aktualizováno 27. 4. 2010

Řidiči starší 60 let potřebují doklad o zdravotní způsobilosti

aktualizováno 27. dubna 2010

Odbor dopravy a silničního hospodářství Městského úřadu Český Krumlov zaregistroval několik případů, kdy se řidiči neprokázali platným dokladem o zdravotní způsobilosti při silniční kontrole. Řidič, který je povinen mít u sebe platný doklad o zdravotní způsobilosti a nemá jej, se dopouští přestupku. Za tento přestupek může být řidiči odebráno řidičské oprávnění až na 1 rok, udělena pokuta až 10 000 Kč a může získat 5 bodů. Odbor dopravy a silničního hospodářství apeluje na řidiče, aby si překontrolovali doklady povinné pro řízení motorových vozidel. Doklad o zdravotní způsobilosti se týká řidičů amatérů starších 60 let. Tento doklad je nutné pravidelně obnovovat při dosažení zákonem stanoveného věku.

Co říká zákon?

Podle § 6 odst. 8) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích musí mít řidič motorového vozidla při řízení u sebe

            a) řidičský průkaz,

            b) osvědčení o registraci vozidla podle zvláštního právního předpisu

            c) doklad prokazující pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla podle

               zvláštního právního předpisu

            d) doklad o zdravotní způsobilosti, pokud jde o řidiče podle §  87 odst. 3  zákona o provozu

               na pozemních komunikacích (zjednodušeně tzv. řidič amatér)

Podle §  87 odst. 3  zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních  komunikacích je držitel řidičského oprávnění (tzv. řidič amatér)  povinen se podrobit  pravidelné lékařské prohlídce v souvislosti s dosažením věku 60, 65 a 68 let, pak každé dva roky (tedy 70, 72, 74.... atd. ). Prohlídka se může uskutečnit nejdříve šest měsíců před dovršením stanoveného věku, nejpozději v den jeho dovršení.

Pokud  tento řidič nesplní tuto zákonem stanovenou povinnost, dopouští se přestupku  proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích (podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích  § 22 odst. 1) písm. e ) bodu 4). Za tento přestupek může být ve správním řízení uložena pokuta od 5 000 Kč do 10 000 Kč a zákaz činnosti od šesti měsíců do jednoho roku.

Kdo vydá řidiči doklad o zdravotní způsobilosti?

Prohlídky provádí praktický lékař, u něhož je řidič registrován, případně lékař zařízení závodní preventivní péče. Nemá-li řidič takového lékaře, může požádat o zdravotní prohlídku kteréhokoliv praktického lékaře. Je na lékaři, jestli řidiče pošle na další vyšetření, např. oční, ušní, a další, např. toxikologické aj. V příloze č. 3 vyhlášky č. 277/2004 Sb. jsou uvedeny nemoci, vady nebo stavy, které vylučují nebo podmiňují zdravotní způsobilost k řízení motorových vozidel. Lékař tuto přílohu respektuje při všech prohlídkách řidičů, ať už před nástupem budoucího řidiče do autoškoly nebo při prohlídkách řidičů, včetně řidičů seniorů. 

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: