aktualizováno 6. 2. 2019

Kronika města Český Krumlov 2015

KoCeRo - komunitní centrum Romů o. p. s. v roce 2015

Obecně prospěšná společnost KoCeRo - komunitní centrum Romů byla založena v červnu 2006 v Českém Krumlově za účelem poskytování obecně prospěšných služeb, kterými chtěla přispívat k sociální a kulturní spolupráci romského etnika a většinové společnosti, s cílem integrovat sociálně vyloučené osoby do společnosti a prostřednictvím preventivních programů předcházet jejich dalšímu vyloučení.

V září roku 2009 došlo k dalšímu rozšíření poskytovaných služeb prostřednictvím registrace dvou sociálních služeb: nízkoprahové zařízení pro děti a mládež (pro věkovou kategorii 6 - 26 let) a terénní programy, které podpořily otevřenost organizace vůči všem klientům bez rozdílu rasy a etnika.

V roce 2015 využívali nabízené služby (nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, terénní programy) zástupci minoritní a majoritní společnosti, kteří žijí v sociálně vyloučených lokalitách a lokalitách ohrožených sociálním vyloučením na území ORP města Český Krumlov. Jak je evidentní, z dosavadní činnosti organizace tedy vyplývá, že její služby nebyly zaměřeny jen na příslušníky romského etnika, ale pomoc a podporu nabízela také dalším osobám, které jsou sociálně vyloučeny nebo sociálním vyloučením ohroženy.

Účelem společnosti KoCeRo o. p. s. je poskytování obecně prospěšných služeb prostřednictvím širokého spektra projektů, kterými chce předcházet výskytu nežádoucího chování, pomáhat při řešení obtížných životních situací, umožnit smysluplné trávení volného času, a tím významně přispět k sociální a kulturní spolupráci romského etnika a většinové společnosti.

Hlavní cíle komunitního centra Rovnost

 • Pomoc při zlepšení vztahů Romů vůči majoritní společnosti a institucím
 • Pomoc při zlepšení komunikace Romů s okolím a získávání dovedností pro samostatné vyřizování osobních záležitostí
 • Integrace sociálně vyloučených osob do společnosti a preventivními programy předcházet jejich dalšímu vyloučení
 • Předávání informací a dovedností prostřednictvím výchovně vzdělávacích programů, a tím snižování výskytu a předcházení sociálně patologických jevů
 • Zvýšení vzdělanosti romských dětí formou vzdělávacích a doučovacích aktivit
 • Spolupráce s relevantními institucemi, organizacemi, úřady i jednotlivci, kteří mohou přispět ke zlepšení situace Romů a jejich integraci do společnosti

Orgány společnosti:

Správní rada:

 • Předseda: Stanislav Trnka
 • Místopředsedkyně: Petra Podruhová
 • Členové: Štefan Milo, Gabriela Míglová, Milan Bárta

Dozorčí rada Kocero:

 • Předseda: Ing. Tomáš Jirsa
 • Místopředseda: Ladislav Kotlár
 • Člen: Pavel Crkva

Ředitelka: Ing. Dagmar Turnhöferová

Činnost společnosti KoCeRo o. p. s. v roce 2015 navazovala na aktivity a program předchozích let a reagovala na aktuální potřeby cílové skupiny. Dle zákona č. 108/2006 Sb. zde byly poskytovány sociální služby Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež AUTOŠKOLA (v roce 2015 celkem 264 uživatelů a zájemců o službu, celkem 3 261 kontaktů) a Terénní programy ZMĚNA (v roce 2015 celkem 351 uživatelů a zájemců o službu, 808 kontaktů).

Pracovníci KoCeRo realizovali volnočasové a výchovně vzdělávací aktivity pro děti a mládež, snažili se seznámit většinovou společnost s romskou kulturou. Realizovali také program pro předškoláky Škola nanečisto. Zaměřili se především na kvalitu poskytování sociálních služeb i volnočasových aktivit, kterými se snažili rozvíjet znalosti, poznatky a vědomosti dětí. Ke konci roku uspořádali charitativní kulturní akci, na které byla prezentována jejich činnost a romská kultura.

Uživatelé NZDM AUTOŠKOLA se mohli zapojit do čtyř pravidelných kroužků: Noty v pohybu, Mladý humanista, Hokus pokus a Tvořivé ruce. Pravidelně využívali pomoc s přípravou na školní vyučování. Na prázdniny byl pro uživatele připraven speciální prázdninový program. Rozvíjely se zde také taneční a hudební aktivity dětí a mládeže. Pomoc KoCeRo využili rovněž rodiče předškoláků, kteří zařadili své děti do programu Škola nanečisto.

Uživatelé služby Terénní programy ZMĚNA mohli využít služeb této společnosti buď ambulantně v kanceláři nebo přímo v terénu, ve svém přirozeném prostředí, včetně asistence zaměstnanců KoCeRo při jednání na úřadech a různých institucích.

Akce KoCeRo v roce 2015:

 • 29. 1.   Větříňská superstar
 • 23. 3.   Integrace do Evropy
 • 21. 4.   Ochrana zvířat
 • 28. 4.   Návštěva věže a Hradního muzea
 • 30. 4.   KoCeRo na akci Kouzelný Krumlov
 •   5. 5.  Povídání o vesmíru
 • 19. 5.   Návštěva Muzea útrpného práva a Muzea voskových figurín
 • 26. 5.   Projektový den pro 1. stupeň ZŠ Kaplická
 • 28. 5.   Návštěva Dětského dne na Olšině
 •   9. 6.   Projektový den pro 2. stupeň ZŠ Kaplická
 • 18. 6.   Taneční a hudební vystoupení v MŠ Plešivec II
 •   7. 7.   První pomoc (CZP)
 •   7. 7.   Exkurze do grafitového dolu
 •   9. 7.   Jak ulovit mamuta (CZP)
 • 14. 7.   Exkurze u hasičů
 • 16. 7.   Návštěva zahrady Kouzelné bylinky (CZP)
 • 21. 7.   Za krumlovskými medvědy
 • 23. 7.   Výroba pravěkých šperků (CZP)
 • 30. 7.   Jak je kdo chytrý (CZP)
 •   8. 8.   Návštěva Musea Fotoateliér Seidel
 •   8. 8.   Jak jezdit na koni (CZP)
 • 13. 8.   Jak vypadá brouček Kakadík (CZP)
 • 18. 8.   Výlet do Tábora a Chýnovské jeskyně
 • 20. 8.   Po stopách pravěkých vynálezců (CZP)
 • 24. 8.   Co jsem se všechno naučil (CZP)
 • 25. 8.   Výlet do ZOO Ohrada Hluboká nad Vltavou
 • 27. 8.   Kdo vyhrál? (CZP)
 • 12. 10. Malování na plátno ZŠ Kaplická
 • 14. 10. Malování na plátno ZŠ Kaplická
 • 14. 10. Nahrávání romských pohádek
 • 20. 10. Projektový den pro 1. stupeň ZŠ Kaplická
 • 22. 10. Projektový den pro 1. stupeň ZŠ Kaplická
 • 29. 10. Návštěva Stezky v korunách stromů a Hopsária - Lipno nad Vltavou
 • 14. 11. Pomáháme čtyřnohým kamarádům - 2. charitativní akce
 • 12. 12. Mikulášská besídka a fotbalový turnaj ve Větřní
 • 17. 12. Vánoční odpoledne v klubovně ve Větřní

Realizované projekty v roce 2015:

 • Dotace pro poskytovatele sociálních služeb
 • Podpora terénních programů v jihočeském kraji III., terénní programy na území ORP Český Krumlov pro cílovou skupinu etnické menšiny
 • Cesta ke změně II
 • Já a svět kolem mne
 • Sobě i druhým pro radost
 • Buďme chytřejší a ukažme, co umíme
 • Poznávám svět kolem sebe
 • Učme se a poznávejme
 • Učme se a bavme se v AUTOŠKOLE
 • Šance pro změnu
 • Nuda není pro nás
 • Cesta za poznáním
 • Rozdáváme radost druhým
 • Fotbalový turnaj spojený s Mikulášskou besídkou

Spolupracující organizace v roce 2015:

Městský úřad v Českém Krumlově, Obec Větřní, ICOS Český Krumlov o. p. s., DDM Český Krumlov, Pedagogicko psychologická poradna Český Krumlov, ZŠ Kaplická v Českém Krumlově, Mateřská škola Plešivec II, Gymnázium Český Krumlov, Český červený kříž, Regionální muzeum v Českém Krumlově, Psí útulek v Českém Krumlově, Volnočasové přírodní centrum Pepíno o. s.

 

 

 

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: