aktualizováno 8. 12. 2020

Czech POINT na Městském úřadě Český Krumlov

aktualizováno 05.01.2012

Czech POINT slouží jako asistované místo výkonu veřejné správy, umožňující komunikaci se státem prostřednictvím jednoho místa tak, aby „obíhala data ne občan“. Cílem projektu Czech POINT je vytvořit garantovanou službu pro komunikaci se státem prostřednictvím jednoho univerzálního místa, kde je možné získat a ověřit data z veřejných i neveřejných informačních systémů veřejné správy, úředně ověřit dokumenty a listiny, převést písemné dokumenty do elektronické podoby a naopak, získat informace o průběhu správních řízení ve vztahu k občanovi a podat podání pro zahájení řízení správních orgánů. Jde tedy o maximální využití údajů ve vlastnictví státu tak, aby byly minimalizovány požadavky na občany.

Systém Czech POINT poskytuje pro veřejnost celou řadu služeb:

 • výpisy z informačních systémů veřejné správy – např. výpis z Rejstříku trestů nebo Katastru nemovitostí
 • podání vůči státní správě – např. ohlášení živnosti do registru živnostenského podnikání
 • základní registry – např. výpisy ze základních registrů, nebo podání žádosti o změnu údajů
 • datové schránky – např. žádost o zřízení datové schránky, žádost o zneplatnění přístupových údajů a vydání nových atd.
 • konverze na žádost a související služby – Úschovna a Centrální úložiště ověřovacích doložek
 • zprostředkovaná identifikace osoby

Tyto služby jsou poskytovány osobně na tzv. kontaktních místech veřejné správy, která jsou opatřena modrým logem Czech POINT. Kontaktními místy veřejné správy jsou notáři, krajské úřady, obecní úřady, úřady městských částí nebo městských obvodů, ale také zastupitelské úřady (velvyslanectví) v zahraničí. Kontaktní místa provozuje rovněž Česká pošta, Hospodářská komora a také banky, kterým Ministerstvo vnitra udělilo autorizaci.

Jedno z kontaktních míst se nachází v budově Městského úřadu Český Krumlov, Kaplická 439, Horní Brána, 381 01 Český Krumlov, budova B, 1. patro, Odbor obecní živnostenský úřad.

je možné si předem rezervovat termín návštěvy pomocí rezervačního systému: on-line objednání schůzky

nebo e-mailem či telefonicky (viz kontakty uvedené níže)

Jméno
Odbor / odd.
Funkce
E-mail
Telefon
Ing. David Sobol
Odbor / oddělení: OZU
Funkce: vedoucí odboru
E-mail: david.sobol@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 900
Ing. Jarmila Hálová
Odbor / oddělení: OZU
Funkce: referent registru podnikatelů, Czech POINT
E-mail: jarmila.halova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 904
Bc. Jana Hrbáčková
Odbor / oddělení: OZU
Funkce: referent registru podnikatelů, Czech POINT
E-mail: jana.hrbackova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 905
Bc. Markéta Jirsová
Odbor / oddělení: OZU
Funkce: referent registru podnikatelů
E-mail: marketa.jirsova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 906
Bc. Andrea Srbená
Odbor / oddělení: OZU
Funkce: referent registru podnikatelů, Czech POINT
E-mail: andrea.srbena@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 902

Po kliknutí na vybrané jméno se zobrazí kompletní informace o kontaktu.

Fyzické osoby, fyzické podnikající osoby a právnické osoby.

Doklad totožnosti, finanční prostředky na případný správní poplatek (hotovost nebo platební kartu).

 • Za vydání ověřeného výstupu je stanoven poplatek podle zákona o správních poplatcích ve výši 100 Kč za první stránku a za každou další započatou stránku ve výši 50 Kč
 • V případě výpisu z Rejstříku trestů ověřující správní úřad vybírá vždy poplatek 100 Kč za kompletní výpis bez ohledu na počet stran.

Výpis z informačních systémů obdrží žadatel na počkání (s výjimkou výpisu z Rejstříku trestů pro cizince).

Elektronické formuláře jsou generovány přímo na kontaktních místech a žadatel je pouze signuje.

 • zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů
 • zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů
 • zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: