aktualizováno 23. 8. 2010

Dny otevřených ateliérů 2010 - Výzva umělcům

aktualizováno 23.07.2010

Kulturní most - Blahutová BarboraČeské Budějovice (15. 7. 2010) - Stejně jako v roce 2009 se bude na podzim letošního roku v celém Jihočeském kraji konat slavnost výtvarného umění nazvaná Dny otevřených ateliérů. Jak ale takováto událost vzniká? V průběhu celého roku rozšiřuje pořadatel akce Kulturní most databázi výtvarníků a galerií mapováním kulturních subjektů působících v rámci Jihočeského kraje. Jelikož databáze umělců není nikdy úplná, chceme nyní dohledat umělce prostřednictvím médií a široké veřejnosti, a odkrýt taki méně známé představitele výtvarné scény v regionu. Dnů otevřených ateliérů se mohou zúčastnit také výtvarníci chalupáři, tedy například pražští autoři působící dočasně v jižních Čechách nebo také slavní jihočeští rodáci. Navrhovat umělce k zapojení do Dnů otevřených ateliérů může kdokoliv na emailu info@kulturni-most.cz nebo telefonu 777 212 618.

V roce 2009 se celé akce zúčastnilo celkem 148 výtvarných subjektů. Kulturní most usiluje pro letošní rok o ještě větší účast umělců zaštítěných společnou propagací. Právě společná propagace může motivovat jednotlivé výtvarníky, aby se akce účastnili. Koordinátorka projektu Radka Doležalová láká umělce k účasti: „Vyzýváme k účasti umělce, kteří mají zájem pozvat veřejnost do svého ateliéru či dílny, předvést techniku své tvorby, prezentovat ji a promluvit s návštěvníky o svém díle". Josef Korda, koordinátor projektu, dodává: „Nabízí se příležitost navázat nové kontakty s milovníky umění, seznámit veřejnost se svou tvorbou jinak než na klasické výstavě." Umělci a galerie se mohou k účasti přihlásit do 31. srpna 2010 vyplněním přihlášky na internetové adrese www.kulturnimost.cz/dnyotevrenychatelieru, emailem na info@kulturni-most.cz, případně telefonicky na čísle 777212 618.

Dny otevřených ateliérů se budou konat o víkendu 23. - 24. října. 2010. Kulturní most je neinvestiční projekt, který byl vybrán v rámci programu „Evropská územní spolupráce Rakousko - Česká republika 2007 - 2013" a je spolufinancován Evropským fondem proregionální rozvoj (ERDF). Jihočeský kraj je leaderem a hlavním koordinátorem projektu a současně zajišťuje předfinancování a spolufinancování. Hlavním partnerem na české straně je obecně prospěšná společnost Bazilika a na straně rakouské Kulturvernetzung NÖ. Paralelně se Dny otevřených ateliérů budou konat v říjnu 2010 v Dolním Rakousku, kde již mají několikaletou tradici a staly se inspirací pro českou stranu. 

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: