aktualizováno 7. 12. 2010

Dokončení Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje se blíží

aktualizováno 07.12.2010

Blíží se veřejné projednání Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje, které jsou základním stavebním kamenem pro územní plánování a povolování důležitých staveb na území Jihočeského kraje. Veřejné projednání Zásad územního rozvoje kraje začne 6. prosince v Českých Budějovicích a postupně se uskuteční i v dalších městech. Hlavní a závěrečné projednání bude 17. prosince 2010 v 10:00 hodin v sále Zastupitelstva v hlavní budově Krajského úřadu Jihočeského kraje v Českých Budějovicích. Odpoledne od 13:00 bude navazovat projednání posouzení vlivů těchto zásad na životní prostředí (tzv. SEA). „Podařilo se nám dojednat s Ministerstvem životního prostředí ČR takzvané rozpory. Na veřejné projednání má kdokoli právo přijít a zeptat se, projednat, co ho zajímá.  Zásady územního rozvoje jsou důležitým strategickým materiálem, podle kterého se na nejbližší čtyři roky bude územně plánovat v  Jihočeském kraji. Jsou tam i takové záležitosti, jako je vyčlenění plochy pro lanovku Klápa - Hraničník nebo vyvedení výkonu Kočín - Mírovka z Jaderné elektrárny Temelín. Pochopitelně tam nesmí chybět vytrasování zásadních komunikací v Jihočeském kraji, a to nejen dálnice D3, silnice R4, ale i obchvatů obcí," uvedl k veřejnému projednávání Zásad územního rozvoje hejtman Jihočeského kraje Jiří Zimola.

Už za pár dnů mohou obce a zástupci veřejnosti k návrhu Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje uplatnit námitky a připomínky. Návrh bude veřejnosti představen na samostatných dílčích veřejných projednáních, které se budou konat v jednotlivých bývalých okresních městech s důrazem ve výkladu na záměry navrhované pro území daného okresu. Veřejné projednání návrhu Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje se uskuteční ve středu 15. prosince v Českém Krumlově od 15 hodin v školicí místnosti Hasičského záchranného sboru v Domoradicích. Námitky a připomínky lze uplatnit nejpozději do okamžiku oficiálního ukončení posledního veřejného projednání dne 17. prosince 2010.

Námitky proti návrhu Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje mohou v souladu se stavebním zákonem podat pouze obce v řešeném území a obce sousedící s naším krajem a případně zástupci veřejnosti.  Každý může uplatnit své připomínky a to nejpozději při avizovaném veřejném projednání 17. prosince 2010. K později uplatněným stanoviskům, připomínkám a námitkám se nepřihlíží. K podání námitek obce je příslušná rada obce, příp. zastupitelstvo obce. Ke stanoviskům, námitkám a připomínkám ve věcech, o kterých bylo rozhodnuto při schválení celostátní politiky územního rozvoje, se již nepřihlíží. Pro počítání lhůt stanovených zákonem je rozhodný den konání posledního veřejného projednání, tedy 17. prosinec 2010.

Kompletní dokumentace Zásad územního rozvoje včetně kontaktů na příslušné úředníky zodpovídající dotazy je na webových stránkách Jihočeského kraje v sekci územní plánování.

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: