aktualizováno 20. 3. 2017

SOUTĚŽ O NEJLEPŠÍ PLAKÁT AKCE „BURZA ŠKOL"

aktualizováno 20. 3. 2017

O projektu a soutěži

Soutěž o nejlepší plakát akce „BURZA ŠKOL" je vyhlášena v rámci probíhajícího projektu „Místní akční plán rozvoje vzdělávání na území ORP Český Krumlov" (dále jen MAP). Vyhlašovatelem (a realizátorem projektu MAP) je Místní akční skupina Blanský les - Netolicko o. p. s.

Cílem místního akčního plánu rozvoje vzdělávání je zlepšit kvalitu vzdělávání v mateřských a základních školách tím, že bude podpořena spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání, to znamená společné informování, vzdělávání a plánování partnerských aktivit pro řešení místně specifických problémů a potřeb. Jednou z klíčových oblastí projektu je budování znalostních kapacit prostřednictvím realizace vzdělávacích akcí a dalších aktivit cílených na pedagogické pracovníky a žáky MŠ a ZŠ na území ORP Český Krumlov.

V rámci projektu MAP bude MAS Blanský les - Netolicko o. p. s. ve spolupráci s Jihočeskou hospodářskou komorou - oblastní kanceláří Český Krumlov pořádat 24. října 2017 pro žáky základních škol Českokrumlovska (zejména 7. - 9. tříd) BURZU ŠKOL. Na této jednodenní akci, která se bude konat ve Sportovní hale města Český Krumlov, se budou prezentovat střední školy z Jihočeského kraje. Žáci budou mít možnost se blíže seznámit s jednotlivými školami, a mohou si tak usnadnit rozhodování při výběru povolání a informovat se o možnostech dalšího vzdělání.

Smyslem této soutěže je vytvoření propagačního plakátu a zapojení žáků 7. až 9. tříd základních škol z území ORP Český Krumlov do přípravy akce, která je primárně určena jim. Při vytváření plakátu si žáci osvojí práci grafického designera. Učitelé mohou oživit své vyučovací hodiny a žáci získat zábavným způsobem nové znalosti a dovednosti, pochopit význam grafického designu a jeho praktického využití v každodenním životě. Soutěž může oživit výuku informatiky, výtvarné výchovy a českého jazyka, rozvíjí práci v týmu a zájem dětí o svět kolem nás.

Podmínky soutěže

· Soutěž je určena žákům 7. až 9. tříd základních škol z území ORP Český Krumlov.
· Soutěže se účastní základní škola, nikoliv jednotliví žáci.
· Žáci soutěží ve 2 - 5 ti členných týmech.
· Každá základní škola může do soutěže odeslat maximálně 3 plakáty.

Vítězný plakát bude použit pro propagaci akce „BURZA ŠKOL". Výsledky soutěže budou zveřejněny na webových stránkách projektu www.mapvzdelavani.cz. Všechny obdržené plakáty budou vystaveny v rámci akce „Burza škol."

Pravidla pro vytvoření plakátu

· Není povoleno použití plakátů z jakýchkoliv jiných soutěží.

· Plakáty musí mít originální design a musí být vytvořeny samotnými žáky.

· Plakáty musí být dvourozměrné (jeden samostatný list) a jednostranné. Povolená velikost je pouze formát A3 (297 x 420 mm). Elektronicky jsou přijímány pouze plakáty ve formátu pdf nebo jpg a návrh plakátu v křivkách o max. objemu dat 5 MB.

· Plakáty mohou být vytvořeny ve vertikální (na výšku) nebo horizontální (na šířku) orientaci.

· Všechny do soutěže přihlášené plakáty se stávají majetkem pořadatelů a nebudou vráceny.

· Odevzdáním plakátu do soutěže uděluje soutěžící škola souhlas s vystavením prací na Burze škol, zvláštních akcích, v publikacích a propagačních materiálech a také na internetu v elektronické podobě, vč. jmen žáků, kteří plakát vytvořili.

· Současně uděluje škola souhlas v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, se zpracováním jimi poskytnutých osobních údajů pro účely této soutěže v rozsahu jméno, příjmení, věk, kontaktní telefonické a emailové údaje soutěžící školy.

· Organizátor soutěže si vyhrazuje právo v odůvodněných případech změnit podmínky soutěže, soutěž
odložit, zkrátit, přerušit nebo soutěž bez náhrady zrušit.

Obsahové požadavky

Plakáty musí obsahovat tento text (velikost písma zvolte tak, aby byly všechny údaje z plakátu čitelné):
BURZA ŠKOL 2017
PREZENTACE STŘEDNÍCH ŠKOL, ODBORNÝCH UČILIŠŤ A FIREM.
KDE: SPORTOVNÍ HALA, CHVALŠINSKÁ ULICE, ČESKÝ KRUMLOV
KDY: 24. ŘÍJNA 2017 OD 9:00 DO 16:00
VSTUP ZDARMA

Ve spodní část plakátu ponechte volné místo - bílý spodní okraj široký 50 mm pro doplnění log organizátorů, Evropské unie a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Zasílání plakátů

Plakáty do soutěže zasílá škola, nikoliv jednotliví žáci a to nejpozději do 25. 4. 2017 na adresu: Místní akční skupina Blanský les - Netolicko o. p. s., Mírové náměstí 208, 384 11 Netolice.
Případně v elektronické podobě na adresu: mas@netolice.cz
Obálka / email budou označeny heslem „SOUTĚŽ BURZA ŠKOL". U každého plakátu bude uvedeno jméno a příjmení autorů a jejich věk, název základní školy, jméno a příjmení kontaktní osoby základní školy, její telefonický a emailový kontakt.

Hodnocení soutěže a věcné ocenění

Vyhodnocení plakátů, vyhlášení vítězů a jejich ocenění bude provedeno nejpozději do 31. 5. 2017.
Všechny doručené soutěžní plakáty budou hodnoceny odbornou porotou. Základní školy, které zaslaly tři nejlepší plakáty, budou oceněny následovně:

· 1. místo: poukaz na nákup učebních pomůcek dle vlastního výběru v hodnotě 8.000 Kč.
· 2. místo: poukaz na nákup učebních pomůcek dle vlastního výběru v hodnotě 6.000 Kč.
· 3. místo: poukaz na nákup učebních pomůcek dle vlastního výběru v hodnotě 4.000 Kč.

Všichni autoři vítězných plakátů budou oceněni drobnými cenami. Všichni účastníci soutěže budou o výsledcích vyrozuměni prostřednictvím emailu (příp. telefonicky). Informace o výsledcích budou rovněž zveřejněny na internetových stránkách projektu www.mapvzdelavani.cz. Ceny budou vítězným školám předány po předchozí domluvě.

Kontakt

Informace o soutěži podá: Ing. Mirka Machová, Místní akční skupina Blanský les - Netolicko o. p. s., e-mail: mas@netolice.cz, tel. 777 899 099.

 

Logo EU, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

  Logo MŠMT       Logo MAS Blanský les

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov