aktualizováno 17. 1. 2022

Výstavba Krumlovského vltavínu je v plném proudu

V prostoru  bývalého areálu Jitony v Českém Krumlově panuje čilý stavební ruch. Začaly zde práce na stavbě nového bytového komplexu, který dostane název Krumlovský vltavín. V současné době jsou zbourány téměř veškeré objekty bývalé továrny, následující měsíce budou probíhat zejména podzemní práce a úpravy silnic.

Tovární budovy, komín, čerpací stanice kondenzátu z parovodu a parovodního potrubí, to vše prošlo demolicí a následnou likvidací. „Veškerý materiál byl vytříděn, následně se odvezly kovové části do kovošrotu a dřevěné části ke spálení v energetice. Eternitová střešní krytina byla odstraněna způsobem schváleným hygienou a odvezena na skládku nebezpečného odpadu. Veškeré zděné a betonové konstrukce se rozdrtily a budou použity opět jako stavební materiál. Nepoužitelný materiál, zejména obsah černé skládky vyskytující se na pozemcích byl roztříděn a dle druhu odvezen na příslušnou skládku,“ uvádí Lubomír Vrána, jednatel developerské společnosti SVV real, s.r.o., která stojí za projektem.

Momentálně se na staveništi dokončují demoliční práce. Po vyčištění objektu přijdou na řadu silniční úpravy a podzemní práce, které je nutné provést ještě před zahájením stavby samostatných budov.

S nastávajícími úpravami se pojí i dopravní omezení, která se budou týkat ulice Za Jitonou a potrvají od poloviny ledna až do konce června. Od začátku dubna až do poloviny května bude omezen provoz i na silnici první třídy. Zajištěn bude provoz vždy alespoň v jednom jízdním pruhu na silnici první třídy a provoz v ulici Za Jitonou bude zajišťovat provizorně zřízená komunikace.

Aktuálně také probíhá realizace podvrtu pod silnicí I/39 v místě u okružní křižovatky. Práce potrvají do poloviny února a chodník je v místě vstupní jámy uzavřen.

Do konce července by měly být hotové veškeré podzemní práce. Půjde zejména o výstavbu hlavních řadů splaškové a dešťové kanalizace, vodovodu, plynovodu, rozvodů el. energie, veřejné osvětlení a obnova koryta Nového potoka. Úprava zeleně a přilehlého okolí bude probíhat až s dokončováním jednotlivých nadzemních budov.

Stavba s sebou také nese určitou zátěž pro okolí v podobě zvýšeného hluku a prašnosti. „Po celou dobu výstavby obytného souboru Krumlovský vltavín budeme dbát na minimalizaci této zátěže pro okolí a potenciálně hlučnější práce jsou a nadále budou prováděny v denním čase v souladu se závaznými právními předpisy a vyhláškou města,“ dodává Lubomír Vrána. Omezení v podobě odstávek dodávek energií by měly být krátkodobé v řádu hodin a budou vždy dopředu oznámeny.

První etapa výstavby, tzn. apartmánový dům situovaný nejblíže k silnici I/39, by měla být hotova na podzim roku 2023. Celkem projekt zahrnuje jedenáct bytových domů s bezmála 200 byty.

Satvba Jitona Krumlovský vltavín, zdroj: oKSSatvba Jitona Krumlovský vltavín, zdroj: oKSSatvba Jitona Krumlovský vltavín, zdroj: oKS

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: