aktualizováno 8. 3. 2017

Prodejci se mohou přihlašovat na historické trhy

aktualizováno 8. 3. 2017

Historické trhy v Českém Krumlově jsou již neodmyslitelnou součástí městských slavností. Dokreslují atmosféru a nabízejí návštěvníkům staročeské dobroty, řemeslné výrobky a ukázky starých řemesel. Organizaci trhů v rámci Velikonoc, Slavností pětilisté růže a Svatováclavských slavností zajišťuje Hana Pelzová. Zájemci o účast na řemeslných historických trzích se mohou přihlašovat jednotlivě na každou akci, nejbližší termín 31. března 2017 se týká velikonočního trhu.

Zároveň město vypsalo výběrové řízení na pronájem pozemků za účelem zajištění občerstvení a gastronomických služeb při historických trzích na Slavnostech pětilisté růže a Svatováclavských slavnostech. Přihlášky do tohoto výběrového řízení je možné doručit do kanceláře starosty města Český Krumlov, a to do 21. dubna 2017.

Organizátorem adventních trhů je Sdružení cestovního ruchu v Českém Krumlově. Bližší informace k adventnímu trhu naleznete na www.sdruzenicrck.cz

Formuláře a další informace k historickým trhům naleznete na www.ckrumlov.cz/trhy

 

 

 

 

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov