aktualizováno 23. 7. 2019

Prodej pozemků ve Vyšném

aktualizováno 23. 7. 2019

Zastupitelstvo města schválilo záměr prodeje tří pozemků pro individuální bytovou výstavbu (rodinný dům) v katastrálním území Vyšný, a to formou výběrového řízení.

Nabídky lze podat do 2. září 2019 do 10.00 hodin.

Podmínky výběrového řízení

Výběrové řízení na prodej pozemků v k. ú. Vyšný

Kontakty

Jméno
Odbor / odd.
Funkce
E-mail
Telefon
Balcarová Dagmar, Ing.
Odbor / oddělení: OSMI
Funkce: referent správy majetku
E-mail: dagmar.balcarova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 600

 

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov