aktualizováno 17. 2. 2010

Některé řidičské průkazy platí jen do konce roku

aktualizováno 17. února 2010

výměna ŘP

Podle zákona o silničním provozu mají majitelé některých řidičských průkazů povinnost vyměnit si řidičské průkazy do konce letošního roku. Povinná výměna se týká řidičských průkazů vydaných od 1. ledna 1994 do 31. prosince 2000. Od roku 2011 nebudou tyto doklady platné a jejich držitel nebude oprávněn k řízení motorových vozidel. Pokud by taková osoba i nadále řídila bez platného průkazu, dopustila by se přestupku, za nějž by bylo možné uložit pokutu od 1500 Kč do 2500 Kč.  

Ke konci roku 2009 zbývalo na Městském úřadě Český Krumlov vyměnit 3 681 řidičských průkazů. Aby bylo možné výměnu všech průkazů stihnout do konce roku 2010, musel by úřad vyměnit průměrně 306 průkazů měsíčně, respektive 15 průkazů každý pracovní den. Čísla této statistiky se budou s postupujícím časem zvyšovat, protože řada řidičů nechává výměnu dokladu na poslední chvíli.

Výměnu řidičských průkazů provádí městské úřady nebo magistráty, příslušné podle místa trvalého pobytu na území České republiky. Pro Českokrumlovsko je spádovou oblastí Městský úřad Český Krumlov sídlící v Kaplické ulici 439, konkrétně pracoviště Odboru dopravy a silničního hospodářství, oddělení dopravně-správních agend - řidičské průkazy. Podrobné informace k povinné výměně řidičských průkazů jsou k dispozici také na www.vymentesiridicak.cz.

V další vlně budou vyměňovány doklady vydané od 1. ledna 2001 do 30. dubna 2004. Zde je lhůta pro vyřízení povinné výměny do konce roku 2013.

Žádost  o nový doklad

Pro zpracování žádosti o vydání nového řidičského průkazu je třeba předložit vyplněný formulář (k dispozici na úřadě), platný doklad totožnosti (občanský průkaz nebo pas), průkazovou fotografii o rozměrech 3,5 x 4,5 cm a stávají řidičský průkaz. Nový řidičský průkaz bude zdarma vydán do dvaceti dnů od podání žádosti. V případě zrychleného řízení může být průkaz vydán za úplatu 500 Kč, a to ve lhůtě pěti pracovních dnů.

Vzhledem k značnému objemu řidičských průkazů, určených k výměně, je smyslem této informace dosažení stavu rovnoměrného tempa výměny řidičských průkazů a odstranění stresujících situací vyvolaných velkým náporem zájemců o výměnu řidičských průkazů před koncem lhůt výměn jednotlivých typů řidičských průkazů. Tohoto stavu není možné dosáhnout bez aktivní spoluúčasti držitelů řidičských průkazů.

Z tohoto důvodu se všechny příslušné úřady obrací na držitele platných řidičských průkazů, které byly vydány před 1. květnem 2004, aby požádali o výměnu řidičského průkazu včas a ušetřili si tak zbytečné potíže a průtahy ve frontách na konci termínovaného období při výměně řidičského průkazu. Ministerstvo dopravy doporučuje neodkládat výměny řidičských průkazů a dostavit se na příslušné úřady v dostatečném předstihu.

 

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: