aktualizováno 29. 3. 2022

Veřejné projednání Akčního plánu pro udržitelnou energii a klima

Ve čtvrtek 24. března proběhlo veřejné projednání a diskuse k dokumentu Akční plán pro udržitelnou energii a klima města Český Krumlov, ke které byla pozvaná i veřejnost. Jedná se o tzv. SECAP (zkratka anglického originálu Sustainable Energy and Climate Action Plan). SECAP je klíčový strategický dokument, jehož implementací má město dosáhnout dobrovolného závazku vyplývajícího z přistoupení k Paktu starostů a primátorů pro udržitelnou energii a klima, kterým je snížení emisí CO2 nejméně o 40 % do roku 2030. SECAP pro město zpracovává společnost ENVIROS s.r.o. v rámci mezinárodního projektu CEESEU.

SECAP plán v sobě zahrnuje jakousi základní emisní inventuru města, tzv. výchozí emisní bilanci skleníkových plynů, a plány konkrétních činností a příslušných zmírňujících opatření na snížení produkce CO2 ze sledovaných sektorů, včetně dlouhodobé vize do roku 2030. Vedle toho pak obsahuje analýzu zranitelnosti města vůči negativním dopadům změny klimatu a návrh konkrétních činností a adaptačních opatření na zvýšení jeho odolnosti.

Výchozí emisní bilance ukázala, že hlavními sektory produkujícími emise CO2 ve městě Český Krumlov jsou domácnosti se 47% podílem a sektor služeb také se 47 %. Podíl budov a zařízení v majetku města je 3 %. Zbylá 3 % tvoří městská hromadná doprava, provoz dopravních prostředků v majetku města a veřejné osvětlení. Do bilance se nezapočítávají emise z průmyslu, jelikož není v silách města snižovat emise v tomto sektoru.

Dle metodiky pro zpracování SECAP má město možnost určit výchozí rok, vůči kterému se hodlá zlepšit a dosáhnout požadovaného snížení emisí CO2. Pro město Český Krumlov byl zpracovatelem jako výchozí rok emisní bilance zvolen rok 2012. Dle výpočtů došlo mezi roky 2012 a 2020 k poklesu produkce CO2 ve sledovaných sektorech o 25,84 %. Do roku 2030 je potřeba docílit snížení 40 % se započítáním růstu spotřeby energií vlivem nové výstavby ve sledovaných sektorech. V absolutním vyjádření bude závazek města činit pokles o 29 312 t CO2 mezi roky 2012 a 2030. Uvedené snížení musí zajistit opatření, jejichž návrh je předmětem návrhové části SECAP.

Nejvýznamnější nositele energie, které se podílejí na emisích CO2, jsou elektřina (67,9 %), zemní plyn (22,7 %) a teplo (3,7 %). Podíl uhlí na emisích činí 4,8 %. Největší potenciál snížení emisí v Českém Krumlově je tak spatřován v „ozelenění“ výroby elektřiny.

Návrhová verze Akčního plánu pro udržitelnou energii a klima města Český Krumlov je zveřejněna na stránkách Akční plán pro udržitelnou energii a klima v Českém Krumlově. Veřejnost může své připomínky k dokumentu zasílat nejpozději do 31. března 2022.

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: