aktualizováno 22. 10. 2009

Důležité kontakty

150 Hasiči
Kdy volat?
Při požárech, živelních pohromách, haváriích a nehodách - tedy všude tam kde je potřeba provádět záchranné práce a likvidační práce (hašení, vyprošťování, odstraňování nebezpečí apod. Hasičský záchranný sbor ČR koordinuje postup při provádění záchranných a likvidačních prací.

155 Záchranná služba
Kdy volat záchrannou službu?
Záchrannou službu volejte na lince 155 (112) v případě, kdy došlo k selhání základních životních funkcí - vědomí, dýchání, oběhu, případně k jinému závažnému onemocnění nebo úrazu.
Záchranná služba nevyjíždí například k chřipkovým a dalším běžným onemocněním.

156 Městská policie
V obci, kde je zřízena, přispívá v místních záležitostech k zajištění veřejného pořádku a plnění dalších úkolů podle zákona o Obecní policii.

158 Policie ČR
Kdy volat policii?
Když jste obětí nebo svědkem trestného činu, je ohrožena bezpečnost osob, majetku a veřejného pořádku nebo máte-li podezření na jakoukoliv formu terorismu. Volat lze i v případech, kdy jste svědky korupce nebo závažné hospodářské trestné činnosti.

112 Evropské tísňové volání

  • Jednotné evropské číslo tísňového volání - 112 je zavedeno ve všech členských státech EU včetně ČR.
  • V ČR je tísňová linka 112 svedena k Hasičskému záchrannému sboru ČR do „telefonních center tísňového volání 112". Tato technologie propojuje základní složky integrovaného záchranného systému.
  • Operátoři tísňové linky 112 v ČR mohou mj. identifikovat adresu pevné telefonní stanice volajícího či polohu mobilního telefonu při tísňovém volání.
  • Operátoři obsluhující linku 112 v ČR jsou schopni odbavovat tísňové hovory nejen v češtině, ale i angličtině a němčině.
  • Z mobilního telefonu se dá dovolat na linku 112 i v případě, že na daném místě není pokrytí signálu Vašeho operátora. Musí však být dostupný signál jakéhokoliv jiného operátora.
  • Na linku 112 lze volat z jakéhokoliv telefonního přístroje. Z mobilního telefonu lze volat i v případě, nulového kreditu a ve většině států EU i bez SIM karty.
  • V zahraničí je při volání na linku 112 nutno znát alespoň základní pojmy v angličtině.

 Zdroj: www.ochranaobyvatel.cz

Co dělat v případě ohrožení

 

 

Krizové orgány města

 

Evakuace

 

Krizové řízení

 

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: