aktualizováno 31. 8. 2022

Protipovodňový val, svoz odpadu nebo Svatováclavské slavnosti projednávali v srpnu radní

Rada města Český Krumlov na srpnových jednáních projednávala mimo jiné tyto záležitosti:

Svatováclavské slavnosti

Rada města schválila program i rozpočet Svatováclavských slavností, které se budou konat na konci září. Výdaje za slavnosti letos budou činit 710 tisíc, odhadované příjmy jsou 608 tisíc korun. Program akce připravuje v souladu s dlouhodobou koncepcí slavností Městské divadlo. V rámci slavností se také uskuteční 21. ročník Mezinárodního folklorního festivalu, na který město přispělo částkou 100 tisíc korun.

Program je k dispozici na https://www.ckrumlov.info/cz/topakce-105-svatovaclavske-slavnosti/.

Protipovodňový val

V souvislosti s červnovou bleskovou povodní, kdy se z důvodu vysokých srážek vylila voda z koryta Polečnice, byl okamžitě vybudován protipovodňový val. Protipovodňový val byl vystavěn v prostoru přelivu u parkoviště restaurace Oblouk. Práce provedla společnost IRO stavební s.r.o. Celkové výdaje za výstavbu činí 399 tisíc korun.

Dar na úhradu školních obědů dětí ZŠ

Rada města souhlasila s přijetím daru od společnosti Women For Women, s.r.o. pro účel úhrad za školní obědy pro děti, jejichž sociální situace je dlouhodobě tíživá. Dar v hodnotě 11 tisíc korun obdrží ZŠ Za Nádražím. Pomoc se netýká pouze této základní školy, během školního roku využívají projektu i další školy a školky.

Vyhodnocení akčního plánu za období 2018–2022

V červenci proběhlo hodnocení Akčního plánu města. Jedná se o strategický plán schválný zastupitelstvem v roce 2017, který se skládá z 56 projektů. Projekty měly být realizovány v následujících letech 2018–2020. Vlivem koronavirové pandemie se ovšem plán zpozdil až do letošního roku. Akční plán se splnil z téměř 90 %. Mezi dokončené projekty patří například autobusové nádraží, vznik samotné organizace destinačního managementu nebo založení participativního rozpočtu. Ostatní projekty byly zrušeny z důvodu pandemie či neobdržení dotace.

6. ročník participativního rozpočtu

I v roce 2023 budou moci občané navrhovat a hlasovat pro projekty v rámci participativního rozpočtu. Rada města schválila jeho přípravu, realizaci a také vyčlenění finančních prostředků ve výši 1 milionu korun.

Úprava cen za svoz a likvidaci odpadu pro podnikatele na území města

Od příštího roku se zvednou ceny za svoz a likvidaci odpadu pro podnikatele zapojené do systému nakládání s komunálním odpadem na území města. Důvodem je letošní velmi vysoký nárůst vstupních nákladů, což potvrzuje aktuálně vykazovaná meziroční míra inflace dosahující 17 %. Na zvýšení vstupních nákladů bude mít vliv i výše zákonného poplatku za uložení odpadu pro podnikatele a organizace, který stoupne od roku začátku příštího roku o 11 % na 1 000 korun za jednu tunu. Rada města proto schválila nový ceník za svoz a likvidaci odpadu, kterým zvyšuje dosavadní ceny o zhruba 20 %. Tímto zvýšením cen dojde k pokrytí rostoucích nákladů na svoz a likvidaci odpadů.

Prominutí místních poplatků válečným uprchlíkům z Ukrajiny

Rada města doporučuje správci poplatku, kterým je městský úřad, prominout válečným uprchlíkům z Ukrajiny městské poplatky za svoz odpadu, z pobytu, popř. ze psa. Město tím vyjadřuje solidaritu a podporu ukrajinským rodinám. Dalším důvodem je i to, že poplatky se vztahují na celý rok, přičemž uprchlíci zde jsou od února, mnoho z nich již odešlo, přišlo později nebo teprve přicházejí. Prominutí se týká maximálně několik stovek uprchlíků, přičemž většina z nich jsou děti do 18 let.

Program podpory

Do druhé výzvy na podporu kulturních projektů pro širokou veřejnost se přihlásili celkem tři žadatelé, mezi které město rozdělí 78 tisíc korun. V rámci první i druhé výzvy tak město přispěje částkou 1,15 milionu korun na kulturní akce, které zde obohacují kulturní život.

O dotaci z programu podpory mohli také do 10. července žádat studenti z nízkopříjmových rodin. Město v této oblasti obdrželo jednu žádost, na kterou přispěje částkou 25 tisíc korun.

Celkový přehled žadatelů a výše dotací naleznete zde https://www.ckrumlov.cz/cz/program_podpory_prehled_2022/.

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: