aktualizováno 30. 4. 2019

Nové investice do rekonstrukcí veřejných prostranství i úprav dětských hřišť

aktualizováno 30. 4. 2019

Zastupitelstvo města schválilo rozpočtovou změnu, kterou zvýšilo rozpočtové výdaje o dalších 25 milionů korun.

Rozpočet na tento rok byl připravován a projednáván v prosinci minulého roku, kdy se předpokládalo, že v roce 2019 bude město muset splatit dvacetimilionový kontokorentní úvěr, jehož čerpání bylo rozpočtováno na konec roku 2018. Jelikož ale k čerpání tohoto úvěru nakonec vůbec nedošlo, není zapotřebí zdrojů na jeho splacení a ty je možné využít pro jiné účely. Zbývajících 4,8 milionu je očekávané vyšší plnění daňových příjmů, než bylo rozpočtováno pro letošní rok.

Město bude z těchto prostředků realizovat zejména další investiční akce, jako jsou rekonstrukce komunikací, parkovacích míst, chodníků a veřejných prostranství. „Mezi klíčové investice patří revitalizace náměstíčka Za Nádražím, na jejímž návrhu se v loňském roce podíleli sami obyvatelé. V rozpočtu je na tuto akci připraveno přes čtyři miliony korun," uvádí místostarosta Josef Hermann.

Přes tři miliony korun je vyčleněno na realizaci druhé etapy parkovacích ploch U Zelené ratolesti na Plešivci, téměř jeden milion korun půjde na rekonstrukci chodníků mezi třídou Míru a ul. Zahradní a za jeden a půl milionu korun se opraví parkovací místa v ul. Vyšehradská.

Jeden milion korun je určený na zkvalitnění venkovních ploch pro volnočasové aktivity dětí, dospělých i seniorů, zejména na dětském hřišti na sídlišti Špičák, senior fitness v rekreační zóně na Horní Bráně, workoutové fitness na sídlišti Plešivec a rozšíření dětského hřiště na sídlišti Vyšný.

„Částečných oprav se dočká i plavecký bazén, na který jsou v rozpočtu vyčleněny dva miliony korun, další více jak tři miliony korun jsou určeny pro školské budovy, konkrétně na vybudování plynové kotelny a ústředního topení v MŠ Za Soudem a výměnu oken v MŠ Plešivec 279," doplňuje místostarosta Josef Hermann.

Po pozitivních odezvách na podzemní kontejnery v centru chce město další finance vložit do jejich rozšíření. Konkrétně se jedná o navýšení počtu polozapuštěných kontejnerů v Linecké ulici.

Další peníze půjdou na rekonstrukci sociálního zařízení v areálu Služeb města Český Krumlov v Domoradicích, či zpevnění plochy pod kontejnery na odpad.

Touto změnou tak zastupitelstvo města navýšilo výdaje kapitálového rozpočtu, tj. výdaje na investice, na 150 milionů korun.

 

 

 

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov