aktualizováno 16. 4. 2015

Návštěva ministryně Michaely Marksové v Českém Krumlově

aktualizováno: 16. 4. 2015

Ministryně práce a sociálních věcí paní Michaela Marksová navštívila v pátek 10. 4. 2015 Český Krumlov

Paní ministryně přijala mimo jiné pozvání ředitelky společnosti Domy s pečovatelskou službou, o.p.s. Ivany Ambrusové ke kulatému stolu. Setkání se zúčastnili zástupci vedení města Český Krumlov, poskytovatelé sociálních služeb a vedoucí Odboru sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu Český Krumlov. Jednání bylo vedeno v přátelském duchu a na odborné úrovni byly diskutovány konkrétní aktuální problémy, s nimiž se v současnosti v sociální oblasti potýkají sociální pracovníci i poskytovatelé sociálních služeb. Ministryně Marksová pak přislíbila, že se těmito připomínkami bude zabývat.  Na závěr setkání se ministryně podrobně seznámila se službami, které společnost DPS, o.p.s. Český Krumlov poskytuje a prohlédla si jednotlivá pracoviště.

Ministryně Michaela Marksová navštívila Český Krumlov   Ministryně Michaela Marksová navštívila Český Krumlov   Ministryně Michaela Marksová navštívila Český Krumlov

 

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov