aktualizováno 23. 3. 2022

Krumlov pro klima: místní dny pro klima a energii 2022

Stoupající teploty, velké teplotní výkyvy po celý rok, mírné zimy a horká léta. A v důsledku toho ubývající vodní zásoby a vymírající lesní porosty. Není pochyb o tom, že klima se v důsledku lidské činnosti velmi rychle mění. Řešení klimatické změny je pro město výzva a zároveň příležitost, jak proměnit vztah člověka k životnímu prostředí, ozdravit krajinu, nastartovat udržitelnou výrobu a spotřebu a zavést čistou energetiku. K tomu je potřeba zapojení všech, od mezinárodních institucí přes regiony, města a obce, až po podnikatele, místní komunity a jednotlivce. Je třeba si uvědomit, že jsme každý součástí daného problému, ale zároveň i jeho řešení. 

Město Český Krumlov považuje změnu klimatu za závažný problém, proto se v dubnu 2021 připojilo k Paktu starostů a primátorů pro udržitelnou energii a klima, nejrozsáhlejší světové iniciativě v oblasti klimatu a energetiky měst a obcí. Společně s dalšími tisíci místních samospráv se dobrovolně zavázalo k tomu, že do roku 2030 sníží svůj příspěvek k emisím CO2 nejméně o 40 % a zároveň bude zvyšovat svoji odolnost vůči změně klimatu. 

Jedním z nejúčinnějších opatření pro získávání nových spojenců pro ochranu klimatu, které může město ze své pozice realizovat, je zajišťování a podpora šíření povědomí o problematice klimatické krize. Na jeho odvaze, kompetentnosti a schopnosti přesvědčit veřejnost o nutnosti zavádění klimatických opatření do značné míry závisí to, v jakém stavu zachováme životní prostředí a krajinu v regionu pro naše děti, vnučky/vnuky a děti jejich dětí.

U příležitosti oslav mezinárodního Dne Země se letos uskuteční historicky první Místní dny pro klima a energii v Českém Krumlově, jejichž cílem je zvyšovat veřejné povědomí o tématech jako je energetická efektivita, využívání obnovitelných zdrojů energie a odolnost vůči změně klimatu. Nejen, že bude podpořena realizace rozličných klimaticky vzdělávacích programů na místních základních školách, ale bude probíhat i bohatý osvětový program pro širokou veřejnost.

Akce "Krumlov pro klima: místní dny pro klima a energii 2022" je pořádána v rámci projektu Pakt starostů pro klima a energii – Český Krumlov.

NPZP Povinná publicita

Sobota 2. dubna, sraz v 9:00 hodin před budovou Městského divadla v Českém Krumlově

Zveme všechny, kterým záleží na prostředí, v němž žijí, a jsou ochotni přiložit ruku k dílu, na společný úklid našeho města. Uklízet budeme nevábná zákoutí města i jeho bezprostřední okolí. Míst k úklidu je mnoho, nicméně uvítáme informace obyvatel o dalších lokalitách, které si úklid zaslouží.

Registrace:

Z důvodu zajištění dostatečného množství úklidového materiálu žádáme všechny účastníky, aby se na akci registrovali. V registraci je také třeba uvést počet účastníků a dětí, pro které připravíme odpovídající velikost pracovních rukavic a sladkou odměnu. Přihlášky a podněty zasílejte na adresu: vlasta.horakova@ckrumlov.cz (tel. 380 766 550, 602 703 908). Prosíme o uvedení telefonického kontaktu a specifikaci vašich příp. podnětů, žádostí a přání, tj. informace o výskytu černých skládek, preferujete-li úklid v určité městské části apod. Sraz účastníků je v sobotu 2. 4. 2022 v 9.00 hodin před budovou Městského divadla v Českém Krumlově!

Ukliďme Krumlov 2022, zdroj: oKSUkliďme Krumlov 2022, zdroj: oKSUkliďme Krumlov 2022, zdroj: oKSUkliďme Krumlov 2022, zdroj: oKS

Úterý 5. dubna, 18:00 hodin, Městská knihovna v Českém Krumlově, Oddělení pro dospělé

Toulání po mapách krajinou Českokrumlovska v prostoru i v čase s Mílou Dolanskou, milovnicí map a krajiny. Ukážeme si místní krajinu zaniklou, současnou i budoucí. Pohovoříme si o tom, jak ji proměňujeme, využíváme a chráníme. Prozkoumáme krajinu jako otevřenou knihu, která odkryje svá tajemství těm, co v ní umějí číst.

Mapa

Středa 6. dubna, 19:30 hodin, Kino Luna

Promítání dokumentárního filmu v rámci Filmového klubu Český Krumlov.
Dokumentární meditace o masivní lidské činnosti ovlivňující a ohrožující planetu Zemi.

Dosáhli jsme bezprecedentního okamžiku v historii naší planety. Lidé v současnosti ovlivňují Zemi a geologické procesy více než všechny přírodní síly dohromady. Antropocén: Epocha člověka je dokumentárním snímkem, který čtyři roky natáčel oceňovaný tým ve složení Jennifer Baichwalová, Nicholas de Pencier a Edward Burtynsky. Jedná se o dokument, který kombinuje umění a vědu a přináší empirický, neučebnicový náhled na klíčový moment v historii geologie. Dechberoucí snímky přináší provokativní a nezapomenutelný zážitek a názorně ukazují dopad lidstva na naši planetu (ACFK).

Vstupné: 110 Kč

Antropocen, zdroj: Kino LunaAntropocen, zdroj: Kino Luna

Sobota 9. dubna, 9:00 hodin, sraz na parkovišti před Městským úřadem Český Krumlov, Kaplická 439      

Komentovaná vycházka s Mílou Dolanskou a Pavlem Hausdorfem ze Skautského oddílu URSINI po stopách proměn krajiny v okolí Českého Krumlova.

Toulat se budeme na úpatí kopce Horní Brána, přehoupneme se přes kopec do údolí pěti rybníků, dále půjdeme po hranici města na Slupenec, zastavíme se u památné lípy a přes Křížovou horu se vrátíme zpět. Cestou budeme naslouchat ptačímu zpěvu.

Mapa Vycházka s MiDo

Čtvrtek 21. dubna, 16:30 hodin, Městský úřad Český Krumlov, Kaplická 439, zasedací místnost ve 3. patře

Potřebujete vyměnit starý nevyhovující kotel na tuhá paliva? Anebo plánujete rekonstrukci či výstavbu domu, instalaci technologií s využitím obnovitelných zdrojů? Přijďte na přednášku Ondřeje Pokorného, energetického poradce ze společnosti Energy Centre České Budějovice, a získejte cenné informace o podmínkách dotačních programů Nová zelená úsporám a Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti, jak je využít a jak postupovat, abyste mohli získat dotaci na realizaci svých záměrů.

Pátek 22. dubna, 19:00 hodin, Prádelna, Hradební 83

Promítání dokumentárního filmu.
Vědci odhalují svět kolem nás a souvislosti systému z celoplanetárního pohledu.

Příběh naděje, který zcela změní náš pohled na svět. Začal na Severozápadním pobřeží Tichého oceánu. Bob Pain byl v té době nově jmenovaným profesorem Washingtonské univerzity. Ekosystémy pacifického pobřeží vůbec neznal. Jako biolog je ale zvyklý přírodu pozorovat a vše zaznamenávat. Bob si však vybírá aktivnější přístup. Chce odhalit zákonitosti na základě kontrolovaných experimentů. Ve škole se učil, že všechna přírodní společenstva fungují na základě určitých principů. Veškerý život na Zemi je závislý na Slunci. Díky energii Slunce roste vegetace. Rostlinami se živí spásači a ti jsou loveni predátory. Všude na světě je fungování ekosystémů závislé na všech jejich článcích. Boba však nejvíc fascinují predátoři na vrcholu potravní pyramidy. Mohou hrát v rámci ekosystému ještě důležitější roli, než jsme mysleli? (Česká televize)

Projekci pořádá KineDok, který je organizován Institutem dokumentárního filmu za finanční podpory Státního fondu kinematografie a Magistrátu hlavního města Prahy, a film zprostředkoval projekt American Film Showcase ve spolupráci s Velvyslanectvím Spojených států amerických v České republice.

Projekce se zúčastní Helena Vágnerová, dlouhodobá zaměstnankyně Velvyslanectví USA v Praze, která se od poloviny 90. let svou iniciativou zasazuje za rozvoj environmentálních organizací v České republice zprostředkováním kontaktů a konkrétního know-how z USA na tomto poli.

Zákonitosti přírody, zdroj: oKSZákonitosti přírody, zdroj: oKS

Sobota 23. dubna, 13:30-18:00 hod., Rodinné centrum Krumlík, Urbinská 184

Oslavy Dne Země v Rodinném centru Krumlík.Krumlík workshop

  • 13:30 - 15:30 hodin – malování zvířátek na dřevo pro děti od 3 let
  • 13:30 - 15:30 hodin – SWAP dámského a dětského oblečení a módních doplňků
  • 16:00 - 18:00 hodin – přednáška Bezodpadová domácnost s Vendy Bílkovou

Po celou dobu možnost pohrát si v herně.
Vstupné: 80 Kč/část programu, 120 Kč/celý program

 

Sobota 14. května, 9:00-11:00 hodin, Městský park u Hudebního pavilonu

Přijďte s námi férově posnídat!

Férová snídaně je celorepubliková pikniková akce na podporu lokálních a fairtradových pěstitelů. Koná se na Světový den pro fair trade. Letos budeme snídat v Městském parku v Českém Krumlově.

Přijďte s námi popít a něco dobrého zakousnout. Přichystány budou dobroty nejen ze světa ale i z našich zahrádek. I vy sami můžete s sebou přinést něco dobrého, fantazii se meze nekladou.

Férová snídaně, zdroj: oKSFérová snídaně, zdroj: oKS

 

                                   Logo Český Krumlov 2020ECČBPrádelnaSkautský oddíl URSINIKrumlíkMěstská knihovna

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: