aktualizováno 16. 8. 2023

Třídění odpadu má smysl, šetří energii a pomáhá se snižováním emisí

Při ohlédnutí za loňským rokem je patrný nárůst počtu obyvatel, kteří třídí odpad. Třídit odpady má smysl, tato činnost přináší nejen velkou úsporu energie, ale má nezanedbatelný vliv na snížení uhlíkové stopy. Tříděním odpadů se prokazatelně šetří také primární zdroje surovin jako je ropa, uhlí či sklářské písky.

 

Češi loni posunuli laťku v třídění odpadů! V České republice již třídí 75 % obyvatel, každý Čech pak v průměru vytřídil bezmála 78 kilogramů odpadů. Věděli jste také, že tříděním a recyklací odpadů jsme v roce 2022 ušetřili 24,5 milionů GJ energie? Tolik energie spotřebuje v průměru za rok zhruba 376 tis. českých domácností. Tím jsme přispěli ke snížení emisí celkem o 902 970 tun CO2 ekvivalentu. Díky třídění a recyklaci obalových odpadů spoříme každoročně i významné množství vody. V roce 2022 to bylo 335 mil. m³. Takový objem vody pojmou vodní nádrže Slapy a Vranov dohromady. Tato potěšující čísla uvádí souhrnný roční přehled společnosti EKO-KOM, a.s.

Tisková zpráva EKO-KOM, a. s.→

 

Ani Český Krumlov za celorepublikovým trendem třídění odpadů nezůstává pozadu. V našem městě se vytřídilo celkem 782,403 tun odpadu. To znamená celkovou úsporu energie 17 968 749 MJ a snížení emisí CO2 o 715,640 tun. Výsledná data byla vypočtena na základě studie Posouzení systému sběru a recyklace obalových odpadů z hlediska jejich vlivu na životní prostředí.

Osvědčení o úspoře emisí→

 

V loňském roce v České republice vzniklo celkem 1 312 804 tun obalových odpadů, z tohoto celku se podařilo v systému EKO-KOM vytřídit a předat k recyklaci nebo energetickému využití 81 % (tedy  1,065 milionu tun obalů). Možností dalšího využití tříděných odpadů je mnoho.

Výroční shrnutí→

 

Z vytříděných PET lahví se recyklací vyrábějí nové PET lahve, ale třeba také silonové vlákno. Výrobky z recyklovaných plastových hmot jsou mnohdy stejně kvalitní a odolné, jako výrobky z primárních surovin. Své využití našli ve velké míře například ve stavebnictví, kde se ze směsi plastů vyrábějí například protihlukové stěny, plotové plaňky, plastové chodníky či obrubníky, doma z nich máte zahradní nábytek. Recyklované PET lahve jsou součástí mnoha dalších výrobků, s kterými přicházíme denně do styku a ani si neuvědomujeme, z čeho vznikly.

  • Z třiceti recyklovaných PET lahví se může vyrobit jedna dětská fleecová mikina, na výrobu trička stačí PET lahví pouze deset.
  • Z patnácti kartonů od džusů nebo mléka se vyrobí v papírnách tolik papíru, ze kterého se dá vyrobit dětské leporelo.
  • Z deseti časopisů recyklací vznikne jedna kartonová krabice na televizi.
  • Z pěti běžných skleněných lahví se při recyklaci dá vyrobit například nová váza.

Aby se dal odpad z našich domácností dále recyklovat a využít, je důležité, aby byl správně vytříděný. Pro jeho třídění slouží známé žluté, modré, zelené, bílé nebo třeba hnědé kontejnery, které jsou navíc označené nálepkami podle toho, co do nich patří.

Koloběh recyklace, zdroj: oKS

Více informací o třídění a recyklaci odpadů naleznete na stránkách www.jaktridit.cz.

 

V Českém Krumlově naleznete celkem 160 kontejnerů na plast a stejný počet kontejnerů na papír, 115 kontejnerů na sklo a 50 kontejnerů a dalších 475 popelnic na bioodpad. V červnu letošního roku se například zdvojnásobil počet nádob na oleje a tuky - z 8 na 16 kontejnerů. Dále se instalují také nové kontejnery na kov (nyní celkem 11) a textil (celkem 22).

Jak které nádoby na tříděný sběr odpadu vypadají a kde je najdete zjistíte na www.ckrumlov.cz/odpady.

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: