aktualizováno 5. 3. 2021

Prodloužení platnosti řidičských průkazů, technických prohlídek a zákaz provádění zkoušek o řidičské oprávnění

Platnost řidičských průkazů

V souvislosti s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU se v rámci nouzového stavu prodlužuje platnost řidičských průkazů a průkazů profesní způsobilosti řidiče.

Pakliže platnost těchto skončila v době mezi 1. 2. 2020 a 31. 8. 2020, prodlužuje se jeho platnost automaticky o 7 měsíců od data konce platnosti. Po tuto dobu lze takový doklad použít při cestách v rámci Evropské unie. Pro doklady, kterým skončila nebo skončí platnost v době mezi 1. 9. 2020 a 30. 6. 2021, platí prodloužení platnosti o 10 měsíců od konce platnosti. Řidičské průkazy, kterým byla platnost už jednou prodloužena, se prodlužuje o dalších 6 měsíců.

Prodloužení platnosti se týká řidičských průkazů, průkazů profesní způsobilosti řidiče, harmonizovaného kódu 95 (profesní způsobilost) a lhůty pro dokončení pravidelného školení držitelů osvědčení profesní způsobilosti o dalších 10 měsíců.

Neznamená to ovšem, že byste si o nový řidičský průkaz nebo profesní průkaz nemohli v době jeho neprodloužené platnosti požádat.

Zákaz provádění zkoušek o řidičské oprávnění

V návaznosti na usnesení Vlády ČR, kterým byl vyhlášen nouzový stav, bylo mj. přijato krizové opatření, kterým bylo obcím s rozšířenou působností s účinností od 2. 3. 2021 zakázáno provádět zkoušky žadatelů o řidičské oprávnění prováděných na základě zákona č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel (více v Usnesení Vlády ČR z 1. 3. 2021 č. 241).

Platnost technických prohlídek a kontrol záznamových zařízení

V souvislosti s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU (2021/267 ze dne 16. 2. 2021) se prodlužují lhůty pravidelných technických prohlídek a platnosti osvědčení o technické způsobilosti vozidel a lhůty pro pravidelné kontroly týkající se záznamových zařízení (tachografů).

U vozidel, kterým končí lhůta pravidelné prohlídky nebo platnost osvědčení o technické způsobilosti v období od 1. 9. 2020 do 30. 6. 2021, došlo k prodloužení doby o 10 měsíců k datu kdy byly nebo měly být provedeny. Toto prodloužení se nezaznamenává do registračního dokladu a rovněž se nebude měnit kontrolní nálepka na registrační značce.

V případě tachografů došlo u vozidel, kterým končí platnost ověření tachografu od 1. 9. 2020 do 30. 6. 2021, k prodloužení až o 10 měsíců od data, kdy mělo ověření proběhnout.

Neznamená to ovšem, že byste si o nový řidičský průkaz nebo profesní průkaz nemohli v době jeho neprodloužené platnosti požádat či absolvovat kontrolu technického stavu v STK. Úřady i provozovny STK či servisy zůstávají nadále otevřeny, takže lze v případě potřeby služby využít a např. udržovat své vozidlo v dobrém technickém stavu. I přes uvedené možnosti Ministerstvo dopravy doporučuje, aby, pokud je to možné, řidiči svá vozidla přistavili na pravidelnou technickou prohlídku. Opatření má pomoci zejména těm, kteří se cítí zdravotně ohroženi, museli by cestovat mezi okresy, jsou v zahraničí, mají auto v depozitu a podobně. 

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: