aktualizováno 28. 8. 2019

Slovo místostarosty Ivo Janouška

28.8.2019

Bc. Ivo Janoušek - místostarosta města Český Krumlov

Září je pro celou Evropu měsícem památek a v Českém Krumlově tomu nebude jinak. Dny evropského dědictví otevřou o prvních dvou zářijových víkendech zdarma brány známých i neznámých památek po celém městě i jeho nejbližším okolí a připomenou hned několik významných výročí a jubileí.

Svatováclavské slavnosti s Mezinárodním folklórním festivalem přinesou o posledním víkendu vedle bohatého kulturního programu, folklóru z celého světa, hudby nejrůznějších žánrů či oslav piva, vína a dobrého jídla především Svatováclavský večer otevřených muzeí a galerií, kdy jsou nejvýznamnější kulturní instituce města plné spokojených Krumlováků.

Zjednodušeně řečeno, celé září budete mít hned několik příležitostí vzít zdarma celou rodinu do těch nejzajímavějších památek a každý si v září přijde na své. Pevně věřím, že toho využijete!

Asi se mnou budete souhlasit, že to nejcennější, co v Krumlově máme, leží v meandrech řeky Vltavy a je velmi důležité tento odkaz našich předků uchovat i pro naše budoucí generace. Historické centrum města není jen překrásnou kulisou pro sebelepší Bussines Plan, ale především srdcem Českého Krumlova - města, kde žijeme a je proto velmi důležité památky navštěvovat a neustále udržovat kontinuitu, identitu místa. Za tři roky budeme slavit 30. výročí zápisu do Seznamu světového dědictví UNESCO. Je skutečně co slavit? Co UNESCO dává a co bere?

Český Krumlov získal díky zápisu na tento prestižní seznam vysoký stupeň národní i mezinárodní ochrany a pozornosti památkové péče, díky níž byla a je uchována a rozvinuta její jedinečná hodnota. Ztrátou je však v současné době neregulovaný cestovní ruch, který každý den mění a proměňuje identitu našeho města. Světovou památkou je malé historické centrum, v němž se pohybuje řada aktérů a funkcí. Někdo chce v Krumlově žít, někdo pracovat a jiný těžit. Jak dosáhnout rovnováhy centra malého města versus hojně navštěvované turistické destinace a zároveň chránit jedinečnou a křehkou památku výjimečné světové hodnoty? Pro koordinaci jednotlivých potřeb v zájmu uchování památky pro budoucí generace je zapotřebí plán, který se odborně nazývá Management Plan. Je to proces nejrůznějších opatření a doporučujících řešení, jak památku uchránit před nepříznivými vlivy a neustále monitorovat a hodnotit její aktuální stav. Je povinností každé památky UNESCO mít plán aktuální a město Český Krumlov je v tomto ohledu zodpovědné. Nový Management Plan připravovala téměř dva roky pracovní skupina složená z představitelů města a městského úřadu, zástupců zámku, městských a státních památkářů a v červnu letošního roku ho oficiálně schválilo zastupitelstvo.

Pokud vás zajímá, jaká bude budoucnost historického centra a v jaké kondici naše město je, přijměte pozvání na první veřejné představení Management Planu, které se uskuteční 2. října ve Velkém sále Klášterů.

Ivo Janoušek
místostarosta

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov