aktualizováno 29. 6. 2023

Rada města Český Krumlov na zasedání 26. června projednala mimo jiné tyto záležitosti:

Azylový dům Centrum Kamínek loni pomohl 34 klientům

Centrum Kamínek poskytoval dvě registrované sociální služby – azylový dům pro matky s dětmi a dům na půl cesty.

Poskytování sociální služby Dům na půl cesty bylo k 30. 6. 2022 ukončeno z důvodu dlouhodobého nezájmu cílové skupiny. Dům na půl cesty byl určen pro zájemce ve věku 18-26 let opouštějící školská zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy či jiná zařízení pro péči o děti a mládež, také pro osoby propuštěné z výkonu trestu odnětí svobody nebo ochranné léčby.

Oproti tomu služby Azylového domu pro matky s dětmi jsou stále vyhledávané, v roce 2022 je využilo celkem 34 klientů, z toho 13 matek a 21 dětí.

Posláním azylového domu pro matky s dětmi (dále jen AD) je pomáhat těhotným ženám a matkám s dětmi překlenout nepříznivou sociální situaci, která je spojena se ztrátou bydlení. Pracovníci domova poskytují v bezpečném a klidném prostředí individuální podporu, řád a podněty, aby se ženy mohly orientovat ve vlastní situaci, hledat východiska a činit kroky k jejímu řešení.

Většina maminek, které služby Azylového domu využily, měla trvalý pobyt v Českém Krumlově a jeho okolí. Průměrný věk klientek činil 33 let a u dětí 5 let. V daném roce bylo nově umístěno šest maminek spolu s osmi dětmi. Během roku ukončily pobyt v AD celkem čtyři klientky, z toho dvě klientky odešly do jiné sociální služby, jedné klientce byl přidělen startovací byt města Český Krumlov a jedna klientka se vrátila zpět ke svému partnerovi. Se všemi klientkami se dle individuálního plánu pracovalo na vyřešení jejich nepříznivé sociální situace.

Služba AD je poskytována na základě smlouvy o poskytnutí sociální služby na dobu určitou, tj. na dva měsíce, která může být prodloužena zpravidla na dobu jednoho roku. Délka pobytu klientek v zařízení se prodlužuje, jelikož většina pronajímatelů požaduje vysoké nájemné, výpis z centrální evidence exekucí každého nájemníka a složení kaucí či nájmů přesahující finanční možnosti klientek. Pro klientky Azylového domu je tak velmi obtížné nalézt bydlení, které by si mohly finančně dovolit a také byly schopny si ho udržet.

Během roku byla maminkám opět poskytnuta také potravinová pomoc z Potravinové banky Jihočeského kraje prostřednictvím odboru sociálních věcí a zdravotnictví na MěÚ či potravinová pomoc od charity Českobratrské církve. Maminky pro sebe i děti opakovaně využily ze šatníku ošacení, obuv apod.

 

Oprava výklenkové kaple před mostem v Horní ulici

Do konce října 2023 má město v plánu opravit výklenkovou kapli před mostem v Horní ulici. Bude zajištěna obnova vnějších i vnitřních omítek a rozpadlého zdiva ve spodní části a na voluntových křídlech. Na tuto rekonstrukci město získalo dotaci ve výši 75 000 Kč dotačního programu Jihočeského kraje „Podpora kulturního dědictví 2023“. Předpokládané celkové výdaje mohou dosáhnout výše 181 000 Kč.

Oprava výklenkové kaple před mostem v Horní ulici
 

Rozpočet se daří plnit podle očekávání

Pravidelné rekapitulace městského rozpočtu dokládají, že na příjmové straně pokračuje pozitivní vývoj hlavně u příjmů ze sdílených daní, což je nejvýznamnější příjmová položka rozpočtu. Ty ke konci května dosáhly výše 97,2 milionu Kč, což je zhruba o 12 milionů více než za stejné období v minulém roce. U místních poplatků je situace podobná, když příjem města z nich je aktuálně 14,2 milionu. Meziročně je to již o 2 mil. Kč více, největší podíl na nárůstu má inkaso poplatku z pobytu. Město také využívá současných vysokých úrokových sazeb, a tak ze svých vkladů již získalo 2,3 mil. Kč. 

Na straně výdajové jsme dosud nezaznamenali žádná výrazná negativní překvapení oproti očekávání při tvorbě rozpočtu. Běžné výdaje jsou čerpány ve výši 178 mil. Kč, což odpovídá 38 % upraveného rozpočtu. V loňském roce to bylo 161 milionů Kč, tedy zhruba o 17 mil. Kč méně. Vyšší letošní číslo je způsobeno hlavně navýšenými příspěvky na provoz městským organizacím (ZŠ, MŠ, knihovna a obecně prospěšné společnosti) kvůli růstu nákladů na energie nebo také zvýšenými mzdovými náklady kvůli úpravě tarifů dle nařízení vlády z loňského roku. S efektem vyšších výdajů bylo počítáno a rozpočet na to byl připraven jak na konkrétních výdajových položkách, tak v podobě dostatečně vysokých rezerv.

 

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: