aktualizováno 16. 6. 2023

Výstavba dálnice uzavře silnici na Kaplici, objížďky vedou i přes Český Krumlov

Od 22. června nás čekají významná dopravní omezení související výstavbou etapy dálnice D3 v úseku Dolní Třebonín a Kaplice-nádraží. Jedná se o sérii navazujících stavebních akcí propojujících budovanou dálnici.

Výstavba dálnice D3

Objízdné trasy

Nejdéle trvající bude uzavírka silnice II/157 těsně za kaplickým nádražím ve směru jízdy do Českého Krumlova. Zde bude probíhat výstavba dálniční křižovatky a potrvá od 22. 6. do 6. 12. 2023. Po dobu stavby bude průjezd tímto úsekem silnice úplně uzavřen.

Objízdná trasa pro vozidla nad 6 tun bude značena po silnicích I/3 a I/39 u Štilce. Pro ostatní vozidla bude vyznačena objízdná trasa přes Velešín Nádraží a Markvartice po silnici III/15710 nebo po silnici III/15536 přes obec Mojné. I na těchto dvou silnicích budou probíhat stavební práce a uzavírky, nebudou však uzavřeny současně právě proto, aby byla zajištěna možnost objížďky.

Na silnici III/15536 mezi obcemi Mojné a Skřidla již uzavírka probíhá a bude prodloužena do 15. 8. 2023. Provoz zde bude poté obnoven a od 16. 8. do 12. 9. 2023 bude uzavřena silnice III/15710 mezi Markvarticemi a Velešínem.

Pro obyvatele jižní části města (Plešivec, Horní Brána atd.) může být výhodnější při cestě do/z Českých Budějovic jet 6km objížďkou na Velešín, než riskovat dlouhé stání v zácpě na Budějovické ulici.

Výstavba dálnice D3

Úprava jízdních řádů autobusových linek

Po dobu uzavírky budou upraveny jízdní řády linkových autobusů tak, aby bylo dopravní spojení zachováno v alespoň základním rozsahu.

Uzavírkami budou dotčené linky veřejné linkové dopravy 330512 Český Krumlov-Mirkovice-Markvartice-Velešín, 330535 Kaplice-Český Krumlov, 330537 Kaplice-Český Krumlov-Ktiš

Od 22. 6. do 15. 8. 2023 se uzavírka sil. II/157 týká linek: 535 a 537. Spoje uvedených linek budou vedeny přes Markvartice. Po dobu uzavírky nebude umožněn průjezd křižovatkou silnic III/1575 a II/157 (Kaplice Nádraží – Střítež). Otáčení autobusů bude tedy probíhat již v křižovatce u Věžovaté Pláně (u autobusové zastávky: „Netřebice, rozc. Věžovatá Pláně 1.1“). Tím pádem nebude možné provádět dopravní obsluhu autobusových zastávek: Střítež, Rejty; Střítež; Netřebice, rozc. Věžovatá Pláně 1.0. Zajíždění autobusů do obce Rejty je zatím v jednání. Pokud by byl zajištěn prostor pro otáčení autobusu, budou sem moci zajíždět 3 spoje linky 330535. 

V polovině července bude probíhat také uzavírka silnice III/15714 (od sil. II/157 do Věžovaté Pláně) po dobu cca 21 dní. Uzavírka bude probíhat ve II. etapách, přičemž při I. etapě dojde ke zkomplikování otáčení autobusů v křižovatce na Věžovatou Pláň (cca 10 dní nebude zajištěna obsluha do Rejt). Během jednoho víkendu nebude umožněno otáčení v křižovatce. Zhotovitel stavby bude o zahájení uzavírky informovat společnost JIKORD s.r.o. v dostatečném časovém předstihu. 

Od 16. 8. do 12. 9. 2023 bude uzavřena sil. III/15710 mezi Markvarticemi a Velešínem, dotýkající se linek 512, 535 a 537. Spoje uvedených linek budou vedeny po sil. III/15710 po trase Skřidla, dále po místní komunikaci kolem chatek u Záhorkovického rybníka na sil. III/15710 do Markvartic. Průjezd po uvedené místní komunikaci bude omezen pro vozidla do 6 tun, dopravní obsluhu a autobusové spoje. V rámci tohoto omezení nebude na lince č. 512 zajištěna obsluha autobusové zastávky „Velešín, žel. st.“ (náhradní autobusová zastávka bude Velešín, Výkupní závod). 

V době trvání uzavírky silnice II/157 od 13. 9. do 6. 12. 2023 bude opět zaveden provoz linek jako v termínu do 15. 8. do 3. 9. bude do jízdních řádů zařazena nově vybudovaná zastávka v Mirkovicích na návsi.

Jízdní řády

Jízdní řády linky 535 od 22. 6. do 15. 8. 

Jízdní řády linky 535 od 16. 8. do 12. 9.

Jízdní řády linky 537 od 22. 6. do 15. 8. 

Jízdní řády linky 537 od 16. 8. do 12. 9.

Jízdní řády linky 512 od 16. 8. do 12. 9.

Společnost JIKORD spolu s dopravcem dále pracují na zajištění provázanosti výlukových spojů na MHD města Český Krumlov po celou dobu uzavírek.

O nastalých změnách budeme informovat na webu a prostřednictvím dalších infokanálů města.

Prosíme cestující, aby sledovali jízdní řády a případné aktuální zdržení jednotlivých spojů.

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: