aktualizováno 12. 1. 2011

Program jednání Rady města Český Krumlov 17. ledna 2011

aktualizováno 12.01.2011

Program neveřejného jednání

1. Různé I.
2. Komunitní plán sociálních služeb - aktualizace pro rok 2011+ prezentace Jihočeské rozvojové o.p.s. od 14, 30 hod.
3. Oranžové hřiště - podání žádosti o nadační příspěvek Nadace ČEZ - na 15,00 hod. přizván p. Tomka, PRO-SPORT o.p.s.
4. Rekonstrukce mostu MÚK u kina v Českém Krumlově - Smlouva o podmínkách poskytnutí dotace z ROP NUTS II Jihozápad
5. Modernizace a vybavení sběrného dvora v Českém Krumlově a Rekultivace části staré nezabezpečené skládky TKO v Českém Krumlově - udělení plných mocí pro potřeby zpracování a podání žádostí o poskytnutí podpory z Operačního programu životní prostředí
6. Rozpočtová opatření č. 143 - 170
7. Rozpočtová opatření č. 1 - 3 na rok 2011
8. Mimořádný příděl do sociálního fondu zaměstnanců za rok 2010
9. Zpravodaj města Český Krumlov - grafická úprava, tisk a distribuce - smlouva s dodavatelem
10. Oprava střechy objektu Základní školy T.G. Masaryka - 2. etapa - podání žádosti a veřejná zakázka malého rozsahu na dodavatele stavebních prací projektu 
11. Dodatek č. 1. k pojistní smlouvě - pojištění majetku - klášter klarisek
12. Žádost občanů o revokaci usnesení ZM č. II. 34/3/2010 - prodej pozemku
13. Prodloužení nájemních vztahů k bytům
14. VŘ na pronájem uvolněných sociálních bytů
15. Bytová náhrada - nájemci kláštera
16. Bytová náhrada - nájemci kláštera
17. Pronájem části p. p. č. 1696/1 v k.ú. Spolí-Nové Spolí - předzahrádka k přízemnímu bytu u čp.120 Nové Spolí
18. Prodej části p. p. č. 49/13 v k.ú. Slupenec - Benkovský 
19. Prodej části p. p. č. 324/19 v k.ú. Č. Krumlov - zázemí k BD čp. 335 - 338 Nové Domovy
20. Prodej části poz.parc. č. 348/2 v k.ú. Č.Krumlov - manž. Mičudovi
21. Prodej p. p. č. 1696/18- 1696/24 v k.ú. Spolí-Nové Spolí - Bohumil Kámen 
22. Prodej částí p. p. č. 1452/1 a 1451/3 v k.ú. Český Krumlov - Kotyzová
23. Prodej p. p. č. 789/17 v k.ú. Český Krumlov - zázemí k BD Českobratrská č.p.87
24. Informativní materiál - žádost o zajištění úschovy movitých věcí 

Související odkazy

 

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: