aktualizováno 10. 7. 2019

Rekonstrukce rozvodů vody na sídlišti Mír

aktualizováno 10. 7. 2019

Od 1. července do 31. října 2019 probíhá kompletní rekonstrukce sekundárních rozvodů, které zásobují teplou užitkovou vodou a teplem sídliště Mír v Českém Krumlově. Rekonstrukce se dotkne ulic Lipová č. p. 156, 157, 158, 159, 160 a 161 a Urbinská č. p. 154 a 155.

„Dodávky teplé vody budou probíhat během rekonstrukce kontinuálně, jen v období přelomu měsíců července a srpna bude docházet k jejich několikahodinovému přerušení, a to v důsledku přepojování starého potrubí na potrubí nové," říká předseda představenstva společnosti CARTHAMUS, a. s. Jindřich Beznoska.

Přerušení dodávek teplé vody bude probíhat vždy v dopoledních hodinách, přičemž se odhadují čtyři možná přerušení. O konkrétních dnech přerušení dodávek teplé vody budou obyvatelé informováni vždy s týdenním předstihem, a to formou výlepu na vchodové dveře domů.

Uzavírky ulic se neplánují a ani parkovací místa rekonstrukce neomezí ve větším rozsahu.

Ukončení rekonstrukce potrubí zajišťující dodávky teplé užitkové vody je plánováno na přelom měsíců července a srpna.

Ukončení rekonstrukce potrubí zajišťující dodávky otopné vody je plánováno do 10. září, a do 31. října bude skončena celá rekonstrukce sekundárních rozvodů. Dodávky otopné vody v topné sezóně nebudou rekonstrukcí rozvodů nikterak dotčeny.

„Stav rozvodného potrubí není dobrý a rovněž míra tepelných ztrát, která s tím souvisí, je vysoká. Proto jsme se rozhodli přistoupit k této investiční akci, a to s cílem rozvody modernizovat a tepelné ztráty podstatně snížit. Jsme přesvědčeni o tom, že omezení, která jsou během takto rozsáhlé akce nevyhnutelná, přijmou naší zákazníci s pochopením. I za ně se však velice omlouváme," uzavírá Jindřich Beznoska.

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov