aktualizováno 30. 7. 2009

 

Zemřel Jan Štindl - poslední z žijících fotografů z Fotoateliéru Seidel

30. července 2009

Jan Štindl v Museu Fotoateliér SeidelK naší velké lítosti nás ve svých 82 letech navždy opustil poslední žijící blízký pracovník Františka Seidela, Jan Štindl.

Jan Štindl se narodil v roce 1927 v Českých Budějovicích. Do Fotoateliéru Seidel nastoupil v roce 1947 jako fotograf a retušér. Coby velký obdivovatel díla Josefa a Františka Seidelových o místo v ateliéru velmi usiloval. Ačkoliv jeho působení v ateliéru trvalo pouhé dva roky, Františka Seidela považoval za svého učitele a velmi laskavého člověka, který ho naučil vše o fotografickém řemesle.

Poté, co byly Fotoateliéru Seidel zabaveny skleněné negativy pro výrobu pohlednic, začal Jan Štindl mezi lidmi sbírat fotografie se signaturou Seidel a pořizoval jejich kopie. Navíc se věnoval také sběratelství starých pohlednic. Tímto způsobem se mu podařilo zachránit cenné svědectví o proměnách regionu a města.

Mezi další významné etapy jeho pracovního života patří jeho pětileté působení v Okresním vlastivědném muzeu v Č. Krumlově, s nímž spolupracoval i v dalších letech při tvorbě sbírkové i prezentační fotodokumentace. Velký kus práce Jan Štindl vykonal také pro Státní oblastní archív v Č. Krumlově, pobočku Třeboň, a Okresní archív v Č. Krumlově, při pořizování kopií řady dokumentů a vzácných písemných památek.

Jeho vzpomínky na dobu strávenou v ateliéru Seidel zachytil ve svém dokumentárním filmu režisér Karel Čtveráček. Film „Včely letěly krásně" produkovaný společností Sociologie a film a Českou televizí, měl slavnostní premiéru letos 24. května v Českém Krumlově. Při popremiérovém posezení pan Štindel při listování jedním ze svých alb dodal: „Bylo to nejšťastnější období mého života."

Maminka českokrumlovského fotografa Jana Štindla prý říkávala: "Po šedesátce je každej den darovanej." On si umínil, že udělá to, na co stačí. "Využívám svou dovednost - fotografuji. Dělám tak svědectví doby v dokumentu. I když si vážím těch, kteří dokáží zhotovit barevnou fotografii, přesto mé srdce patří černobílé fotografii, jež má své nezadatelné kouzlo, a jsem přesvědčen, že toto umění rozhodně není na ústupu."

Poslední rozloučení s panem Štindlem proběhne 31. července ve 12 hodin v obřadní síni v Českém Krumlově.

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov