aktualizováno 22. 4. 2013

Uzavírka místní komunikace ve městě Český Krumlov - část Krásné údolí, ulice Dělnická II., Slunečná, Skalní z důvodu rekonstrukce

aktualizováno 22.4.2013


Městský úřad Český Krumlov povoluje úplnou uzavírku místní komunikace z důvodu realizace stavby Rekonstrukce místní komunikace a vybraných inženýrských sítí v Českém Krumlově - část Krásné údolí, ulice Dělnická II., Slunečná, Skalní v době od 22. dubna do 30. září 2013:

Dotčená komunikace: místní komunikace v ulicích Dělnická II., Slunečná, Skalní v celém rozsahu
Provedení zvl. už.: jedná se o kompletní rekonstrukci celých ulic včetně inženýrských sítí, konstrukčních vrstev celé komunikace

Doba trvání: od 22. dubna do 30. září 2013
Odpovědná osoba: Jaroslav Havlíček, tel.: 733 780 383

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov