aktualizováno 28. 6. 2023

Kronika města Český Krumlov 2019

Kultura a cestovní ruch v roce 2019

Český Krumlov každoročně žije bohatým kulturním děním – ve městě i v zámku se hraje hudba různých žánrů, vystupují zde hvězdy hudebního nebe, na jevišti zámeckého barokního divadla, ale i v zahradách, na náměstí i na ulicích města se odehrávají dávné příběhy nebo se oslavují tradiční svátky. Dění v oblasti kultury a cestovního ruchu v Českém Krumlově bylo i v roce 2019 velmi bohaté, nabízelo opět pestrou škálu tradičních i nových akcí určených pro občany i návštěvníky města, což se pozitivně odrazilo i na nárůstů jeho návštěvnosti.

Město Český Krumlov samotné celou řadu akcí v oblasti kultury a cestovního ruchu cíleně iniciovalo, na mnohých se podílelo organizačně, ale i finančně – spolu se svými zřizovanými organizacemi a svými partnery a prostřednictvím svých grantových programů. Níže uvedený chronologický přehled nemůže zahrnout všechny kulturní akce, které v našem městě proběhly, chce poskytnout základní informace o nejzajímavějším dění v našem městě od ledna až do prosince 2019.

Kláštery na mezinárodní konferenci Focal Point

Dne 8. listopadu 2018 proběhla v pražském Divadle Archa mezinárodní konference Focal Point: Upcycling Cultural Heritage, kterou zorganizovala Kancelář Kreativní Evropa u příležitosti Evropského roku kulturního dědictví. Jedním z hlavních cílů konference bylo zamyslet se nad současnou rolí kulturních institucí ve vztahu k veřejnosti, nad možnými novými přístupy ke kulturnímu dědictví, kde hlavní roli hrají návštěvníci, a inspirovat odborné mezinárodní publikum zajímavými příklady takového přístupu u nás i v zahraničí.

Jednou z inspirativních kulturních institucí konference se staly Kláštery Český Krumlov, které prezentovali vedoucí provozu Kateřina Slavíková a vedoucí programu Ivo Janoušek s tématem Využití památky pro rozvoj kultury a vzdělávání v regionu. Ve svém příspěvku představili zajímavou koncepci využití kulturní památky, která je určitým návratem k původnímu účelu objektu, avšak jiným, novým způsobem. Představením unikátních zážitkových a vzdělávacích programů s využitím divadelních postupů a konceptem řemeslných dílen získali na mezinárodní konferenci uznání odborné veřejnosti. Vzhledem k tomu, že se Kláštery zaměřují na obyvatele města, kteří jsou z historického centra vytlačováni zástupy turistů, staly se výjimečným příkladem návratu sakrální památky do aktivního života města. Toto uznání odborníky i odbornou veřejností znamená pro celý tým Klášterů velké ocenění jejich tříleté práce v oblasti kultury, vzdělávání i udržování a rozvíjení nejenom řemeslných tradic.

 

Nominace a vyhlášení Ceny města Český Krumlov

Starosta města v únoru 2019 vyhlásil nominace na Cenu města, a to do konce března. Cena města Český Krumlov je určena fyzickým osobám, seskupením fyzických osob či právnickým osobám za významné počiny v minulém roce. Uznání v podobě dlažební kostky se skleněnou kapkou odráží přínos k rozvoji či prezentaci města, k obohacení života jeho obyvatel především v činnosti kulturní a umělecké, podnikatelské, sociální nebo sportovní. Cena města Český Krumlov může být rovněž morální odměnou za soustavnou činnost vyvíjenou v těchto oblastech. O udělení Ceny města Český Krumlov rozhodovalo zastupitelstvo města v dubnu.

Cenu města tak 13. června 2019 v 18.00 hodin v Synagoze převzala Helena Braunová, jejíž výčet aktivit vztahujících se městu je nebývale rozsáhlý. Díky hlubokým znalostem historie Českého Krumlova dělala průvodkyni, pořádala přednášky a besedy. Shromáždila také obsáhlou sbírku pověstí a pohádek ze Šumavy a Krumlova, kterou postupně zpracovala a vydala v několika knihách. V současné době pracuje na další knize s historickým tématem.

Další oceněnou dámou se stala dlouholetá ředitelka Mateřské školy Tavírna Jiřina Kučerová. Svou odbornou erudici a organizační schopnosti uplatňuje s pochopením pro individualitu dětí i rodičů. Díky své empatii vytvořila z mateřské školy místo přátelského setkávání dětí, rodičů a učitelů. V letošním roce končí svou profesní dráhu, Cena města je tak důstojným poděkováním za její celoživotní úsilí, jež do školky vložila.

PRORADOST, otevřené neformální seskupení hrajících neherců získalo cenu za působení na krumlovské scéně, kdy více než dvacet let baví Krumlováky svým hravým a netradičním pojetím klasických děl. Uskupení má široký záběr na kulturním poli, letos například připravuje v rámci Slavností pětilisté růže opět výzdobu zámecké věže obřími plátny s figurami zobrazujícími čtyři živly.

In memoriam byla cena udělena Ladislavu Michalíkovi za nezištnou permanentní pomoc stovkám až tisícům dětí nejen z Českého Krumlova. V rámci Centra pro pomoc dětem a mládeži přispěl svými nápady ke zkvalitňování volného času dětí, pořádal letní tábory pro děti z vyloučených lokalit. Svými aktivitami pomohl mnoha mladistvým v nelehkých podmínkách nalézt správnou cestu. Byl také zakladatelem festivalu Cihelna – Vystupovat.

Slavnostní večer předávání Cen města byl také věnován pracovníkům v pomáhajících profesích na Českokrumlovsku, kterým chce město vyjádřit poděkování za jejich obětavou a neúnavnou práci a péči o potřebné.

 

Vyhlášení nominací a udělení ceny Žena Českokrumlovska

Od 1. ledna do 28. února mohli občané zasílat své tipy na výjimečné ženy mezi námi z regionu Český Krumlov. Nominovány mohly být ženy z Českého Krumlova a okolí, které kromě své rodiny a práce zvládají i něco navíc – ať už v kultuře, vědě, pedagogické či sociální činnosti, k veřejnosti či k jedinci. Kromě vítězek minulých ročníků (Jana Holcová z Českého Krumlova, Alena Nováková z Chlumu u Křemže) se mohly nominace opakovat. Do užší nominace pěti žen se loni dostala Miluše Dolanská, Jana Grammetbauerová, Marie Hlušková, Alena Nováková a Lucie Sirová, Vyhrála Alena Nováková, která byla v užší nominaci již podruhé. V roce 2017 přišlo 18 nominací, v roce 2018 již 28 nominací.

Nad výzvou převzal i letos záštitu Dalibor Carda, starosta města Český Krumlov, který je i porotcem soutěže. Porota zůstává stejná jako loni, jen do ní přibyl další člen – vítězka loňského ročníku Alena Nováková. Dále v porotě zasedá: Jitka Zikmundová, patronka projektu MODA fashion day[s], která stála u zrodu Ženy Českokrumlovska, Alena Švepešová, ředitelka ZUŠ Český Krumlov, Jan Palkovič, pedagog a zpěvák českokrumlovské kapely, Jiří Olšan, zámecký zahradní architekt a radní města, a Jana Holcová, vítězka 1. ročníku a výtvarná pedagožka. Tato porota vybrala užší pětici nominovaných, které byly pozvány na slavnostní vyhlášení 23. března 2019 v Zámecké jízdárně.

Letošní Ženou Českokrumlovska se stala Jana Grammetbauerová. Dlouholetá knihovnice a současná místostarostka Loučovic organizuje v obci kulturní akce jako dětský den, vyhlášenou halloweenskou stezku odvahy, masopust, obecní ples, dětský karneval, živý betlém, vánoční akce, Noc s Andersenem a další. Vede také taneční kroužek pro děti. Vítězku vybrala porota z 22 nominovaných žen.

 

9. ročník kurzu animovaného filmu

V nízkoprahovém klubu Bouda, projektovém pracovišti českokrumlovského CPDM, se letos v listopadu uskutečnil již devátý ročník podzimních kurzů animovaného filmu. Tentokrát se již podruhé v historii kurz uskutečnil ve dvou po sobě jdoucích prodloužených víkendech, ve dnech od 9. do 11. listopadu a následně od 16. do 18. listopadu 2018. Smyslem projektu bylo přiblížit mladým zájemcům práci filmových animátorů, předvést jim základní animační techniky a jednotlivé fáze tvorby celého animovaného filmu včetně postprodukce. Účastníci kurzu si tak v Boudě mohli vyzkoušet hned několik animačních technik – od nejjednodušších flipbooků (papírové bločky, kdy se po zrychleném listování stránek daný obrázek „rozhýbá“) přes snímkování a následné rozpohybování loutek až po tvorbu 3D animací pomocí profesionálního softwaru v počítači.

V Boudě po celou dobu trvání kurzu panovala ideální tvůrčí atmosféra, která dala vzniknout několika krátkým animovaným snímkům. Kurz probíhal za velice příjemné až rodinné atmosféry, kdy si účastníci navzájem pomáhali. Jelikož se lektoři (animátoři Ondřej Nový a Jaroslav Klimeš) nemuseli věnovat současně mnoha účastníkům najednou (jak tomu často bývalo v minulosti), mohli si dovolit vyučovat animaci mnohem více do hloubky. Mimo samotné animování se zaměřili i na tvorbu příběhů, dynamiku pohybu, rozlišování jednotlivých technik animace a porozumění technice a animačním programům.

Projekt kurzu animovaného filmu má svou zaběhnutou tradici a každý rok si najde spoustu příznivců nejen ze strany dětí a mládeže, ale i jejich rodičů. Heslem „tvoří (animuje) celá rodina“ se letos inspirovaly k účasti nejméně tři rodiny. Na listopadové animované tvoření tradičně navázalo lednové veřejné promítání vzniklých filmových děl, které se (také tradičně) uskutečnilo v divadelní kavárně Ántré. Mladí tvůrci se zde mohli pochlubit svým vrstevníkům, rodičům a dalším zájemcům z veřejnosti se svými filmovými díly. Letošního ročníku „Kurzu animovaného filmu“ se s podporou MŠMT ČR, MK ČR a města Český Krumlov zúčastnilo celkem 26 dětí a mladých lidí.

 

Medvíďata zazářila v Obecním domě

Téměř 80 žáků českokrumlovského dětského sboru Základní umělecké školy hostovalo na konci minulého roku na koncertu přední české folkové skupiny Spirituál kvintet. Vystoupení Medvíďat ve Smetanově síni Obecního domu v Praze považuje sbormistr Lukáš Holec za splněný sen: „Jsem nesmírně šťastný a vděčný za všechny zpívající děti a mládež ze ZUŠky i klavíristu Michaela Bartoše, vedli si opravdu skvěle. Po všech stránkách je to nezapomenutelný zážitek, od nádherného sálu s úžasnou akustikou a vynikajícím klavírem, až po vnímavé a neobyčejně vděčné publikum.“ Kapelník Spirituál kvintetu Jiří Tichota na adresu českokrumlovského sboru uvedl: „Byli skutečnou ozdobou večera, nejen zpěvem a hraním, prostě vším – od výborně vybraného repertoáru, přes promyšlenou a skvěle vystavěnou interpretaci, po vzorné chování každičkého člena sboru, byla radost pobýt v jejich blízkosti. Ve Smetanově síni nezpívají ledajaké sbory a Medvíďata jasně předvedla, že ona mezi vyvolené jednoznačně patří!“ Město Český Krumlov gratuluje talentovaným a pilným žákům a jejich učitelům k fantastickému úspěchu a děkuje za skvělou reprezentaci.

 

Zhášení vánočního stromu o svátku Tří králů

První tradiční akcí zahajující vstup do nového kalendářního roku 2019 bylo na českokrumlovském náměstí Zhášení vánočního stromu, které provedli 6. ledna Tři králové – Kašpar, Melichar a Baltazar – za ochotné pomoci místních občanů i udivených návštěvníků města.

Je to vlastně jakýsi každoroční malý happening, který je však i důstojnou tečkou za bohatým krumlovským adventním a vánočním programem. Sfouknutí stromu bylo i letos spojeno s dobročinnou tříkrálovou finanční sbírkou pořádanou ve spolupráci s katolickou charitou. Třicet dětí se vystřídalo v roli koledníků, kteří se zastavovali v domácnostech v Českém Krumlově, Kájově, Věžovaté Pláni a Zubčicích v rámci Tříkrálové sbírky. Ve dvanácti kasičkách farní českokrumlovské charity se nakonec ukrývalo 84 238 korun, což bylo o 22 tisíc korun více než v roce 2018.

Výtěžek sbírky pomůže nemocným, handicapovaným, seniorům a dalším lidem v tísni. Většina peněz doputuje do Domu sv. Františka ve Veselí nad Lužnicí, který celoročně poskytuje osobám se sníženou soběstačností účinnou podporu a pomoc s chodem domácnosti, s péčí o svou osobu, se zajištěním stravy a s udržením sociálních kontaktů, a tím podporuje jejich soběstačnost a umožnit jim prožít plnohodnotný, aktivní a důstojný život.

 

Výsledek akce Psí Vánoce

Radost z obyčejné lidské dobroty, pospolitosti a ochoty myslet na druhé zažívali zaměstnanci českokrumlovského psího útulku na sousedském setkání v rámci tradiční akce Psí Vánoce poslední pátek před Štědrým dnem. Navzdory nepřízni počasí návštěvníci nadělili čtyřnohým chovancům v útulku více než 600 kg krmiva, a to ve velmi dobré kvalitě. Nezapomněli ani na pelíšky, deky, hračky a jiné chovatelské potřeby. Všem koťatům a jednomu psu nadělili lidé na Vánoce i milující domov, když si je noví majitelé rovnou z akce odnesli. Na finančních darech obdržel útulek více než 36 000 korun.

Zvláštní poděkování patří především těm, kteří k odpovědnosti a soucitu s druhými učí ty nejmladší. Výbornou práci v tomto směru odvádí učitelský sbor Základní školy T. G. Masaryka, který mimo jiné každoročně pořádá pro útulek finanční sbírku. Letos činil výtěžek akce celkem 5 585 korun a spoustu krmiva. Zaměstnanci z komunitního centra Rovnost (KoCeRo) dělají rovněž v práci s mládeží obrovský kus práce a stali se již pravidelnými podporovateli, v letošním roce od nich útulek získal více než 3 000 Kč. Veliký dík patří supermarketu Kaufland, který na Psí Vánoce dodal občerstvení pro návštěvníky a hosty akce, i oblíbené krumlovské kapele Lakomá Barka za tradiční hudební dárek.

 

Krumlovský masopust

Krumlovský masopust odstartoval v sobotu 2. března v Klášterech Český Krumlov, kde na masopustním jarmarku na klášterním dvoře byly k ochutnání tradiční dobroty, otevřeno bylo i mnoho řemeslných dílen, kde si návštěvníci mohli vytvořit vlastní výrobek. K poslechu i k tanci zahrálo od 14.00 do 16.30 hodin harmonikářské duo Hrajeto. Od 10.00 do 18.00 hodin bylo opět připraveno masopustní tvoření ve Velkém sále a Seminárních místnostech. Rodiče společně s dětmi vyráběli nejrůznější maškarní masky, ale třeba i rytmické nástroje, a zapojili se pak do úterního masopustního průvodu. Sobotní program pokračoval masopustním veselím v restauraci krumlovského Historického pivovaru s ochutnávkou zabijačkových specialit i masopustního pivního speciálu. bylo připraveno i opékání buřtů na pivovarském dvorku. Pro navození té pravé masopustní atmosféry zahrála od 18.00 hodin živá hudba.

Základní umělecká škola Český Krumlov ve spolupráci se SUPŠ sv. Anežky České, muzikanty, výtvarníky a občany města pořádala již třináctý ročník Masopustního průvodu masek. Letošní průvod vyšel ze ZUŠ v Kostelní ulici v úterý 5. března 2019 v 16.00 hodin a tradičně ho zahájil požehnáním P. Mgr. Václav Pícha, JC.D., prelát českokrumlovský. Za veselého vyhrávání muziky se účastníci v maskách představovali na mnoha zastaveních v centru města různorodým programem a koledováním, odměnou jim bylo pohoštění ve formě koblih, koláčků a dalších dobrot. Žáci výtvarného oboru ZUŠ připravili 50 nových masek na téma „republika v rytmu swingu“, masky byly inspirovány výročím naší vlasti, významnými počiny či produkty naší historie i hudbou první republiky. K vidění bylo i mnoho masek z předchozích ročníků. Průvod prošel z Kostelní ulice historickým centrem do Klášterní zahrady a zpět. Studenti a pedagogové SUPŠ sv. Anežky České připravili stínové divadlo. 

 

Museum Fotoateliér Seidel přivítalo stotisícího návštěvníka

Stotisícího návštěvníka přivítalo českokrumlovské Museum Fotoateliér Seidel v úterý 26. března 2019 v 10 hodin. Těmito zákazníky fotoateliéru byla skupinka pěti dam z Městské knihovny v Kaplici, které si přijely v rámci akce „Březen – měsíc knihy (i u Seidelů)“ nechat zhotovit podobenku v historizujících kostýmech. Naštěstí nebylo třeba vybírat jediného šťastlivce, překvapené dámy se mezi sebou ochotně podělily o dary. „Je to milé překvapení, zpočátku jsme sice byly trochu zaskočené, ale máme radost a určitě se do musea budeme vracet,“ uvedla vedoucí kaplické knihovny Jiřina Kostková. Na památku si odnesly knihu z edice Seidelova Šumava, monografii o fotoateliéru, kalendáře se snímky Českého Krumlova a dárkový poukaz na fotografování, který mohou využít při další návštěvě s rodinou či přáteli. Výjimečným dárkem byla i letošní novinka – kalendář na r. 2020 s vlastními snímky pořízenými během návštěvy v Seidelově fotoateliéru.

 

Kláštery uspěly v podrobné kontrole projektu

Kláštery Český Krumlov mají za sebou v rámci pětiletého období tzv. udržitelnosti první velkou kontrolu provedenou Centrem pro regionální rozvoj České republiky, které zajišťuje administraci a kontrolu čerpání evropských fondů a podílí se na realizaci vybraných programů regionálního rozvoje. Kontrola se zaměřila jak na provádění realizace celého projektu, jednotlivé činnosti a aktivity, tak i vedení administrace. Z našeho pohledu musíme ocenit velmi úspěšné provedení fyzické realizace celého projektu, ale i přehledné, pečlivé a jednoznačné vedení administrace projektu,“ uvedl Václav Dvořák z Centra pro regionální rozvoj ČR. Výsledkem celé kontroly je potvrzení, že se v Českém Krumlově v průběhu posledních třech let podařilo v plném rozsahu uvést do života nejenom zachráněnou kulturní památku, ale i ojedinělý projekt jejího využití, který plně respektuje její význam a kulturní hodnotu. Díky inovativním myšlenkám a nápadům při realizaci kulturních a vzdělávacích činností Kláštery získávají uznání nejenom v rámci České republiky, ale i na mezinárodní scéně. Pozitivně jsou pak celý projekt a výsledky jeho realizace vnímány i odbornou veřejností z oblasti kultury a cestovního ruchu zejména v kontextu Českého Krumlova jako přetíženého turistického centra, a to hlavně díky promyšlené a vyvážené nabídce služeb zaměřených na dlouhodobý komunitní rozvoj města i regionu nepodbízející se pouze krátkodobým potřebám cestovního ruchu.

 

Filmový festival Jeden svět

Letošní ročník reflektoval rozdělenost společnosti, o které poslední dobou často slýcháme. Téma festivalu „bezpečná blízkost“ si kladlo za cíl prozkoumat, jak blízko si různé sociální skupiny mohou, či nemohou být. Pokouší se zjistit, jaká vzdálenost je nutná k vzájemnému porozumění.

S letošními filmy diváci opět procestovali celý svět. Začali poetickým filmem z Belgie, který klade dětskou fantazii do kontrastu k současnému dění. Dokonce dvakrát se podívali do Afriky a zhlédli příběh držitelky Nobelovy ceny míru, která svůj život obětovala vyšším zájmům. Zabloudili na Ukrajinu, aby se přes slovenskou vesnici plnou talentovaných romských hudebníků vrátili zpět do českého městečka. Diváky čekaly debaty s odborníky nad tématy filmů, ale i nad lokálními tématy jako je kultura v Českém Krumlově. Romská kapela, o které je jeden z filmů, dorazila z šest set kilometrů vzdálené slovenské vesnice, aby zahrála na závěrečném koncertu. Festival i tento rok navštívili žáci a studenti z českokrumlovského okresu. Sociální sítě, rodinné vztahy či kulturní rozdíly jsou témata, která jsou mladé generaci blízká a atraktivní formou mimo školní lavice doplňují témata probíraná ve škole. Slavnostní zahájení festivalu proběhlo ve čtvrtek 21. března 2019 od 17.00 hodin v Městském divadle, ve čtvrtek 7. března 2019 v 19.00 hodin v divadelní kavárně Ántré proběhla benefiční předprojekce snímku Piráti ze Salé.

Již devátý ročník festivalu Jeden svět pořádají v Českém Krumlově absolventi společně s pedagožkou českokrumlovského gymnázia pod hlavičkou společností Člověk v tísni a Centrum pro pomoc dětem a mládeži. Festival se koná pod záštitou starosty města Český Krumlov Dalibora Cardy.

 

Přehlídka českého filmu v kině Luna

V českokrumlovském Kině Luna se od středy 13. března do neděle 17. března 2019 uskutečnila Přehlídka českého filmu, která uvedla to nejzajímavější z tuzemské tvorby z poslední doby: nejlepší dokumenty, hrané i animované filmy. Začala ve středu 13. března uvedením nejlepšího dokumentárního filmu loňského roku (Ceny české filmové kritiky) Až přijde válka o polovojenské jednotce mladých nadšenců, kteří svou hru na vojáky berou smrtelně vážně. V předpremiéře pak přehlídka uvedla dokument Manželské etudy: Nová generace. Hana Třeštíková v něm navazuje na časosběrnou metodu své matky Heleny; sedm let sledovala radosti i strasti mladého manželského páru. Z hraných filmů pak mohli diváci vidět nejnovější počiny Jiřího Mádla, Vladimíra Michálka nebo Olma Olmerza. Vrcholem přehlídky byla sobotní premiéra Skleněného pokoje Julia Ševčíka, historického filmu o životě obyvatel vily Tugendhat, jenž má mezinárodní ambice, obsazení i úroveň. Pozvánku na projekci a debatu nejen o filmu, ale i o architektuře a urbanismu, přijal nejlepší český filmový architekt a scénograf Milan Býček. Z animované tvorby dostalo mimo jiné příležitost zaujmout diváky pásmo krátkých animovaných filmů, které byly oceněny na loňském ročníku festivalu Anifilm.

 

Velikonoce v Českém Krumlově

Od čtvrtka 18. do pondělí 22. dubna 2019 ožilo náměstí Svornosti prvními jarními trhy. Velikonoční řemeslný jarmark tradičně nabídl staročeské dobroty, velikonoční vajíčka zdobená rozmanitými technikami, ručně pletené pomlázky, řehtačky, píšťalky, ale také jarní květiny a nejrůznější dekorace. Na bohatý program lákaly letos již čtvrtým rokem Kláštery Český Krumlov, kde návštěvníky čekalo oblíbené hledání pokladů, velikonoční tvoření, noční komentované prohlídky či noční bdění u Božího hrobu. Pro příznivce voroplavby byly opět připraveny velikonoční plavby na vorech.

Vlastní velikonoční dekoraci si zájemci mohli vyrobit hned na několika místech během celého dubna – na pobočce Městské knihovny na sídlišti Mír se tvořily velikonoční rozcuchánky, v Regionálním muzeu zdobily hanácké kraslice a v Klášterech si návštěvníci nenechali ujít tradiční velikonoční tvoření pro děti všeho věku. Malované kraslice, perníčky či panenky z kukuřičného šustí bylo možné obdivovat v R-galerii, kde se uskutečnila již tradiční velikonoční prodejní výstava. Na Velký pátek se návštěvníci s dětmi vypravili do Klášterů na dobrodružné hledání pokladů nebo si přišli vychutnat atmosféru večerní prohlídky. Také si nenechali ujít unikátní krumlovskou tradici v podobě nočního bdění u Božího hrobu v klášterním kostele, s čestnou stráží Schwarzenberské granátnické gardy. Na Bílou sobotu se otevřela klášterní řemeslná ulička i   dobový trh na klášterním dvoře. Bylo možné nahlédnout pod ruce zkušeným řemeslníkům a vytvořit si společně s dětmi tradiční řemeslný výrobek. Na klášterním dvoře děti v koňském sedle povozili koníci z českokrumlovské stáje Pohoda a odpolední program doplnila oblíbená kapela Papouškovo sirotci. O Velikonoční neděli za poslechu folklórní hudby a tance krumlovského souboru Jitřenka na klášterním dvoře čekala pak další zábava v podobě pletení pomlázek a barvení vajíček. V 18.00 hod. se v kostele sv. Víta rozezněl velikonoční koncert krumlovského smíšeného pěveckého sboru Perchta a dámského dua DuoDam. Voroplavba Český Krumlov si Vás již tradičně připravila od čtvrtka až do neděle velikonoční plavby na vorech z přístaviště Krumlovské Benátky.

 

Duben v Museu Fotoateliér Seidel

Hned první dubnový den, na aprílové pondělí, pořádalo Museum Fotoateliér Seidel netradiční přednášku Toulky starou Šumavou – tajemství šumavských hřbitovů. Starou Šumavou tentokrát provedl Jaroslav Pulkrábek, autor řady knih Šumavská povídání aneb co v kronikách nenajdete 1–3, Šumavské toulání, kronikář šumavských hřbitovů a pohřbených osudů, zakladatel literární přehlídky Šumava Litera a od března 2019 ředitel Kulturně informačního centra ve Volarech. Dne 24. dubna 2019 uvedlo museum přednášku o historii Fotoateliéru Wolf a životních osudech jeho majitelů. S osudem dalšího slavného krumlovského fotoateliéru nás seznámí historik PhDr. Pavel Zeman, PhD., někdejší vedoucí Archivu Kanceláře prezidenta republiky a pracovník Ústavu pro studium totalitních režimů. Věnuje se historii německých fotografických ateliérů v Českém Krumlově a je autorem řady odborných studií o historii jejich majitelů a zaměstnanců.

O posledním předmájovém víkendu ve dnech 27. – 28. dubna 2019 proběhlo v museu tradiční víkendové fotografování pod názvem Kouzelný máj u Seidelů. Vyfotografovat se návštěvníci mohli se svým miláčkem – lidským i zvířecím. Psi, kočky i drobné domácí zvířectvo je v uměleckém závodě vítáno, dobové kostýmy a doplňky jsou k zapůjčení na místě (mazlíčka si ale museli zájemci přivést vlastního). Ceny mírné, personál vlídný, zážitek nezapomenutelný – výsledkem je romantická vzpomínka na chvíle pod rozkvetlou třešňovou haluzí.

 

Otáčivé hlediště zůstane v zámecké zahradě

Komise ministra kultury pro řešení problematiky otáčivého hlediště a revitalizace zámeckých zahrad schválila na konci února návrh ministra kultury Antonína Staňka a doporučila, aby hlediště zůstalo umístěno v barokní zahradě českokrumlovského zámku. „Jsem velmi rád, že jsme se s komisí shodli v pohledu na další budoucnost unikátního otáčivého hlediště. V tomto duchu nyní bude zadána soutěž architektonického řešení včetně zázemí pro diváky. Věřím, že už bude konec všem dohadům a spekulacím," řekl ministr kultury Antonín Staněk. Komise po jednání také doporučila, aby Národní památkový ústav na základě žádosti města České Budějovice prodloužil dobu nájmu pozemků a nebytových prostor nezbytných pro provoz divadelních představení na otáčivém hledišti do roku 2025.

Otáčivé hlediště vzniklo na konci padesátých let minulého století; první velkou rekonstrukcí prošlo v roce 1960, kdy se zároveň jeho kapacita zvýšila na 550 míst a lidskou sílu nahradily elektromotory. Dnešní podobu hlediště získalo během rekonstrukce v letech 1989–1993, která zvýšila jeho kapacitu na současných 644 míst. Hledištěm prošly za dobu jeho existence přes dva miliony diváků. 

 

Vlajka pro Tibet

Český Krumlov se jako každý rok zapojil do mezinárodní kampaně „Vlajka pro Tibet“, jež vznikla v polovině devadesátých let v západní Evropě a stala se jednou z nejvýznamnějších symbolických akcí vyjadřujících podporu ochrany lidských práv nejen Tibeťanů, ale i obyvatel Čínské lidové republiky.

Akce proběhla jako každý rok 10. března, v den výroční povstání proti čínské okupaci Tibetu. Česká republika se ke kampani připojuje pravidelně od roku 1996, kdy tibetskou vlajku vyvěsila první čtyři česká města. V Českém Krumlově byla vlajka vyvěšena na budově radnice na náměstí Svornosti. Radní Jiří Olšan sdělil následující informaci: „V neděli 10. března 2019 vyvěsíme na budově naší radnice opět tibetskou vlajku. Učiníme tak, protože sami Tibeťané ve své vlasti svou vlajku vyvěsit beztrestně nemohou. Hrozí jim za to několikaleté věznění.

Datum 10. března není vybráno náhodně. Právě před šedesáti lety, 10. března 1959, v hlavním tibetském městě Lhase vypuklo protičínské povstání. Tibeťané povstali proti útlaku a represím, jimiž trpěli po obsazení své země čínskou armádou v roce 1950. Povstání bylo čínským režimem krvavě potlačeno. Zahynulo tehdy více než 80 tisíc Tibeťanů a stejný počet jich muselo uprchnout ze země. Do zahraničního exilu odešel i tibetský duchovní vůdce XIV. dalajlama Tändzin Gjamccho.

Obrovská lidská tragédie statisíců tibetských rodin a celého tibetského národa vzbudila velký mezinárodní ohlas a solidaritu. Valné shromáždění Organizace spojených národů přijalo k událostem v Tibetu dvě rezoluce, v nichž odsoudilo porušování základních lidských práv tibetského lidu a potlačování jeho osobitého kulturního a náboženského života. Rezoluce zároveň vyzvaly Čínu k zastavení praktik, které připravují tibetský lid o jeho svobody, včetně práva na sebeurčení.

Čínský totalitní režim však rezoluce OSN nerespektoval. Pod hesly modernizace a demokratizace dál usiloval o rozbití tradiční tibetské společnosti. Byly ničeny buddhistické kláštery, jejich majetek byl konfiskován a půda měla být přerozdělena nemajetným Tibeťanům. Nejúrodnější půdu však získala zemědělská družstva nových čínských osídlenců. Totalitní čínský režim tak záměrně podporoval početní růst čínského etnika a změnu národnostní mapy Tibetu.

Další utrpení přinesla Tibetu v roce 1966 tzv. kulturní revoluce. Společnost měla být modernizována bojem proti starému myšlení a kultuře. Z Tibeťanů se měli stát Číňané, a proto byly zakazovány tradiční formy tibetského životního stylu. Je nepochybné, že čínská nadvláda měla tragické sociální a ekonomické dopady a vedla k potlačení identity tibetského národa. Během desetiletí trvajícího útlaku zahynulo statisíce Tibeťanů! Právě jejich památku chceme uctít svou účastí v mezinárodní kampani "Vlajka pro Tibet" a zároveň chceme upozornit na porušování lidských práv tibetského lidu!“

 

Kouzelný Krumlov oslavil jaro

Od pátku 26. dubna až do středy 1. května nabídl Český Krumlov tradiční oslavy příchodu jara a měsíce lásky. Po roce se opět proměnil v Kouzelný Krumlov s bohatým programem pro malé i velké. Náměstí Svornosti ožilo májovým jarmarkem, který nabídl množství tradičních českých pochutin a laskomin, ale také ukázky řemesel i prodej drobných dárků spojených s májem – měsícem lásky.

Sobota 27. dubna 2019 přichystala bohatý program v Klášterech Český Krumlov, kde si děti mohly vyrobit kouzelné bublifuky, magické lapače snů, papírový lampión nebo třeba čarodějnické koště. Odpolední program na klášterním dvoře oživila pak oblíbená českokrumlovská kapela Lakomá Barka. Ve stejný den mohly rodiny s dětmi vyrazit na komentovanou prohlídku města po stopách Rožmberků nebo do zámecké zahrady na objevování barokní zahrady.

V neděli 28. dubna byly na programu tradičně prohlídky města a Kláštery připravily workshop na pletení košíků, kdy si účastníci odnesou domů vlastnoručně vyrobený košík. Oba dva víkendové dny mohli návštěvníci zavítat i do Musea Fotoateliér Seidel a nechat se vyfotit pod rozkvetlou májovou haluzí se svým miláčkem, ať už lidským nebo zvířecím. Bohatý a pestrý program pokračoval pak v úterý 30. dubna tradičním majálesovým průvodem studentů krumlovského gymnázia.

Průvod vyšel v 10 hodin od budovy gymnázia a přes historické centrum pokračoval až do Pivovarských zahrad, kde se představily se svým vystoupením jednotlivé třídy a byli vyhlášeni král a královna letošního majálesu. V Pivovarských zahradách pokračovala zábava pro malé i velké – dětské hravé čarodějnické odpoledne, společné zdobení a stavění máje, krumlovský veletrh neziskových organizací, vystoupení dětských souborů či festival ZUŠ Český Krumlov. Večerní slavnostní zapálení vatry a pálení čarodějnice doprovodil koncert Roberta Křesťana & Druhé trávy, speciálním hostem byl americký multiinstrumentalista a jeden z nejlepších a neznámějších hráčů na foukací harmoniku Charlie McCoy. Pro odvážné byla večer opět připravena Tajemná stezka klášterní zahradou. Kdo nechtěl kráčet za tajemstvím klášterní zahrady, mohl se před zapálením vatry přidat k lampionovému průvodu, který z náměstí Svornosti vyrazil Širokou ulicí přes Latrán až do Pivovarských zahrad.

Ve sváteční den 1. května Kláštery opět otevřely řemeslné dílny a také budou hostily divadlo DADA, které sem zavítalo s představením Město jménem „X“. Návštěvníci si mohli také užít odpoledne otevřených muzeí a galerií se zvýhodněným vstupným do některých expozic. 

 

Beseda s Ruth Hálovou   

Kláštery Český Krumlov připravily 5. dubna besedu s paní Ruth Hálovou, jednou z posledních žijících dětí, které po okupaci Československa v roce 1939 nastoupily do vlaku Nicholase Wintona.  Její silný příběh téměř všichni Krumlováci znají a organizátoři besedy žasli, že paní Ruth Hálová je stále ochotna se o něj podělit. Oslovili tedy místní školy s nabídkou květnového setkání, ale jaký obrovský zájem to vyvolá, nikdo netušil. Beseda se měla konat v pátek avšak organizátoři besedy v pondělí při závěrečném sčítání zjistili, že se z posledních ročníků krumlovských základních a  ze středních škol přihlásilo šest stovek zájemců. Maximální kapacita velkého sálu Klášterů je pouze 110 míst. Naštěstí jsou Kláštery součástí Městského divadla, a tak mají za řekou i větší sál, který byl naštěstí volný.

Ani 270 míst divadelního sálu stále na celkový zájem nestačilo, ale znamenalo velkou výhru. I pro Městské divadlo bylo zaplnění celého sálu besedou na jedno z nejvážnějších témat období druhé světové války zcela nezvyklé a nikdo nevěděl, jak žáci téma a délku přednášky přijmou. Z besedy nakonec bylo skoro dvouhodinové povídání a již po úvodu pedagožky Ireny Vackové a promítnutí sestřihu dokumentárního filmu a dobových záběrů bylo v sále hluboké ticho. Když pak na pódium vstoupila drobná vitální paní narozená v únoru 1926 a Ivo Janoušek moderující besedu přítomné vyzval, aby si věk přítomné dámy sami spočítali, ticho se proměnilo téměř v nevěřící úžas. V následujících téměř dvou hodinách studenti naslouchali neuvěřitelnému příběhu židovské dívky z Českého Krumlova, kterou fanatizmus a nesmyslné přesvědčení některých lidí o tom, že jsou lepší než druzí, vyhnaly nejprve ze školy, následně z českého pohraničí a posléze i z okleštěného Protektorátu Čechy a Morava. V příběhu se odvíjely události, v nichž se díky předvídavosti a obrovskému nasazení mladého Angličana Nicholase Wintona, který lépe, než politici jeho doby pochopil záměry nastupujících fašistů, podařilo před terezínským ghettem a následným transportem do dalších koncentračních táborů zachránit 669 židovských dětí. Poutavé bylo i vyprávění o době po skončení války a o tom, jak do života lidí zasáhl nástup komunistů a následně ovlivnil život několika generací.

Příběh Ruth Adlerové – Hálové všem ukázal i to, jak nutná je v životě víra v to dobré, nevzdávat se v případě neúspěchu, a hlavně jak důležitá je síla pomoci a lidské sounáležitosti. Nejsilnějším zážitkem však byl konec besedy, když mladí lidé v sále postupně začali vstávat a paní Ruth za její vyprávění zcela spontánně odměnili dlouhým potleskem ve stoje. V tu chvíli měli slzy v očích snad všichni. Paní Ruth na závěr poděkovala všem za pozornost a požádala organizátory o zopakování besedy, aby se dostalo i na ty, kteří byli s těžkým srdcem z účasti odmítnuti.

 

74. výročí konce II. světové války

Ve dnech 3. a 4. května 2019 proběhly v Českém Krumlově oslavy osvobození. Obyvatelé i návštěvníci města tak mohli uctít památku účastníků druhé světové války

Již v pátek odpoledne od 16.00 hod. si mohli zájemci v Pivovarských zahradách prohlédnout vojenskou techniku a ukázky táborů z první a druhé světové války. V sobotu si pietním aktem v 11.00 hod. na náměstí Svornosti připomněli oběti a hrdiny druhé světové války. Za přítomnosti představitelů města a významných hostů byly položeny květiny k pamětní desce československých válečných letců z českokrumlovského regionu. Ve 14.30 hod. vypukla v Pivovarských zahradách ukázka bitvy o Český Krumlov. K vidění byla historická vojenská technika a vojenské ležení. Poté se program opět přesunul na náměstí Svornosti, kde kulturní program pokračoval v rytmu swingu. V 16.00 hod. vystoupil Swingový orchestr a Dechový orchestr Základní umělecké školy Český Krumlov a od 18.00 hod. si návštěvníci mohli poslechnout blues-rockovou kapelu Bryce & Mr. Me. Od 19.00 hod. se v hotelu Růže konal slavnostní koncert s číší vína s názvem Swing pomáhal vyhrát válku v podání Swing Tria Avalon. 

 

Den dětí v Českém Krumlově

7. června pořádal Dům dětí a mládeže tradiční akci ke Dni dětí.

 

NZDM BOUDA: výtvarný projekt „Sochy a děti"

Již po sedmnácté měly děti a mládež z Českokrumlovska zajímavou možnost seznámit se v Boudě se sochařskou tvorbou. V NZDM Bouda v Českém Krumlově, které je projektovým pracovištěm Centra pro pomoc dětem a mládeži o.p.s., se od pondělí 13. května do pátku 17. května 2018 uskutečnil šestnáctý ročník výtvarného projektu „Sochy a děti“ pod vedením akademického sochaře Petra Fidricha.

Účastníci měli v časech od osmi ráno do čtyř odpoledne možnost „přičichnout“ si k této zajímavé výtvarné technice. Pracovalo se na lipových fošnách, které jsme dostali darem od obce Hořice na Šumavě, prostřednictvím kvalitních dlát a paliček. Tento neformálně vzdělávací projekt byl určen jak dětem z předem přihlášených základních škol, tak i dětem a rodičům volně příchozím. Smyslem projektu bylo přiblížit dětem a mládeži z Českokrumlovska sochařskou a řezbářskou práci, jako zajímavou alternativu trávení volného času a případnou možnost budoucího povolání nebo „koníčka“.

Celkem se letošního ročníku výtvarného projektu „Sochy a děti“ zúčastnilo šest základních škol z Českého Krumlova, Brloha a Větřní a děti a rodiče volně příchozí v počtu 189 účastníků.

Díky podpoře města Český Krumlov, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a Jihočeského kraje byl program pro všechny účastníky zdarma.

 

Den archivů

17. června 2019 pořádal Státní okresní archiv Český Krumlov u příležitosti Mezinárodního dne archivů výstavu a workshop "Nuda v archivu? Určitě ne!" věnovaný pomocným vědám historickým. Návštěvníci si na jednotlivých stanovištích mohli vyzkoušet odlít pečeť, psát brkem, zahrát numismatické pexeso, složit tematické puzzle či poznat staré míry a váhy. Workshop se bude konal od 8.00 do 17.00 hodin v přednáškovém sále v budově archivu na Plešivci. Tematická výstava k pomocným vědám historickým byla pro zájemce přístupná v budově archivu v úředních hodinách do konce června.

 

Pestrý červen v Klášterech

Bohatý červnový program začal 8. 6. celostátní akcí – Víkendem otevřených zahrad, v jehož rámci byly i v letošním roce připravené komentované prohlídky s fundovaným výkladem Jiřího Olšana, dále pak otevření nového krumlovského hotelu, tentokrát ovšem nikoliv pro turisty, ale pro hmyz, pokračování cyklu přednášek a workshopů o bylinkách s Radmilou Malinovskou spojené s výrobou přírodního repelentu a mastí. Ve večerních hodinách v klášterní zahradě premiérově začalo fungovat letní kino, kde na návštěvníky čekal legendární film „Cesta do pravěku“. Diváci si užili večer v krásném prostředí zahrady uprostřed města. Na neděli 9. 6. byla připravena další klášterní premiéra v podobě cvičení v Klášterní zahradě pro rodiče i děti pod vedením fyzioterapeutky Ivany Beránkové z Rehabilitačního a regeneračního centra v Borovanech. 

 

Krumlov se představil v Linci

Pří příležitosti přátelské prezentační akce Jižní Čechy hostem v Linci připravily Kláštery Český Krumlov společně s městem Český Krumlov a Museem Fotoateliér Seidel představení krumlovských kulturních institucí. Cílem události organizované Jihočeskou centrálou cestovního ruchu bylo prezentovat historický, kulinářský a folklórní odkaz jižních Čech, a tím nabídnout návštěvníkům alternativní cíle k výletům a návštěvám.

Akce probíhala ve dnech 16. – 18. května 2019 v celém centru Lince. Linecký Hauptplatz, kde se prezentovalo i město Český Krumlov, byl laděn ve stylu selského baroka. Nacházelo se zde hlavní pódium, kde po celé tři dny probíhal bohatý program doprovázený tradiční hudbou, tancem a prodejem jihočeských dobrot. Naši sousedé tu mohli ochutnat regionální produkty, získat informace o méně známých přitažlivých lokalitách v Jihočeském kraji, pokochat se řemeslným uměním či zhlédnout středověké kejkle. Stánek města Český Krumlov byl pro rakouské přátele atraktivní svou různorodou nabídkou. Pracovníci českokrumlovského informačního centra rádi poskytli informace o našem městě, kulturním dění v něm a novinkách, které zvídavým návštěvníkům nabízí. Pracovníci Klášterů dětem pomáhali s výrobou vlastní koupelové soli. Kolegyně z Fotoateliéru Seidel zájemce fotografovaly v dobových kostýmech. Společně tak vytvářeli interaktivní část stánku. Klášterní řemeslníci pak v dobových stáncích předváděli svůj výtvarný um, a kromě vyrábění také nabízeli tradiční rukodělné výrobky. Účast na linecké prezentační akci dávala možnost setkat se s mnoha důležitými představiteli hornorakouských kulturních i městských institucí. Mimo jiné se účastníci akce seznámili i s Andreasem Seidelem, jehož otec – příbuzný Josefa a Františka Seidelových – fotografoval v Linci. Andreas Seidel tak v blízké době dorazí do Českého Krumlova vyprávět o historii své rodiny a podělit se o fotografie zhotovené jeho otcem. Těšíme se, až za námi naši sousedé přijedou zažít Krumlovsko jinak než doposud.

 

Vítězové soutěže Concertino Praga koncertovali v Maškarním sále

Vítězové 53. ročníku rozhlasové soutěže Concertino Praga, kterou organizuje Český rozhlas, se v čele s absolutním vítězem a českým klavíristou Janem Čmejlou představili široké veřejnosti sérií koncertů, kterou odstartovalo společné vystoupení v Rudolfinu. Následně se mladí hudebníci vydali na týdenní turné po Jihočeském kraji.

Na koncertech se kromě Jana Čmejly představí také vítězové ostatních kategorií – violoncellista Syon Najman z Bulharska, polský houslista Wiktor Dziedzic – oba laureáti Concertino Praga 2018 a ruská harfistka Aleksandra Arsenova. Právě harfa se na soutěži Concertino Praga objevuje poprvé.

Mezi dalšími účinkujícími budou dále nositelé druhých cen – klavíristka Eliška Tkadlčíková z České republiky, violoncellistka Mariia Slashcheva z Ruska, bulharská houslistka Lora Markova a harfistka Yelyzaveta Rakovska z Ukrainy. Českou republiku na koncertech v jižních Čechách reprezentovali také houslistka Klára Erdingerová a harfista Martin Sadílek, kteří v mezinárodním klání obdrželi čestná uznání. Pod záštitou starosty Dalibora Cardy hudebníci vystoupili 10. června 2019 v Českém Krumlově v zámeckém Maškarním sále.

 

33. ročník Slavností pětilisté růže

Víkend 21.–23. června 2019 patřil v Českém Krumlově Slavnostem pětilisté růže. Tématem
33. ročníku bylo setkání znesvářených bratrů Viléma a Petra Voka z Rožmberka, které zprostředkovala jejich sestra Eva v roce 1589 na Krumlově.

Letošní Slavnosti pětilisté růže byly poctou všem ženám rožmberského rodu. Téma usmíření bratrů Viléma a Petra Voka, kterého se před 430 lety ujala jejich sestra Eva z Rožmberka, se promítlo do hlavního i doprovodného programu. Setkání na Krumlově v létě 1589 začalo v sobotu v 11.00 hodin v Rybářské ulici předáním gondoly, daru Petru Vokovi k padesátým narozeninám. Po projížďce na italské gondole dorazili sourozenci Eva, Petr a Vilém na náměstí, kde večer předvedl hofmistr s Evou společně s krumlovskými ochotníky bratrům divadelní představení z historie rodu Rožmberků, zvláště pak odkaz na legendu o původu pětilisté růže Rosa Rosensis, který dle uvedené legendy počíná u samotné bohyně Afródité. Cílem setkání je usmíření bratří, a tak celá akce poukazuje na rodovou jednotu a svornost, jak vysvětlil ředitel Městského divadla a organizátor slavností Jan Vozábal. „Pro režijní a scénáristickou spolupráci jsme oslovili Stáňu Kočvarovou a Sylvu Malinkovou z českobudějovického divadla Studio dell´arte,“ dodal Jan Vozábal. Z jejich dílny pochází také letošní novinka slavností, improvizovaná vystoupení na třech místech po trase kostýmovaného průvodu před jeho průchodem městem. Členové Divadelního klubu Českokrumlovská scéna a ŽAS Homole sehráli v rolích služebnictva krátké improvizované dialogy o dění ve městě i na zámku, slavnostech, přicházejících šlechticích a měšťanech, o zvycích, módě a někdy došlo i na šuškandu.

Zámecká věž u příležitosti slavností vypadala jako na konci 16. století, kdy za vlády Viléma z Rožmberka prošla renesanční přestavbou a Bartoloměj Beránek-Jelínek věž i Hrádek vyzdobil figurálními malbami. V současnosti je zámecká věž bez této figurální výzdoby a zdobí ji pouze prázdné niky. Původní podobu této dominanty města připomněla po dobu letošních slavností čtyři obří plátna o rozměrech 6,5 x 3 m orientovaná na všechny světové strany z dílny malíře a restaurátora Karla Hrubeše a českokrumlovského neformálního seskupení hrajících neherců PRORADOST ve spolupráci s Národním památkovým ústavem v Českých Budějovicích a Státním hradem a zámkem Český Krumlov. Motivy figur jsou propojené se symbolikou čtyř živlů, tak jako tomu bylo v době posledních Rožmberků. Sever symbolizuje zemi, západ vodu, jih oheň a východ vzduch.

Slavnosti se ve větší míře věnovaly ukázkám drezury koní, které se v minulých letech těšily velkému zájmu diváků. Po úspěšné spolupráci s Petrem Nůskem A.R.G.O., Petrem Barvíkem a Stájí Trojan na organizaci rytířských turnajů v Pivovarských zahradách letos festival nabídl programovou novinku drezúrních vystoupení a komponované programy s koňmi v hlavní roli. V průběhu slavností prošlo městem celkem pět velkolepých průvodů, z toho dva noční ohňové. Deset scén v historickém jádru města nabídlo dvě stě programů historické hudby, divadla, šermu a tance nejenom z období gotiky a renesance. Součástí programu byla také kejklířská a ohňová vystoupení, dobové hry pro malé i velké návštěvníky, dobové trhy na zámku a ve městě a samozřejmě i nabídka historických pokrmů. V Pivovarských zahradách byly k ochutnání dobové a staročeské speciality, originální krumlovské pivo včetně pivních speciálů.

V programu nechyběly alegorické vory na řece Vltavě nebo slavnostní ohňostroj nad zámkem. Do programu se zapojily místní umělci a spolky, z 80 účinkujících souborů byla čtvrtina z Krumlova.  Vystoupili zde také zahraniční hosté z Německa.

Návštěvníci nemuseli jen pasivně sledovat program, ale mohli se zapojit, například v městském parku, kde bylo připraveno dobové vojenské ležení, které dovolilo nahlédnout do historie a také se zúčastnit nejrůznějších aktivit. V Pivovarských zahradách a v městském parku byly pak připraveny hry pro malé i velké. A návštěvníci mohli též využít možnosti projížďky na vorech po Vltavě, přívozu přes řeku Vltavu v Myší díře a v letošním roce i projížďky na originální italské gondole.

Vstupné organizátoři zachovali stejné jako loni, vstupenka pro dospělého vyšla na 300 korun, zvýhodněné vstupné pro krumlovské občany zůstalo na stokoruně. Vstup zdarma měly děti do 10 let, návštěvníci v historických kostýmech (gotika, renesance, baroko) a držitelé ZTP a ZTP/P.  Rozpočet slavností činil 4,6 milionu korun. V minulém roce na slavnosti přijelo 23 481 návštěvníků a celkem od roku 1990 do 2018 navštívilo slavnosti 497 066 lidí. Letošní slavnosti se tak dočkaly půlmiliontého návštěvníka.

Pořadateli Slavností pětilisté růže: Město Český Krumlov, Městské divadlo Český Krumlov o.p.s., Českokrumlovský rozvojový fond, spol. s r.o., Hanička Pelzová – koordinátor trhu. Generálním partnerem byl Budějovický Budvar, n. p., hlavními partnery Česká centrála cestovního ruchu – CzechTourism, FRONIUS Česká republika s.r.o., Schwan Cosmetics CR, s.r.o. a partnery Historický pivovar Český Krumlov, IRO stavební s.r.o., Kámen a písek, spol.  s r.o., Povltavská stavební společnost s.r.o., Státní hrad a zámek Český Krumlov, VIDOX s. r. o. Mediálními partnery byli Českokrumlovský deník a Českokrumlovská televize.

 

33. ročník Festivalu komorní hudby

Od 28. června do 7. července 2019 se v Českém Krumlově uskutečnil již 33. ročník Festivalu komorní hudby. I letos program představil hudbu s úzkými vazbami k českokrumlovskému regionu a zároveň skloubil unikátní prostředí tohoto města s věhlasnými i méně hranými skladbami v podání špičkových interpretů. Festival Festival byl tradičně zahájen Barokní nocí na zámku Český Krumlov, která umožnila současnému návštěvníkovi nahlédnout do světa velkorysých barokních slavností. Jde zároveň o jednu z mála příležitostí, kdy se v unikátně dochovaném zámeckém divadle inscenuje představení s využitím původní jevištní mašinérie. Letos zde ansámbl Capella Regia pod vedením Roberta Huga uvedl operu Les Troqueurs. Tato jednoaktovka znamenala významný kvalitativní předěl ve vývoji francouzské komické opery a po vídeňském uvedení v roce 1758 si její opis pořídili i Schwarzenbergové.

Nejslavnějším hudebním tělesem ve schwarzenberských službách byla knížecí harmonie, osmičlenná sestava dechových nástrojů, pro niž byly upraveny či zkomponovány skladby, které zahrála Harmonia Mozartiana Pragensis. Návštěvníci měli vzácnou možnost vyslechnout si je v letohrádku Bellaria v zámecké zahradě. Své umění předvedl i violoncellový virtuóz Antonín Kraft, jehož skladby při nocturnu představila Dominika Weiss-Hošková, Jiří Hošek a houslista Miroslav Vilímec. Jazzband schwarzenberské gardy na volně přístupném odpoledním koncertu opět připomněl repertoár tělesa, které v Českém Krumlově pod tímto názvem působilo mezi světovými válkami. Výběr z madrigalů Bohuslava Martinů, doplněný o několik polyfonních skladeb renesance i současnosti, zazpíval ansámbl Collegium 419.

Festival se stále hrdě hlásí k odkazu svého někdejšího prezidenta, houslisty Josefa Suka. K jeho soukromým žákům patřil i Roman Patočka, který zahrál společně se smyčcovým Amadeus Triem. Oblibě publika se právem těší koncert Jazz nad Vltavou v Divadelním parku. Se svou skupinou a vokálním triem The Rhythm Girls zde vystoupil hráč na foukací harmoniku a zpěvák Charlie Slavík. Jako symbolické poděkování za třicet let života ve svobodné společnosti provedl Ensemble Inégal v rámci závěrečného večera Dvořákovu mši D dur a jeho několik dalších duchovních skladeb. O festivalový dovětek se postarala dvojice mladých hudebníků, saxofonistka Štěpánka Šediváková a akordeonista Filip Kratochvíl, s programem na pomezí klasické hudby, jazzu či klezmeru.

 

Obnovený 21. ročník Festivalu staré hudby

Po sedmi letech se opět navrátil do Českého Krumlova tradiční letní hudební Festival staré hudby, založený zde v roce 1991. Od svého počátku se specializoval výhradně na provozování staré hudby, a to hlavně na období gotiky, renesance a baroka. Účinkovaly zde české i zahraniční hudební soubory zaměřené pouze na provozování staré hudby, jejichž hráči hráli na kopie a repliky dobových hudebních nástrojů a byli poučeni o dobové hudební interpretaci i technice zpěvu. Lze říci, že festival stál u zrodu nové specializace v klasické hudbě v České republice, do té doby zde téměř neznámé, a zasloužil se tak o rozšíření staré hudby nejen v České republice, ale také v jižních Čechách. Po dlouhou dobu byl u nás jediným festivalem svého druhu, a proto byl vyhledáván zahraničními hudebními soubory, lektory i muzikology.

Obnovený 21. ročník festivalu, zaměřený na písně a hudbu na duchovních poutích Evropy 12.–18. století, proběhl ve městě a v blízkém okolí 11.– 14. 7. 2019. Obliba poutnictví v současné době v celé Evropě narůstá a platí to i pro naše území, kde též dochází k obnově poutních tras. V Českém Krumlově se v roce 2010 poprvé na našem území znovu objevila Svatojakubská mušle, vyznačující pouť do Santiaga de Compostela. Proto byl obnovený festival označen jako „poutnický“ a tak tomu bude i v budoucnu. U jeho zrodu stáli a nyní opět stojí členové hudebního souboru Kvinterna, kteří během čtyř koncertů představili písně na evropských poutích. V kapli na Křížové hoře ve čtvrtek 11. 7. zazněly mystické zpěvy Hildegardy z Bingenu z 12.– 13. století, v pátek 12. 7. se návštěvníci mohli v kostele sv. Martina v městském parku zaposlouchat do duchovní hudby renesance a baroka. V sobotu 13. 7. představil soubor Kvinterna ve  Sloupové síni zámku středověké poutnické písně na  cestě do  Santiaga de Compostela s  užitím dobových hudebních nástrojů, v  neděli 14. 7. byly v  klášteře klarisek ke slyšení orientální balady ze Sefardu s doprovodem exotických hudebních nástrojů ud, kanun, nay aj. Návštěvníci festivalových koncertů mohli poté ještě zajít posedět k Vltavě s výhledem na  hrad do  známé českokrumlovské renesanční krčmy „U  dwau Maryí“ v  ulici Parkán, jež patří k tradičním podporovatelům festivalu.

 

Mezinárodní hudební festival Český Krumlov 2018

Český Krumlov od 19. července do 10. srpna 2019 už po osmadvacáté hostil Mezinárodní hudební festival Český Krumlov. Během tří týdnů nabídl koncerty v širokém žánrovém rozpětí napříč stoletími v interpretaci velkých jmen domácí i mezinárodní scény na unikátních místech. Všechny tyto atributy povyšují festival na mimořádný kulturní i společenský zážitek, otevřený návštěvníkům i obyvatelům města.

Klasická hudba, jazz, folk, muzikál, opera i bravurní prolínání žánrů, to vše mohli návštěvníci festivalu zažít na celkem 23 koncertech. Událostmi nabitý program zahájilo výpravné představení Venuše a živly: Hudba a tanec doby Krále Slunce u barokní fontány v Zámecké zahradě. Festival se také po pěti letech vrátil do Barokního divadla. K hvězdným hostům patřil světově proslulý vokální soubor Take 6, desetinásobný držitel prestižní ceny Grammy, který vystoupil společně se Severočeskou filharmonií Teplice v Pivovarské zahradě.

Z osobností klasické hudby se na 28. ročníku představil například houslový virtuos Ivan Ženatý, Baborák Ensemble, houslista Bohuslav Matoušek, mezzosopranistka Edita Randová či španělské klavírní trio Bacarisse. Zámecký Maškarní sál hostil mimo jiné Večer francouzské hudby a poezie s Janem Čenským a Prague Philharmonia Wind Quintet. Jedním z očekávaných crossoverových projektů byl Michael Jackson Symphony, v němž zazněly nesmrtelné písně krále popu v aranžích Martina Kumžáka, jehož Moondance Orchestra zahrál společně s Filharmonií Hradec Králové. „Open-air je úplně jiný rozměr koncertu. Bylo tady široké spektrum publika, diváci byli skvělí, je to obrovská energie," shodli se po koncertě sólisté Dasha, Naďa Wepperová, Dušan Kollár a Dušan Marek.

Reprezentativní multižánrová přehlídka nabídla řadu intenzivních hudebních zážitků. Nejvíce návštěvníků měla symfonická pocta králi popu Michael Jackson Symphony, která do zcela zaplněné Pivovarské zahrady v sobotu 27. července přivedla více než dva tisíce lidí.

Koncert Lenky Filipové, Brno Strings a hostů 1. srpna nabídl úpravy věhlasných skladeb pro klasickou kytaru, lidové písně, šansony a písně z nového alba nestárnoucí zpěvačky a kytaristky nazvaného OPPIDUM. Sólisté z Broadwayských divadel Capathia Jenkins a Hugh Panaro se spolu s českými zpěváky z Divadla Broadway Michaelou Gemrotovou a Marianem Vojtkem představili 3. srpna v muzikálovém projektu Broadway meets Broadway. Závěrečný operní galakoncert s názvem To nejlepší ze světové opery přivítala opět Pivovarská zahrada. Během MHF Český Krumlov hudba zněla nejen v dobových interiérech a exteriérech krumlovského hradu a zámku i v dalších objektech našeho města, ale poprvé také v kostele sv. Mikuláše ve vojenském prostoru v Boleticích.

Pořadatelé festivalu tradičně připravili pro Krumlováky speciální slevy. Novinkou letošního 28. ročníku bylo zvýhodněné vstupné pro seniory (nad 65 let) ve výši 10 %. Z každé zakoupené vstupenky na koncert MHF Český Krumlov šlo 5 Kč na pořízení notového materiálu v Braillově písmu pro zrakově postižené žáky ZUŠ Jaroslava Ježka.

Letošní 28. ročník Mezinárodního hudebního festivalu Český Krumlov během tří prázdninových týdnů od 19. července do 10. srpna připravil 23 koncertů, které si nenechalo ujít 21 200 návštěvníků. Obsazenost koncertů byla 91,2 % a každý z nich končil nadšenými ovacemi publika. Značný zájem vzbudil také doprovodný program, jehož součástí bylo poprvé letní kino s projekcemi filmů a dokumentů z celého světa, relaxační cvičení za doprovodu harfy a další novinky. „Myslím, že s průběhem letošního festivalu můžeme být právem nadmíru spokojeni. Umělecké výkony byly u všech odehraných koncertů na vrcholné úrovni. Festival děláme pro lidi a je vidět, že diváky to baví a na koncerty chodí. Dalším faktorem je počasí, které ovlivňuje zejména venkovní akce, a také v tomto ohledu nám přálo štěstí, všechny koncerty se zrealizovaly v prostorech, v nichž byly naplánovány," konstatoval prezident MHF Český Krumlov Jaromír Boháč a dodal: „Již nyní připravujeme dramaturgii následujícího 29. ročníku a mohu prozradit, že jeho zahájení se odehraje v areálu českokrumlovského zámku, konkrétně v anglickém parku, který je součástí zámecké zahrady."

 

14. ročník festivalu Cihelna

O posledním červnovém víkendu těsně po předání vysvědčení začal 14. ročník tradičního nejen hudebního festivalu Cihelna – Vystupovat, který se uskutečnil na stálém místě v areálu bývalé Cihelny v Chlumu u Křemže. 28. a 29. 6. 2019 byla na místě připravena příjemná loučka pro parkování i stanování a zejména sobotní odpolední a podvečerní program byl ideální také pro rodiny s dětmi. V programu vystoupila například pražská hc punk legenda P.S., blázniví českobudějovičtí Klauni, sedlečtí aktivisté z Autonoé, třeboňští melodičtí Safecourse, britsko-česká skupina Amplified Acoustic Band, v NZDM Bouda zkoušející hardrocková Votka, dívčí folková skupina Sirény, místní českokrumlovské hvězdy Lambda a mnoho dalších. Účastníky zaujala   i cestovatelská beseda se známým novinářem z magazínu Reportér Tomášem Poláčkem. Festival Cihelna – Vystupovat 2019 se uskutečnil za podpory města Český Krumlov, Jihočeského kraje, MŠMT ČR a Nadace Život umělce.

 

Knihovna slavila 140. výročí

Rok 2019 přinesl Městské knihovně v Českém Krumlově významné kulaté 140. výročí od jejího založení. Psal se 6. prosinec 1879 a účastníci ustavující schůze české stolní společnosti Křen se usnesli, že společnými silami začnou budovat sbírku českých knih a časopisů. Ve většinově německém městě to byl důležitý kulturní počin. O dva roky později byla založena Česká čtenářská beseda se spolkovou knihovnou a činnost se začala výrazně rozvíjet. V roce 1921 získala knihovna statut veřejné knihovny se sídlem v budově dnešního hotelu Růže. V letech 1939–1945 byl knižní fond převezen do Veřejné městské knihovny Dr.  Zátky v Českých Budějovicích a po válce vrácen zpět do Krumlova. Knihovna se ještě několikrát přestěhovala, než pevně zakotvila v roce 1991 v Prelatuře v Horní ulici, kde sídlí dodnes. Díky nadšení a vytrvalosti našich předchůdců tedy má knihovna na co navazovat.

Pro letošní rok pracovníci připravili výroční logo a optimistické motto knihovny „Atraktivní v každém věku“. Pro čtenáře nechali vyrobit i výroční plátěné tašky. Tento výjimečný rok připomněli i řadou akcí, které byly zaměřeny nejen na připomenutí historických zajímavostí, ale zejména na pohled do budoucna na další rozvoj knihovny jako příjemného a bezpečného místa setkání s kulturou, vzděláním a přáteli. Výročí si kolektiv pracovníků knihovny připomenul společným focením v Museu Fotoateliéru Seidel.

Areál Prelatury se daří stále více otvírat pro kulturní a vzdělávací akce. Za poslední rok, kdy knihovna má ve správě sály Prelatury, se v nich konalo kolem 140 akcí s návštěvností přes 6 tisíc lidí, a to nejsou započítány akce přímo v knihovně. Ročně navštíví areál Prelatury kolem 40 tisíc návštěvníků nejen za účelem půjčení knih či návštěvy pěkné výstavy, ale stále více za zajímavými kulturními a vzdělávacími akcemi. Letos například v knihovně zahájili vzdělávání seniorů v rámci Virtuální univerzity 3. věku s tématy „české dějiny a jejich souvislosti“ a „potraviny a spotřebitel“. Na podzim přidali nové téma „genealogie – hledáme své předky“. A další zajímavé akce knihovna připravuje. Pracovníci knihovny věří, že postupnými kroky se podaří projekčně připravit i plánovanou celkovou rekonstrukci Prelatury a další výročí již oslaví v novém.

 

Letní hrátky ve fotoateliéru Seidel

Po celé léto nabízeli u Seidelů fotografování na „krumlovské plovárně“. Měšťanská plovárna bývala na Vltavě v parku nedaleko Fotoateliéru Seidel. Zájemci se mohli dát vyfotografovat v dobových plaveckých či námořnických oděvech, s kruhem, pádlem či bidlem. A žádný strach, plavky od Seidelů sluší každému! Kostýmy a rekvizity byly k zapůjčení na místě, ceny mírné, personál vlídný, zážitek nezapomenutelný. Ve všední dny probíhalo fotografování na plovárně zpravidla ve čtvrtek a v pátek, po dohodě byly možné i další termíny. Ateliér nabídl během prázdnin i dva fotovíkendy, kdy bylo celodenní fotografování za 50% ceny. Projekt Letní hrátky u vody i na hřišti byl podpořen z grantu Jihočeského kraje Podpora muzeí a galerií na rok 2019.

 

Krumlovské pivo na stupních vítězů

Krumlovské pivo získává čím dál tím více na oblibě a věhlasu. Potvrzením jeho kvality je i nejnovější ocenění, kdy Krumlov 11% světlý ležák získal zlatou medaili na prestižní degustační soutěži Pivo České republiky 2019. Na medailové pozice dosáhl i Krumlov 12 světlý ležák Premium, který se umístil na 3. místě v kategorii kvasnicové a nefiltrované pivo. Novinkou letošního léta, která také stojí za ochutnání, je lehký, svrchně kvašený Summer jantarový ale příjemného řízu s citrusovým aroma a chmelovými pryskyřicemi speciálních chmelů. Obyvatelé i návštěvníci města si mohou vychutnat krumlovské pivo v mnoha krumlovských restauracích a hospůdkách.

 

300 let od příchodu knížat ze Schwarzenbergu

V letošním roce jsme si připomněli významné jubileum 300 let od příchodu knížat ze Schwarzenbergu na Krumlov. V roce 1719 došlo ke spojení našeho někdejšího vévodství s dalšími jihočeskými panstvími pod vládou jediného muže, knížete Adama Františka ze Schwarzenbergu. Český Krumlov se následně stal, jakožto sídlo vévodů krumlovských z rodu knížat ze Schwarzenbergu, hlavním městem nejucelenější soustavy panství ve střední Evropě, jíž se bez nadsázky přezdívalo Jihočeské království, a vstoupil do nové éry stability, modernizace a rozvoje.

Knížecí rod o sídelní město své a pánů z Růže, jejichž jsou Schwarzenberkové přímými potomky, náležitě pečoval, a to jak na poli hospodářském a kulturním, tak i sociálním. Díky až učebnicové formě vlády osvícených budovatelů a reformátorů Josefa II. Dobrého a Jana Adolfa II. nebyly se zrušením poddanství v roce 1848 původní vazby jako jinde v Čechách mezi šlechtou a obyvatelstvem zpřetrhány, ale naopak dále úspěšně rozvíjeny a upevňovány starými i novými formami. Krumlovští vévodové tak své město a jeho lid, byť vůči němu pozbyli povinností coby ochránců, nepřestali podporovat, ať už finančně, morálně či materiálně. Jen díky ochranné ruce Schwarzenberků mohla krumlovská českojazyčná menšina i přes neustálé útoky protičeské radnice rozvíjet český kulturní život i v té nejvypjatější atmosféře národnostních třenic v závěru 19. století. Není proto překvapením, že i po zániku vévodství v roce 1918 Český Krumlov při významných událostech a slavnostech hrdě doplňoval své jméno o přívlastek „vévodský“, vedle státních vlajek vlály knížecí modro-bílé prapory a oficiální státní návštěvy byly vítány vévodskými granátníky. Asi nejznámější demonstrací pevnosti tohoto unikátního vztahu obyvatel Českého Krumlova a rodu Schwarzenberků se v době první republiky staly velkolepé oslavy 70. narozenin knížete Jana II. v roce 1930, kdy k úžasu celé republiky připravili Krumlovští, svorně a bez ohledu na národnost či postavení, svému vévodovi jako výraz díků a náklonnosti jedny z největších lidových oslav svého druhu v moderních dějinách nejen našeho města, ale celé země.

Staleté soužití obyvatel našeho města s jeho panujícím rodem, který sám prezident Tomáš G. Masaryk označil v roce 1934 pro jeho zásluhy o českou státnost a českou kulturu za přední představitele pravé české národní šlechty spolu s Lobkowiczi, bylo ovšem násilně ukončeno nástupem dvou totalit. Veškerý majetek posledního „pána na Krumlově“, JUDr. Adolfa Schwarzenberga, Ph.D., byl nejprve v roce 1940 zabaven nacisty pro jeho antifašistické postoje a podruhé v roce 1947 bezdůvodně a bez náhrady naším vlastním státem vyvlastněn zákonem tzv. Lex Schwarzenberg, který spolu s protižidovskými nařízeními (1939) a zákazem nesocialistických stran (1945) představuje největší poskvrny našeho práva do nástupu komunismu. Přestože mnohé škody na  našem kulturním a  hospodářském dědictví způsobené nacismem a komunismem byly nesmírné a  nezvratné, úporné snahy komunistů, abychom zcela zapomněli na  skvělou společnou minulost našeho města a schwarzenberského rodu, však naštěstí, úspěšné nebyly – v následujících dvou letech si proto počínaje červencem 2019 budeme moci naši společnou historii a dědictví náležitě a hrdě připomenout prostřednictvím série přednášek a  kulturních podniků v rámci „Schwarzenberského roku v Českém Krumlově“. (Dle materiálu Martina Neudörfla, hejtmana Schwarzenberské granátnické gardy pro Noviny města červenec-srpen 2019).

 

NZDM Bouda – výtvarný projekt: „V Boudě proti nudě“

Ve dnech 26.8.–27.8.2019 v NZDM Bouda probíhala volnočasová aktivita „V Boudě proti nudě“ vždy od 9:00 hod do 15:00 hod. Při této příležitosti se mohly děti seznámit s činnostmi, se kterými se běžně nesetkají například práce s pájkou a následným vypalováním do kůže. Pro děti jsme měli připravené výtvarné aktivity, kde si za pomoci pracovníka NZDM Bouda vyrobily přívěšek na klíče anebo zvířátka z kamínků. Příchozí tak měli šanci vyzkoušet si aktivity nejen z oblasti výtvarných, ale i sportovních a jiných her. Akce se zúčastnily děti ve věku od 6 let do 11 let a zpětná vazba od nich byla velmi příznivá, program se jim líbil. Těchto činností se zúčastnili nejen návštěvníci z řad dětí a mládeže, ale i jejich rodiče a prarodiče.

 

Dny evropského dědictví 2019

Dny evropského dědictví přináší výjimečné až neopakovatelné příležitosti nahlédnout do běžně nepřístupných míst významných památek i seznámit se s procesy jejich záchrany a obnovy. V doprovodných odborných výkladech se návštěvníci dozví také mnoho zajímavého ze stavební historie i ze soudobých poznatků.

Cílem EHD je hledání cest ke kořenům naší, evropské i světové civilizace. Proto jsou v rámci EHD pořádány nejrůznější doprovodné akce: přednášky, koncerty, městské slavnosti, ale i soutěže a další kulturní programy. Jednotlivé země nebo i města vyhlašují svá národní témata, jejichž prostřednictvím obracejí pozornost organizátorů i návštěvníků na různorodé fenomény přírodního a kulturního dědictví. Hledání identity jedince žijícího v 21. století, ve stále více se globalizujícím světě, to je to, čemu EHD přispívají, a proto se těší stále vzrůstající oblibě a většímu zájmu.

Dny evropského dědictví jsou významnou celoevropskou kulturně poznávací, společenskou a výchovnou akcí. V České republice se EHD konají pravidelně od roku 1991, a to vždy v první polovině měsíce září. Od roku 1998 je jejich hlavním garantem Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska, které vždy ve spolupráci s jedním z členských měst pořádá národní zahájení. Partnery hlavního garanta jsou Ministerstvo kultury ČR a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR.

Dny evropského dědictví v České republice mají podporu vrcholných vládních činitelů a orgánů. Ta dává Dnům evropského dědictví v České republice patřičný význam a rozměr a vůči světu jasně signalizuje vztah nejvyšších autorit státu k našemu zděděnému kulturnímu odkazu. Od roku 2001 se součástí Národního zahájení EHD stalo i udílení titulu Nositel tradice lidových řemesel ministrem kultury ČR.

Město Český Krumlov se k této akci každoročně připojuje. V termínu 6.–15. 9. 2019 si pro zájemce o historii připravily zvláště bohatý program Kláštery Český Krumlov (komentovaná prohlídka kurátora Jiřího Blocha věnovaná stavebním proměnám křížové chodby bývalého minoritského kláštera a doplněná dataprojekcí z průběhu rekonstrukce, exkurze Jiřího Blocha a Jarmily Hansové: Církevní trojúhelník pod Kletí – Boletice, Chvalšiny, Kájov, oblíbená Řemesla na klášterním dvoře či přednáška Schwarzenberkové a minoritský klášter uspořádaná v rámci cyklu věnovanému 300. výročí příchodu Schwarzenberků do Krumlova).

V programu nechybělo rovněž Museum Fotoateliér Seidel s projektem Vizualizace zaniklých obcí na Šumavě a v Novohradských horách, představení webového portálu, který mapuje 280 zaniklých míst a obcí včetně GPS souřadnic, historických pohledů, fotografií i 3D modelů vybraných lokalit či Divadelní prohlídky Fotoateliéru Seidel.  

V kapli na Křížové hoře uspořádali slavnostní mši spojenou s vysvěcením nového zvonu u příležitosti svátku Povýšení sv. Kříže. Mši zpívala Gregoriánská schola sv. Anny pod vedením sbormistra Jiřího Balka. Nově odlitý zvon znovu po 77 letech rozezněl kapli a okolí. Pravěká kupecká osada Krumbenowe se svým veletrhem pravěkého umění a kultury opět obsadila Pivovarskou zahradu a na návštěvníky také čekala celá řada zdarma zpřístupněných expozic.

 

Otáčivé hlediště – úspěšná divadelní sezóna 2019

Už 61 let se v zahradě státního hradu a zámku v Českém Krumlově točí otáčivé hlediště. V roce 1958 ho projektoval architekt a scénograf Joan Brems. Hlediště je zasazené do okolní přírody a díky obousměrnému otáčení kolem své osy umožňuje divákům vnímat děj panoramaticky.

Provozovatelem otáčivého hlediště je Jihočeské divadlo, které 6. září 2019 oslavilo 100 let své existence. Je to jedna z celkem pěti scén, na kterých působí, a znamená pro Jihočeské divadlo výjimečnost a originalitu. Když vyjde počasí, je velká radost hrát v zámecké zahradě, ale také je to velké napětí, když počasí nevychází. Každé léto je na otáčivém hledišti uvedeno okolo 90 představení, na nichž se podílí se všechny čtyři umělecké soubory Jihočeského divadla. Největší divácký zájem je o činohru, která tvoří polovinu z celkového počtu představení.

Podle Jihočeského divadla, které před točnou hraje, byla rovněž 61. divadelní sezóna v roce 2019 úspěšná. Na letní scéně na Otáčivém hledišti v Českém Krumlově se mohli diváci těšit na 99 letních večerů. Celkem divadlo uvedlo osm inscenací, z toho dvě premiéry. 61. sezónu tohoto jedinečného fenoménu zahájilo muzikálem Divotvorný hrnec v režii Josefa Průdka.

Horor Brama Stokera Dracula zavedl diváky do transylvánských lesů a nabídl napínavou a romantickou atmosféru. Na koho se těšili nejvíce? Na děsivého Draculu, krásnou Mínu, působivého Jonathana Harkera, půvabnou Lucy, blázna, lékaře nebo například na tři svůdné upírky?

Úspěšný byl rovněž Dekameron, komedie o lásce, žárlivosti, intrikánech a napálených, s nečekanými zvraty a překvapením od autorů Martina Glasera a Olgy Šubrtové, podepsaných pod diváckými hity Tři mušketýři, Robin Hood nebo Ženy Jindřicha VIII. V komedii Ženy Jindřicha VIII. aneb Chudák málem král(em) zažili příběh o záletném králi Jindřichovi, jeho šesti ženách, zrádném rádci a královu dvojníkovi, který způsobil neuvěřitelné věci. Do Ztraceného světa plného obřích ještěrů se přenesli diváci s Malým divadlem. Neskutečná podívaná z pravěké Amazonie strhla celou rodinu!

Pro milovníky muzikálu, baletu nebo opery byl určen muzikál Divotvorný hrnec, který plnil tři přání, plnokrevné postavy v čele s třeboňským vodníkem Čochtanem v báječně rozehraných komediálních situacích, ale i melodické evergreeny Burtona Lanea... Ano, „Tam za tou duhou" či „Jen ten, kdo nemá rád", které díky dvojici V + W zlidověly i v českokrumlovské kotlině.

Nová inscenace klasického baletu na špičkách Šípková Růženka ukázala jednu z nejkrásnějších pohádek všech dob. A na nádherné zastoupení opery bylo nabídnuto v podobě světoznámé Rusalky a díla Turandot představující příběh o perské princezně.

V roce 2019 přijelo na otáčivé hlediště přes 58 tisíc diváků, tržby z prodeje vstupenek byly 43,3 milionu korun. Otáčivé hlediště je oblíbenou turistickou atrakcí, nicméně památková hodnota komplexu zámecké zahrady a přilehlých barokních a rokokových objektů ovšem tímto provozem po léta nesmírně strádá a tento prostor by si zasloužil památkově citlivější využití.

 

Nový zvon na Křížové hoře

Ve svátek Povýšení sv. Kříže, 14. září 2019, byl slavnostně posvěcen a zavěšen nový zvon v kapli Panny Marie Bolestné a sv. Kříže na Křížové hoře. „Je to historická událost, jde o třetí zvon v dějinách Křížové hory, dva předcházející byly ve světových válkách zrekvírovány,“ uvedl českokrumlovský prelát Václav Pícha. Zvon zasvěcený Panně Marii Bolestné váží 53,3 kilogramů, v průměru má cca půl metru a je laděn v tónině B2. Zvon odlil jihočeský zvonař Michal Votruba a reliéf Panny Marie modeloval akademický sochař Václav Hrůza. Zvon se z Křížové hory ozývá třikrát denně, v 7.00, ve 12.00 a v 18.00 hodin. Každý pátek také navíc v 15.00 hodin. Na nový zvon se lidé složili ve veřejné sbírce, ve které se vybralo dvě stě tisíc korun. „Areál Křížové hory znám důvěrně, je to místo s jedinečným geniem loci. Proto jsem neváhal podpořit vznik nového zvonu. Chtěl bych, aby toto místo žilo a přitahovalo návštěvníky, kteří mají duchovní rozměr,“ uvedl hlavní donátor zvonu Luděk Sekyra. Město Český Krumlov darovalo na zvon 20 tisíc korun. „Zvon je fenoménem napříč dobami, je neuvěřitelné, jak lidi oslovil, za jejich dary jim patří obrovské poděkování,“ řekl Dalibor Uhlíř, správce kaple, který se spolu s paní Věrou Petrovičovou zasloužil o znovuoživení poutního místa. Poutní areál je otevřen celoročně o víkendech a státních svátcích. 

 

Mistrovské pěvecké a interpretační kurzy

Na přelomu července a srpna se v Českém Krumlově konal 2. ročník Mistrovských pěveckých kurzů a 1. ročník Letních interpretačních kurzů. Kurzy pořádal Pražský hudební institut ve spolupráci s Kláštery Český Krumlov a Základní uměleckou školou Český Krumlov. Pěvecké kurzy vedla vynikající italská pedagožka Astrea Amaduzzi a proslulý barytonista a pedagog Vladimír Chmelo a instrumentální kurzy violoncellista a pedagog Martin Škampa, houslistka Marie Mátlová a pedagog klavírní hry Peter Toperczer. V rámci kurzů se konaly čtyři koncerty v klášterním Velkém sále a mimo koncertu lektorů byly všechny koncerty volně přístupné, taktéž se jich zúčastnilo i mnoho občanů Českého Krumlova.

Kurzy byly rovněž volně přístupné veřejnosti, která se tak mohla přesvědčit o intenzivní umělecké práci všech zúčastněných. Letos se kurzů zúčastnilo celkem 56 frekventantů. Kurzů se zúčastnili i občané Českého Krumlova a posluchači ZUŠ Český Krumlov. Mezi frekventanty pěveckých kurzů jsme přivítali i pěvce jako jsou Daniel Hůlka, Tereza Mátlová, Peter Berger nebo Ester Pavlů.  Pořadatelé poděkovali všem lektorům, korepetitorům a účastníkům kurzů za jejich nasazení, se kterým společně pracovali. Dále pak všem partnerům, kteří kurzy podporují, zejména pak městu Český Krumlov, bez jehož podpory by se tyto kurzy nepodařilo uspořádat v takovém rozsahu a kvalitě jako letos. Prostřednictvím kurzů lze přispět i k obohacení kulturního života letního Českého Krumlova, přivézt do města nadšení a kreativitu mladých lidí a občany Českého Krumlova zapojit do tohoto uměleckého tvoření.

 

Festival barokních umění 2019

Třetí zářijový víkend 20. září–22. září 2019 se v Českém Krumlově již tradičně nesl v duchu XII. ročníku Festivalu barokních umění, staré hudby a scénických uměleckých záměrů doby baroka. Soubory, které na festivalu vystoupily, se věnují interpretaci staré hudby, hrají na nástroje původní technikou, dle původního systému ladění. Aranž koncertů a představení byla koncipována podle dobové interpretace staré hudby.

Organizátoři festivalu si kladli za cíl oživit historické prostory města Český Krumlov různými uměleckými formami baroka, a to v období ke konci letní hudební festivalové sezóny v Českém Krumlově v měsíci září. Dramaturgie festivalu kladla hlavní důraz na propojení autentického historického prostoru s adekvátním druhem dobového umění (chrámová hudba v zámecké kapli nebo v klášterním kostele, barokní tanec v Maškarním sále, koncerty vážné a komorní hudby pak v Zrcadlovém sále či letohrádku Bellarie).

Festival barokních umění Český Krumlov se těší rostoucímu zájmu milovníků historické hudby z celé Evropy, výmluvným důkazem jeho kvalit jsou vyprodané sály a nadšené ohlasy. Nesmrtelná díla barokních umělců – stavitelů a hudebních skladatelů se po staletích znovu potkávají, aby dala vzniknout ojedinělé kulturní akci. V autentických historických prostorách města tak mohou zaznít tóny dobových skladeb, ať už jde o chrámovou hudbu v klášterním kostele nebo operu na scéně unikátního zámeckého barokního divadla.

Letos festival novodobě uvedl světovou premiéru barokní opery Demofoonte od německo-italského hudebního skladatele Johanna Adolfa Hasseho. První verze byla uvedena poprvé v Drážďanech na jaře roku 1748, druhá, mírně přepracovaná verze opery pak měla premiéru v benátském Teatro San Giovanni Grisostomo 26. prosince 1748.

Novodobou světovou premiéru slavnostní opery Demofoonte uvedl špičkový mezinárodní barokní orchestr Hof-Musici za řízení cembalisty Ondřeje Macka, společně se stálými sólisty souboru a v režii Zuzany Vrbové.

Barokní soubor Hof-Musici se ve spolupráci s Festivalem barokních umění Český Krumlov Hasseho dílu věnuje soustavně. V letech 2007–2014 uvedl v českokrumlovském zámeckém divadle čtyři Hasseho celovečerní, od doby jejich vzniku neprovedené opery (Semele, Tito Vespasiano, Enea in Caonia, Ipermestra).

Kromě tří představení Hasseho opery Defomoonte v Barokním divadle na Zámku Český Krumlov se návštěvníci v rámci XII. ročníku Festivalu barokních umění Český Krumlov mohli těšit na řadu nevšedních koncertů komorní a chrámové hudby 16. - 18. století. Cílem Festivalu barokních umění Český Krumlov bylo totiž přiblížit divákům dosud neuvedené opery 18. století, a to včetně dobového jevištního ztvárnění. Nechyběl ani oblíbený barokní ohňostroj a barokní iluminace.

 

Mezinárodní dny geografických informačních systémů

Český Krumlov se letos poprvé připojil k Mezinárodnímu dni geografických informačních systémů – GIS Day. Osvětové akci, během níž specialisté na geografické informační systémy informují laickou veřejnost o tom, co je to GIS a jak ovlivňuje náš každodenní život. Každoročně se v listopadu ve firmách, školách a dalších institucích po celém světě konají akce, díky nimž jsou tisíce dětí i dospělých informovány o přínosu geografie a počítačového zpracování geografických dat. Aktivita GIS Day vznikla v roce 1987 na podporu geografické gramotnosti na školách, v organizacích a v lidské komunitě obecně. Od té doby se těší stále větší oblibě, a i v České republice si s třicítkou každoročně pořádaných akcí našel své pevné místo.

V rámci GIS Day nabízíme základním školám v regionu bezplatný interaktivní výukový program na téma osvěty geografických informačních systémů, který je určen pro žáky 9. tříd. Vrcholem GIS Day byla prezentace na téma „Poznáváme naše město řečí map aneb povídání o Geoportále Český Krumlov“. Beseda o veřejných datech města určená široké veřejnosti se uskutečnila se 12. listopadu od 16.30 hodin ve Velkém sále areálu Klášterů v Českém Krumlově. Besedu vedli odborníci z českokrumlovského městského úřadu Zdeněk Moravec, správce GIS, a Miluše Dolanská, která se zabývá územně analytickými podklady města. Akce v Českém Krumlově byly realizovány Místní akční skupinou Blanský les – Netolicko o. p. s. ve spolupráci s městem Český Krumlov v rámci projektu MAP II – ORP Český Krumlov", který je spolufinancován Evropskou unií.

 

Svatováclavské slavnosti v roce 2019

Svátek sv. Václava si Český Krumlov tradičně připomíná podzimními slavnostmi, ke kterým se připojuje i Mezinárodní folklórní festival. 18. ročník Svatováclavských slavností se konal od pátku 27. září do neděle 29. září 2019. „Svatováclavské slavnosti se konají v klidnějším období, kdy město už není tak přeexponováno, mají spíš charakter sousedské slavnosti, i díky tomu jsou mezi obyvateli velmi oblíbené,“ uvedl Jan Vozábal, ředitel Městského divadla Český Krumlov, které je organizátorem slavností.

Páteční program se odehrával především na náměstí Svornosti, kde v 16.00 hodin slavnosti zahájil starosta Dalibor Carda spolu se starostkou partnerského města Llanwrtyd Wells Lyndou Pace-Averyovou. Po celou dobu na náměstí Svornosti probíhal jarmark s ukázkami řemesel a bohatou gastronomickou nabídkou. Do večera náměstím zněla hudba v podání krumlovských kapel Lakomá Barka a Parní wanna, vrcholem bylo vystoupení polské skupiny Turnioki, která představila lidovou hudbu polských a slovenských hor ve vlastních moderních a rockových aranžmá.

Součástí Svatováclavských slavností je Mezinárodní folklórní festival, který pořádají soubory Jitřenka a Růže. „Původně dvě samostatné akce jsme před lety spojili, neboť téma folklóru a české svatováclavské tradice spolu úzce souvisí,“ vysvětlil Jan Vozábal. Na několika místech v centru města byly k vidění ukázky souborů nejen z Moravy, Čech, ale také z Kréty a Indonésie.

Sobotní sváteční den zahájí Schwarzenberská granátnická garda ceremoniálem vztyčování gardových praporů na strážnici na II. zámeckém nádvoří a troubením fanfár ze zámecké věže. Garda opět rozšířila své řady, proto na náměstí Svornosti v 18.15 hodin novým granátníkům portepee – střapce na granátnických šavlích, které jsou symbolem granátníků v aktivní službě, předal starosta Dalibor Carda. Předání portepee proběhlo symbolicky v průběhu Svatováclavských slavností, jež mají v Českém Krumlově staletou tradici a o jejichž oživení se v době První republiky zasloužili právě schwarzenberští granátníci.

Od prvního ročníku Svatováclavských slavností probíhá setkání Václavů a Václavek, kdy se nositelé tohoto jména zapisují do pamětní knihy v Infocentru. Následně se Václavové a Václavky vyhodnocují, kdo přijel z největší dálky, kdo je nejvyšší, nejmladší nebo nejstarší.

V sobotu se návštěvníci mohli zúčastnit mimořádných prohlídek chrámu sv. Víta a kaple sv. Václava s odborným výkladem Petra Pavelce, ředitele Národního památkového ústavu v Českých Budějovicích.

Milovníci dechovky si v sobotu přišli na své. Sváteční porci dechové hudby přivezli do Krumlova Babouci, nejstarší jihočeská dechovka, která v loňském roce oslavila 150 let od založení. Slavnostní koncert připravil pěvecký sbor Bellaria ve Sloupovém sále na I. zámeckém nádvoří. V programu zazněly skladby Leoše Janáčka, P. I Čajkovského, Petra Ebena, lidové písně a další. Druhou velkou hudební scénu našli návštěvníci v Pivovarských zahradách, kde vystoupila mladá krumlovská dívčí folková kapela Hashtag, folkrocková formace Zrcadla, českokrumlovský písničkář Roman Špilínek, blues-rocková kapela Bryce´s blues, kapela Hrajeto a svůj poslední koncert zde odehrála oblíbená českokrumlovská kapela Papouškovo sirotci, která se loučí po 25 letech na scéně.

V Pivovarské zahradě byla také k ochutnání piva z produkce Historického pivovaru, včetně třináctistupňového svatováclavského světlého speciálu. K posezení v pivním stanu se hodily i vybrané lahůdky, které přichystali českokrumlovští kuchaři. Program potěšil i milovníky vína, kteří mohli letos ochutnat okolo 60 vzorků vín z Čech, Moravy, Rakouska, Itálie, Německa, Černé Hory. Ochutnávka proběhla v Klášterní zahradě a byla zároveň pozvánkou na Festival vína Český Krumlov.

V pestrém programu Svatováclavských slavností byly prohlídky města, kdy se návštěvníci mohli dozvědět o jeho historii, architektuře i legendách. Další vycházkový okruh vedl jižním meandrem Vltavy, zahrnoval Synagogu, domek Egona Schieleho, městský park a další místa.

Po celé tři dny slavností se připojila i voroplavba Radka Šťovíčka, který pořádá pravidelné vyhlídkové plavby, navíc v přístavišti Parkán byla k vidění ukázka modelu starého vltavského voru k plavení dřeva a každou hodinu tu proběhl výklad o stavbě a plavbě vorového pramene.

Místem, kde probíhá tradičně program v rámci všech městských slavností, se staly českokrumlovské kláštery. Připraven byl jarmark a řemeslné dílny na Klášterním dvoře, dobroty z vlastní pekárny a další doprovodný program. Netradičním nočním zážitkem byl i Večer otevřených muzeí a galerií, kdy své brány otevřely např. Egon Schiele Art Centrum, zámecká konírna a sedlovna na V. zámeckém nádvoří nebo Museum Fotoateliér Seidel.

Ke slavnostem se připojuje mnoho spolků, partnerů, organizací, např. Regionální muzeum, které připravilo den lovců mamutů v Dobrkovické jeskyni, připravena byla prohlídka Muzea vltavínů, Pohádkového domu, zahrady Kouzelné bylinky, areálu Křížové hory nebo podzemí grafitového dolu. Unikátní byly také prohlídky kolektoru, které se konají jednou za rok. Pro návštěvu důlního díla pod historickým centrem platí přísná pravidla i omezená kapacita s nutností rezervace.

Náklady na Svatováclavské slavnosti činí 750 tisíc Kč, odhad návštěvnosti je 10 tisíc návštěvníků.

Pořadateli Svatováclavských slavností byli: Město Český Krumlov, Městské divadlo Český Krumlov, o.p.s., Českokrumlovský rozvojový fond, spol. s r.o., Hanička Pelzová – koordinátorka trhu. Celoročním generálním partnerem je Budějovický Budvar, národní podnik, hlavními partnery ČEVAK a.s. a Schwan Cosmetics CR, s.r.o. Partnery festivalu jsou IRO stavební s.r.o., Historický pivovar Český Krumlov, Kláštery Český Krumlov, Linde Pohony, s.r.o., Jednota družstvo spotřebitelů v Kaplici a mediálními partnery Českokrumlovský deník, Českokrumlovská televize, Ozvěny z měst a obcí Českokrumlovska a Český rozhlas České Budějovice.

Pořadateli Mezinárodního folklórního festivalu byli Dětský folklórní soubor Jitřenka a Folklórní soubor Růže a konal se za podpory Krajského úřadu Jihočeského kraje, města Český Krumlov, Ministerstva kultury ČR, Svazu klubů mládeže, Stabex, Cukrárny U Soudu, Zemos. Záštitu nad Mezinárodním folklórním festivalem převzali senátor Tomáš Jirsa, poslanec Karel Schwarzenberg, poslanec Jan Zahradník, starosta města Český Krumlov Dalibor Carda.

 

Výstava k připomenutí Pekingského masakru

Na náměstí Svornosti si bylo možné od 3. do 31. října 2019 prohlédnout výstavu “Masakr na náměstí Nebeského klidu 1989“, která připomněla krvavé potlačení protirežimních demonstrací na hlavním pekingském náměstí 4. června 1989 a události, které k němu vedly. Výstava představila více než 40 unikátních fotografií, které během protestů na náměstí Tchien- -an-men v Pekingu pořídili zahraniční novináři a agentury. Tyto dokumentární fotografie není možné nikde v Číně veřejně vystavovat. Historický rok 1989 přinesl systémovou krizi komunistických režimů po celém světě. Jejich mocenský monopol od východního Německa po Čínskou lidovou republiku ohrožovaly masivní demonstrace a protesty místního obyvatelstva. Komunistické vedení v různých zemích se k této výzvě postavilo různě. V Polsku se 4. června 1989 konaly první (polo)svobodné volby ve východním bloku. Do roka pak padly komunistické režimy po celé východní Evropě. Téhož dne, 4. června 1989, odpověděla KS Číny na protesty na náměstí Tchien-an-men po svém a poslala proti demonstrantům tanky. Čínská lidově-osvobozenecká armáda začala střílet do neozbrojených studentů a občanů. Zahynuly stovky, možná tisíce lidí. Tato klíčová událost nedávných čínských dějin zůstává dodnes obestřena mlčením. Slavnostní zahájení výstavy proběhlo v úterý 8. října 2019 v 16.00 hodin na náměstí Svornosti. Výstavu pořádal projekt Sinopsis ve spolupráci s městem Český Krumlov.

 

Den architektury

V sobotu 5. října 2019 od 15.00 hodin proběhla architektonická procházka podél Objížďkové ulice, která byla zbudována v letech 1959–1964 podle návrhu architekta Řezníčka. Objížďková ulice ulehčila centru od autobusů, ale zároveň navždy proměnila tvář města. Během výstavby bylo zbouráno 93 domů, které byly v následujících letech často necitlivě nahrazeny panelovými domy. Během procházky začínající u kina Luna se účastníci podívali na zásahy do urbanistické struktury města.

V neděli 6. října pak od 15.00 hodin na náměstí Svornosti spojili architekturu a bojovku a v rámci architektonické bojovky prozkoumali nejen domy Českého Krumlova. Bojovka byla pro děti s doprovodem ale i pro dospělé, v nichž stále dřímá trochu dětské duše. Akce byla určena všem, kteří chtějí blíž poznat své město a byla zdarma.

 

Školní výukové programy Klášterů

Meč, křesadlo, slepičí hlava v lihu, peníze schované v hlíně, ďábel smějící se ze stránek knihy, lidské kosti, rákoska… Mohou tohle být pomůcky pedagoga při výuce? Jestli jste hádali, že ne, pak jste těsně vedle. Ti dnešní učitelé musejí být už opravdu zoufalí, myslíte si. V době internetu a mobilů se na ně nesmíte zlobit, zaujmout žáky je těžké. Že lze šířit víru mečem, o tom z historie víme, ale že by tak šlo rozšiřovat i vzdělání? V Klášterech k tomu pomáhá nejen meč, ale i drátěná košile a přilba, kostýmy nebo atrapy dobových předmětů a jídel. Středověk takříkajíc na dosah ruky. Nejen středověk, prožít tu lze krom gotiky i renesanci, baroko a další éry až po současnost. Kdo nechce být šlechticem a řešit věčné dilema, co s penězi, může se stát řemeslníkem: pekařem, hrnčířem, brašnářem, kovářem, mýdlařem, valchářem, barvířem či sklářem. Kdo před prací dává přednost modlitbě nebo je zvyklý ze školy opisovat, přijde si tu také na své – může se stát mnichem nebo jeptiškou, vyzkouší si přepisování knihy se svíčkou nebo vyšívání relikviářů s ostatky svatých. Pokud jej řeholní život nezaujme, může se stát babkou kořenářkou (o její elixíry je zájem větší než o nejnovější modely iPhonu) a seznámit se s léčivými bylinami v klášterní zahradě. Kdo ještě nevládne chemií, může začít s alchymií (třeba netopýří ucho se sice hůře shání, ale elixír mládí za to stojí). Zapsat své poznatky lze do vlastnoručně vyrobené knížky tištěné na Guttenbergově tiskařském stroji z ručně vyrobeného papíru. Kdo dává přednost historii a literatuře, může se v Klášterech setkat se zajímavými osobnostmi: třeba s paní Ruth Hálovou, která vypráví o své cestě Wintonovým vlakem, nebo s panem „Karlem Čapkem“, který mluví o knížkách, zvířatech a setkávání s prezidentem TGM.

To všechno a mnohem víc zažívají děti v rámci školních výukových programů Klášterů, kterými za rok projde na 3 000 dětí, a to jak žáků místních škol, tak i škol z celé republiky. Děti se zde učí trochu jiným způsobem, vše si osahají, leccos si vyzkoušejí a poznatky k nim přicházejí ne na zlatém podnose, ale musí si je nejdříve objevit, prožít a vypátrat. V Klášterech se snaží v dětech probouzet aktivitu, zvídavost, kreativitu, vztah ke kultuře, přírodě, historii a k základním lidským hodnotám. V současné době nabízejí Kláštery 29 výukových programů pro 3 věkové kategorie žáků, včetně letních pro tábory a skupiny rodičů s dětmi.

 

Výtvarný podzim v Boudě v roce 2019 – 15. ročník akce

Ve dnech od 7. do 11. října 2019 se v NZDM Bouda uskutečnil šestnáctý ročník projektu s názvem „Výtvarný podzim v Boudě“. Každý den od pondělí do pátku, vždy od 8.00 – 16.00 hodin, si příchozí děti mohly vyzkoušet zajímavé a neotřelé výtvarně řemeslné techniky, s nimiž se v současné uspěchané době tolik nesetkají.     

Dětské kolektivy ze škol a další zájemci z veřejnosti měli na samotnou činnost vyhrazeny vždy dvě hodiny. Během tohoto času se účastníci postupně vystřídali na jednotlivých pracovištích, kde na ně čekal zajímavý výtvarný program. Za den se takto na programu vystřídaly tři až čtyři kolektivy.

I letos bylo v prostorách NZDM Bouda přichystáno pět různých stanovišť s rozdílnými aktivitami, mezi kterými bylo například drhání provázků (technika vázání nití a šňůrek), drátkování kamenů, nebo tvorba kožených klíčenek. Součástí programové nabídky byla také tradiční malba na plátno a dále tvorba vlastních odznáčků.

Odborné vedení programu zajišťovali odborní spolupracovníci a zaměstnanci CPDM, o.p.s. Český Krumlov. Celkem se letošního „Výtvarného podzimu v Boudě“ zúčastnilo 255 aktivních příchozích z řad dětí a mládeže a dále 18 pedagogů. Tento projekt má svojí zaběhlou tradici a je o něj každý rok veliký zájem nejen ze strany dětí a mládeže, ale i ze strany pedagogických pracovníků. Bezplatná účast na výtvarných aktivitách byla dětem umožněna díky podpoře města Český Krumlov, MŠMT ČR a Jihočeského kraje. Všechny výrobky, které si zde účastníci vyrobili, si mohli odnést s sebou domů.  

Za období šestnácti let realizace si tento projekt získal své příznivce a vryl se do povědomí dětí, mladých lidí i pedagogů základních škol z celého českokrumlovského regionu. A právě školy, vzhledem k možnosti neformálního doplnění výuky výtvarné výchovy, mají každoročně veliký zájem o účast na tomto programu.

 

Zamykání Vltavy v Českém Krumlově v roce 2019

Skupinky vodáků se v krásném babím létě v sobotu 19. října 2019 sešly v Českém Krumlově v kempu Krumlov U Trojice, aby opět symbolicky ukončily letošní vodáckou sezonu na řece Vltavě. Na tři západy ji tradičně uzamkl vltavský hastrman v 11:15 hod. Slavnostní akt zamčení řeky byl spojený s pasováním nových háčků. Všichni se pak zahřáli grogem nebo něčím ostřejším, nasedli do lodí a raftů a vydali se na zhruba dvouhodinovou 12 km dlouhou plavbu do Zlaté Koruny. Akci zaštiťovala společnost iVltava.cz opět za podpory vodáckých půjčoven Cesta – sports, Odysea, Pirát a kempů ve Zlaté Koruně (Kemp u Kučerů a Kemp Koruna) a v Českém Krumlově (kemp U Trojice) a Českého svazu rekreačního sportu. Z Vyššího Brodu teklo sedm kubíků vody za vteřinu. V Krumlově tak byl průtok "pouhých" sedm a půl metrů krychlových za vteřinu, i tak si vodáci plavbu užili.

 

Historický průvod od gotiky po baroko k příležitosti ukončení zámecké sezóny

Tradiční českokrumlovský historický kostýmovaný průvod, který i letos sledovaly stovky lidí, prošel v sobotu 26. října 2019 od 14.00 hodin Českým Krumlovem u příležitosti ukončení hlavní turistické sezóny na zámku. Účinkovali opět soubory historického tance Fioretto, Campanello a Hartig Ensemble, flétnové soubory Krumlovští pištci a Lusatia Consort, skupina nejen historického šermu Fedrfechtýři, skupina historického šermu Bratři z Růže, českokrumlovští průvodci a kostýmovaní příznivci města a historie. Průvod jako každý rok přilákal velké množství diváků.

 

S Josefem Seidelem za poznáním

Zájemci, kteří se vydali 9. 11. 2019 tradičním Seidelovským vlakem poodhrnout oponu minulosti, mohli prostřednictvím historických fotografií zažít změnu dlouhých desetiletí během jediného dne. Čekal je netradiční výlet za technickými historickými i přírodními zajímavostmi s výkladem kurátora musea Petr Hudičáka. Uviděli Vyšší Brod, Čertovu stěnu, Spirovu elektrárnu či Rožmberk a porovnali historické fotografie se současným stavem. Odjezd v 9.07 hod z Českých Budějovic do Vyššího Brodu, návrat v 16.53 hod. Vlak zastavoval ve Velešíně a Kaplici. Jízdné zahrnovalo vlak, autobus a drobné občerstvení.

12. 11. 2019 se konala přednáška První fotografický ateliér v Linecké ulici a jeho zařízení. Kurátor muzea Petr Hudičák představil první fotografický ateliér Gottharda Zimmera, na jehož místě později vyrostla secesní vila ateliéru Seidel. Již v roce 1880 koupil G. Zimmer pozemek v Linecké ulici a vybudoval zde malý dřevěný zahradní domek s prosklenou střechou, kde pořizoval první snímky místních obyvatel. Ani zdaleka v té době ještě netušil, jaké slávy a věhlasu krumlovský fotografický ateliér za několik desítek let dosáhne. Akce proběhla v přednáškovém sále muzea.

25. 11. 2019 pak proběhlo promítání a prezentace 2. dílu úspěšné knihy Emila Kintzla a Jana Fischera Zmizelá Šumava. Akce byla spojená se křtem nové knihy o Šumavě, ve které opět nechybí snímky z Fotoateliéru Seidel. Na setkání se šumavskými legendami byly promítány i zcela nové dokumenty z cyklu Zmizelá Šumava: Údolí smrti – Volarsko, České Žleby, Mechový potok, Tajemné prkno z Nicova, Z Kašperek až na vrchol (lyžařská legenda E. Gattermann), Sušice 1945 (Když byl Emil ještě kluk...) a další. Charismatičtí vypravěči Emil Kintzl, pro nějž je Šumava celoživotní láskou, a Jan Fischer, zkušený režisér cyklu úspěšných dokumentů TV Stream.cz, poutavě vykreslují těžký život horalů a připomínají bohatou historii tohoto regionu.

 

Český Krumlov oslavil 30 let svobody jako Město Paměti národa

Český Krumlov se letos spolu s dalšími desítkami měst zapojil do celostátní kampaně společnosti Post Bellum s názvem „Nezapomeňme“ (www.nezapomenme.cz) k připomínce 30 let svobody od sametové revoluce. Post Bellum oslovilo ke spolupráci 30 měst, z nichž se stanou Města Paměti národa. Města se zapojují různou měrou – všechna podpoří natáčení místních vzpomínek na 20. století, některá podpoří i vzdělávací projekt Příběhy našich sousedů, další města např. uspořádají ve spolupráci s Post Bellum venkovní výstavu či koncert. Nezisková společnost Post Bellum spolu s partnery už přes 10 let spravuje Paměť národa – největší sbírku osobních svědectví pamětníků 20. století v Evropě. Kromě dokumentaristické práce také realizuje vzdělávací projekty, výstavy, vydává knihy či točí dokumenty.

Mladí dokumentaristé žijí i v Českém Krumlově Město Český Krumlov v rámci 30 měst Paměti národa podpořilo půlroční projekt Příběhy našich sousedů pro místní školy, kdy žáci základních škol a víceletého gymnázia zpovídají pamětníky ze svého nejbližšího okolí, tedy z okresu Český Krumlov. Učí se jejich příběhy zaznamenat a následně i vyprávět. Díky sérii několika speciálních workshopů se mladí dokumentaristé naučili základní technické i dramaturgické dovednosti tak, aby mohli sami vést a zaznamenat rozhovor s pamětníkem na diktafon nebo kameru. Příběh pamětníka pak studenti zpracovali do několikaminutových rozhlasových či filmových reportáží a na konci půlročního projektu tento příběh ještě osobně představili veřejnosti na slavnostní závěrečné prezentaci. Příběhy našich sousedů takto zprostředkovávají společná setkávání a sdílení zkušeností nejmladší a nejstarší generace. Studenti tím získávají vhled do moderních evropských dějin díky vyprávění skutečných lidí ze svého okolí.

Do letošního slavnostního výročního projektu se zapojilo celkem šest krumlovských týmů, konkrétně pak ze ZŠ T. G. Masaryka, ZŠ Plešivec, ZŠ Za Nádražím a z místního gymnázia. V rámci projektu týmy spolupracovaly s Museem Fotoateliér Seidel, které nabídlo vedle zázemí pro nahrávání také ukázky dobové fotodokumentace přibližující významné historické události z Českého Krumlova. Výsledky žákovských prací uviděli pamětníci, spolužáci i široká veřejnost na závěrečné prezentaci, jež byla součástí programu připomenutí výročí 17. listopadu.

Z pamětníků vyzpovídali žáci českokrumlovských škol: Spravedlivá pamětnice školství za totality: Marie Nováková, zpracovali žáci ZŠ TGM pod vedením ředitele Josefa Haláčka. Prožila dětství v Českých Budějovicích v době druhé světové války, kde zažila bombardování města a dohled příslušníků SS. Ve svém vyprávění se Marie Nováková podělila o vzpomínky na poválečné vysídlování německých občanů z Českého Krumlova a také na své mnohaleté profesní působení na ZŠ J. Fučíka, nyní ZŠ TGM.

Příběh života za totality: Jan Študlar, zpracovaly žačky ze ZŠ Plešivec pod vedením učitele Miroslava Nováka. Rodák ze Ktiše, nyní obyvatel Černé v Pošumaví, vzpomínal s žáky na okupaci vojsk Varšavské smlouvy v roce 1968, jak lidé žili za socialismu, jak fungovalo družstevní hospodářství a co přinesla revoluce v roce 1989.

Svědek českoněmeckých vztahů v Krumlově: Jan Pils, zpracovali žáci ZŠ Za Nádražím, pod vedením učitelky Evy Zálohové. Narozen do českoněmecké rodiny poznal na vlastní kůži národnostní spory ve městě po roce 1938. Jan Pils prožil část války v Domoradicích u protektorátních hranic, byl svědkem osvobození města Američany. Po komunistické totalitě dokázal zúročit své znalosti angličtiny jako průvodce, později pracoval jako zubní technik.

Wintonovo dítě se šťastnou povahou: Ruth Hálová, zpracovali studenti českokrumlovského gymnázia pod vedením učitele Jaroslava Krále. Českokrumlovská rodačka, narozená do židovské rodiny, odjela v červnu roku 1939 jedním z Wintonových vlaků do Anglie. Zde se po šesti letech dozvěděla, že její nejbližší válku přežili. Příběh Ruth Hálové inspiruje neutuchající nadějí a pevnou vůlí jít za svým cílem.

Osvícený pedagog: Tomáš Podaný, zpracovaly žačky ze ZŠ Plešivec pod vedením učitele Miroslava Nováka. Bývalý kantor českokrumlovského gymnázia Tomáš Podaný vzpomínal, kterak jako malý chlapec sbíral na poli u Malovic letáčky, jež nad naše území v balóncích přinesl přes hranice vítr ze západu. Jako nadšený radioamatér poslouchal tajně vysílání Svobodné Evropy, Hlasu Ameriky a BBC. Nadšené vzpomínky bývalých studentů jsou důkazem jeho pedagogických kvalit.

Příběh statečného a vytrvalého běžce: Vladislav Palkovič, zpracovali žáci českokrumlovského gymnázia pod vedením učitele Jana Palkoviče. Rodáka ze Slovenska a vytrvalostního běžce přivedl osud v 60. letech minulého století do obce Větřní. V roce 1969 rozmnožil letáky, v nichž vyzýval své spoluobčany k manifestačnímu pochodu na horu Kleť. Následovala soudní jednání a výslechy StB, pod jejíž kontrolou byla rodina Vladislava Palkoviče až do roku 1989. Po revoluci strávil pět let ve funkci starosty obce Větřní.

 

Veřejná sbírka „Vzpomínky válečných veteránů“ pro Paměť národa

Vlčí mák jako symbol úcty k válečným veteránům si mohli koupit ti, kdož chtěli podpořit natáčení vzpomínek pro archiv Paměti národa. Do sbírky mohli občané i návštěvníci města přispět od 1. do 14. listopadu 2019 na těchto místech v Českém Krumlově: městské divadlo, městská knihovna, Synagoga, Kláštery Český Krumlov, městský úřad, Museum Fotoateliér Seidel, knihkupectví Expedice, Infocentrum. Výtěžek sbírky bude sloužit pro natáčení pamětí válečných veteránů, příslušníků třetího odboje a hrdinů 20. století, jejichž příběhy často neznají ani jejich nejbližší. Chceme jim takto vyjádřit úctu a zároveň nahrát jejich vzpomínky pro archiv Paměť národa. Dokud je čas. Váleční veteráni byli ochotní položit své životy, aby mohli jiní žít. I dnes jsou váleční veteráni, vojáci nasazení v zahraničních misích. Brání ideu svobodného světa, pomáhají místním, zachraňují životy. Jejich příběhy je nutné uchovat. Záleží na nás, aby se na jejich příběhy nikdy nezapomnělo. 

 

Oslava 30. výročí pádu komunistického režimu

Český Krumlov se stal jedním z třiceti měst Paměti národa, která společně připomněla 30. výročí pádu komunistického režimu. Připomenutí a oslavám byl v našem městě věnován víkend 15.–17. listopadu 2019. Jednou z aktivit byl vzdělávací projekt s názvem Příběhy našich sousedů. Ten je určen žákům osmých a devátých tříd základních škol a tercií a kvart víceletých gymnázií, kteří mají za úkol vyzpovídat pamětníka, natočit vzpomínky, digitalizovat fotografie, prozkoumat archivy, a nakonec vytvořit zvukovou, obrazovou nebo psanou reportáž či dokument. V Českém Krumlově se zapojilo šest žákovských týmů ze čtyř škol, které již od března tohoto roku pracovaly na svých projektech pod vedením učitelů a odborníků ze společnosti Post Bellum. Výsledky jejich práce bylo možné shlédnout při prezentaci pro veřejnost v Městském divadle v pátek 15. listopadu. Ve stejný den se konala v Kulturním centru Prádelna v Hradební ulici projekce dokumentárního filmu Něžná revoluce a vernisáž výstavy českokrumlovských výtvarníků. Jako vzpomínka na dobu normalizační bylo po celý víkend zpřístupněno několik „socialistických“ bytů v ulici Latrán. O naaranžování bytů ve stylu socialistického realismu se postaral obor scénografie Střední uměleckoprůmyslové školy sv. Anežky České. Dalšími lahůdkami programu bylo scénické čtení divadelní hry Vernisáž od Václava Havla, které proběhlo v komorním prostředí refektáře bývalého kláštera minoritů, a sobotní večerní koncert legendy české hudební scény, kultovní skupiny Oceán v Synagoze Český Krumlov. V neděli pak oslavy vyvrcholily podvečerním společným setkáním na náměstí Svornosti, jehož součástí byl koncert v současnosti nejžádanější krumlovské kapely Chlapi v sobě. Na připomínku toho, co se za uplynulých 30 let svobody podařilo, byl po celý víkend vstup do vybraných expozic zdarma. Paměť národa je jednou z nejrozsáhlejších sbírek vzpomínek pamětníků v Evropě. Veřejnosti je přístupná online od roku 2008 jako databáze pamětníků, kteří byli přímými svědky událostí 20. století a zažili dva totalitní režimy – nacismus a komunismus. Příběhy pamětníků ukazují, jak tyto režimy ovlivňovaly životy jednotlivců, a umožňují nahlédnout jejich podstatu. Sbírku Paměť národa spravuje obecně prospěšná společnost Post Bellum (latinsky po válce), založená v roce 2001 novináři a historiky, kteří si uvědomili, jak podstatné je zaznamenat osobní vzpomínky na druhou světovou válku a komunismus. 

 

Charitativní akce „Pomáháme čtyřnohým kamarádům“

Ve středu 27. listopadu od 17.00 do 19.00 hodin se v předsálí českokrumlovského divadla konala již šestá charitativní akce s názvem Pomáháme čtyřnohým kamarádům. Tuto akci pořádá KoCeRo – komunitní centrum Rovnost o.p.s. Protože se blížily Vánoce, mohli si na prodejní výstavě výrobků, které zhotovily děti z NZDM AUTOŠKOLA a děti ze Základní školy Kaplická, zakoupit návštěvníci drobné dárečky, například vánoční ozdoby, ručně malované plátěné tašky, vonná mýdla, klíčenky, svíčky ze včelího vosku, nechybělo nově vydané CD Romské pohádky, které nahrály děti z doučovacího kroužku Větřní, a další. Celé odpoledne bylo zpestřeno kulturním programem. Zahrála romská kapela Krumlov Band, zatančil větřnínský taneční soubor Somnakuni Čercheň, děti z Vyšehradu zazpívaly a zahrály pohádku O Sněhurce. Výtěžek z prodeje výrobků byl předán na akci Psí Vánoce pro potřeby českokrumlovského psího útulku. Charitativní akce může alespoň v malé míře pomoci místnímu psímu útulku, ale také přispívá k tomu, že děti, které se do ní zapojí, si uvědomí, že je důležité pomáhat a samy mohou také pomoci.

 

Festival vína: VIII. ročník

Třetí krumlovské vinobraní bylo letošní první pozvánkou na již sedmý ročník Festivalu vína Český Krumlov, který byl zahájen v pátek 18. října a který v průběhu pěti týdnů až do 23. listopadu přinesl obyvatelům a návštěvníkům města to nejlepší z vinařských a gastronomických zážitků. V programu festivalu nechyběl tradiční příjezd sv. Martina 11. 11. v 11:11 hod. ani oblíbená Zámecká slavnost vína v Zámecké jízdárně, která se letos uskutečnila v sobotu 23. 11. 2019. Program Víno & Gastronomie & Kultura, který je nedílnou součástí festivalu, také letos nabídla spoustu zajímavých lahůdek. Zájemci a milovníci dobrého vína se těšili ze zajímavých degustačních večerů ve společnosti známých či méně známých vinařských osobností i na ochutnávku Svatomartinského vína a v neposlední řadě na jedinečnou přehlídku toho nejlepšího na Zámecké slavnosti vína.

 

Českokrumlovský adventní a vánoční program v roce 2019

Adventní trh, ukázky historických řemesel, divadelní představení, Mikulášská nadílka, Ježíškova pošta, zpívání koled, koncerty klasické i folkové hudby, vánoční prohlídky města, program v klášterech, rozdávání Betlémského světla, Medvědí i psí Vánoce – to vše si pro návštěvníky opět připravil Český Krumlov pro adventní čas 2019.

Vychutnat si předvánoční čas v klidu a pohodě a zažít příjemnou vánoční atmosféru při procházkách historickými uličkami města měli možnost obyvatelé a návštěvníci Českého Krumlova po celé čtyři adventní víkendy až do Tří králů 6. ledna 2020. Českokrumlovský advent a Vánoce jsou nezapomenutelné. Adventní a vánoční atmosféra, do které se Český Krumlov ponoří na celých pět týdnů, jednoduše pohltí každého, kdo sem zavítá. Pro obyvatele i návštěvníky města byl připraven nejen tradiční program o adventních víkendech na náměstí Svornosti, ale také řada adventních a vánočních koncertů, pohádek, speciální vánoční komentované prohlídky města či vánoční výstavy a tvoření.

Advent zahájilo v neděli 1. prosince tradiční požehnání českokrumlovského preláta P. Václava Píchy a společné rozsvícení vánočního stromu. Pro letošní vánoční strom sáhlo město do vlastních zásob. Čtrnáctimetrová pětadvacetiletá jedle bělokorá vyrostla na plantáži vánočních stromků Lesů města Český Krumlov. „Městské lesy si letos připomněly 25 let od založení společnosti, a právě tehdy byla také založena plantáž vánočních stromků, kde byla zasazena ona překrásná jedle,“ uvedl Miroslav Štoll, jednatel Lesů města ČK. Náměstím Svornosti se linula vůně vánočního punče a cukroví na adventním trhu, který až do 6. ledna denně nabízel bohatou gastronomii v podobě staročeských dobrot, ke koupi tu byly výrobky s vánoční tematikou a k obdivu tradiční řemesla. Na anděly a čerty se mohly děti těšit 5. prosince, kdy pro ně na náměstí Svornosti byla připravena zábavná Mikulášská nadílka ve stylu street party, čertovský vánoční kvíz, také různé soutěže a andělský music box.

5. prosince se Český Krumlov opět proměnil v město andělů. Historickým centrem prošli malí i velcí andělé, na náměstí Svornosti byla připravena mikulášská nadílka. A jak velí tradice, všichni krumlovští andělé tentokrát vedení svatým Mikulášem se opět po roce mohli setkat s režisérem filmu Anděl Páně Jiřím Strachem. Nebeská nota město neopustila ani 8. prosince, kdy u Zlatého anděla úřadoval Ježíškův poštovní úřad. Děti tu mohly odevzdat dopisy pro Ježíška, které k němu dopravila Bílá paní. Poštovní schránka pro dopisy dětí byla i mimo tento den k dispozici na náměstí Svornosti na zvoničce u vánočního stromu, a to už od 1. do 8. prosince.

Středa 11. prosince byla ve znamení celorepublikové akce Česko zpívá koledy, kdy v jednom okamžiku zazní nejméně tři stejné koledy z hrdel tisícovek lidí na českých a moravských náměstích.  V Českém Krumlově jim k tomu zahrála Krumlovská dudácká kapela.  Novinkou letošního adventu byl dětský průvod vánočních skřítků, který centrem města prošel 11. prosince. Oblíbené společné zpívání s dětmi z mateřských a základních škol a Krumlovskými pištci zaznělo u vánočního stromu 15. prosince.

V rámci adventu se také konaly 20. prosince tradiční Psí Vánoce. Veřejnost se opět tak mohla seznámit s činností českokrumlovského útulku, a především s jeho čtyřnohými obyvateli. Celá akce se nesla v duchu přátelského setkání lidí, kteří jsou zváni na ochutnávku punče a vánočního cukroví. Odpoledne hudebně doprovodila folková skupina Lakomá Barka. 

Na náměstí Svornosti byl instalován betlém, který realizovali studenti a učitelé Střední umělecko-průmyslové školy sv. Anežky České. Ze stejné tvůrčí dílny pochází i další betlém umístěný na Klášterním dvoře. Historický betlém v chrámu sv. Víta byl vystaven od Božího hodu 25. prosince do Hromnic 2. února, svátku Uvedení Páně do chrámu. Živý betlém se konal 23. prosince ve dvou časech, od 16.15 a 18.30 hodin na II. zámeckém nádvoří.

I letos přivezli krumlovští skauti Betlémské světlo do Českého Krumlova. Do Brna dorazilo světlo 16. 12. 2019 a odtud bylo v neděli rozváženo vlaky po celé republice. V Krumlově si plamínek mohli jeho obyvatelé přijít připálit již tradičně k místnímu Regionálnímu muzeu od 14.00 do 18.00 hodin u Betlémské podsady dne 21.prosince.

V Klášterech jako každoročně o adventu probíhal bohatý program. Jak vypadá advent ve starobylých klášterech se zvídaví návštěvníci mohli dovědět o adventních a vánočních zvycích, z nichž některé se dochovaly dodnes, ale možná leckdo nezná jejich původní význam. Návštěvníci poodhalili jejich kouzlo, prošli si vánočně vyzdobené kláštery a mohli si vyrobit vlastnoruční vánoční dárečky. Na každého navíc čekala na konci odměna. Každou adventní sobotu byl v klášterech připraven trh jako z pohádky, otevřené řemeslné dílny i doprovodný program pro malé i velké. Kláštery zvaly na tradiční činnosti řemeslníků, ale i na novinky v řemeslných dílnách. Návštěvníci si mohli odlít cín u kováře nebo vyrobit a namalovat ozdoby u hrnčíře, brašnáře, sklářky či barvířky. Z bohatého klášterního programu lze uvést také šití panenek pro UNICEF s módní návrhářkou Liběnou Rochovou a ředitelkou UNICEF Pavlou Gomba, které se uskutečnilo 14. prosince. Každá panenka představuje skutečné dítě, které bude v rámci očkovací kampaně UNICEF v rozvojových zemích proočkováno proti šesti hlavním smrtelným dětským chorobám. V rámci akce si účastníci mohli panenku nejenom ušít, ale i adoptovat. Akci přišel podpořit režisér Václav Marhoul a českokrumlovská kapela Chlapi v sobě.

Oblíbená českokrumlovská spisovatelka Helena Braunová vydává svoji devátou knížku a tentokrát navazuje na svou úspěšnou řadu Českokrumlovské tajemno a Českokrumlovské domy vyprávějí. Nová knížka plná ilustrací Karla Dvořáka a fotografií z Musea Fotoateliér Seidel vznikla v českokrumlovských klášterech a přibližuje příběhy lidí, kteří zde v době první republiky bydleli. Křest proběhl 4. prosince v klášterním Velkém sále.

V rámci adventu se uskutečnila v historických prostorech města řada skvělých vánočních koncertů. Již tradičně Česká mše vánoční J. J. Ryby v podání Smyčcového orchestru Český Krumlov, Krumlovského komorního orchestru a Smíšeného pěveckého sboru Perchta (26. prosince), koncert folklórního souboru Jitřenka (12. prosince), vánoční koncert českokrumlovské folkové kapely Kapka (15. prosince), vánoční vystoupení souboru Krumlovští pištci se zpěvem koled a dárečky (10. prosince), koncert Dana Bárty & Roberta Balzara tria (12. prosince), vánoční koncert Pěveckého sboru Bellaria Český Krumlov a vokálně instrumentálního souboru dobových nástrojů Chairé Příbram (28. prosince), vánoční koncert staré hudby Hany SAR Blochové (27. prosince), vánoční písně a koledy v osobitých aranžích českokrumlovské dámské kapely Lakomá Barka spolu s Krumlovským komorním orchestrem (21. prosince) a řada dalších.

Štědrý den byl opět ve znamení Medvědích Vánoc, kdy mají návštěvníci jedinečnou šanci přinést dobroty pro nová zámecká medvíďata Viléma a Polyxenu a starší medvědici Marii Terezii, podstrojoval jim zdejší medvědář Jan Míša Černý a hrála k tomu Kapka.

Silvestrovskou zábavu zajistila krumlovská rock´n´rollová kapela Element. Příchod Tří králů, Tříkrálová sbírka organizovaná Českou katolickou charitou a sfouknutí vánočního stromu byly posledními akcemi, které 6. ledna zakončily slavnostní program v Českém Krumlově.

 

Seidelův kalendář na rok 2020

Nový kalendář připravený Museem Fotoateliér Seidel pro rok 2020 se věnuje vodě stojící nebo proudící v jezerech a řekách na Šumavě. Jezera byla jedněmi z prvních přírodních zajímavostí, které turisté navštěvovali. První snímky vznikly ještě na konci 19. století. Kalendář začíná Velkým Javorským jezerem už v dobách prvních návštěv fotografů s loďkami plujícími po jezeře. Postupně, s jednotlivými měsíci v roce procházíme Šumavou, stoupáme k jezerům, nebo stejně jako první obyvatelé Šumavy hledáme podél řek. V soutěži o kalendář MFS, ve které měli soutěžící uhodnout, co zachycuje snímek v kalendáři pro měsíc červen 2020, byli pak vylosováni tři výherci. 

V kině Luna proběhla předpremiéra nové pohádky Zakleté pírko, která se uskutečnila v sobotu 28. prosince 2019 od 16.00 a od 18.30 hodin. Předpremiéry se v Českém Krumlově zúčastnil režisér Zdeněk Troška a herci, kteří ztvárnili hlavní postavy. Pohádka vypráví příběh chudé dívky, která se vydá do světa vysvobodit zakletého prince. Zakleté pírko je pohádka o lásce a dobrém srdci, které pomohou překonat protivenství. A o tom, že být dobrý je jednou z největších hodnot, které v životě máme.

Další kulturní program v průběhu adventu připravila také Základní umělecká škola, Městské divadlo, Dům dětí a mládeže, Městská knihovna, Regionální muzeum, Synagoga nebo Museum Fotoateliér Seidel.

 

Regionální muzeum Český Krumlov v roce 2019 

Ředitel: Mgr. Filip Lýsek

Regionální muzeum v Českém Krumlově (dále jen RMCK) sídlí v Horní ulici č. a je dle zákona č. 250/2000 Sb. příspěvkovou organizací Jč. kraje zapsanou v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích v oddílu Pr, vložce 432. RMCK plní funkci muzea ve smyslu ustanovení § 10, odst. 6 zákona č. 122/2000 Sb. o ochraně sbírek muzejní povahy, novelizovaného § 2, odst. 3 zákona číslo 483/2004 Sb. Zřizuje se za účelem získávat, shromažďovat, trvale uchovávat, evidovat, odborně zpracovávat a zpřístupňovat veřejnosti sbírky muzejní povahy. RMCK je platným členem Asociace muzeí a galerií České republiky. RMCK je evidováno v muzejní síti jako muzeum s jednou pobočkou.
K naplnění své činnosti využívá následující objekty:

  1. Hlavní budova – historický památkový objekt bývalého jezuitského semináře v Českém Krumlově, Horní 152. Tato nemovitost je v majetku Jihočeského kraje a organizaci byla svěřena k hospodaření.
  2. Pobočka – historický památkový objekt rodného domu spisovatele a malíře Adalberta Stiftera (1805–1868) v Horní Plané, Palackého 21. Nemovitost je majetkem Města Horní Planá, organizace je nájemcem a zřizuje v objektu stálou expozici, zajišťuje sezónní výstavy a pořádá kulturní akce. Vedoucí pobočky je v pracovním poměru RMCK.
  3. Detašované pracoviště (depozitář) v Netolicích. Nemovitost je majetkem Jihočeského kraje.
  4. 2 garážová parkovací místa pro služební vůz a přívěsný vozík v garáži v budově Státního okresního archivu v Českém Krumlově, Plešivec 228. Nemovitost je majetkem ČR – Státního oblastního archivu Třeboň a prostory jsou využívány na základě průběžně aktualizované smlouvy.

Stálá expozice muzea se nachází ve výstavních sálech 2. patra hlavní budovy RMCK a jejím tématem je Historický obraz Českokrumlovska od pravěku do konce 19. století. Vystavené sbírkové předměty jsou převážně z oborů (sbírkových fondů – podsbírek): archeologie, historie, výtvarné umění, umělecké řemeslo, etnografie, farmacie, staré tisky. Stálé expozici dominuje unikátní keramický model historického jádra Českého Krumlova a barokní jezuitská lékárna s ojediněle dochovaným souborem zařízení barokní oficíny. Expozice je opatřena trojjazyčnými popiskami (čeština, angličtina, němčina). Výstavní prezentace ve výstavních sálech 1. patra hlavní budovy RMCK včetně jeho chodbové části obsahově a tematicky navazuje na úspěšnou výstavu Příběh města Český Krumlov, která se v muzeu uskutečnila v roce 2010 až 2012. Vystavené sbírkové předměty pocházejí převážně z oborů (sbírkových fondů – podsbírek): historie, militaria, mapy, plakáty, výtvarné umění, farmacie ad. Výstava je opatřena trojjazyčnými popiskami (čeština, angličtina, němčina). Stálá muzejní expozice v pobočce – Památníku, rodném domě Adalberta Stiftera v Horní Plané má název Adalbert Stifter a rodný kraj – Adalbert Stifter und seine Heimat. Texty i popisky v expozici jsou dvojjazyčné (čeština, němčina).

V roce 2019 byly v prostorách Regionálního muzea Český Krumlov uspořádány tyto výstavy:

  • Karel Hrubeš – restaurátorské práce a volná tvorba
  • Zámecký park v Červeném dvoře
  • Indiáni – když historie ožívá
  • Radostný svět Marie a Martina Šítalových

Přehled výstav v pobočce, Památníku – rodném domě Adalberta Stiftera v Horní Plané:

  • Ilustrace knih Adalberta Stiftera
  • Ze břehů staré Vltavy – dokumentární výstava o místech zatopených lipenskou přehradou

Na základě předchozí spolupráce muzeum podporovalo dlouhodobé zápůjčky v muzeích ve Velešíně, Hořicích na Šumavě, Chvalšinách, Frymburku, Lipně nad Vltavou a ve stálé expozici Klášterů Český Krumlov.

V roce 2019 uspořádalo Regionální muzeum v Českém Krumlově tyto kulturní akce:

Jihočeské straky – velikonoční dílna, Horní Planá, 14. 4. 

Malované a Hanácké kraslice, workshop pro veřejnost, RMCK, 18. 4.

Muzejní noc – RMCK, 15. 5.

Muzejní noc – Horní Planá, 9. 6.

Šumavská bylinková neděle, akce pro veřejnost, Horní Planá, 16. 6.

Komentovaná vycházka zámeckým parkem v Červeném Dvoře, doprovodný program k výstavě pod vedením pracovníků NPÚ Č. Budějovice, 20. 6.

Letní řemeslné dílny „U Stifterů“ – výroba mýdel a plstění vlny, Horní Planá, 3. 7.

Letní řemeslné dílny „U Stifterů“ – podmalby na skle, Horní Planá, 10. 7

Letní řemeslné dílny „U Stifterů“ – nažehlování lidových motivů na textil, Horní Planá, 17. 7.

Letní řemeslné dílny „U Stifterů“ – papírový filigrán a tkaní, Horní Planá, 24. 7.

Letní řemeslné dílny „U Stifterů“ – výroba mýdel a plstění vlny, Horní Planá, 31. 7.

Indiánské tvoření – dílna pro veřejnost, RMCK 3. 8.

Letní řemeslné dílny „U Stifterů“ – papírový filigrán a tkaní, Horní Planá, 7. 8.

Letní řemeslné dílny „U Stifterů“ – nažehlování lidových motivů na textil, Horní Planá, 14. 8.  Letní řemeslné dílny „U Stifterů“ – papírový filigrán a tkaní, Horní Planá, 21. 8.

Letní řemeslné dílny „U Stifterů“ – výroba mýdel a plstění vlny, Horní Planá, 28. 8.

Rituály v době bronzové a ve starší době železné – přednáška pro veřejnost, RMCK 6. 9.

Veletrh pravěké a středověké kultury – Kupecká osada KRUMBENOWE, RMCK, 7. 9. – 8. 9. Indiánské tvoření – dílna pro veřejnost, RMCK 14. 9.

Muzejní noc – RMCK, 28.9.

Svatováclavský den lovců mamutů, tradiční setkání s pravěkými lovci v Dobrkovické jeskyni, 29. 9.  Komentovaná vycházka zámeckým parkem v Červeném Dvoře, doprovodný program k výstavě pod vedením pracovníků NPÚ Č. Budějovice, 8. 10.

Na sv. Martina – slavnost o svátku sv. Martina ve dvoře muzea „U Stifterů“, Horní Planá, 9. 11.  Víkendové dílny: tradiční textilní techniky – Linda Kaplanová: „Stará dobrá“ vosková batika – dílna pro veřejnost, RMCK 9. 11.

Víkendové dílny: tradiční textilní techniky – Sylvie Odstrčilová: Jak na karetky – dílna pro veřejnost, RMCK 16. 11.

Internetová kniha Kohoutí kříž – přednáška pro veřejnost, Horní Planá 23. 11.

Víkendové dílny: tradiční textilní techniky – Jitka Sovová: Nejen „norské vzory“ na hřebenových stavech, RMCK 23. 11.

Adventní lidový jarmark „U Stifterů“ – tvůrčí dílny, předvádění řemesel ad., Horní Planá, 30. 11. Víkendové dílny: tradiční textilní techniky – Martina Poliaková: Adventní vlnění, RMCK 8. 12.

Betlémské světlo – rozdávání betlémského světla. Pořádáno ve spolupráci se skautským oddílem v Českém Krumlově, RMCK, 21.12.

Kooperační činnost:

V rámci dlouhodobého partnerství s domácími i zahraničními institucemi posilovalo RMCK spolupráci s Asociací muzeí a galerií ČR, organizacemi zřizovanými v oblasti kultury Jihočeského kraje, Státním oblastním archivem v Třeboni, Státním oblastním archivem, pobočkou v Českém Krumlově, Státním okresním archivem v Českém Krumlově,  dále s Národním památkovým ústavem v Českých Budějovicích, Museem Fotoateliér Seidel v Českém Krumlově, Institutem Adalberta Stiftera v Linci, Spolkem Adalberta Stiftera v Mnichově, Spolkem Mühlviertler Museumsstraße, muzeem Schlossmuseum Freistadt, muzeem Böhmerwaldmuseum v Pasově, Euroregionem Šumava-Bavorský les, Českou televizí, Jihočeskou televizí JTV, Českým rozhlasem, spolkem Kulturvernetzung Niederösterreich.

V roce 2019 archeologické oddělení RMCK realizovalo 10 akcí s celkovou návštěvností 3 370 dětí a dospělých, mezi nimiž převažovaly externí akce pro školy. Terénní stanice Prokešova zahrada nadále běžela v provizorním budovatelském režimu a navštívilo ji několik školních tříd a příměstských táborů. Hlavní zářijový nápor edukačních programů pro místní školy zachytilo však Krumbenowe, které je v pátek určeno výhradně dětem. Dlužno říci, že tato nabídka vzešla z poptávky právě ze strany 8 místních škol, které mají o Krumbenowe zájem, ale víkend pro ně samozřejmě není vhodný. Již třetím rokem proto tento speciální páteční muzeum program nabízí a rozšiřuje k vzájemné spokojenosti. I v roce 2019 bylo muzeum vyzváno k přípravě akce pro studenty Česko-anglického gymnázia v Českých Budějovicích, pro které ve spolupráci s několika lektory připravilo další interaktivní den (31.5), a tak i letos školní zahrada znovu ožila pravěkými řemesly. Venkovní aktivity tradičně uzavřely dvě nejvíce očekávané akce sezony určené nejširší veřejnosti: Kupecká osada Krumbenowe (7. - 8. 9.) a Den lovců mamutů v Dobrkovické jeskyni (29.9.). Edukační program 2019 byl pak zakončen v muzeu cyklem podzimních kreativních dílen, které provedly sychravým listopadovým počasím až do adventu. Dílny byly věnované tradičním textilním technikám a koncipované jako kurz, proto každou z nich vedla odborná lektorka. Série byla zahájena s Lindou Kaplanovou a prastarou technikou originální batiky z Jávy, při níž se malují tradiční vzory tzv. „čantingem“ – nástrojem s kovovou nádobkou na horký vos, dále se Sylvií Odstrčilovou následovalo tkaní na karetkách z doby železné, odtud byl jen krůček ke tkaní na hřebenových stávcích s Jitkou Sovovou a k pestrým vzorům, které nás provázely od doby bronzové a které jsou dodnes oblíbené např. u severských národů. Poslední dílnou v cyklu pak bylo téměř meditační Adventní vlnění (8. 12.) s Martinou Poliakovou (Tkalcovské muzeum Dům pod jasanem) a Vlaďkou Cepákovou, které inspirovaly k vytvoření originálních a krásných vánočních dárků a dekorací z vlny.

Vrcholnou událostí edukační sezony bylo samozřejmě Krumbenowe a šestý ročník Kupecké osady KRUMBENOWE, Veletrh pravěké a středověké kultury, který již tradičně probíhal v Pivovarské zahradě v Českém Krumlově 7. - 8. 9. 2019, byl v mnoha ohledech vpravdě výjimečný. Do jeho příprav zasáhlo již v předjaří 2019 nečekané vítězství v celorepublikové soutěži Zlatý mamut, ve které Krumbenowe získalo za rok 2018 neuvěřitelnou hlavní cenu za edukaci a popularizaci archeologie. V kategorii muzejní a studentská cena se na stupních vítězů umístily se svými aktivitami také archeoskanzen Březno u Loun a pravěká osada Křivolík, které se mimo jiné rovněž lektorsky pravidelně podílejí na programu Krumbenowe.

Další významnou událostí pro sezonu 2019 byl ovšem i plánovaný křest asteroidu, objeveného Ing. J. Tichou a Ing. M. Tichým v observatoři na Kleti, který měl vynést jméno Krumbenowe na oběžnou dráhu. Vzhledem k takto neobvykle „hvězdné“ konstelaci událostí a magickému číslu šest bylo zvoleno i mimořádné rámcové téma celé akce. Kromě všedního světa živého pravěku a středověku byla otevřena brána i do tajemného prostoru dávných obřadů, rituálů a duchovních představ, jimiž se právě každodenní život našich předků řídil a kterým byl celý program letos doslova zasvěcen. Nelze popřít, že přítomnost kultu a náboženství jako procesu nahlížení světa kolem nás je nedílnou součástí celého kulturního vývoje od nejstarších dob a obřady i rituály hrály vždy velmi důležitou úlohu v životě jedince i celé společnosti. V archeologickém kontextu existuje celá řada lokalit a nálezů, které existenci kultovních aktivit dokládají; na jedné straně byla proto akce opřena o tato fakta (archeologické nálezy a lokality, ikonografie atp.), na straně druhé nabídla návštěvníkům možnou rekonstrukci obřadů, která vychází ze srovnatelných etnografických paralel či písemných pramenů.

Pátek byl jako obvykle věnovali místním školám, ale tentokrát byl již večer zahájen program akce přednáškou v Regionálním muzeu v Českém Krumlově. Doc. Mgr. Ondřej Chvojka, Ph.D. (JČM ČB) seznámil účastníky s „Rituály v době bronzové a starší době železné a jejich doklady v jižních Čechách“ a otevřel tak letošní téma v archeologických souvislostech a na příkladu stěžejních lokalit. Představil nám rovněž mimořádný depot s lidskou obětí z doby železné z českokrumlovského Spolí, který si návštěvníci mohli prohlédnout nejen na páteční přednášce, ale také v muzeu v zahradě, kde byl po celý víkend vystaven.

V sobotu dopoledne se otevřely brány zahrady a navzdory intenzivnímu dešti odstartoval cyklus nevšedních přednášek, workshopů a vystoupení. Stanoviště byla provázána tradiční naučnou stezkou, nazvanou s nadsázkou v lovecraftovském mysteriózním duchu „Volání Chulthu“. Úkolem návštěvníka bylo v každém období objevit posvátné místo, inspirované skutečným nálezem či lokalitou a vykonat obřad, rekonstruovaný s ohledem na archeologické prameny či etnografické paralely. Stezka měla tedy interaktivně provést návštěvníka jednotlivým obdobím tak, aby si na základě vlastního prožitku mohl uvědomit postupný vývoj nahlížení světa kolem nás očima jednotlivých kultur od nejstarších animisticko-šamanských skupin lovců a sběračů až po raně středověkou předkřesťanskou společnost. Stezka vyústila v Muzeu v zahradě v informačním centru, kde se návštěvník mohl seznámit s dalšími významnými doklady duchovního světa, s historií nejstarších způsobů měření času a pozorování nebeských těles a také s novým asteroidem. Sobotní program vyvrcholil v keltskou obětní slavnost věnovanou rovnováze živlů v přírodě a Ing. Jana Tichá, ředitelka Hvězdárny a planetária v Českých Budějovicích, následně obrátila naši pozornost ke hvězdám. Osobně pokřtila asteroid s magickým pořadovým číslem 69469 a jméno Krumbenowe se tak vydalo na svou nebeskou dráhu. Večer pokračoval koncertem kapely Dick O´ Brass a slavnostním porcováním Zlatého mamuta, o něhož se pořadatelé chtěli rozdělit se všemi účastníky i partnery akce a vyjádřit tak hluboké poděkování za neuvěřitelné nadšení a nasazení, které je již šest let motorem celé akce.

Cena Zlatý mamut je společným projektem tří významných institucí archeologie v ČR, Archeologického ústavu AV ČR, Brno, v. v. i., Moravského zemského muzea a Ústavu archeologie a muzeologie FF MU (https://cenazlatymamut.cz/). Cílem soutěže je propojovat akademické, univerzitní a muzejní prostředí a motivovat archeology ve všech úrovních archeologické vědy a ve všech odborných institucích k rozvoji kreativních a atraktivních popularizačních aktivit, které v očích laické veřejnosti legitimují nezastupitelnost a společenskou přínosnost archeologie v moderním světě. Cena Zlatý mamut je udílena ve třech kategoriích, z nichž každou garantuje jeden z partnerů. V roce 2018 byla soutěž Zlatý mamut vyhlášena poprvé a mezi 35 přihlášenými projekty získala hlavní cenu Karla Absolona za popularizaci archeologie a první místo právě Kupecká osada Krumbenowe. Projekt KRUMBENOWE je od roku 2018 financován v rámci programu INTERREG V-A Rakousko – Česká republika, Mezinárodní kulturní platforma I-CULT ATCZ59.

Tak jako každoročně tvořilo i v roce 2019 hlavní náplň archeologického oddělení zajištění terénních výzkumů a s nimi související administrativa. V předjaří roku 2019 při rekonstrukci opěrných zdí a komunikace v průtahu Křemže, místně zvané Pod Jáníčkem se stavební práce přiblížily směrem k historickému centru obce, kde stávala středověká tvrz, a právě zde došlo k odhalení středověkých souvrství. Při dokumentaci výkopu před čp. 108 byly v délce 16 metrů objeveny původní historické vrstvy a zbytky kamenných konstrukcí 7 stavby. Obnažený profil byl začištěn a ovzorkován, ze získaného materiálu – keramických zlomků kuchyňské a stolní keramiky – bylo určeno stáří objektu, který je kladen do 15. století. Následně byla provedena kresebná a fotodokumentace řezu a jeho zaměření. Nálezová situace byla interpretována jako zbytky požárem zaniklého destruovaného domu nebo hospodářského objektu. Z historických zpráv o Křemži je známo, že v prostoru jižně od kostela a náměstí stávala nejpozději v polovině 14. století tvrz či hrad, který byl z východu i západu chráněn přírodní strží. Hrad byl roku 1447 Oldřichem z Rožmberka pobořen a objevené a dokumentované zbytky obytného či hospodářského objektu zřejmě souvisí s dramatickou událostí roku 1447, kdy boření a rabování prakticky vždy doprovázel požár a zkáza.

Drobná záchranná akce byla provedena v průběhu roku v poutním areálu Kájov, který znovu prochází postupnou obnovu. První fáze oprav se soustředila na samotný pozdně gotický kostel Nanebevzetí Panny Marie, který trpěl špatným odvodem dešťových vod poškozujících pak zdivo a fasádu. Archeologicky byly sledovány výkopy pro uložení nové kanalizace, pokládané do hloubky nepoškozující původní hřbitovní horizont. Přesto byly na několika místech objeveny lidské ostatky, uložené zde neanatomicky ve větších shlucích. Tyto skrumáže nebyly původními hroby, ale jednalo se vždy o sesbírané a opětovně pietně uložené jednotlivé kosti vyzdvižené patrně při některých starších výkopových pracích. Za zmínku stojí nález dvou mosazných svátostek, které byly v 18. – 19. století běžně vkládány mrtvým do rakve. Tyto objevili pracovníci stavební firmy a příkladně i s popisem místa nálezu muzeu předali. Náročnou obnovou postupně prochází i rozsáhlý komplex budov farního areálu kájovského poutního místa. Renovace se postupně dočká západní křídlo fary s přilehlým nádvořím a užitkovou zahradou, kaple sv. Jana Nepomuckého i část hřbitovní ohradní zdi. Archeologické sondy a dohledy v interiéru budou v nadcházejícím roce pokračovat zásahy vně objektů. Již nyní lze s určitostí potvrdit, že plocha dnešního poutního areálu byla osídlena a využívána ve 13. století, jak dokládá 30 cm mocná kulturní vrstva s nálezy keramických zlomků typických pro toto období.

V roce 2019 se pracoviště zapojilo formou spolupráce do výzkumného projektu dokumentace, průzkumu a záchrany tvrze v Pasovarech, jehož garantem je Národní památkový ústav, Územní odborné pracoviště Českých Budějovicích. Původně středověká tvrz založená ve 13. století byla součástí stejnojmenné vsi, která po odsunu německého obyvatelstva po roce 1945 podlehla pozvolné degradaci a úplnému zániku. Dochované torzo tvrze, jehož záchrana a konzervace je v nadcházejících letech plánována, tak nutně projde moderním průzkumem, datací a dokumentací, včetně 3D snímkování pomocí dronu. Výzkumný tým složený z archeologů, architektů a památkářů se v první etapě soustředil na prostory sklepů, které je nutno staticky zajistit. Souběžně s terénními výzkumy probíhá i následná práce v laboratoři při zpracování archeologických nálezů.

Archeologické výzkumy jsou od roku 2017 nově evidovány a editovány v centrálním databázovém systému evidence archeologických výzkumů AMČR (Archeologická mapa České republiky), který je provozován a spravován Archeologickým ústavem AV ČR v Praze. V rámci archivace a digitalizace fondu bylo v letošním roce přistoupeno ke skenování fotoarchivu archeologických výzkumů. Terénní fotodokumentace z výzkumných sezón 1993–2005 byla prováděna výhradně na diapozitivy. Využití těchto záznamů, kvalita snímků a technicky stále obtížnější manipulace s tímto typem média vyústilo v naléhavou potřebu převést diapozitivy do digitální podoby. V letošním roce bylo takto zpracováno 2 100 snímků, které po naskenování prošly čištěním, hloubkovou a barevnou korekcí, úpravou škrábanců a odstraněním prachu. Snímky po digitálních úpravách jsou nyní k dispozici jak v praktickém „pracovním“ náhledovém formátu, tak ve vysokém rozlišení, které lze v budoucnu kdykoliv využít k publikačním či propagačním účelům. Práci s fondem usnadní i přehledná katalogizace s možností vyhledávat snímky dle zadaných kritérií.

Návštěvnost Regionálního muzea Český Krumlov v roce 2019

Celková návštěvnost výstav a akcí muzea činila 26 816 návštěvníků, z toho výstavy a expozice RMCK 20 438 a rodný dům Adalberta Stiftera 4 266. Údaj nezahrnuje návštěvnost akce KRUMBENOVE.

V roce 2019 muzeum poskytlo na základě finanční podpory města Český Krumlov a zřizovatele muzea, Jihočeského kraje, bezplatný vstup na vybrané akce (Májové odpoledne otevřených muzeí a galerií, Kupecká osada KRUMBENOWE 7. - 8. 9. 2019, Svatováclavský den lovců mamutů 29.9.). V RMCK a v muzejní pobočce proběhlo v rámci tradičních i mimořádných akcí 10 dnů volného vstupu (Muzejní noc 2019 v RMCK a pobočce muzea, KRUMBENOWE 2019, Adventní neděle v muzeu, Adventní lidový jarmark „U Stifterů“ ad.).

Regionální muzeum navázalo na spolupráci z předchozích let a smluvně podpořilo projekt Český Krumlov CARD, uzavřený mezi Českokrumlovským rozvojovým fondem, spol. s r.o., a vybranými kulturními institucemi, působícími ve městě – Státní hrad a zámek, Egon Schiele Art Centrum, Museum Fotoatelier Seidel, Kláštery Český Krumlov a Regionální muzeum v Českém Krumlově. Prodej společné vstupenky, tzv. Český Krumlov Card, zajišťuje progresivní slevu 50 % na vstup do všech pěti institucí. V roce 2019 se prodalo celkem 106 Český Krumlov CARD, z toho 48 v režimu plného, 49 zlevněného a 9 rodinného vstupného v celkové hodnotě 27 300 Kč.

Regionální muzeum bylo v roce 2019 pořadatelem a spolupořadatelem 96 kulturně výchovných akcí (přednášky pro školy a veřejnost, řemeslné dílny, workshopy, komentované prohlídky, tematické vycházky ad.) s celkovou účastí 3 164 osob. Z tohoto počtu bylo 83 akcí pro děti a mládež, s celkovou účastí 1 224 osob. Dnes již tradiční, z organizačního hlediska samostatnou kulturně – výchovnou akcí, byl v pořadí 6. ročník Veletrhu pravěké a středověké kultury – Kupecká osada KRUMBENOWE, který během víkendového programu (7. – 8. 9.) i přes citelnou nepřízeň počasí navštívilo více jak 2,7 tis. návštěvníků. Návštěvnost všech dosavadních ročníků akce tím dosáhla bezmála 20 tis. osob. Systematické přípravě didaktických pracovních listů, organizaci přednášek, tematických vycházek se přednostně věnovala muzejní pedagožka Mgr. M. Caisová, další přednášky, besedy, komentované prohlídky, tematické dílny a workshopy připravily L. Kohoutková, Mgr. A. Glaserová, Mgr. L. Šmahelová, Ph.D., Mgr. V. Podaná, L. Hůlková. V rámci své kompetence a oborového zaměření uskutečnili odborní pracovníci muzea celkem 121 konzultací, jejichž nejčastější formou byly badatelské návštěvy.

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: