aktualizováno 4. 1. 2016

Kotlíkové dotace

Aktualizováno 4.1.2016

Aktuálně

Uzávěrka: 31. 3. 2016
Pro fyzické osoby a jejich rodinné domy.
Informace spíše k distribuci mezi občany.
Více informací je na http://kotlikovedotace.kraj-jihocesky.cz/

Vážení občané, 

od roku 2022 nebude podle platného Zákona o ochraně ovzduší v ČR možné provozovat v domácnostech staré neekologické kotle 1. a 2. emisní třídy.

Vhodným řešením, umožňujícím jejich výměnu, je operační program Životního prostředí, který prostřednictvím jednotlivých krajů umožňuje během přelomu roku 2015/2016 zapojit se do 1. termínu výzvy tzv. "Kotlíkové dotace".

Podporu na výměnu zdroje tepla lze poskytnout pouze fyzickým osobám, které jsou majiteli rodinných domů a stávající rodinný dům je vytápěn převážně kotlem na pevná paliva při splnění těchto podmínek :

1) bude současně provedeno alespoň jedno "mikro" energetické opatření vedoucí ke snížení energetické náročnosti rodinného domu jako např. výměna zasklení starších oken za izolační dvojskla, instalace těsnění oken a dveří, dodatečná montáž prahů vstupních dveří, výměna vstupních a balkónových dveří, dílčí výměna oken, oddělení vytápěného prostoru rodinného domu od venkovního (např. zádveří), oprava fasády např. prasklin a dalších poruch fasád - eliminace tepelných mostů, dílčí zateplení konstrukcí (např. severní fasáda apod.), zateplení stropu sklepních prostor 

     nebo

2) splnění klasifikační třídy energetické náročnosti budovy "C" a vyšší pro váš rodinný dům     

     nebo

3) jste současně žadateli v programu Nová zelená úsporám na realizaci opatření vedoucích ke snížení energetické náročnosti budovy.

Výše podpory závisí na typu nově instalovaného kotle a na tom, v jakém prioritním území se nachází váš rodinný dům. Konkrétně lze výměnou starého kotle za teplené čerpadlo či kotle na biomasu uplatnit až 80 % způsobilých výdajů a výše podpory může být navýšena o 5 %, byla-li vaše obec označena jako prioritní území.  Maximální výše způsobilých výdajů je stanovena na 150 tis. Kč a náklady na "mikro" energetická opatření mohou tvořit max. 20 tis. Kč. Za způsobilé náklady jsou považovány náklady na stavební práce, dodávky a služby bezprostředně související s předmětem podpory, průkaz energetické náročnosti budovy apod.

Proplacení částky dotace bude zpětně, za předpokladu splnění všech podmínek výzvy.  

Při podání žádosti o podporu "kotlíkové dotace" je třeba doložit :

  • žádost o poskytnutí dotace,
  • fotodokumentaci stávajícího kotle
  • průkaz energetické náročnosti budovy - v případě, že prokazujete splnění min. požadavku na klasifikační třídu "C",
  • rozhodnutí o poskytnutí dotace nebo žádost v programu Nová zelená úsporám - v případě, že prokazujete opatření vedoucí ke snížení energetické náročnosti budovy,
  • písemný souhlas spoluvlastníků, druhého z manželů, atd...

Další přílohy definované krajem souvisejících s nastavením přidělování podpory budou součástí vyhlášené výzvy.

Veškeré dokumenty k podání žádosti a podrobnosti naleznete na http://kotlikovedotace.kraj-jihocesky.cz/.

Logo státního fondu životního prostředí                                                 Logo jihočeský kraj 2015

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: