aktualizováno 15. 4. 2013

Uzavírka místní komunikace Na Spojce v Českém Krumlově z důvodu rekonstrukce

aktualizováno 15.4.2013


Městský úřad Český Krumlov povoluje úplnou uzavírku místní komunikace z důvodu realizace stavby Rekonstrukce místní komunikace a vybraných inženýrských sítí v Českém Krumlově - ulice Na Spojce v době od 17. dubna do 30. září 2013:

Dotčená komunikace: místní komunikace v ulici Na Spojce v celém rozsahu
Provedení zvl. už.: jedná se o kompletní rekonstrukci celé ulice včetně inženýrských sítí, konstrukčních vrstev celé komunikace, odvodnění a přemostění

Doba trvání: od 17. dubna do 30. září 2013
Odpovědná osoba: Marek Martykán, tel.: 725 117 555

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov