Veřejná zeleň ve městě Český Krumlov

Veřejná zeleň ve městě Český KrumlovOdbor životního prostředí a zemědělství Městského úřadu Český Krumlov ve spolupráci s pověřeným správcem veřejné zeleně společností Lesy města Český Krumlov s.r.o. pečují o více než 40 hektarů veřejné zeleně v Českém Krumlově. Jedná se především o parkové plochy a sídlištní zeleň, ale také například o aleje stromů a pozemky v blízkosti komunikací.

Na koho se obrátit?


Zadané podmínce nevyhovuje žádný záznam.

Údržba veřejné zeleně v Českém Krumlově - přehled prací

Travnaté plochy

Travnaté plochy jsou rozděleny do 3 kategorií: na  parkových a reprezentativních plochách je v průběhu roku prováděno 8 sečí, sídlištní trávníky jsou sečeny 5 x za rok a luční porosty 2 x.

Dalšími pracovními operacemi v pravidelné údržbě zeleně jsou jarní a podzimní vyhrabání trávníků od spadaného listí a stařiny, stříhání živých plotů a pravidelný úklid odpadků z ploch.

Na dodávku výše uvedených prací je vyhlašováno výběrové řízení a s vítěznou firmou uzavírá město smlouvu o dílo. V současné době zajišťuje komplexní údržbu zeleně na území města firma Václav Kubát.

 

Veřejná zeleň ve městě Český Krumlov Veřejná zeleň ve městě Český Krumlov

Péče o stromy a keře

Zdravotní stav stromů a keřového patra je průběžně kontrolován a případné zásahy provádí specializovaná arboristická firma. Jedná se především o různé typy ošetření a řezů dřevin (zdravotní, redukční), bezpečnostní vazby korun a u stromů ve špatném zdravotním stavu  jejich odstranění. U keřového patra je v rámci pravidelné údržby prováděno prosvětlení porostů a zmlazovací řezy.

Veřejná zeleň ve městě Český Krumlov - Práce arboristy při rizikovém kácení stromu     Veřejná zeleň ve městě Český Krumlov - Redukční řez kulovitých javorů v lokalitě Vyšehrad

Při povolování kácení stromů odbor často spolupracuje s dendrologem Agentury ochrany a přírody ČR, soudními znalci a dalšími odborníky v arboristice. V současné době - na základě uzavřené rámcové smlouvy o dílo - zajišťuje odbornou péči o stromy na území města Mgr. Daniel Kocourek, držitel certifikátu Evropský arborista (ETW).

Přes svou nepopiratelnou pozitivní funkci v urbanizovaném prostředí je jedním z hlavních hledisek při posuzování stromů v rámci veřejné zeleně tzv. „provozní bezpečnost". Dřeviny v městském prostředí trpí mnoha stresovými faktory, které významně ovlivňují jejich zdravotní stav a často výrazně sníží životnost stromu. Prach, vysoké teploty v letním období, exhalace, zasolení půdy ze zimních posypů, výkopy v kořenových zónách a další důsledky lidské činnosti jsou často fatální i pro jedince, který  by  se ve volné krajině dožil i několika staletí.               

V mnoha případech jsme také nuceni řešit v minulosti nevhodně vysazené stromy a  typickým příkladem toho je sídlištní zeleň. Lze dnes asi těžko něco vyčítat laikům, kteří ve snaze zkrášlit si okolí bydliště, vysadili malé sazenice smrků přímo pod okny panelového domu. Po několika desítkách let jim stromy stíní, zakrývají výhled, ohrožují nemovitost...

Snahou odboru je neustálý rozvoj péče o zeleň a to rozšiřováním údržby i na plochy v minulosti opomíjené (především v okrajových lokalitách města), zkvalitněním stávající údržby a také realizací nových projektů a náhradních výsadeb za odstraněné dřeviny.

Informace o jednotlivých stromech ve městě poskytuje mapová aplikace Stromy pod kontrolou. Po přiblížení vybrané oblasti se zobrazí zelené body stromů a po kliknutí na bod se objeví popis a foto stromu. V letech 2019 a 2020 byla inventarizována oblast Plešivec, historické centrum, Špičák, Třídu Míru, Vyšehrad a část sídliště Za Nádražím.

Veřejná zeleň ve městě Český KrumlovRůže                                                                              

Růže - jako erbovní květina Českého Krumlova - a její výrazné zastoupení v druhové skladbě nových výsadeb je jednou z hlavních myšlenek koncepce rozvoje zeleně posledních let. V mnoha lokalitách města se tak již objevily keře řady druhů a především kultivarů sadových růží.

Výsadbový materiál město nakupuje u specializovaných školek nebo jsou součástí dodávky při realizaci projektu, preferovány jsou výpěstky tuzemských pěstitelů. Část stromů a keřů pochází z produkce městské zásobní zahrady, kde jsou také dopěstovávány nakoupené sazenice menších velikostí.

Rostliny pro výsadby květinových záhonů dodává městu v několika posledních letech zahradnictví Státního hradu a zámku v Českém Krumlově.

Veřejná zeleň ve městě Český Krumlov - Sazenice růží v zásobní zahradě Veřejná zeleň ve městě Český Krumlov 

 

 

 

 

 

 

Vzhledem k nedostatku zelených ploch v centru města je ve vybraných lokalitách v sezóně instalována tzv. „mobilní zeleň" - nádoby z trvanlivého akátového dřeva s výsadbou keřů a květin. Přesto, že je údržba takového typu zeleně finančně náročná a vysazené rostliny se stávají častým cílem vandalů, patří již několik let osázené nádoby neodmyslitelně do výzdoby zejména náměstí Svornosti.

Veřejná zeleň ve městě Český Krumlov - náměstí SvornostiVeřejná zeleň ve městě Český Krumlov 

 

Městský parkVeřejná zeleň ve městě Český Krumlov

Bezesporu nejznámější a nejhodnotnější plochou českokrumlovské zeleně je městský park.

Historie využití tzv. III. vltavského meandru sahá do 15. století, kdy na území dnešního městského parku vznikaly dvorce a hospodářské objekty krumlovských měšťanů.

Později byl do blízkosti dnešní kaple sv. Martina přemístěn farní hřbitov. Roku 1590 město vykoupilo pro českokrumlovské jezuity několik dvorců s přilehlými pozemky, areál byl obehnán zdí a v roce 1591 zpřístupněn z jezuitské koleje dřevěným mostem přes Vltavu. Po skončení třicetileté války byla řádem v roce 1662 vystavěna letní rezidence (dnešní čp. 55 - hotel Gold).

Koncem 19. století zaniká hřbitov v okolí kaple, na loukách u řeky je založeno sportoviště a na břehu Vltavy plovárna a území, zatím bez parkové úpravy, je veřejně přístupné.

Veřejná zeleň ve městě Český Krumlov - Část městského parku s hudebním pavilonem

Veřejná zeleň ve městě Český KrumlovSamotný park byl založen v roce 1907, pravděpodobně podle projektu městského stavitele Karla Nowaczeka. Po roce 1920 došlo k změnám původní kompozice parku. V blízkosti památníku Friedricha Ludwiga Jahna, zakladatele německého tělocvičného hnutí vznikl hudební pavilon, památník obětí 1. světové války (poškozen v roce 1945) a změny doznala i síť chodníků. Zásadní změnou prošel park v 80. letech minulého století, kdy byl do parku umístěn "Památník bojů a vítězství nad fašismem". Zanikl původní okružní systém cest a byl necitlivě nahrazen dvěma asfaltovými cestami, popírajícími původní kompoziční záměr tvůrce parku.

V parku se nachází řada zajímavých dřevin - červenolistý a převislý kultivar buku lesního (Fagus sylvatica "Atropunicea" a F.s. "Pendula"), dub červený (Quercus rubra), hloh popletený (Crataegus intricata), pestrolistý javorovec jasanolistý (Negundo aceroides "Odessanum"), liliovník tulipánokvětý (Liriodendron tulipifera), líska turecká (Corylus colurna), šeřík čínský (Syringa x chinensis), tis červený (Taxus baccata) a další.

Veřejná zeleň ve městě Český Krumlov

Nedostatečná odborná péče v druhé polovině minulého století se odrazila na špatném zdravotním stavu řady stromů a po roce 2000 bylo rozhodnuto o regeneraci porostů městského parku. Realizace projektu Ing. Jiřího Olšana byla rozdělena do dvou etap a kromě ošetření stávajících dřevin obsahovala i výsadbu velkého množství keřů a stromů, které vhodně doplňují původní kompozici parku. První etapa zahrnující jižní část parku byla dokončena v roce 2001.

V roce 2002 byl v průběhu katastrofálních povodní park částečně zaplaven. Došlo k poškození řady dřevin, travnaté plochy pokrývala vrstva naplaveného materiálu a tuny písku. Za přispění mnoha bezejmenných dobrovolníků byl park během krátké doby upraven do původní podoby, následky zaplavení se však na zdravotním stavu stromů projevují dodnes.

Zásadní změnou prošel městský park v roce 2010, kdy v rámci celkové regenerace byla vybudována nová síť pěších komunikací, včetně veřejného osvětlení a kamerového systému. V blízkosti kaple vzniklo dětské hřiště s moderními herními prvky a park byl vybaven novým mobiliářem. Rekonstrukce se dotkla i oplocení, které bylo doplněno po celém obvodu parku a byly vybudovány tři přístupové brány.
Cílem správců veřejné zeleně je další zkvalitňování tohoto výjimečného území tak, aby se stalo vyhledávaným místem pro odpočinek a relaxaci současných i budoucích generací obyvatel a návštěvníků města.                           

Růžová zahrada

Veřejná zeleň ve městě Český KrumlovVeřejná zeleň ve městě Český KrumlovTato nová plocha veřejné zeleně s parkovou úpravou byla založena v roce 2007 podle projektu Ing. Nataši Bartlové. V první etapě vznikla na zbytkových plochách bývalého ovocného sadu nová síť chodníků 

s lavičkami, byly založeny trávníky a vysazena řada stromů (většinou okrasné kultivary ovocných dřevin), keřů a více než 400 růží v mnoha druzích a kultivarech.

V druhé plánované etapě bude obdobným způsobem upravena zbývající část pozemku s vyhlídkou na historické centrum. Postupně bude zahrada také doplněna o treláže a pergoly pro popínavé růže. 

V budoucnu by měla Růžová zahrada spolu s rekonstruovanými terasovými zahradami ateliéru Egona Schieleho tvořit relaxační komplex pro návštěvníky i obyvatele města.  

Další realizace

Kruhový objezd v Domoradicích

Veřejná zeleň ve městě Český Krumlov - kruhový objezd v Domoradicích před realizací Veřejná zeleň ve městě Český Krumlov - kruhový objezd v Domoradicích po realizaci

Letničky u Porákova mostu

Veřejná zeleň ve městě Český Krumlov - Letničky u Porákova mostu

Trvalkový záhon u kina

Veřejná zeleň ve městě Český Krumlov - Trvalkový záhon u kina

Další práce

Veřejná zeleň v Českém Krumlově

Veřejná zeleň v Českém Krumlově

Veřejná zeleň v Českém Krumlově Veřejná zeleň v Českém Krumlově

 Související odkazy

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: