aktualizováno 9. 5. 2016

Ukliďme Krumlov 2016

aktualizováno 9. 5. 2016

Ani nepříznivá předpověď počasí neodradila cca 60 statečných, kteří místo víkendového domácího programu zvolili v sobotu 16. dubna 2016 fyzickou námahu, pot a mnohdy téměř i slzy (při údivu nad „výkony" některých spoluobčanů).

Naštěstí si organizátoři vymodlili skvělé počasí, a tak nebyl pohyb, často ve velmi nepřístupných lokalitách, dále komplikován kluzkým povrchem.

Po nezbytném proškolení o možných rizicích úklidu vyrazily jednotlivé skupiny na vytipovaná místa. Po velmi krátké době se zásobovací jednotky dostaly do časového presu - požadavky na pytle i na přesun pracantů na nová místa se hromadily. Pracovní čety nasadily neuvěřitelné tempo a zvládly mnohem víc lokalit, než organizátoři doufali.

Poslední parta nadšenců končila po druhé hodině odpolední. Pět hodin v předklonu či na kolenou je skutečně výkon hodný mimořádného uznání.

Jmenný seznam psát není třeba, ale dovolím si osobní poznámku, související s osazenstvem akce: radost a naději ve mne vyvolala účast malých dětí a dorostenců (právě oni mohou ovlivnit přístup ostatních mladých a tedy jejich budoucí životní hodnotový standard), akce se účastnila celá čtvrtina městského zastupitelstva (často slýchám kritiku na jejich nulový aktivní zájem o dění ve městě).

Dalším milým zjištěním je pak (ve srovnání s loňským rokem) výrazný úbytek injekčních stříkaček, snad i v této oblasti se blýská na lepší časy.

Závěrem zajímavé číslo - celkem bylo odvezeno cca 3 200 kg odpadu. Všem aktivním patří upřímné díky, na ostatní se těšíme příští rok...

Fotogalerie

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov