aktualizováno 12. 4. 2012

Cestování dětí do zahraničí po 26. červnu 2012

aktualizováno 12.04.2012

V souvislosti s novelou zákona č. 329/1999 Sb., zákona o cestovních dokladech, která byla provedena zákonem č. 197/2010 Sb., došlo k tomu, že od 1. července 2011 se nemohou zapisovat děti do cestovních dokladů rodičů a musí mít svůj cestovní doklad. V této novele je také ustanovení, které zcela ruší § 7 zákona č. 329/1999, které zní : „Pokud byl zápis občana v cestovním dokladu jeho rodiče proveden přede dnem 1. července 2011, smí i po uvedeném datu tento občan překročit hranice bez vlastního cestovního dokladu s rodičem, v jehož cestovním dokladu je zapsán, nejpozději do 26. června 2012. Zápis občana v cestovním dokladu jeho rodiče, který byl proveden přede dnem 1. července 2011, pozbývá platnosti dnem 26. června 2012."

Z ustanovení této novely vyplývá, že od 26. června 2012 musí mít všechny děti, i ty které byly dříve zaspány v pasech rodičů, svůj cestovní doklad (e-pas), který jim umožní cestovat po celém světě, nebo mohou mít od 1. ledna 2012 vydán elektronický občanský průkaz (e-OP), který jim bude sloužit k cestování po EU. Platnost e-OP je u občanů mladších 15 let stejná jako e-pasu tzn. 5 let.

K vydání e-pasu, nebo e-OP je nutno vždy předložit rodný list dítěte, rodné listy a oddací list rodičů, občanský průkaz zákonného zástupce. Pokud již dítě vlastnilo cestovní doklad, předkládá se i tento doklad. V případě nutnosti vydání osvědčení o státním občanství, což posoudí pracovníci na městském úřadě přijímající žádosti o OP a CD, bude nutno zažádat o vydání „Osvědčení o státním občanství ČR" (platí se správní poplatek 100 Kč). Oba výše uvedené doklady se vydávají ve lhůtě do 30 dnů, správní poplatek u e-OP je 50 Kč, e-pasu 100 Kč, k žádosti není nutné předkládat fotografii.

Nečekejte s pořízením cestovního dokladu na poslední chvíli před cestou do zahraničí, abyste nemuseli žádat o vydání pasu typu „BLESK", který se ze zákona vydává ve lhůtě do 15 dnů od podání žádosti, doba platnosti je jen 6 měsíců a dítě platí správní poplatek ve výši 1.000 Kč. K žádosti o vydání tohoto cestovního dokladu je nutno předložit dvě fotografie.

Další informace o cestovních dokladech naleznete zde; o občanských průkazech zde.

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: