aktualizováno 27. 3. 2017

Uzavírka chodníku mezi ulicemi Pod Kaštany a 5. května

27. 3. 2017

Z důvodu havarijního stavu opěrné zdi na pozemku č.p. 1095/2 u spojovacího chodníku mezi ulicemi Pod Kaštany a 5. května (nad Státním pozemkovým úřadem), kde již došlo k podezření z možného ohrožení zdraví a bezpečnosti jak osob, tak přilehlého objektu, byly dne 20. března 2017 zahájeny práce nutné k nápravě tohoto stavu - demolice havarijní zdi a vybudování nové. Tyto práce si vyžádaly úplnou uzavírku chodníku - hrozí sesunutí zemního tělesa chodníku do doby vybudování nové opěrné zdi. Práce potrvají přibližně do konce dubna.

Fotogalerie

Kontakt

Jméno
Odbor / odd.
Funkce
E-mail
Telefon
Pešek Petr, Ing.
Odbor / oddělení: OSMI
Funkce: vedoucí odboru
E-mail: petr.pesek@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 700
Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov