aktualizováno 2. 2. 2016

Českokrumlovská radnice má aktuální internetovou aplikaci čerpání rozpočtu

Aktualizace 2.2.2016

Novou aplikací „Klikací rozpočet" umožňuje město Český Krumlov veřejnosti nahlížet do hospodaření města. Elektronický rozpočet vykazuje detailní čerpání výdajů a příjmů, a to přímo na webových stránkách města www.ckrumlov.cz/rozpocet.


Dokonalý přehled o tom, co se platí z rozpočtu města, jaké jsou zdroje příjmů, detaily o financování investic či městských organizací napojených na rozpočet města, a to vše v reálné době, nabízí nyní také město Český Krumlov. Prostřednictvím nové aplikace tzv. rozklikacího rozpočtu jsou od října 2014 na webových stránkách města aktuálně zveřejňována veškerá data ohledně nakládání městských finančních prostředků.


Autoři aplikace připravili srozumitelnou verzi rozpočtu, která také laikům umožní sledovat každý výdaj i příjem do detailu. „Pro jednodušší komunikaci veřejnosti s úřadem a kontrolu spravovaného majetku zavádí Městský úřad Český Krumlov další elektronickou aplikaci. Vedle hlášení závad a nedostatků či připomínkování územního plánu jsme se rozhodli pro novou aplikaci elektronického rozpočtu, která kopíruje aktuální data platného rozpočtu v porovnání se skutečnostmi z účetnictví," uvedl tajemník městského úřadu Radim Rouče. Rozpočet je rozdělen na příjmy, které jsou dále členěny na daňové, nedaňové, kapitálové a přijaté dotace a výdaje - běžné a kapitálové. Příjmy a výdaje je možno také sledovat dle druhu a oblasti kam směřují.


Interaktivní rozpočet zveřejňuje stav plnění ke schválenému rozpočtu, nabízí interaktivní proklikávání příjmů i výdajů. Čerpání rozpočtu lze sledovat napříč jednotlivými odbory a odděleními městského úřadu či kontrolovat financování podle jmenovitě uvedených investičních i neinvestičních akcí. Z rozpočtu lze přehledně dohledat informace o výši příspěvků organizacím zřizovaných obcí. Aplikace samozřejmě generuje srovnávací tabulky, procenta plnění/čerpání a grafy.


Rozpočet bude na webových stránkách www.ckrumlov.cz/rozpocet pravidelně každý měsíc aktualizován, a to vždy k 15. dni daného měsíce zpětně, to znamená, že data za říjen 2014 budou na stránkách k dispozici 15. listopadu 2014. Je však také možné zkontrolovat jednotlivé roční rozpočty zpětně až do roku 2010. Současná verze aplikace je stále ve vývoji a bude se nadále vylepšovat tak, aby byla pro uživatele co nejsrozumitelnější a nejpřehlednější.

V případě dotazů je možné se obrátit na Odbor financí Městského úřadu Český Krumlov.

Zdroj informací: www.vera.cz

 

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: