aktualizováno 13. 9. 2022

Nový územní plán je ve fázi veřejného projednávání

Práce na novém územním plánu Českého Krumlova postoupily do další fáze, kdy jej mohou obyvatelé připomínkovat. Návrh plánu představí 8. listopadu jeho projektant na veřejném projednání v kině Luna.

Návrh nového územního plánu Českého Krumlova si zájemci mohou už teď prostudovat zde. V některých částech se liší od návrhu, který byl veřejnosti poprvé představen na jaře 2021 v rámci tzv. společného jednání.

„K úpravám oproti předchozí verzi návrhu nového územního plánu došlo zejména na základě stanovisek dotčených orgánů a jejich požadavků, připomínek veřejnosti, vyhodnocení vlivů návrhu nového územního plánu na životní prostředí a také na základě podrobného prověření možného rozvoje území bývalých kasáren. Rovněž zohledňují novou zonaci CHKO Blanský les,“ vysvětluje místostarosta Josef Hermann, který je určeným zastupitelem pro územní plánování.   

Další úpravy a doplnění návrhu územního plánu reagují na aktuální energetickou krizí a její dopady do území v budoucích letech. Do návrhu byly proto doplněny návrhy tras teplovodů CZT z Energobloku. 

Navržené řešení nového územního plánu představí veřejnosti 8. listopadu v 15.00 hodin v kině Luna jeho projektant, architekt Pavel Koubek. Veřejnost své připomínky může ale zasílat už teď. Písemné námitky je možné podávat do 15. listopadu prostřednictvím formuláře, který je k dispozici na webu města.

Do návrhu nového územního plánu lze rovněž nahlédnout v kanceláři Odboru úřad územního plánování, dveře č. V119 v budově městského úřadu v Kaplické ulici (1. patro – ochoz), nejlépe v termínu domluveném předem s Ing. Janou Hermanovou, vedoucí Odboru úřad územního plánování (tel. 380 766 704, e-mail: jana.hermanova@ckrumlov.cz), nebo v termínu objednaném on-line

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: