aktualizováno 13. 5. 2015

Revitalizace památek v programovém období 2014 - 2020

aktualizováno 13.5.2015

V rámci nového programového období 2014 - 2020 bude možné prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), specifický cíl 3.1, získat finanční prostředky na realizaci projektů zaměřených na revitalizace památek, které jsou zařazeny na seznamech Ministerstva kultury ČR, tedy památek zapsaných na Seznam světového dědictví UNESCO, památek zařazených na Indikativní seznam světového dědictví UNESCO v kategorii kultura, národních kulturních památek k 1. 1. 2014 a památek evidovaných v Indikativním seznamu národních kulturních památek k 1. 1. 2014. V případě Českého Krumlova je na Seznamu světového dědictví UNESCO zapsané celé historické centrum města, jehož hranice korespondují s městskou památkovou rezervací.

V současné době realizuje společnost OMNIUM o.s. ve spolupráci s Odborem projektového řízení Ministerstva kultury ČR dotazníkovou akci za účelem zjištění absorpční kapacity, určení alokace a zaměření jednotlivých výzev z IROP, specifický cíl 3.1.
Pokud jste vlastníkem výše popsané památky (současně nejste fyzickou osobou nepodnikající) a uvažujete o čerpání dotace z IROP, specifický cíl 3.1, na její obnovu, prosíme Vás o vyplnění dotazníku, který najdete na internetových stránkách http://omniumos.cz/irop-2014.html.
Vyplněné dotazníky zasílejte nejpozději do 10. 6. 2015 na emailovou adresu info@omniumos.cz.

Smyslem dotazníkového šetření je získat přehled o aktuální absorpční kapacitě v České republice a podklad pro nastavení odpovídajících parametrů výzev a vyjednání alokace maximální výše finančních prostředků v rámci IROP, specifický cíl 3.1.
V případě potřeby dalších informací se obracejte na kontaktní osobu: Jakub Děd, tel.: 739 385 928.

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: