aktualizováno 17. 1. 2012

Zahájení rekonstrukce jezu Jelení lávka

aktualizováno 17.01.2012

Ve středu 18. ledna 2012 zahájí akciová společnost Zvánovec stavební práce na jezu Jelení lávka u mostu Na Plášti v rámci další etapy protipovodňových opatření.

Nejprve bude zřízen příjezd pro techniku, vybudována jímka v místě stavby a vystavěna propust pro vodáky. Tato část prací potrvá přibližně do konce června 2012 tak, aby byl jez s určitými omezeními pro vodáky sjízdný ještě před zahájením letní sezóny.

V nejbližších dnech bude položena především panelová cesta ke staveništi, a to od Chvalšinské silnice, podél Polečnice až k mostu Na Plášti a postupně v dalších týdnech bude vytvořen násyp pro sjezd do řeky. Podrobnější harmonogram prvotních prací je následující:

- 18. až 20. ledna - pokládka ochranné geotextilie, rozprostírání štěrku, pokládka panelů na příjezdové cestě od Chvalšinské silnice (technika: autojeřáb, traktorbagr a Tatra)

- 23. až 27. ledna - pokládka zbylých panelů, zahájení vytváření násypu sjezdu do řeku

Při průchodu v dané lokalitě (tj. pod mostem Na Plášti) je nutné věnovat vyšší pozornost pohybu stavebních strojů a techniky.

Další harmonogram prací bude zveřejněn po jednání vedení města s účastníky rekonstrukce jezu a lávek, jež se uskuteční v pátek 20. ledna 2012. Město Český Krumlov kontinuálně jedná s investorem a stavební firmou o minimalizaci negativních dopadů na život ve městě.

Na první část prací na jezu naváže v červenci druhá fáze. Ta potrvá do konce září 2012 (prodloužení přístupu pro techniku, přemístění jímky, zřízení provizorního přemostění Vltavy a betonáž spodní stavby jezu vlevo u sportovní propusti). Do konce roku 2012 pak bude realizována etapa třetí (přemístění jímky, betonáž spodní stavby jezu až k pravému břehu) a závěrečná čtvrtá etapa bude probíhat od ledna do konce března 2013 (montáž pohyblivé konstrukce jezu, odtěžení jímek, zrušení přístupové komunikace na staveniště včetně provizorního přemostění Vltavy).

Aktuální informace o průběhu rekonstrukce jezu na řece Vltavě naleznete na www.ckrumlov.cz/vltava.

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: