aktualizováno 11. 6. 2012

Partneři Slavností pětilisté růže 2012

aktualizováno 11.06.2012

Akci Slavnosti pětilisté růže 2012 podpořily tyto společnosti:

Generální partner

Logo společnosti Budějovický Budvar, n.p.Budějovický Budvar, n. p.

Pivovar Budějovický Budvar, n. p. je dlouhodobě jedním z nejúspěšnějších potravinářských podniků v České republice. Téměř polovina produkce je vyvážena do více než 50 zemí všech světadílů. Novodobá historie pivovaru se datuje od roku 1967, kdy Ministerstvo zemědělství České republiky založilo národní podnik Budějovický Budvar jako přímého nástupce Českého akciového pivovaru, který vařil pivo v Českých Budějovicích již od roku 1895. Budějovický Budvar je majitelem cenného duševního vlastnictví v podobě více než 380 ochranných známek registrovaných ve 101 zemích světa. Mezi nejznámější patří Budweiser, Budvar, Budweiser Budvar, Bud, Budějovický Budvar, a Czechvar. Objem exportovaného výstavu řadí prémiový originální ležák Budweiser Budvar k jedné z nejexportovanějších pivních značek České republiky.

www.budejovickybudvar.cz 

Hlavní partner

logo - CzechTourismČeská centrála cestovního ruchu-CzechTourism

Česká centrála cestovního ruchu-CzechTourism je státní příspěvkovou organizací Ministerstva pro místní rozvoj České republiky. Byla zřízena v roce 1993 za účelem propagace České republiky jako atraktivní turistické destinace na zahraničním a od roku 2003 také na domácím trhu. CzechTourism se v rámci podpory příjezdového a domácího cestovního ruchu zaměřuje zejména na propagaci konkrétních oblastí cestovního ruchu, kterými jsou lázeňství, česká gastronomie, kongresová a incentivní turistika, bohatství historie a další. K propagaci České republiky v oblasti cestovního ruchu přispívá 26 zahraničních zastoupení CzechTourism po celém světě.

www.czechtourism.cz      www.kudyznudy.cz 

Partneři

Eggenberg - logo (250)Pivovar Eggenberg, a. s.

Historie Pivovaru Eggenberg, a. s. se datuje ode dne 7. 9. 1991, kdy byl českokrumlovský pivovarský závod odkoupen v rámci malé privatizace, jako první český pivovar od státního podniku Jihočeské pivovary. Historie samotného českokrumlovského pivovaru však sahá až do roku 1560. V průběhu devadesátých let došlo k rozsáhlé rekonstrukci staveb a značné modernizaci technologického zařízení. V současné době je hlavní činností společnosti výroba a prodej piva a nealkoholických nápojů značky Eggenberg. Většina produkce je určena pro jihočeský kraj, značná část je však také exportována. Díky své výhodné poloze se společnost v posledních letech zapojuje také do organizace kulturně společenských akcí a podílí na cestovním ruchu krumlovské destinace.

www.eggenberg.cz

 

Logo ENERGO Český Krumlov, s. r. o.ENERGO Český Krumlov, s. r. o. 

Společnost ENERGO Český Krumlov s.r.o. poskytuje již téměř dvacet let služby v oblasti výroby a rozvodu tepla ve městě Český Krumlov a obci Větřní. Výrobu tepla, převážně pro bytový sektor, zajišťuje jak z vlastních, tak z pronajatých plynových kotelen. Zároveň, a to nejen pro své odběratele, nabízí servisní práce nepřetržitě po celý kalendářní rok. V neposlední řadě provádí na zakázku výstavbu domovních plynových kotelen.

 

Logo Linde Pohony, s. r. o.Linde Pohony, s. r. o.

Hlavním výrobním programem společnosti je výroba pohonných a řídících systémů (náprav) pro vysokozdvižné vozíky koncernu KION Group, který zahrnuje značky LINDE, STILL a OM. LINDE POHONY s.r.o. dodává své výrobky kromě tuzemska do společnosti LINDE Material Handling a STILL v Německu a OM v Itálii. Část produkce je dodávána též do koncernových závodů v Anglii, USA a Číně. V součastné době firma zaměstnává 271 pracovníků a další plánovaný rozvoj společnosti nabízí zajímavé pracovní uplatnění v oboru strojírenství v různých výrobních i nevýrobních profesích. Podnikatelská činnost společnosti je a nadále bude velkým přínosem pro město Český Krumlov, neboť za dobu své dosavadní existence společnost LINDE POHONY s.r.o. získala na jihu Čech image, spolehlivé a perspektivní nadnárodní firmy, která svou podnikatelskou činností napomáhá rozvoji tohoto regionu. 

www.lipo.cz 

 

Logo Kámen a písek, spol. s. r. o.Kámen a písek, spol. s r. o.

Společnost se sídlem v Českém Krumlově se zabývá těžbou a zpracováním drceného kameniva. Její historie sahá daleko před 2. světovou válku, avšak až roku 1964 je možné hovořit o struktuře výroby a soustředění lomů Plešovice, Ševětín, Kobylí Hota, Krty a Zrcadlová Huť. Po roce 1990 vznikl státní podnik Kamenolomy Český Krumlov, z něhož byla v rámci privatizace založena společnost Kámen a Písek, spol. s. r. o. Od roku 2004 disponuje společnost 7 kamenolomy a její produkce se pohybuje okolo 2 miliónů tun ročně, přičemž kapacita kamenolomů je dvojnásobná. 

www.kamen-ck.cz 

 

  

 

Kaufland Česká republika, v. o. s.Kaufland Česká republika, v. o. s.

Historie společnosti Kaufland se začala psát v roce 1930 v Německu, kde v současnosti patří Kaufland k vedoucím potravinářským řetězcům. Soustředíme se na spokojenost našich zákazníků ve všech prodejnách po celé Evropě. Toho dosahujeme díky zboží nejvyšší kvality, příznivým cenám, skvělým službám a přesvědčivým zárukám. V roce 1998 byla otevřena první prodejna v České republice. Kaufland provozuje v České republice 95 hypermarketů, 2 centrální sklady a vlastní masozávod. Prodejny Kaufland Vám splní Vaše přání. Budete potěšeni zákaznickými zárukami a službami. Vysoká kvalita zboží, bohatý sortiment a samozřejmě i nízké ceny, to vše je v Kauflandu samozřejmostí.

www.kaufland.cz

 

 

 

Logo - EUROVIAEUROVIA CS, a. s., Odštěpný závod oblast Čechy západ

Společnost EUROVIA CS, a. s., dříve Stavby silnic a železnic, a. s., patří k nejvýznamnějším stavebním firmám v České republice a je jedničkou v oblasti dopravního stavitelství. Stavíme na svých bohatých zkušenostech, špičkovém technologickém zázemí a výkonnosti regionálních závodů, dceřiných společností a jedné filiálce PPP. Skupina je organizována do šesti oblastí na území České a Slovenské republiky. EUROVIA CS, a. s., nabízí své služby zákazníkům již 60 let. Od roku 2006 je jejím stoprocentním vlastníkem francouzská společnost Eurovia, která působí v 18 zemích světa a je součástí světového koncernu VINCI. Díky celorepublikovému pokrytí dokáže Skupina EUROVIA CS obsáhnout práce pro velké množství zadavatelů najednou, ať už se jedná o veřejný či soukromý sektor, a to na území celé České i Slovenské republiky. Jednou z klíčových obchodních oblastí je také těžba a prodej materiálů a surovin. EUROVIA Kamenolomy, a. s., patří k významným a tradičním výrobcům a dodavatelům drceného a těženého kameniva na českém trhu. EUROVIA CS a všechny její dceřiné společnosti jsou držiteli certifikátu systému řízení kvality ISO 9001. Jako první velká stavební společnost v České republice navíc obdržela certifikát environmentálního systému řízení ISO 14 001.

www.eurovia.cz 

 

Logo Vidox, s. r. o.Vidox, s. r. o.


Společnost se od svého založení roku 1990 zaměřuje na náročné rekonstrukce historických objektů v památkově chráněných zónách. S růstem firmy se Vidox následně posunul k celému rozpětí stavebních realizací, včetně novostaveb a průmyslově či sportovně zaměřených komplexů. Pod hlavičkou dceřinné společnosti VIDOX METRA vytváří developerské projekty. Do provozu byly uvedeny vlastní velkoobchody se stavebními materiály VIDOX STAVIVA v Kaplici a v Kájově.

www.vidox.cz 

 

  Státní hrad a zámek Český Krumlov Státní hrad a zámek Český Krumlov

    www.zamek-ceskykrumlov.eu

 

 

 

Barrandov studio, fundus   Barrandov studio, fundus

    www.barrandov.cz

 

 

 

 

                            

Hotel Růže Český Krumlov                             Hotel Růže Český Krumlov

                                     www.hotelruze.cz

 

 

 

 

 

 

 

Feston, s. r. o.   Feston, s. r. o.

    www.feston.cz

 

  

Děkujeme za podporu 26. ročníku Slavností pětilisté růže!

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: