aktualizováno 24. 10. 2017

Slovo místostarosty

24.10.2017

Ing. Josef	Hermann, místostarosta, radní, zastupitel města Český Krumlov

Upřímně mne těší, že se radnici v poslední době daří víc a víc zapojovat obyvatele do dění ve městě. Vzrůstá zájem občanů aktivně se podílet na rozhodování, kam se má jejich město ubírat, a projekt participativního rozpočtu tento trend dál rozvíjí a posouvá.

Letošní první ročník participativního rozpočtu je pro nás zkouškou a zároveň výzvou. Na počátku si nikdo z nás netroufal odhadnout, jaký bude mít veřejnost zájem o tento typ spolupráce s městem. A proto mne mile překvapilo, že se našli aktivní občané, kteří věnovali svůj čas a energii pro náměty, které v případě realizace budou sloužit obyvatelům Českého Krumlova.

Z původních šedesáti návrhů bylo po konzultaci s předkladateli a odborníky vybráno konečných pětadvacet projektů, které jsou vhodné k hlasování. I s nehlasovatelnými projekty bude radnice nadále pracovat, jedná se o investiční akce, rekonstrukce a úpravy, které veřejnosti ve městě chybí. Do tohoto druhu participace však nebyly vhodné, nejčastěji právě kvůli mnohonásobnému překročení finančního limitu.

Uvědomuji si, že celková částka půl milionu korun v participativním rozpočtu je částkou „startovací". I tak se našlo spoustu dobrých námětů, které v případě realizace přispějí ke zpříjemnění bydlení v jednotlivých částech města.

Teď už je na samotných předkladatelích, jakým způsobem přesvědčí své sousedy a nadchnou je právě pro svůj záměr. Prvního listopadu bude spuštěno hlasování. Rád bych k hlasování pozval českokrumlovskou veřejnost, a to i občany z těch čtvrtí, kde je předložen pouze jeden projekt. Městská část, kde se do hlasování zapojí procentuálně nejvíce občanů, obdrží totiž navíc bonusových padesát tisíc! Podrobnosti k hlasování najdete na www.rozpocet.KrumlovSobe.cz.

Držím palce všem, kteří věnovali a stále věnují tolik energie a úsilí pro to, aby se tu obyvatelům dobře žilo. Patří jim za to veliký dík.

Josef Hermann
místostarosta

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: