aktualizováno 21. 10. 2009

Český Krumlov má aktivní datovou schránku

20. října 2009

Městský úřad Český Krumlov aktivoval v pátek 16. října svou datovou schránku. Dnem aktivace tak má ze zákona povinnost komunikovat elektronicky prostřednictvím datové schránky, se všemi, kteří ji mají také aktivní. Povinnost provozovat datovou schránku mají od 1. listopadu všechny právnické osoby zapsané v obchodním rejstříku a orgány veřejné správy, tedy i města, úřady a další instituce.

 „Zavedení datových schránek na městském úřadě sice zpočátku bude představovat administrativní zátěž, kdy se úředníci budou muset proškolit na práci v novém virtuálním prostředí, ale v důsledku očekáváme zrychlení a zefektivnění komunikace a snížení nákladů. Odeslání elektronické datové zprávy městský úřad nebude stát několik desítek korun za poštovné, jako tomu bylo doposud," sdělil tajemník Městského úřadu Český Krumlov Jindřich Fadrhonc. „Navíc výhledově nebude muset občan nebo podnikatelský subjekt chodit ve většině případů na úřad. Svou žádost opatřenou elektronickým kvalifikovaným podpisem bude moci odeslat ze svého počítače připojeného k internetu. Toto zpříjemní a zrychlí styk s úřady," doplnil Fadrhonc.

Pomocí datové schránky je možné posílat a přijímat úřední dokumenty v elektronické podobě (datové zprávy) od  orgánů veřejné moci. Tento způsob komunikace nahrazuje klasický způsob doručování v listinné podobě. Pokud má člověk nebo instituce aktivní datovou schránku (u právnických osob je to povinné) je většina korespondence od orgánů veřejné moci doručována elektronicky. Do datové schránky jsou dodávány úřední listiny v elektronické podobě, klasický podpis je nahrazen podpisem elektronickým. Datová schránka není e-mailová schránka, není možné s její pomocí komunikovat přímo s jednotlivými úředníky, pouze s celým úřadem. Od 1. ledna 2010 budou moci právnické osoby komunikovat přes datové schránky mezi sebou navzájem.

 „Na první pohled se datovými schránkami a datovými zprávami hodně mění. Když se ale na věc podíváme blíže, tak zjistíme, že celý proces komunikace funguje analogicky písemnému předávání dokumentů. Podobně jako u listovních zásilek funguje tzv. fikce doručení, kdy je po 10 dnech dokument považován za doručený, pokud odesílatel nenastavil zprávu jinak. Doručení dokumentu do datové schránky má stejné právní účinky jako doručení do vlastních rukou. A takových analogií bychom našli mnoho," doplnil tajemník.

U některých typů dokumentů není vzhledem k jejich povaze možné využít zasílání přes datové schránky. Například výkresové podklady ke stavebním řízením nebo jiné velmi rozsáhlé projektové dokumenty, které překročí maximální možnou velikost, bude úřad i nadále předávat klasickou cestou.

Datová schránka je elektronické úložiště, které je určeno k doručování a provádění úkonů vůči orgánům veřejné moci, výhledově i ke komunikaci mezi právnickými osobami navzájem. Právnickým osobám nebo orgánům veřejné moci budou schránky aktivovány automaticky k 1. listopadu 2009, pokud je nezaktivují sami dříve. Fyzické osoby si mohou zažádat o zřízení datové schránky na pracovištích Czech POINT. Toto pracoviště funguje i na Městském úřadě Český Krumlov v Kaplické ulici. Seznam všech míst Czech POINTu je zveřejněn na webových stránkách www.czechpoint.cz.

Více informací o datových schránkách najdete na www.datoveschranky.info.

 

 

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: