Ruda, 28. 6. – 2. 7. 2017. ÜBERGÄNGE – PŘECHODY – Kultur aus Südböhmen – prezentace příspěvkových organizací JČ kraje, Gmünd, 4. 12. 2017.

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: