aktualizováno 23. 6. 2014

Důležité upozornění pro dopravce.

Aktualizace 23.6.2014

Dopravci pozor!!! Finanční způsobilost je nutno prokázat do 31. 7. 2014 !!!

Dopravce provozující velkou dopravu (tj. nákladními vozidly nebo jízdními soupravami s největší povolenou /celkovou/ hmotností nad 3,5 tuny nebo osobními vozidly s obsaditelností pro více než 9 osob) je povinen nejpozději do 31. 7. 2014 na příslušném odboru dopravy krajského úřadu předložit dále uvedené doklady potřebné k prokázání trvání FINANČNÍ ZPŮSOBILOSTI.

Dopravce provozující velkou dopravu, který vede jednoduché účetnictví (ve formě daňové evidence), má možnost doložit plnění finanční způsobilosti pouze: „Smlouvou o pojištění finanční způsobilosti dopravce" nebo „Smlouvou o pojištění odpovědnosti silničního dopravce". Název pojistného produktu však není rozhodující. Rozhodující je prokázání, že dopravce bude schopen dostát svým závazkům po celou dobu podnikání v silniční dopravě. Toto pojištění dopravce musí krýt rizika související s provozováním silniční dopravy, zejména vůči vlastním zaměstnancům dopravce, movitému i nemovitému majetku dopravce, odpovědnosti dopravce z přepravy osob nebo nákladů podle silničního přepravního řádu nebo podle mezinárodních smluv a orgánům státní správy, pokud se na něj nevztahují jiné druhy pojištění stanovené zvláštními právními předpisy.

Dopravce provozujícího velkou dopravu, který vede podvojné účetnictví (ve formě roční účetní závěrky včetně rozvahy), dokládá splnění finanční způsobilosti daňovým přiznáním s doložením rozvahy. Konkrétně tedy předložením daňového přiznání v kopii shodné s doklady, které byly v originálu předány finančnímu úřadu a jejichž převzetí bylo finančním úřadem potvrzeno. Shoda rozvahy s originálem bude ověřena buď auditorem nebo jinou řádně oprávněnou osobou, např. certifikovaným daňovým poradcem, a to otiskem jeho razítka. I tito dopravci mají jako další možnost doložení plnění finanční způsobilosti "Smlouvou o pojištění finanční způsobilosti dopravce" nebo „Smlouvou o pojištění odpovědnosti silničního dopravce". Název pojistného produktu však není rozhodující. Rozhodující je prokázání, že dopravce bude schopen dostát svým závazkům po celou dobu podnikání v silniční dopravě. Toto pojištění dopravce musí krýt rizika související s provozováním silniční dopravy, zejména vůči vlastním zaměstnancům dopravce, movitému i nemovitému majetku dopravce, odpovědnosti dopravce z přepravy osob nebo nákladů podle silničního přepravního řádu nebo podle mezinárodních smluv a orgánům státní správy, pokud se na něj nevztahují jiné druhy pojištění stanovené zvláštními právními předpisy.

Dopravci podnikající s nákladními vozidly do 3,5 tuny nebo s osobními automobily pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče finanční způsobilost neprokazují.

Pro rok 2014 je s ohledem na kurz měny € stanovena částka pro plnění finanční způsobilosti pro první vozidlo ve výši 230 823,- Kč, a pro každé další vozidlo pak 128 235,- Kč.

V případě, že nebudou doklady doloženy ve stanoveném termínu (tj. do 31.7.2014), podá odbor dopravy Krajského úřadu Jihočeského kraje příslušnému obecnímu živnostenskému úřadu návrh na snížení rozsahu koncesované živnosti pouze na provozování dopravy „malými" vozidly, tj. nákladními vozidly pouze do 3,5 tuny největší povolené hmotnosti, resp. osobními vozidly do obsaditelnosti max. 9 osobami !!!

Další informace podá Obecní živnostenský úřad.

 

 

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: