aktualizováno 29. 3. 2013

Dotazník - protipovodňová opatření

Aktualizováno 28.3.2013

Uzávěrka pro odevzdání dotazníku ve věci protipovodňových opatřeních je stanovena na 12. dubna 2013.

Prosíme o doručení Vašeho závazného vyjádření (dotazníku) osobně nebo poštou na podatelnu Městského úřadu Český Krumlov, Kaplická 439, případně do kanceláře starosty náměstí Svornosti 1.

V případě potřeby, je možno si formulář dotazníku vyzvednout v kanceláři starosty na náměstí Svornosti.

Anketa bude vyhodnocena Odborem investic a projednána pracovní skupinou, která doporučí další postup ve věci projektu.
Konečné rozhodnutí je v kompetenci zastupitelstva města a další práce na projektu budou pokračovat až na základě tohoto rozhodnutí.

Veřejnost bude na jednání zastupitelstva pozvána a informována o navrženém řešení prostřednictvím tisku a webových stránek města.

 

 

 

 

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov