aktualizováno 4. 5. 2020

Otevřený dopis budějovickým radním k otáčivému hledišti

aktualizováno 4. 5. 2020

Rada města Český Krumlov schválila odeslání otevřeného dopisu Radě města České Budějovice ohledně plánovaných oprav otáčivého hlediště. 

Rada města
Statutární město České Budějovice
nám. Přemysla Otakara II. 1/1
370 92 České Budějovice

Vážení radní,

s údivem jsme před dvěma týdny v hlavních událostech dne viděli a slyšeli, že město České Budějovice chystá v Českém Krumlově během letošního roku ohromnou investici do otáčivého hlediště. Je pravda, že to byla jedna z mála zpráv, jež se nezabývala koronavirovou pandemií, nicméně tato zpráva nebyla pro nás zprávou pozitivní.

Možná se budete ptát, proč to tak v Českém Krumlově vnímáme? Odpověď na tuto otázku není při znalosti situace příliš složitá, pokusíme se ji shrnout alespoň v několika zásadních bodech:

1. Nájemní smlouva mezi městem České Budějovice a Národním památkovým ústavem, umožňující využívání českokrumlovské zámecké zahrady pro divadelní představení, končí rokem 2023. Bez letošní zrušené sezóny tedy zbývají jen tři roky provozu otáčivého hlediště.

2. Investice z veřejných rozpočtů je v médiích deklarována na 24 milionů Kč bez DPH, což je reálně 29 milionů Kč, velmi se proto podivujeme nad výší samotné investice pro zajištění tří divadelních sezón na otáčivém hledišti.

3. Národní památkový ústav v letošním roce zahájí restaurování letohrádku Bellaria pro účely nové návštěvnické expozice. Projekt nepočítá s dalším využíváním interiérů letohrádku pro divadelní představení, a tak po dokončení jeho obnovy ztratí provozovatel otáčivého hlediště, Jihočeské divadlo, p. o., zázemí pro herce a divadelní techniku.

4. Příjezdová komunikace k otáčivému hledišti je již několik let v havarijním stavu, je na ni zakázán vjezd vozidel o hmotnosti nad 5 tun a je jen otázkou času, kdy bude muset být provoz na komunikaci ještě více omezen a vzniknou téměř neřešitelné komplikace nejen obsluhy a provozu Zámecké jízdárny, ale také provozu otáčivého hlediště. Tato komunikace je navíc hojně využívána místními obyvateli a dalšími subjekty.

Dle našeho názoru bychom měli o této investici a chystaných krocích společně hovořit, nikoliv se takto zásadní zprávy z našeho města dozvídat z médií.

Město Český Krumlov v tuto chvíli dokončuje nový územní plán, který řeší i území v lokalitě zámecké zahrady a počítá s variantou multifunkční divadelní a hudební scény, jež by mohla na zámeckou zahradu navazovat. Počítá se zajištěním zázemí pro účinkující, parkováním, občerstvením a sociálním zázemím pro diváky. Rádi bychom tento náročný, ale perspektivní projekt realizovali na základě dohody ze strany státu a dalších strategických partnerů.

Vyzýváme Vás proto ke společnému jednání a rádi bychom k němu přizvali i zástupce Národního památkového ústavu, kteří o Vámi chystaných aktivitách rovněž nic konkrétního nevědí.

S pozdravem

Mgr. Dalibor Carda
starosta města

21. dubna 2020 v Českém Krumlově

 

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: