aktualizováno 10. 1. 2019

Cyklostezka ul. Chvalšinská - autobusová zastávka Špičák, Český Krumlov

aktualizováno 1. 10. 2019

Cílem projektu je zvýšení podílu udržitelných forem dopravy vybudováním cyklostezky propojující dotčené území s centrem města Český Krumlov, napojující významnou občanskou vybavenost, záchytná parkoviště, zastávky hromadné dopravy a regionální síť cyklotras.

Logo EU + MMR

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

O projektu

Název projektu: Cyklostezka ul. Chvalšinská - autobusová zastávka Špičák, Český Krumlov
Registrační číslo projektu: CZ.06.1.37/0.0/0.0/16_077/0006251
Poskytovatel podpory: Ministerstvo pro místní rozvoj - Integrovaný regionální operační program
Investor projektu: město Český Krumlov
Místo realizace projektu: město Český Krumlov
Termín realizace projektu: 22.6.2017 - 31.12.2020
Zhotovitel stavby: SaM silnice a mosty a.s., IČ: 25018094
Stav projektu: v udržitelnosti
Celkové výdaje projektu: 31 843 170,93 Kč
z toho dotace: 17 696 733,30 Kč

Popis projektu

Předmětem projektu je vybudování společné stezky pro chodce a cyklisty, jejíž výstavba bude probíhat ve dvou etapách. V rámci první etapy bude realizována páteřní trasa cyklostezky při komunikaci I/39 a to v úseku od autobusové zastávky Špičák přes Jelení zahradu až k napojení na stávající cyklostezku „Stará Chvalšinská". První etapa bude probíhat do konce roku 2019. V roce 2020 pak dojde k realizaci druhé navazující etapy, která je zaměřena na propojení s páteřní cyklostezkou, a to v úseku komunikace I/39 - Fialková ul. - Tř. Míru (piktogramy) - železniční stanice.

Součástí projektu je vybudování 2 nových lávek přes Polečnici a dále jsou také navržena parkovací místa pro kola, a to v množství 10 míst u železniční stanice Český Krumlov, 10 míst v blízkosti Jelení lávky a 8 míst u Gymnázia Český Krumlov.

Realizace tohoto projektu je navázáním na již dokončené projekty podpořené Jihočeským krajem, kterými byly Cyklogenerel pro ORP Český Krumlov a Projektová dokumentace na cyklostezky a cyklotrasy v Českém Krumlově.

Cyklotrasa Chvalšinská - Špičák - Železniční stanice

Přehled jednotlivých stavebních objektů

Stavební objekt Popis úseku Délka (m) Novostavba (m) Rekonstrukce (m) Šířka (m)
SO.01 Jelení zahrada 327,87 327,87 0,00 2,50 
SO.02 Od Plášťového mostu na Chvalšinskou 159,13 159,13 0,00 2,50
SO.03 Přechod Chvalšinská (není součástí dotačního projektu)        
SO.04a
SO.04b
Podél chvalšinské silnice 488,00 226,60 261,40 3,00
SO.05 Lávka přes Polečnici za restaurací 15,04 15,04  0,00  3,00 
SO.06 Napojení na „Starou Chvalšinskou“ 93,26 93,26  0,00  3,00 
SO.07 Za sportovní halou 85,01 85,01  0,00  3,00 
SO.08 Serpentina Fialková 431,55 431,55  0,00  3,00 
SO.09 Lávka přes Polečnici u sportovní haly 15,27 15,27  0,00  3,00 
SO.10 Napojení z Českobratrské na třídu Míru 21,10 21,10  0,00  3,00 
Součet   1636,23 1374,83 261,40  

 

Mapová aplikace Cyklotrasa Chvalšinská - Špičák a Železniční stanice

Interaktivní mapová aplikace na zobrazení nově budované společné stezky pro chodce a cyklisty v rámci současných cyklotras.

Aktuální informace

15.4.2019 - vybrán dodavatel stavebních prací projektu

8.7.2019 - předání a převzetí staveniště 

30.11.2020 - předání dokončeného díla

20.12.2021 - vydán kolaudační souhlas

Kontakt

Jméno
Odbor / odd.
Funkce
E-mail
Telefon
Mgr.  Tereza Vondroušová
Odbor / oddělení: oSŘR
Funkce: referent - dotační projekty a kontrola veřejných zakázek
E-mail: tereza.vondrousova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 705

Po kliknutí na vybrané jméno se zobrazí kompletní informace o kontaktu.

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: