aktualizováno 28. 7. 2015

Jak odpovědně nakládat s odpadem

aktualizováno 23. 7. 2015

Pro téměř dvě třetiny Čechů je třídění odpadů běžnou součástí jejich života. Tříděním odpadů pomáháme šetřit primární zdroje surovin, energie a životní prostředí. Pokud odpady správně třídíme už při jejich vzniku, umožňujeme tím jejich další využití a recyklaci.

Pro nikoho z nás není novinkou, že do zelených kontejnerů patří sklo, do modrých papír a do žlutých plast. V našem městě se do žlutých kontejnerů spolu s plastem odkládá i nápojový karton. Kontejnery jsou vždy označeny samolepkou pro příslušnou komoditu.

Kromě již zmíněných kontejnerů jsou v našem městě červené a zelené popelnice. Červené slouží pro odkládání drobných kovů (zejména plechovek). Zelené popelnice slouží k odkládání potravinářských tuků a olejů. Stanoviště umístění těchto nádob jsou:

sídliště Plešivec II (u Jednoty)
Kaplická ul. (u Městského úřadu Český Krumlov)
ul. Za Nádražím (u Jednoty)
Vyšný (u Červeného kříže)
sídliště Mír (náměstíčko)

Vyhláškou MŽP č. 321/2014 Sb., o rozsahu a způsobu zajištění odděleného soustřeďování složek komunálních odpadů má město povinnost zajistit místa pro oddělené soustřeďování minimálně pro biologické odpady rostlinného původu (minimálně v období od 1. dubna do 31. října), kam občané mají možnost tento druh odpadu odložit. Odpad rostlinného původu tak mohou občané odkládat na sběrném dvoře.

Město se zapojilo do projektu Svazu měst a obcí Jihočeského kraje na pořízení kompostérů pro občany města. Nabízíme tedy možnost získat kompostér pro vlastníky pozemku v katastru obce formou výpůjčky. Vypůjčitel uhradí městu Český Krumlov spoluúčast na pořízení kompostéru, která tvoří 10 % z pořizovací ceny kompostéru: v případě kompostéru o objemu 453 l je to 200 Kč, u kompostéru o objemu 900 l pak 272 Kč. Podrobnější informace naleznete na webových stránkách města Český Krumlov http://obcan.ckrumlov.info/docs/cz/20150526domaci_kompostovani.xml

Provozní doba sběrného dvora v Kaplické ulici v Českém Krumlově (pod bývalým areálem společnosti Šumstav, a.s.) je:
Pondělí, středa 14:30 - 18:00 hod.
Sobota 10:00 - 16:00 hod.

Do sběrných nádob bílé barvy, které byly počátkem roku 2014 umístěny na níže uvedených stanovištích ve městě Český Krumlov, lze odkládat textil pro charitativní využití, nepoužitelný textil včetně roztrhaných hadrů, záclony, tašky i batohy, boty a veškeré dětské hračky včetně plastových.
Stanoviště umístění nádob:

městská část Plešivec: sídliště Plešivec před čp. 363, 381, 369, Nové Spolí u čp. 118
městská část Horní Brána: ulice Po Vodě (u mostu u DDM), autobusové nádraží, Polská ul.
městská část Nádražní Předměstí: vlakové nádraží, třída Míru, Vyšehradská, sídliště Za Nádražím (u trafostanice), Vyšehrad a Vyšný čp. 48
městská část Domoradice: Urbinská čp. 141 a 182, Lipová
Nové Dobrkovice

Podrobné informace, týkající se nakládání s odpady ve městě Český Krumlov naleznete na www.ckrumlov.cz/odpady. Informace a radu vám poskytne rovněž Odbor životního prostředí a zemědělství, Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov, telefon 380 766 557.

Děkujeme, že třídíte II

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: