aktualizováno 23. 6. 2019

Regenerace stromořadí památných stromů Kvítkův Dvůr a stromořadí u parkoviště u DDM

aktualizováno 15.11.2013

Cílem projektu bylo zpracování projektové dokumentace, která řeší regeneraci části stromořadí památných stromů ke Kvítkovu Dvoru v Českém Krumlově a regeneraci stromořadí vysazeného podél bývalé cesty z městského parku do areálu bývalé střelnice - v současnosti alej lemuje parkoviště u domu dětí a mládeže v Českém Krumlově.

O projektu

Název projektu: Regenerace stromořadí památných stromů Kvítkův Dvůr a stromořadí u parkoviště u DDM
Poskytovatel podpory: Jihočeský kraj
Investor projektu: město Český Krumlov
Místo realizace projektu: město Český Krumlov
Termín realizace projektu: 2013
Zhotovitel projektové dokumentace: BARTL s.r.o., IČ:26070570,
Stav projektu: ukončen
Celkové výdaje projektu: 19 723 Kč
z toho výše grantu: 10 000 Kč
z toho výše vlastního podílu města: 9 723 Kč

Popis projektu a jeho realizace

Projekt byl rozdělen na dvě části:

Část 1) Stromořadí památných stromů ke Kvítkovu Dvoru
Jedná se o oboustrannou, převážně lipovou alej vysazenou podél komunikace spojující zámeckou zahradu s areálem Kvítkova Dvora. Vznik aleje je datován do první poloviny 18. století a řada dřevin pochází z tohoto období. S ohledem na stáří, hodnotu a význam v krajině bylo stromořadí v roce 1992 na základě rozhodnutí příslušného orgánu ochrany přírody vyhlášeno v souladu se zákonem České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně krajiny a přírody, za památné stromy.
Část stromořadí v délce 110 metrů se nachází na parcele č. 1483/2 v k. ú. Český Krumlov v majetku města Český Krumlov, část prochází po pozemcích v soukromém vlastnictví. Projekt se vztahuje pouze k té části, která je v majetku města.
Cílem pořízení projektové dokumentace byl detailní průzkum zdravotního stavu 15 ks dřevin a navržení sanačních opatření, která dovolí zachovat stávající stromy a minimalizovat možnost jejich statického selhání a případného ohrožení majetku nebo osob na frekventované komunikaci. V případě odstranění dřevin v havarijním stavu bude alej doplněna o nové jedince.

Část 2) Stromořadí v lokalitě parkoviště u DDM
Jedná se o oboustrannou, převážně lipovou alej vysazenou podél bývalé cesty spojující městský park s areálem bývalé střelnice. Stromořadí o délce 160 metrů je tvořeno 32 ks dřevin, převážně lip v různém věkovém stadiu, přičemž jedna z linií tvoří břehový porost Vltavy a druhá v bezprostřední blízkosti kopíruje nově vybudované parkoviště pro osobní automobily vybudované u domu dětí a mládeže. Lokalita se nachází na území Městské památkové zóny Plešivec, parc. č. 204/1 a 204/2 v k. ú. Český Krumlov. Stromořadí je významným funkčním a estetickým prvkem veřejné zeleně historického centra města.
S ohledem na výše uvedený záměr a blízkost frekventovaného parkoviště je nutné provést na stromořadí takové zásahy, které podpoří regeneraci stromů a zajistí provozní bezpečnost v jejich okolí. Projektová dokumentace podrobně hodnotí zdravotní stav jednotlivých dřevin a následně je navržen typ a rozsah ošetření včetně instalace bezpečnostních vazeb a opatření minimalizujících statické selhání. Projektová dokumentace řeší i náhradní výsadbu za odstraněné jedince a výsadbu keřového patra, čímž dojde k odstínění stání na popelnice.

Fotodokumentace

 

Tento projekt "Regenerace stromořadí památných stromů Kvítkův Dvůr a stromořadí u parkoviště u DDM" je podpořen z Jihočeského kraje v rámci Grantového programu Rozvoj venkova a krajiny, Opatření č. 1 - Tvorba krajiny a podpora biodiverzity.

Jihočeský kraj - logo (250)

 

Kontakty

Dotační oblast:

Jméno
Odbor / odd.
Funkce
E-mail
Telefon
Mgr. Štěpánka Kučerová
Odbor / oddělení: oSŘR
Funkce: referent - dotační projekty a kontrola veřejných zakázek
E-mail: stepanka.kucerova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 707

Po kliknutí na vybrané jméno se zobrazí kompletní informace o kontaktu.

Odborná oblast:

Jméno
Odbor / odd.
Funkce
E-mail
Telefon
Ing. Vlasta Horáková
Odbor / oddělení: OZP
Funkce: vedoucí odboru
E-mail: vlasta.horakova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 550

Po kliknutí na vybrané jméno se zobrazí kompletní informace o kontaktu.

Související odkazy

 

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: