aktualizováno 3. 2. 2019

Kronika města Český Krumlov 2015

Městské divadlo Český Krumlov o. p. s. v roce 2015

Městské divadlo Český Krumlov o. p. s. je obecně prospěšnou společností, jejímž zakladatelem je město Český Krumlov. Společnost byla založena v dubnu 1996.

Městské divadlo Český Krumlov je institucí, která si klade za cíl přinášet do Českého Krumlova kvalitní, žánrově pestrou kulturní nabídku pro všechny věkové kategorie, a to především pro občany města a okresu. Poskytuje podporu umělecké zájmové činnosti a neziskovým organizacím.

Orgány společnosti:

Správní rada:

 • Ing. Hana Pešková: předsedkyně
 • Štěpán Kryski: místopředseda
 • Ing. Jitka Zikmundová: člen
 • Blanka Rožánková: člen
 • Mgr. Martina Liebmannová: člen
 • prom. práv. Antonín Čupera: člen

Dozorčí rada:

 • Markéta Oklešťková: předsedkyně
 • Lucie Goldfingerová: člen
 • MUDr. Hana Klosse: člen

Ředitel divadla, statutární orgán:

 • Jan Vozábal

V roce 2015 se v Městském divadle uskutečnilo celkem 532 aktivit, z toho: 90 představení, 21 akcí v režimu pronájem, 24 akcí v režimu spolupráce, 58 akcí v divadelním klubu Ántré, 36 sympózií nebo konferencí, 12 výstav ve foyer, 231 zkoušek souborů, 60 akcí v Prelatuře. Návštěvnost představení Městského divadla v roce 2015 dosáhla počtu 15 082 diváků.

Městské divadlo pokračovalo v roce 2015 jako jeden z organizátorů projektu Českokrumlovské slavnosti v zajišťování jejich programu. Týkalo se to akcí: Kouzelný Krumlov, Slavnosti pětilisté růže, Svatováclavské slavnosti, Advent a vánoce.

Z dalších akcí a aktivit Městského divadla Český Krumlov o. p. s. :

 • ukončení vánočního programu - Sfouknutí vánočního stromu
 • spolupráce se seskupením Proradost - vystoupení na Otáčivém hledišti: Švejk
 • Městské divadlo je spolupořadatelem festivalu Songfest.cz.
 • přehlídky Krumlovská prima sezóna, Mladá scéna, Den dětí, Dětská porta, Krumlovský medvěd, Mezinárodní folklórní festival ve spolupráci s Domem dětí a mládeže Český Krumlov
 • prezentace výsledků žáků Základní umělecké školy Český Krumlov a Sdružení cestovního ruchu Český Krumlov - vzájemná spolupráce na akcích např. Krumlovský masopust
 • spolupráce s Fotoklubem Český Krumlov, který ve vstupních prostorách divadla provozuje již od roku 2005 fotogalerii. Výstavy se jsou realizovány v pravidelném měsíčním cyklu
 • probíhala spolupráce s dalšími subjekty: Státní hrad a zámek Český Krumlov, Nadace barokního divadla zámku, Regionální muzeum v Českém Krumlově, Kiwanis klub Český Krumlov, Divadelní seskupení PRORADOST, Divadelní klub Českokrumlovská scéna, Centrum pro děti a mládež, Umělecká beseda Český Krumlov a další.

Kromě hlavní budovy divadla v Horní ul. čp. 2 spravovalo Městské divadlo také sály bývalé Prelatury, v nichž se v roce 2015 uskutečnilo 60 akcí.

Městské divadlo si dále pro svou činnost pronajímalo skladové prostory umístěné ve Vyšném, garáž v Rooseveltově ulici a divadelní park s odstavnou plochou pro stání vozidel.

V divadelním parku probíhaly výjimečně koncerty, odstavná plocha slouží pro parkování.

Divadelní kavárna (Divadelní klub Ántré) byl v roce 2015 provozován podnájemcem Ing. Ivo Vrhelem, který zde kromě pravidelné hudební nabídky v žánrech jazz, blues, folk a alternativní hudba zajišťoval kvalitní občerstvení pro návštěvníky divadla. V roce 2015 zde proběhlo celkem 58 akcí.

Ubytovací kapacity v podkroví divadla byly od 1. ledna 2012 na základě výběrového řízení podnajaty provozovateli ubytování v blízkosti divadla, firmě Český KrumLove s. r. o. Ubytovna byla i nadále využívána Městským divadlem Český Krumlov k ubytování hostujících souborů.

Kancelářské prostory v budově Městského divadla jsou pronajímány dvěma podnikatelským subjektům - účetní a auditorská firma a notář.

Městské divadlo o. p. s. se na základě Smlouvy o partnerství ze dne 14. října 2009 stalo partnerem projektu Revitalizace areálu klášterů. V jeho rámci bude provozovat projekt s názvem "Dvory umění a řemesel" v areálu bývalého kláštera klarisek. V roce 2015 byla pod Městské divadlo Český Krumlov začleněna správa projektu Kláštery Český Krumlov, což přineslo značné personální, finanční a organizační změny. 30. října 2015 byla ukončena realizační fáze projektu a zdárně dokončena jeho stavební část. Zároveň byla ke stejnému datu uzavřena s městem Český Krumlov Smlouva o výpůjčce, na jejímž základě užívá Městské divadlo o. p. s. prostory českokrumlovských klášterů. Od otevření klášterů pro veřejnost dne 28. listopadu 2015 činila jejich návštěvnost do konce roku 2015 celkem 6 269 návštěvníků. 

 

 

 

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: